Δεκ 062019
 

Οι Συντονιστές/τριες του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλούν τους/τις Διευθυντές/τριες και τους/τις Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής σε ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα : «Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο».

Περιεχόμενο των ενημερωτικών συναντήσεων:
α. Η σημασία της μετάβασης των μαθητών/τριών από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο.
β. Παρουσίαση προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο – Σκοπός και στόχοι του προγράμματος μετάβασης – περιγραφή της δομής του προγράμματος – οδηγίες για τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων
γ. Ενδεικτικά παραδείγματα εμπλοκής σχολείων σε προγράμματα μετάβασης – καλές πρακτικές και εντυπώσεις

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
α) Για τους/τις Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00-14:00, στο 10ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, Γεωργίου Γεννηματά & Κυρίλλου Μεθοδίου, Καλαμαριά, τηλ. 2310459127.
β) Για τους/τις Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων Χαλκιδικής, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00-14:00, στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου, Σταδίου 1, Πολύγυρος, τηλ. 2371022941.