Νοέ 162020
 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Σωκράτης Τουμπεκτσής, ΠΕ04 και Ιωάννα Βορβή, ΠΕ02,
διοργανώνουν Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο
με θέμα:  «Webex Meetings: χρήση και λειτουργικότητα»,
διάρκειας  10 διδακτικών ωρών
το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) συνεδρίες
κατά τις ημέρες: Τετάρτη 25, Παρασκευή 27 και  Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρες 18.00-20.15

Το σεμινάριο απευθύνεται:
α.  στους/στις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02/Φιλολόγους και ΠΕ04/Φυσικών Επιστημών των σχολικών μονάδων Επιστημονικής Ευθύνης μας των Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
β.  στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  των σχολικών μονάδων Παιδαγωγικής Ευθύνης μας των Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
Στους συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου,  οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, παρακαλούμε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://forms.gle/gP9ZqsqjzLmcXs9z5, όπου μπορείτε να δείτε και το συνοπτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.
Ο σύνδεσμος καθώς και το συνοδευτικό υλικό για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αποσταλούν στα e-mail που θα δηλώσετε.
Η  συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, ώρες 18.00-20.15
Οργανώνουμε, Επιλέγουμε
Γνωριμία με το menu λειτουργιών της Webex. Οργάνωση της διαδικτυακής τάξης. Προβολή ιστορικού, συμμετεχόντων, λήψη απουσιών. Panels: Participants και Chat. Polling (δημιουργία και παρουσίαση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης.)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ώρες 18.00-20.15
Διαμοιράζουμε, Σημειώνουμε
Οι τρείς διαφορετικοί τρόποι Share σε συνδυασμό με το εργαλείο Annotate και τι επιλέγουμε σε κάθε περίπτωση. Μεταφορά αρχείων.
Σταθερό και αναδυόμενο μενού λειτουργιών. Ασπροπίνακας.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρες 18.00-20.00
Συζητάμε… “πίνοντας” τον καφέ μας!
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης κενού. Καταιγισμός ιδεών. Ψηφιακό βιβλίο. Μεταφορά αρχείων. Παρουσίαση αρχείου Power Point. Σχολιασμός και σημειώσεις σε ένα κείμενο μορφής pdf. Παρακολούθηση βίντεο. Εικόνες, μουσική. Περιήγηση σε διαδραστικές ιστοσελίδες κ.λπ.
… “πίνοντας” τον καφέ μας!