Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Η Γη μας
Η Γη είναι ο τρίτος πλανήτης τού ηλιακού συστήματος κατά σειρά μέσης απόστασης από τον Ήλιο.
Μεταξύ των οκτώ πρώτων πλανητών του ηλιακού συστήματος (χωρίς τον Πλούτωνα), η γη συγκαταλέγεται στην ομάδα των πλανητών που βρίσκονται κοντά στον Ήλιο και έχουν μικρό όγκο και μεγάλη πυκνότητα (Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης). Οι επόμενοι πλανήτες έχουν μεγάλο όγκο, όμως η πυκνότητά τους είναι παραπλήσια με εκείνη του νερού.
Η Γη φαίνεται ότι είναι ο μόνος πλανήτης τού ηλιακού συστήματος που έχει το προνόμιο να φιλοξενεί μορφές ζωής με υψηλή οργάνωση. Το γεγονός αυτό απορρέει από ένα σύνολο ευνοϊκών φυσικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα πάνω στη Γη. Στους άλλους πλανήτες οι φυσικές συνθήκες είναι σήμερα τόσο εχθρικές για μορφές ζωής σαν αυτές που γνωρίζουμε στη Γη, ώστε να υποθέτουμε ότι η ζωή σ? αυτούς έχει εξαφανιστεί ή περιορίζεται σε ελάχιστα οργανωμένες μορφές ή ακόμη ότι σ? αυτούς δεν εμφανίστηκε ποτέ ζωή. Οι παραπάνω υποθέσεις διατυπώνονται με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Ωστόσο, η διάρκεια ενός πολιτισμού, ακόμη και η παρουσία μιας μορφής ζωής πάνω σ? ένα πλανήτη, δεν αντιπροσωπεύει παρά μια ελάχιστη χρονική στιγμή μέσα στη φυσική ιστορία του. Στη Γη, για παράδειγμα, που ως πλανήτης έχει ηλικία 4,6 δισεκατομμυρίων ετών περίπου, υπάρχουν ίχνη ζωής πριν από εκατομμύρια χρόνια, τα πρώτα ίχνη τού ανθρώπινου είδους μόλις ξεπερνούν το ένα εκατομμύρια χρόνια, ενώ τα ίχνη τού πολιτισμού περιορίζονται σε μερικές χιλιάδες χρόνια.