ΜΥΘΟΙ ΚΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Μια μικρή "ματιά" σε ιστορικάήάλλα γεγονότα που η αλήθεια είτε αμφισβητείται.. είτε είναι λίγο θολή!.