Αρχέγονη κατάσταση

Αρχέγονη ατμόσφαιρα, οργανισμοί και εδάφη
Είναι πιθανόν, ο πρώτος γήινος φλοιός να έμοιαζε με την επιφάνεια της Σελήνης και να είχε σύσταση παρόμοια με αυτή των λιθομετεωριτών. Καθώς προχωρούσε η ψύξη και η στερεοποίηση του πρώτου λεπτού φλοιού, προχωρούσε και η παραπέρα διαφοροποίησή του σε ένα σχετικά πυκνό στρώμα και ένα υπερκείμενο ελαφρύτερο. Αυτή η διαφοροποίηση ίσως οδήγησε στον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας με υδρατμούς και η αρχέγονη ατμόσφαιρα πρέπει να είχε πολλά νέφη. Το νερό όμως δεν μπορούσε να πέσει με τη μορφή βροχής πριν οι θερμοκρασίες μειωθούν κάτω από τους 100? C. Αυτό το στάδιο της ατμόσφαιρας ονομάζεται πρωτοατμόσφαιρα.
Όταν ήλθαν οι βροχές, άρχισε η αποσάθρωση και η διάβρωση. Το νερό, ρέοντας από τα ψηλότερα σημεία, σχημάτισε τα πρώτα υδάτινα ρεύματα, που όταν συγκεντρώθηκαν σε λεκάνες σχημάτισαν τις πρώτες λίμνες και θάλασσες. Η αφθονία χλωρίου, ιωδίου, βρώμιου, βορίου και θείου στους ωκεανούς έχει ερμηνευτεί ως ένα κατάλοιπο της πρωτοατμόσφαιρας. Δεν υπήρχε ακόμη ζωντανή ύλη και η αποσάθρωση γινόταν αποκλειστικά με φυσικοχημικές διεργασίες.
Στην αρχέγονη ατμόσφαιρα πρέπει να υπήρχε λίγο ελεύθερο οξυγόνο. Το περισσότερο όμως από το σημερινό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα θεωρείται ότι προήλθε από τη φωτοσύνθεση των φυτών, που άρχισε μετά την εμφάνιση βέβαια της ζωής στον πλανήτη. Όταν η ζωή εξαπλώθηκε στην ξηρά, άρχισαν και οι βιοχημικές διεργασίες διαμόρφωσης των εδαφών. Βέβαια, αυτά τα εδάφη πρέπει να ήταν πρωτόγονα σε σχέση με αυτά που δημιουργήθηκαν αργότερα, μετά την εμφάνιση εξελιγμένων φυτικών μορφών. Αυτή υπήρξε η περίοδος των πρωτοεδαφών.
Θεωρώντας δεδομένο ότι η Γη σχηματίστηκε πριν από 4.600.000.000 έτη, η πρωτοατμόσφαιρα  είχε διάρκεια 250.000.000 ετών, ενώ μια παρόμοια διάρκεια πρέπει να είχαν και τα πρωτοεδάφη. Αυτές οι περίοδοι της αρχέγονης κατάστασης της Γης πρέπει να διήρκεσαν λιγότερο από 1.000.000.000 έτη.