Κεφ. 1.1. Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφ.1.1: Ευθύγραμμη κίνηση

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

 

 

τίτλος

περιγραφή προσομοίωση Geogebra Δημοσίευση Φωτόδεντρο

Μετατόπιση

Μετατόπιση - Διάστημα 2 Σε έναν άξονα xOx μπορούμε να επιλέξουμε 2 θέσεις (αρχική και τελική) και να δούμε το διάνυσμα της μετατόπισης και το αντίστοιχο διάστημα.  

                                   Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (Ε.Ο.Κ.)

Ε.Ο.Κ. - διαγράμματα Για μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, επιλέγεται η ταχύτητα και το χρονικό διάστημα, και το πρόγραμμα εμφανίζει τα διαγράμματα x-t και υ-t.  
Ε.Ο.Κ. με όχημα και διαγράμματα Για μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, επιλέγεται η ταχύτητα και το χρονικό διάστημα και το πρόγραμμα εμφανίζει τα διαγράμματα x-t και υ-t, και ένα όχημα που κινείται σύμφωνα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.  
Ε.Ο.Κ. - διαδοχικές κινήσεις με όχημα και διαγράμματα

Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγονται 3 ταχύτητες διαδοχικών κινήσεων με τα χρονικά τους διαστήματα. Το πρόγραμμα εμφανίζει τα διαδοχικά διαγράμματα x-t και υ-t, και το όχημα εκτελεί την παραπάνω κίνηση.

 
Ε.Ο.Κ. - από x-t σε v-t

 εμφανίζει

 • ένα διάγραμμα x-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

 • τις  αντίστοιχες ταχύτητες
 • το διάγραμμα υ-t
   
ΕΟΚ - Από διάγραμμα υ-t σε διάγραμμα x-t

 εμφανίζει

 • ένα διάγραμμα υ-t το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε
υπολογίζει
 • τις αντίστοιχες μετατοπίσεις
 • το συνολικό διάστημα και τη μέση ταχύτητα
   

                 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (Ε.Ο.Μ.Κ.)

Ε.Ο.Μ.Κ - διαγράμματα

Για μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, επιλέγουμε την αρχική ταχύτητα, το χρονικό διάστημα και την επιτάχυνση/επιβράδυνση, και το πρόγραμμα σχεδιάζει τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις: x-t, υ-t και α-t.

 
Ε.Ο.Μ.Κ. - όχημα και διαγράμματα

Για μια ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, επιλέγουμε την αρχική ταχύτητα, το χρονικό διάστημα και την επιτάχυνση/επιβράδυνση, και το πρόγραμμα σχεδιάζει τις γραφικές παραστάσεις x-t, υ-t και α-t, ενώ ένα όχημα εκτελεί αυτή την κίνηση.

Προσομοίωση
στο Φωτόδεντρο
Ε.Ο.Μ.Κ. - Διαγράμματα για διαδοχικές κινήσεις

Το πρόγραμμα εμφανίζει για 3 διαδοχικές κινήσεις, τα διαγράμματα x-t, υ-t και α-t. Επίσης κάνει υπολογισμούς των θέσεων και των αντίστοιχων ταχυτήτων.

 
       
Ε.Ο.Μ.Κ.-όχημα και διαγράμματα για διαδοχικές Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα όχημα που μπορεί να εκτελέσει 3 διαδοχικές κινήσεις, πάνω σε αριθμημένο άξονα x'Ox. Επίσης εμφανίζονται τα διαγράμματα x-t, υ-t και α-t.

 
 Ε.Ο.Μ.Κ - Από υ-t σε α-t.

εμφανίζει

 • ένα διάγραμμα υ-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

 • τις  αντίστοιχες επιταχύνσεις
 • το διάγραμμα α-t
 • Sολ και υμ
 
 Ε.Ο.Μ.Κ. - Από α-t σε υ-t  εμφανίζει
 • ένα διάγραμμα α-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

 • τις  αντίστοιχες ταχύτητες
 • το διάγραμμα υ-t
 • Sολ και υμ
 
                                 Συναντήσεις 2 κινητών
 

 

   
 Συναντήσεις 2 κινητών (Ε.Ο.Κ.)

 Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 κινητά που ξεκινούν απο διαφορετικά σημεία, κινούνται με E.O.K και συναντιούνται.

Επίσης το πρόγραμμα εμφανίζει σε κοινό διάγραμμα x-t τις κινήσεις τους.

 

 Προσομοίωση
στο Φωτόδεντρο