Κεφ. 1.2: Δυναμική σε μια διάσταση

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

 

τίτλος περιγραφή προσομοίωση Geogebra  
Νόμος του Hooke

Σε ένα ελατήριο ασκούμε μια δύναμη F και το ελατήριο παραμορφώνεται. Όσο αυξάνουμε την δύναμη F, τόσο αυξάνεται και η παραμόρφωση του ελατηρίου x. Αυτές οι τιμές, εάν τοποθετηθούν σε ένα διάγραμμα F-x, σχηματίζουν ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. Το πρόγραμμα υπολογίζει την τιμή x για κάθε τιμή του F, που ασκείται στο ελατήριο με σταθερά k (ρυθμιζόμενο). Επίσης εμφανίζει το διάγραμμα F-x.

 
 Αδράνεια (ip)  Το πρόγραμμα δείχνει την αδράνεια των σωμάτων (ότι θέλουν να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση). Μελετάμε ένα σώμα που βρίσκεται πάνω σε ένα όχημα το οποίο είτε σταματάει απότομα ενώ κινείται, είτε ξεκινάει απότομα.  
2ος νόμος του Νεύτωνα

Σε ένα σώμα μάζας m, ασκείται μια δύναμη F, οπότε αυτό αποκτάει επιτάχυνση α. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τις τιμές F και m, και να δούμε την κίνηση. Το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη α, υ, x και Δx, κάθε χρονική στιγμή t.

 
Ελεύθερη πτώση

Ένα αντικείμενο αφήνεται ελεύθερο από ένα ρυθμιζόμενο ύψος h. Μπορούμε να δούμε την κίνησή του και τα στιγμιότυπα (ανά 0,1sec). Το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη: υ και h (κατακόρυφο διάστημα), κάθε χρονική στιγμή t.

 
 Ελεύθερη πτώση