Κεφ. 1.3: Δυναμική στο επίπεδο

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

 

τίτλος περιγραφή προσομοίωση Geogebra

Σύνθεση 2 δυνάμεων

(στο επίπεδο)

Έχουμε 2 δυνάμεις F1 και F2 που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία φ. Μπορούμε να μεταβάλλουμε τα προηγούμενα μεγέθη και να δούμε την συνισταμένη τους. Επίσης το πρόγραμμα υπολογίζει το μέτρο της συνισταμένης δύναμης και τη γωνία που σχηματίζει με την F1.

 
 Τριβή  

 εμφανίζει ένα αντικείμενο που

 • έχει τη δυνατότητα να κινείται σε επίπεδο μεταβλητού συντελεστή τριβής
 • του ασκείται μεταβλητή δύναμη

υπάρχει δυνατότητα κίνησης

 • είτε εξαιτίας δύναμης
 • είτε εξαιτίας αρχικής ταχύτητας

Κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο

 

εμφανίζει:

 • ένα κεκλιμένο επίπεδο μεταβλητής γωνίας και ρυθμιζόμενου συντελεστή τριβής
 • ένα σώμα που βρίσκεται πάνω στο κεκλιμένο μεταβλητής μάζας
 • τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα

υπολογίζει

 • τα κινητικά μεγέθη (s, υ, α) και την τριβή Τ
 

εμφανίζει:

 • ένα κεκλιμένο επίπεδο μεταβλητής γωνίας και ρυθμιζόμενου συντελεστή τριβής
 • ένα σώμα που βρίσκεται πάνω στο κεκλιμένο μεταβλητής μάζας
 • τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα

υπολογίζει

 • τα κινητικά μεγέθη (Δx, υ, α) και την τριβή Τ
υπάρχει η επιλογή "σχήμα"