Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2000 – python

Κανονικές Εξετάσεις


Θέμα Γ_0_2000  (Ολυμπιακοί Αγώνες Σίδνευ)

Σε τρεις διαφορετικούς αγώνες πρόκρισης για την Ολυμπιάδα του Σίδνεϋ στο άλμα εις μήκος ένας αθλητής πέτυχε τις επιδόσεις a,b,c.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

Image result for sydney olympic games

  • α) να διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a,b,c
  • β) να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω τιμών
  • γ) να εμφανίζει το μήνυμα «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ», αν η παραπάνω μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 8 μέτρων.


ΘΕΜΑ Δ_0_2000 (Λογαριασμός Κινητής Τηλεφωνίας)

Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ακολουθεί ανά μήνα την πολιτική τιμών που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Image result for phone bill funny

Πάγιο 1500 δραχμές
Χρόνος τηλεφωνημάτων (δευτερόλεπτα) Χρονοχρέωση (δραχμές/δευτερόλεπτο)
1-500 1,5
501-800 0,9
801 και άνω 0,5

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

  • α) να διαβάζει τη χρονική διάρκεια των τηλεφωνημάτων ενός συνδρομητή σε διάστημα ενός μήνα
  • β) να υπολογίζει τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή
  • γ) να εμφανίζει (τυπώνει) τη λέξη «ΧΡΕΩΣΗ» και τη μηνιαία χρέωση του συνδρομητή.


Ακολουθεί 2η Σελίδα με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.