Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2003 – python

Επαναληπτικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_1_2003 (Τιμολόγιο Κατανάλωσης νερού)

Κάποια δημοτική αρχή ακολουθεί την εξής τιμολογιακή πολιτική για την κατανάλωση νερού ανά μήνα. Χρεώνει πάγιο ποσό 2 ευρώ και εφαρμόζει κλιμακωτή χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Image result for water bill funny

 •         Κατανάλωση σε κυβικά μέτρα    Χρέωση ανά κυβικό
 •        ———————————————————————-
 •           από  0 έως και  5                                        δωρεάν
 •           από  5 έως και 10                                        0,5 ευρώ
 •           από 10 έως και 20                                      0,7 ευρώ
 •           από 20 και άνω                                          1,0 ευρώ

———————————————————————-

Στο ποσό που προκύπτει από την αξία του νερού και το πάγιο υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%. Το τελικό ποσό προκύπτει από την άθροιση της αξίας του νερού, το πάγιο, το Φ.Π.Α. και το δημοτικό φόρο που είναι 5 ευρώ. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

 • α. Να διαβάζει τη μηνιαία κατανάλωση του νερού.
 • β. Να υπολογίζει την αξία του νερού που καταναλώθηκε σύμφωνα με την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική.
 • γ. Να υπολογίζει το Φ.Π.Α.
 • δ. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το τελικό ποσό.


ΘΕΜΑ Δ_1_2003 (Στατιστικά παικτών σε αγώνες μπάσκετ)

Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος μπάσκετ μια ομάδα που αποτελείται από δώδεκα (3) παίκτες έδωσε είκοσι (4) αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν όλοι οι παίκτες.

Related image

Να αναπτύξετε στο τετράδιό σας αλγόριθμο ο οποίος :

 • α. Να διαβάζει τα ονόματα των παικτών και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.
 • β. Να διαβάζει τους πόντους που σημείωσε κάθε παίκτης σε κάθε αγώνα και να τους αποθηκεύει σε πίνακα δύο διαστάσεων.
 • γ. Να υπολογίζει για κάθε παίκτη το συνολικό αριθμό πόντων του σε όλους τους αγώνες και το μέσο όρο πόντων ανά αγώνα.
 • δ. Να εκτυπώνει τα ονόματα των παικτών της ομάδας και το μέσο όρο πόντων του κάθε παίκτη ταξινομημένα με βάση το μέσο όρο τους κατά φθίνουσα σειρά.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας δε μας ενδιαφέρει η σχετική σειρά των παικτών.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.