Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2004 – python

Κανονικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_0_2004 (Κοστολόγηση επιστολών ταχυδρομείου)

Μία εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών εφαρμόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδρομικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Image result for post office funny

Βάρος επιστολής                                  Χρέωση εσωτερικού   Χρέωση εξωτερικού

σε γραμμάρια                                       σε Ευρώ                                  σε Ευρώ

 •     από    0 έως και 500                         2,0                                         4,8
 •     από  500 έως και 1000                    3,5                                         7,2
 •     από 1000 έως και 2000                   4,6                                         11,5

Για παράδειγμα τα έξοδα αποστολής μιας επιστολής βάρους 800 γραμμαρίων και προορισμού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ.

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος :

 • α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής.
 • β. Να διαβάζει τον προορισμό της επιστολής. Η τιμή ΕΣ δηλώνει προορισμό εσωτερικού και η τιμή ΕΞ δηλώνει προορισμό εξωτερικού.
 • γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος της επιστολής.
 • δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής.

Παρατήρηση. Θεωρήστε ότι ο αλγόριθμος δέχεται τιμές για το βάρος μεταξύ του 0 και του 2000 και για τον προορισμό μόνο τις τιμές “ΕΣ” και “ΕΞ”.

ΘΕΜΑ Δ_0_2004 (Βαθμολογίες σε Ολυμπιάδα Πληροφορικής)

Για την πρώτη φάση της Ολυμπιάδας Πληροφορικής δήλωσαν συμμετοχή 500 μαθητές. Οι μαθητές διαγωνίζονται σε τρεις γραπτές εξετάσεις και βαθμολογούνται με ακέραιους βαθμούς στη βαθμολογική κλίμακα από 0 έως και 100.

Image result for computer exams

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

 • α. Να διαβάζει τα ονόματα των μαθητών και να τα αποθηκεύει σε μονοδιάστατο πίνακα.
 • β. Να διαβάζει τους τρεις βαθμούς που έλαβε κάθε μαθητής και να τους αποθηκεύει σε δισδιάστατο πίνακα.
 • γ. Να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών του κάθε μαθητή.
 • δ. Να εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών και δίπλα τους το μέσο όρο των βαθμών τους ταξινομημένα με βάση τον μέσο όρο κατά φθίνουσα σειρά.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά ταξινόμησης των ονομάτων να είναι αλφαβητική.
 • ε. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το πλήθος των μαθητών με το μεγαλύτερο μέσο όρο.

Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι οι βαθμοί των μαθητών είναι μεταξύ του 0 και του 100 και ότι τα ονόματα των μαθητών είναι γραμμένα με μικρά γράμματα.Ακολουθεί 2η Σελίδα με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.