Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2008 – python

Κανονικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_0_2008 (Ενοικίαση Αυτοκινήτων)

Μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων έχει νοικιάσει 30 αυτοκίνητα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε οικολογικά και συμβατικά. Η πολιτική χρέωσης για την ενοικίαση ανά κατηγορία και ανά ημέρα δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Αποτέλεσμα εικόνας για car rental funny

ΗΜΕΡΕΣ                 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ                          ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

1-7                           30€ ανά ημέρα                     40€ ανά ημέρα

8-16                         20€ ανά ημέρα                     30€ ανά ημέρα

από 17 και άνω    10€ ανά ημέρα                     20€ ανά ημέρα

 1. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:
 • α. Περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.
 • β. Για κάθε αυτοκίνητο το οποίο έχει ενοικιαστεί:
  • i.∆ιαβάζει την κατηγορία του («ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ» ή «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ») και τις ημέρες ενοικίασης.
  • ii.Καλεί υποπρόγραμμα με είσοδο την κατηγορία του αυτοκινήτου και τις ημέρες ενοικίασης και υπολογίζει με βάση τον παραπάνω πίνακα τη χρέωση.
  • iii. Εμφανίζει το μήνυμα “χρέωση” και τη χρέωση που υπολογίσατε.
 • γ. Υπολογίζει και εμφανίζει το πλήθος των οικολογικών και των συμβατικών αυτοκινήτων.
 1. Να κατασκευάσετε το κατάλληλο υποπρόγραμμα του ερωτήματος 1.β.ii .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1)∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου και 2) Ο υπολογισμός της χρέωσης δεν πρέπει να γίνει κλιμακωτά.
ΘΕΜΑ Δ_0_2008 (Αποτελέσματα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου)

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου συμμετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα συμμετέχει σε 30 αγώνες. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

Αποτέλεσμα εικόνας για football cartoon funny

 • α. ∆ιαβάζει σε μονοδιάστατο πίνακα ΟΝ[16] τα ονόματα των ομάδων.
 • β. ∆ιαβάζει σε δισδιάστατο πίνακα ΑΠ[16,30] τα αποτελέσματα σε κάθε αγώνα ως εξής:

Τον χαρακτήρα «Ν»για ΝΙΚΗ

Τον χαρακτήρα «Ι» για ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Τον χαρακτήρα «Η» για ΗΤΤΑ

και κάνει τον απαραίτητο έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων.

 • γ. Για κάθε ομάδα υπολογίζει και καταχωρεί σε δισδιάστατο πίνακα ΠΛ[16,3] το πλήθος των νικών στην πρώτη στήλη, το πλήθος των ισοπαλιών στη δεύτερη στήλη, και το πλήθος των ηττών στην τρίτη στήλη του πίνακα. Ο πίνακας αυτός πρέπει προηγουμένως να έχει μηδενισθεί.
 • δ. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα ΠΛ[16,3] υπολογίζει και καταχωρεί σε νέο πίνακα ΒΑΘ[16] τη συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας, δεδομένου ότι για κάθε νίκη η ομάδα παίρνει τρεις βαθμούς, για κάθε ισοπαλία έναν βαθμό και για κάθε ήττα κανέναν βαθμό.
 • ε. Εμφανίζει τα ονόματα και τη βαθμολογία των ομάδων ταξινομημένα σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία.Ακολουθεί 2η Σελίδα με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.