Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2008 – python

Επαναληπτικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_1_2008 (Βοηθητικο επίδομα μισθοδοσίας)

Μία εταιρεία αποφάσισε να δώσει βοηθητικό επίδομα στους υπαλλήλους της για τον μήνα Ιούλιο. Το επίδομα διαφοροποιείται, ανάλογα με το φύλο του/της υπαλλήλου και τον αριθμό των παιδιών του/της, με βάση τους παρακάτω πίνακες:

Αποτέλεσμα εικόνας για payday cartoon funny

 • ΑΝ∆ΡΕΣ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ              ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ €
  • 1                                              20
  • 2                                              50
  • >=3                                         120
 • ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ              ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ €
  • 1                                              30
  • 2                                              80
  • >= 3                                        160

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος

 • α. διαβάζει το φύλο («Α» ή «Γ») το οποίο ελέγχεται ως προς την ορθότητα της εισαγωγής του. Επίσης διαβάζει τον μισθό και τον αριθμό των παιδιών του υπαλλήλου.
 • Μονάδες 3
 • β. υπολογίζει και εμφανίζει το επίδομα και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει ο υπάλληλος τον μήνα Ιούλιο.

Μονάδες 7

 • γ. δέχεται απάντηση «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» για τη συνέχεια ή τον τερματισμό της επανάληψης μετά την εμφάνιση σχετικού μηνύματος.
 • Μονάδες 4
 • δ. υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό ποσό επιδόματος που πρέπει να καταβάλει η Εταιρεία στους υπαλλήλους της.
 • Μονάδες 6ΘΕΜΑ Δ_1_2008 (Αποτελέσματα 110μ με εμπόδια)

Στο άθλημα των 110 μέτρων μετ’ εμποδίων, στους δύο ημιτελικούς αγώνες συμμετέχουν δέκα έξι (16) αθλητές (8 σε κάθε ημιτελικό). Σύμφωνα με τον κανονισμό στον τελικό προκρίνεται ο πρώτος αθλητής κάθε ημιτελικού. Η οκτάδα του τελικού συμπληρώνεται με τους αθλητές που έχουν τους έξι (6) καλύτερους χρόνους απ’ όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Να θεωρήσετε ότι δεν υπάρχουν αθλητές με ίδιους χρόνους.

Αποτέλεσμα εικόνας για hurdle games cartoon funny

 1. Να γράψετε πρόγραμμα στη «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο
 • α. περιλαμβάνει το τμήμα δηλώσεων.
 • β. καλεί τη διαδικασία ΕΙΣΟ∆ΟΣ για κάθε ημιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία διαβάζει το όνομα του αθλητή και το χρόνο του (με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου).
 • γ. καλεί τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ για κάθε ημιτελικό ξεχωριστά. Η διαδικασία ταξινομεί τους αθλητές ως προς τον χρόνο τους με αύξουσα σειρά.
 • δ. δημιουργεί τον πίνακα ΟΝ με τα ονόματα και τον πίνακα ΧΡ με τους αντίστοιχους χρόνους των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό.
 • ε. εμφανίζει τα ονόματα και τους χρόνους των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον τελικό.
 1. Να γράψετε
 • α. τη διαδικασία ΕΙΣΟ∆ΟΣ.
 • β. τη διαδικασία ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.