17. Ο Περσέας με το κεφάλι της Μέδουσας πετρώνει τον Πολυδέκτη