18. Βασιλιάς της Σερίφου γίνεται ο καλός βασιλιάς Δίκτυς!