Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ομοιοθεσία

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
      Ομοιοθεσία
      Συμμετρία
      Στροφή
      Μεταφορά
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Ομοιοθεσία

Ομοιοθεσία[σημείο A,αριθμός f,σημείο S]: Ομοιοθεσία του σημείου A από το σημείο S  με συντελεστή f

Ομοιοθεσία[γραμμή h,αριθμός f,σημείο S]: Ομοιοθεσία της ευθείας από το σημείο S  με συντελεστή f

Ομοιοθεσία[κωνική c,αριθμός f,σημείο S]: Ομοιοθεσία της κωνικής τομής c από το σημείο S  με συντελεστή f

Ομοιοθεσία[πολύγωνο πολυγ1,αριθμός f,σημείο S]: Ομοιοθεσία του πολυγώνου πολυγ1  από το σημείο S  με συντελεστή f.

 Σημείωση: Δημιουργούνται νέες κορυφές και τμήματα.

Ομοιοθεσία[εικόνα εικ1,αριθμός f,σημείο S]: Ομοιοθεσία της εικόνας εικ1 από το σημείο S  με συντελεστή f

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο  Ομοιοθεσία αντικειμένου από σημείο με συντελεστή

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών