Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Συμμετρία

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
      Ομοιοθεσία
      Συμμετρία
      Στροφή
      Μεταφορά
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Συμμετρία

Συμμετρία[σημείο A,σημείο B]: Το συμμετρικό του σημείου A ως προς το B

Συμμετρία[γραμμή g,σημείο B]: Το συμμετρικό της ευθείας g A ως προς το B

Συμμετρία[κωνική c,σημείο B]: Το συμμετρικό της κωνικής τομής  c ως προς το B

Συμμετρία[πολύγωνο πολυγ1,σημείο B]: Το συμμετρικό του πολυγώνου πολυγ1 ως προς το B.

Σημείωση: Δημιουργούνται νέες κορυφές και τμήματα.

Συμμετρία[εικόνα εικ1,σημείο B]: Το συμμετρικό της εικόνας εικ1  ως προς το B.

Συμμετρία[σημείο A,ευθεία h]: Το συμμετρικό του σημείου A ως προς την ευθεία  h

Συμμετρία[γραμμή g,ευθεία h]: Το συμμετρικό της ευθείας  g ως προς την ευθεία  h 

Συμμετρία[κωνική c,ευθεία h]: Το συμμετρικό της κωνικής τομής c  ως προς την ευθεία  h 

Συμμετρία[πολύγωνο πολυγ1,ευθεία h]: Το συμμετρικό του πολυγώνου  πολυγ1  ως προς την ευθεία  h .

 Σημείωση: Δημιουργούνται νέες κορυφές και τμήματα .

Συμμετρία[εικόνα εικ1, ευθεία h]: Το συμμετρικό της εικόνας  εικ1  ως προς την ευθεία  h

 

Συμμετρία [Σημείο, Κύκλος]: Σας δίνει το συμμετρικό σημείο ως προς ένα κύκλο.        

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στα εργαλεία  Συμμετρία αντικειμένου ως προς σημείο;  Συμμετρία αντικειμένου ως προς ευθεία     Συμμετρία σημείου σε κύκλο

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών