Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Στροφή

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
      Ομοιοθεσία
      Συμμετρία
      Στροφή
      Μεταφορά
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Στροφή

Στροφή[σημείο A,γωνία φ]: Στρέφει το  σημείο A κατά γωνία  φ  γύρω από την αρχή των αξόνων

Στροφή[διάνυσμα v,γωνία φ]: Στρέφει το  διάνυσμα v  κατά γωνία  φ , γύρω από την αρχή του διανύσματος

Στροφή[ευθεία g,γωνία φ]: Στρέφει την ευθεία  g κατά γωνία  φ  γύρω από την αρχή των αξόνων

Στροφή[κωνική c,γωνία φ]: Στρέφει την κωνική τομή  c  κατά γωνία  φ  γύρω από την αρχή των αξόνων 

Στροφή[πολύγωνο πολυγ1,γωνία φ]: Στρέφει το  πολύγωνο  πολυγ1  κατά γωνία  φ  γύρω από την αρχή των αξόνων .

Σημείωση: Δημιουργούνται νέες κορυφές και τμήματα .

Στροφή[εικόνα εικ1,γωνία φ]: Στρέφει την εικόνα  εικ1  κατά γωνία  φ  γύρω από την αρχή των αξόνων 

Στροφή[σημείο A,γωνία φ,σημείο B]: Στρέφει το  σημείο A κατά γωνία  φ  γύρω από το σημείο  B

Στροφή[ευθεία g,γωνία φ,σημείο B]: Στρέφει την ευθεία  g κατά γωνία  φ  γύρω από το σημείο  B 

Στροφή[κωνική c,γωνία φ,σημείο B]: Στρέφει την κωνική τομή   c  κατά γωνία  φ  γύρω από το σημείο  B 

Στροφή[πολύγωνο πολυγ1,γωνία φ,σημείο B]: Στρέφει το πολύγωνο πολυγ1   κατά γωνία  φ  γύρω από το σημείο  B .

Σημείωση: Δημιουργούνται νέες κορυφές και τμήματα .

Στροφή[εικόνα εικ1,γωνία φ,σημείο B]: Στρέφει την εικόνα  εικ1   κατά γωνία  φ  γύρω από το σημείο  B .

 

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο  Στροφή αντικειμένου ως προς σημείο ως προς γωνία

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών