από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

                                                        Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                           Επικοινωνία

Μαθηματικά Α΄Γυμνασίου - Μέρος Α - Κεφάλαιο 7  - Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί

  Περιεχόμενα  

Φύλλο Εργασίας

 
Φύλλο Εργασίας A-7-1  

Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) -Η ευθεία των ρητών

 
Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί   Άσκηση 1 Να γράψετε έναν αριθμό που να εκφράζει το καθένα από τα παρακάτω μεγέθη ή τις μεταβολές  
Α-7-1 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-2  

α/α

Έκφραση

Συμβολισμός

1

Θερμοκρασία:  κάτω από το μηδέν

 

2

Θερμοκρασία:  πάνω από το μηδέν

 

3

Βάθος:  κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

 

4

Υψόμετρο:  πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

 

5

ζημιά 6.000 ευρώ

 

6

κέρδος 20.000 ευρώ

 

7

έξοδα 5.000 δραχμές

 

8

έσοδα 300 ευρώ

 

9

Μείωση κατά 5 μονάδες

 

10

Αύξηση κατά 5 μονάδες

 

 
Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι    
Α-7-2 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (1)    
Φύλλο Εργασίας Α-7-3 (2)    
Πρόσθεση ρητών αριθμών    
Α-7-3 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (1)    
Φύλλο Εργασίας Α-7-4 (2)    
Αφαίρεση ρητών αριθμών    
Α-7-4 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (1)    
Φύλλο Εργασίας Α-7-5 (2)    
Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών    
Α-7-5 Ασκήσεις            
Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (1)  

Άσκηση 2 Να σημειώσετε στον παρακάτω άξονα τους αριθμούς:

 
Φύλλο Εργασίας Α-7-6 (2)  

 
Διαίρεση ρητών αριθμών    
Α-7-6 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-7    
Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών    
Α-7-7 Ασκήσεις            
Φύλλο Εργασίας Α-7-8   Άσκηση 3 Να σημειώσετε στον παρακάτω άξονα τους αριθμούς:  
Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό  

και

 
  Α-7-8 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-9    
 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο    
Α-7-9 Ασκήσεις    
Φύλλο Εργασίας Α-7-10            
Τυποποιημένη Μορφή Ρητών            
Α-7-10 Ασκήσεις            
  η-τ@ξη            
Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης            

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας