像小兒論就很有趣= Η ιστορία του μικρού παιδιού έχει μεγάλο ενδιαφέρον! (αυτό το γράφει κάποιος που παρέθεσε την ιστορία σε βήμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Το =μοιάζει, έχει την όψη, εννοεί οτι φαινομενικά είναι μικρό παιδάκι (στην πραγματικότητα είναι μεγάλος σοφός))

所有彼師人間道的老師們~~因該要看 ανάμεσα στους δασκάλους οι μεγαλύτεροι και οι γεροντότεροι (=οι σοφότεροι και εμπειρότεροι) διδάσκαλοι θα πρέπει να δούν αυτό! (δηλαδή, αυτό ξεπερνάει ακόμη και τους μεγαλύτερους απο όλους τους διδασκάλους! Η ιστορία αυτή συμπεριλαμβάνεται στην εκτεταμένη έκδοση του κινέζικου ημερολογίου που βγαίνει κάθε χρόνο).

42

49

2

8

7

3

46

45

48

43

9

1

4

6

44

47

 

 κλίκ στο για επιστροφή στην αρχική σελίδα

小兒論

Μικρού παιδιού συζήτησις.

孔子Κομφούκιος (το σημαίνει κατα βάσιν παιδί, γιός, έπειτα χρησιμοποιείται ώς τίτλος ευγενείας, όπως λέμε «κύριος», προπάντων χρησιμοποιείται σε ονόματα μεγάλων σοφών. Όταν χρησιμοποιείται το μόνοτου, ώς σύντμηση ονόματος, εννοεί τον Κομφούκιο) όνομα(σημαίνει «ύψωμα»)。字γράμμα (το προσωπικό όνομα που οι Κινέζοι έπαιρναν όταν γίνονταν 20 χρονών) 仲尼 (σημαίνει μέσος, δευτερότοκος γιός, γενικά δεύτερος τη τάξει. σήμαινε στάθμευση, αναλύεται ώς εικόνα ανθρώπων που κάθονται πλάτη με πλάτη. αυτά τα δύο γράμματα αποτελούν το προσωπικό όνομα του Κομφούκιου)。設επέβαλλε (=πήγαινε να διαδόσει) 教διδασκαλία 於στου 魯(όνομα, σημαίνει «αδαείς») 國之κράτους 西δυτικά

=ο Κομφούκιος, που το επώνυμοτου ήταν 丘 κ το ονομα ενηλικίωσηςτου ήταν 仲尼, διέδιδε τη διδασκαλίατου δυτικά της ιδιαίτερης πατρίδαςτου (η οποία ονομάζεται 魯).

μία μέρα。率παρασύροντας (=παίρνοντας μαζίτου) όλουςτους κυρίουςμικρούς αδερφούς (=τους μαθητέςτου)。御οδηγώνταςαμάξιβγήκεταξίδι

δρόμοσυνάντησεαριθμό (=κάμποσα) μικρά παιδιάγελούσανε, περνούσανε ωραίαπαίζανε。中ανάμεσαείχεέναάτομο (=απο τα παιδάκια) 不δέν 戲έπαιζε。孔子Κομφούκιος 乃έπειτα (=τότε) 駐στάθμευσε 車αμάξι。

=μιά μέρα, μαζί με όλους τους μαθητέςτου οδηγώντας το αμάξιτου βγήκε ταξίδι (στο πλαίσιο της διάδοσης της διδασκαλίαςτου). στο δρόμο συνάντησε κάμποσα παιδάκια που με χαρές κ γέλια παίζανε. (στην εικόνα που συνοδεύει το κείμενο στην ετήσια έκδοση του ημερολογίου, τα παιδάκια φαίνονται για 5 - 6 ετών, το ίδιο κ το παιδάκι που πρωταγωνιστεί σ' αυτήν την ιστορία). μεταξύ των παιδιών, ήταν κ ένα που δέν έπαιζε. Ο Κομφούκιος τότε στάθμευσε το αμάξι (και)

ρωτώνταςείπε。獨μόνοεσύδένπαίζεις。何τί δηλαδή ( είναι μόριο αντίστοιχο του αρχαιοελληνικού «δή». ενίοτε μεταφράζεται «δηλαδή»)

=ρώτησε: γιατί μόνο εσύ δέν παίζεις;

μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε。凡γενικάτο παιχνίδιδέν έχειόφελος。衣ρούχακαταστρέφονταιδύσκολαρουντίζονται (διορθώνονται με ράψιμο)。上προς τα πάνω (ανιόντες συγγενείς) ντροπιάζειπατέραμάνα。下προς τα κάτω (κατιόντες συγγενείς) προλαβαίνει (φτάνει) εξώπορταμέσα (=όλο το σόι)

(逢有作縫) παρατήρηση: το γράμμα χρησιμοποιήθηκε αντί για το ορθότερο =διορθώνει ράβοντας.

=το παιδάκι απάντησε: γενικά το παιχνίδι είναι ανώφελο. τα ρούχα χαλνάνε κ είναι δύσκολο να διωρθωθούν. συνεπώς έτσι ντροπιάζονται οι γονείς (του παιδιού που παίζει), κ η ντροπή φτάνει μέχρι τους απογόνους (του παιδιού που παίζει) κ όλοτου το σόι.

οπωσδήποτεέχεικαβγάαντιπαλότητα。勞κοπιάζει κανείςκαι όμωςδέν έχει επίτευγμα。豈πώς θα μπορούσε ναείναικαλή δραστηριότητα。遂 έτσι λοιπόν,σκύβονταςκεφάλι (=καταγίνομαι) μετούβλα, κομμάτια κεραμικώνπλακάκιαφτιάχνω τείχος πόλης

=(επιπλέον, απο το παιχνίδι) οπωσδήποτε προκύπτουν καβγάδες κ μαλώματα. (όποιος  παίζει) κουράζεται χωρίς να πετυχαίνει τίποτε. πώς λοιπόν το παιχνίδι θα μπορούσε να θεωρηθεί καλή δραστηριότητα; γι'αυτό λοιπόν, προτιμώ να καταγίνομαι με αυτά τα τούβλα κ κεραμίδια χτίζοντας ένα τείχος πόλης. (ήδη μπορείτε να παρατηρήσετε το τυπικό στύλ της κινέζικης κ γενικότερα ανατολίτικης ρητορικής που πρώτα παρουσιάζει διεξοδικά τα δεδομένα κ στο τέλος βγάζει τα συμπεράσματα)

孔子Κομφούκιοςμαλώνονταςαυτό (=το παιδί)είπε。何τίδέν αποφεύγεις (=παραμερίζεις για) αμάξι,έ; (μόριο που δηλώνει έκπληξη και λπ.)

=ο Κομφούκιος μάλωσε το παιδάκι λέγοντας: "γιατί δέν παραμερίζεις να περάσει το αμάξι(μας), έ;"

μικρό παιδίαπάντησεείπε。自αποαρχαιότητακαθώς και μέχριπαρόν。為είναιαμάξιακανονικόαποφεύγουν (=παρακάμπτουν)  於στατείχη πόλεων。不δέν είναι κανονικότα τείχη πόλεωννα (αποφεύγουν=) παραμερίζουνστα αμάξια

=το παιδάκι απάντησε: απο τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, τα αμάξια είναι φυσικό να παρακάμπτουν τα τείχη των πόλεων, και όχι τα τείχη να παραμερίζουν για να περάσουν αμάξια.

孔子Κομφούκοςτότεακινητοποίησετο αμάξιγια να μιλήσει, να συζητήσει。下κατέβηκε αποτο αμάξικαι ρωτώνταςείπε。汝εσύχρόνιαακόμηελάχιστα。何τίπολύπαριστάνεις (τον καμπόσο) (επιφώνημα έκπληξης)

=ο Κομφούκιος τότε σταμάτησε το αμάξι για να μιλήσει. Κατέβηκε απο το αμάξι κ είπε: η ηλικίασου είναι πολύ μικρή (είσαι ακόμη νήπιο). γιατί  παριστάνεις τον καμπόσο, έ;

μικρόπαιδίαπαντώνταςείπε

=το παιδάκι απάντησε:

άνθρωποιαπο τη γέννησησε τρία έτη 。分ξεχωρίζουναποστασιοποιούνται πατέραμάνα

=οι άνθρωποι όταν συμπληρώσουν τρία χρόνια απο τη γέννησητους, μπορούν να σταθούν χωριστά απο τους γονείςτους (δηλαδή, τριών χρονών παιδί, μπορεί κ περπατάει μόνοτου, μιλάει, μπορεί να μείνει για ένα διάστημα κ χωρίς την επίβλεψη των γονιών, έχει μιά σχετική ανεξαρτησία)

λαγοίαπο τη γέννησητρείςμέρες。走τρέχουνγήςεκτάσεις«στρέμματα» (畎畝即田間=τα σχόλια λένε πως οι λέξεις 畎畝 που σημαίνουν παλιές μονάδες μέτρησης γής, εννοούν εδώ γενικώς 田間 =τις εκτάσεις της υπαίθρου)

=οι λαγοί όταν γίνουν τριών ημερών μόνο, τρέχουν στις ανοιχτές εκτάσεις.

ψάριααπο τη γέννησητρείςμέρες。遊ταξιδεύουνσταποτάμια, λίμνες。天ουρανόςγεννά, δημιουργείαπο μόνατους έτσι。豈πώς είναι δυνατόν ναδηλώνετε, λέτε οτι 詐παριστάνω (επιφώνημα έκπληξης)

=τα ψάρια όταν γίνουν τριών ημερών, ταξιδεύουν στα ποτάμια, στις λίμνες. ο Θεός, η φύση τα έχει κάνει έτσι, πώς λοιπόν είναι δυνατόν να λέτε οτι "παριστάνω"!

孔子Κομφούκος είπε。汝εσύμένειςποιάεπαρχία (=ιδιαίτερη πατρίδα)。何ποιόχωριόποιάοικογένεια (=επώνυμο)。何ποιό όνομαποιό γράμμα (προσωπικό όνομα ενηλίκου)

=ο Κομφούκιος είπε: σε ποιάν επαρχία (ιδιαίτερη πατρίδα) κατοικείς; σε ποιό χωριό; ποιό είναι το επώνυμο (=η οικογένεια της καταγωγής)σου; ποιό το όνομασου, κ ποιό το προσωπικό όνομα της ενηλικίωσηςσου;

μικρόπαιδίαπαντώνταςείπε。吾εγώμένω(όνομα, σημαίνει "ράκος, κουρελιασμένο") επαρχία, (όνομα, σημαίνει «φτηνό») γή。姓επώνυμο (σημαίνει λαιμός, σβέρκο, ενίοτε μεταφορικώς: «χρηματικό ποσό»). όνομα (σημαίνει σάκκος μεταφοράς ξύλων, πετρών, οικοδομικών υλικών, επίσης σάκκος φυσερού ή γενικότερα σάκκος που ανοίγει απο δυό μεριές)。未όχι ακόμηέχωπροσωπικό όνομα ενηλίκουβεβαίως

=το παιδάκι απάντησε: μένω στην επαρχία (ιδιαίτερη πατρίδα) που λέγεται 敝 ("κουρελιασμένη"), στον τόπο που ονομάζεται 賤 («φτηνός, μικρής αξίας»), το επώνυμομου είναι 項 (σημαίνει λαιμός, σβέρκο, ενίοτε μεταφορικώς: «χρηματικό ποσό»), το όνομαμου είναι 橐 (σημαίνει σάκκος μεταφοράς ξύλων, πετρών, οικοδομικών υλικών, επίσης σάκκος φυσερού ή γενικότερα σάκκος που ανοίγει απο δυό μεριές). Όνομα ενηλίκου, φυσικά δέν έχω ακόμη.

孔子Κομφούκιοςείπε。吾εγώθέλωμαζί μεεσένααπο κοινούνα ταξιδεύσω。汝εσύσκέψηαπο κάτωσάντί

μικρόπαιδίαπαντώνταςείπε

= ο Κομφούκιος (φαίνεται πως άρχισε να εκτιμά το παιδάκι και) είπε: σε θέλω για συνταξιδιώτημου, τί λές; (έρχεσαι;). το παιδάκι απάντησε:

οικογένειαέχειαυστηρόπατέρα。須χρειάζεταιείναι σωστόυπηρετώαυτόν。家οικογένειαέχειστοργικήμητέρα。須χρειάζεταιείναι σωστόανατραφώ αποαυτήν。家οικογένειαέχειάξιομεγαλύτερο αδερφό。須χρειάζεταιείναι σωστό ναακούω, προσέχω τα λόγιατου, δείχνω σεβασμό σε αυτόν。家οικογένειαέχειαδύναμομικρότερο αδερφό。須χρειάζεταιείναι σωστό ναδιδάσκωαυτόν。家οικογένειαέχειφωτισμένοδιδάσκαλο。須χρειάζεταιείναι σωστόμαθαίνω αποαυτόν。何τίελεύθερο χρόνοαπο κοινούταξιδέψωδηλαδή。(τα επίθετα όπως "αυστηρός" (πατέρας, "στοργική" μητέρα κ τα υπόλοιπα που προτίθενται στα μέλη της οικογένειας, είναι τυπικά παραδοσιακά επίθετα για αυτές τις οικογενειακές σχέσεις).

= στο σπίτι έχω έναν αυστηρό πατέρα, το σωστό είναι να τον υπηρετώ. στο σπίτι έχω μιά στοργική μητέρα, το σωστό είναι να ανατρέφομαι απο αυτήν. στο σπίτι έχω έναν άξιο μεγαλύτερομου αδερφό, το σωστό είναι να καθοδηγούμαι απο αυτόν. στο σπίτι έχω έναν αδύναμο μικρότερομου αδερφό, το σωστό είναι να τον διδάσκω, να του δείχνω το σωστό δρόμο. στο σπίτι έχω έναν φωτισμένο διδάσκαλο, το σωστό είναι να μαθαίνω απο αυτόν. (αφού λοιπόν έχω όλες αυτές τις υποχρεώσεις) πού να βρεθεί ελεύθερος χρόνος για να ταξιδέψω μαζίσας!

孔子Κομφούκιοςείπε。吾εγώαμάξιμέσαέχειτρείςδεκάδεςκαι δύο<> πιόνια κινέζικου σκακιού。與μεεσένα 博弈 να παίξω μιά παρτίδα ( σημαίνει πολυπραγμονώ, = κινώ επιδέξια, οι δυό λέξεις μαζί σημαίνουν «παίζω τυχερά παιχνίδια, γενικότερα παιχνίδια τακτικής, σάν το σκάκι») εσύ σκέψηαπο κάτωσάντί。◇博弈有作奕博= η παλιά έκφραση博弈 σήμερα λέγεται奕博.

μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε

= (τότε) ο Κομφούκιος είπε: στο αμάξιμου μέσα έχω τριαντα δύο πιόνια (του κινέζικου σκακιού), ας παίξουμε εσύ με εμένα, τί λές; - το παιδάκι απάντησε:

ουράνιος κύριος (ουράνιος κύριος= ο αυτοκράτορας της Κίνας) αγαπάπολυπραγμοσύνη, τζόγο。四τέσσεριςθάλασσεςδένείναι σε τάξη。諸όλοιάρχοντεςαγαπούνπολυπραγμοσύνη, τζόγο。有έχειεμποδισμένη, προβληματικήκυβέρνησηιστορία。士δημόσιος λειτουργόςμορφωνένος άνθρωποςαγαπάπολυπραγμοσύνη, τζόγο。學μάθησηερώτηση, έρευναπαραμελημένη λασκάρει (η λ. αρχικά σημαίνει «λύνει την χορδή του τόξου»)。小μικρός, άσημοςάνθρωποςαγαπάπολυπραγμοσύνη, τζόγο。輸κουβαλά, μετακινείανακαλείοικογένειαςσχεδιασμό

=όταν ο αυτοκράτορας αγαπάει το τζόγο, σε (όλη την Κίνα που βρίσκεται ανάμεσα στις) τέσσερις θάλασσες δημιουργείται αταξία. όταν οποιοιδήποτε άρχοντες αγαπούν το τζόγο, δημιουργούνται προβλήματα στη διακυβέρνηση κ στην ομαλή πορεία της χώρας. όταν ένας δημόσιος λειτουργός ή εν γένει ένας μορφωμένος άνθρωπος αγαπά τον τζόγο, η μόρφωση κ η αναζήτηση της γνώσης παραμελείται κ διαλύεται. όταν ένας άσημος άνθρωπος αγαπά τον τζόγο, σαλεύει και χαλνάει ο προϋπολογισμόςτου κ όλοτου το σπιτικό.

υπηρέτηςυπηρέτριααγαπάπολυπραγμοσύνη, τζόγο。必οπωσδήποτε  受δέχεταιμαστίγιοχτυπήματα。農αγρότηςοικογενειάρχηςαγαπάπολυπραγμοσύνη, τζόγο。耕όργωμα, καλλιέργειασποράχάνουν (κατάλληλη) ώρα。是γι’ αυτόν  故 το λόγοδέν θα παίξω (κυβεία ή πεττεία) βεβαίως

=όταν ένας υπηρέτης ή υπηρέτρια αγαπά τον τζόγο, σίγουρα θα καταλήξει να φάει ξύλο, να τιμωρηθεί με το μαστίγιο. όταν ένας αγρότης αγαπά τον τζόγο, οι αγροτικές εργασίες δέν γίνονται στην ώρατους. γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους δέν πρόκειται να παίξω κανένα παιχνίδι (με πιόνια, πούλια ή ζάρια κ τέτοια).

孔子Κομφούκιοςείπε。吾εγώθέλωμαζί μεεσένα。平εξομαλύνωμεταβάλωουρανόαπο κάτω (ουρανόαπο κάτω= την υφήλιο, το κράτος)。汝εσύ σκέψηαπο κάτωσάντί

= (καθώς φαίνεται, ο Κομφούκιος εκτίμησε το ήθος του παιδιού, γι' αυτό προχωράει στο κεντρικό θέμα της κινέζικης φιλοσοφίας. όλες οι σχολές της κινέζικης φιλοσοφίας περιστρέφονται γύρω απο αυτό το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν να διακυβερνηθεί το κράτος με ευταξία, να γίνει το κράτος μιά ιδανική "πολιτεία" όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, να γίνει το κράτος "βασιλεία των Ουρανών" κατα την εβραϊκή ορολογία. το ζήτημα αυτό αποδίδεται ήδη στο ιρκ ΒίτίΓ, το αρχαιότερο βιβίο του κόσμου, στην παλιά τουρκική γλώσσα ώς "ηλίΓ ητ-" = "το κράτος οργανώνω, βάζω σε τάξη". στα κινέζικα αυτό συνήθως εκφράζεται με τη φράση 治國. εδώ προτιμήθηκε αντί του (οργανώνω, βάζω σε τάξη) το 平 (που επίσης σημαίνει "εξομαλύνω, ισοπεδώνω"), και αντί του (κράτος) το 天下 (υφήλιος, κόσμος), για να διευκολυνθεί το λογοπαίγνιο).

= ο Κομφούκιος είπε: θέλω μαζί με εσένα να βάλω σε τάξη το κράτος, να εξομαλύνω τον κόσμο. τί λές, (δέχεσαι;)

μικρό παιδάκιαπαντώνταςείπε。天ουρανόαπο κάτωδέν κάνειεξομαλύνειςβεβαίως

= το παιδάκι απάντησε: τον κόσμο δέν κάνει να τον εξομαλύνεις! (= δέν κάνει να τον ισοπεδώσεις).

είτεέχειψηλάβουνά。或είτεέχειποτάμια, λίμνες。或είτεέχειβασιλείς, άρχοντες。或είτεέχειυπηρέτες, υπηρέτριες

= (ο κόσμος) κάπου έχει ψηλά βουνά, κάπου έχει ποτάμια κ λίμνες. κάπου έχει άρχοντες (βασιλείς, αξιωματούχους), κάπου έχει αρχομένους (απλό λαό, υπηρέτες).

εξομαλύνειμεταβάλλειψηλάβουνά。鳥πουλιά, ζώαδέν έχουνβιότοπο。傾αναποδογυρίσει, ανατρέψει μεταβάλλει ποτάμια, λίμνες。魚ψάριανεροχελώνεςδέν έχουνκαταφύγιο(傾有作填 το σχόλιο λέει: εννοεί γέμισμα, μπάζωμα) αποβάλειανακαλέσειβασιλείς, άρχοντες。民λαόςπολύσωστό, απαράδεκτο (οι 2 λέξεις μαζί: σωστό, απαράδεκτο =κουτσομπολιό, απείθεια, αταξία)καταργήσειανακαλέσειυπηρέτεςυπηρέτριες。君ευγενής, ανώτερος άνθρωποςκύριος 使καθίσταταιποιός;。天ουρανόαπο κάτωψηλάβουνά。豈απο πού και ως πούθα ήταν σωστόνα εξομαλύνει (επιφώνημα έκπληξης)(高山有作蕩蕩το σχόλιο λέει πως αντί για 高山το βιβλίο έχει 蕩蕩 =αχανείς εκτάσεις)

= άν λοιπόν εξομαλύνεις, δηλαδή ισοπεδώσεις τα βουνά, τότε τα άγρια ζώα κ τα πουλιά που ζούν εκεί δέν θα έχουν βιότοπο κ θα χαθούν. απο την άλλη, άν εξομαλύνεις, δηλαδή ισοπεδώσεις, "μπαζώσεις" τα ποτάμια κ τις λίμνες, τα πλάσματα που ζούν στα νερά, όπως τα ψάρια κ οι νεροχελώνες, δέν θα έχουν πού να πάνε να ζήσουνε. αντίστοιχα στο κράτος:

άν καταργήσεις τους άρχοντες, στο λαό θα κυριαρχήσει υπερβολική αταξία, απείθεια. άν καταργήσεις τους υπηρέτες κ υπηρέτριες (=τις κατώτερες τάξεις), τότε ποιός θα γίνει ανώτερος άνθρωπος; πώς λοιπόν θα μπορούσε να είναι σωστό να εξομαλύνει κανείς τις εκτάσεις του κόσμου!

το μικρό παιδί παρομοιάζει το ανάγλυφο της γής με την ανθρώπινη κοινωνία. όπως η γή είναι αλλού ψηλότερη κ αλλού χαμηλότερη, έτσι κ στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν ανώτεροι κ κατώτεροι άνθρωποι. απο τα αρχαία χρόνια  είναι πολλοί που ζητάνε την εξίσωση όλων των ανθρώπων ώς μέσο για την βέλτιστη κοινωνινή αρμονία. αυτό, σύμφωνα με το κείμενομας, είναι τραγικό λάθος, όπως λάθος θα ήτανε να ισοπεδώσουμε τη γή: άν ισοπέδωνε κανείς τη γή, δέν θα έμενε τίποτε ζωντανό. αντίστοιχα, άν ισοπέδωνε κανείς την ανθρώπινη κοινωνία, αυτό θα σήμαινε αφανισμό: τα χαμηλά της κοινωνίας, ο απλός λαός, θα περιερχόταν σε απερίγραπτη ταραχή, ας πούμε σάν μιά σχολική τάξη που δέν έχει δάσκαλο οπότε επικρατεί ταραχή, ο καθένας προσπαθεί να επιβληθεί στους άλλους κ καμιά δουλιά δέν γίνεται. οι δέ ανώτεροι άνθρωποι που είναι οι φορείς της οικονομικής διαχείρισης, της διοίκησης, κ του πολιτισμού, δέν θα υπήρχαν κάν, γιατί οι ανώτερες τάξης είναι σάν την κορυφή του βουνού. άν ισοπεδωθεί το βουνό, δέν μπορεί να έχει κ κορυφή. έτσι, άν δέν υπάρχουν οι κατώτερες τάξης, των εργατών, τότε κ οι ανώτερες τάξεις δέν θα υπάρχουν. το μήνυμα είναι καθαρό: δέν πρέπει κανείς να αποσκοπεί στην κατάργηση των κοινωνικών τάξεων, γιατί απο τη φύσητου ο κόσμος ταξινομείται σε τάξεις. όταν η φύση βιασθεί, μόνο αταξία κ ταραχή μπορεί να υπάρξει, μέχρι που να επανέλθει η φυσική τάξη. ο Κομφούκιος δέν απάντησε σε αυτό, που σημαίνει πως δέν μπόρεσε να φέρει καμία αντίρρηση.

συνεχίζει λοιπόν ο Κομφούκιος με ερωτήσεις που έχουν σκοπό να αποκαλύψουν τη φύση του κόσμου, πρώτα απ' όλα ποιά πράγματα πηγαίνουν κατ' ανάγκην μαζί. αυτή η γνώση χρειάζεται στον Κομφούκιο, διότι το κύριο ενδιαφέροντου είναι να μπεί ο κόσμος σε τάξη σύμφωνα με τη φύσητου.

孔子Κομφούκιος είπε。汝εσύ  知ξέρειςουρανόαπο κάτω

ποιά φωτιάδέν έχεικαπνό。何ποιό νερόδέν έχειψάρια。何ποιό βουνόδέν έχειπέτρες。何ποιό δέντροδέν έχεικλαδιά。何ποιός άνθρωποςδέν έχειγυναίκα (σύζυγο)。何ποιά γυναίκαδέν έχειάντρα (σύζυγο)。何ποιό βόδιδέν έχειμοσχάρι。何ποιόάλογοδέν έχειπουλάρι。何ποιό αρσενικόδέν έχειθηλυκό。何ποιόθηλυκόδέν έχειαρσενικό。何ποιός καλείται, λέγεταιευγενής, ανώτεροςκύριος, άνθρωπος。何ποιός είναι « μικρός άνθρωπος»。何τί είναιόχιαρκετό。何τί είναι (αυτό που) έχειπερίσσευμα。何ποιά τειχισμένη πόληδέν έχειαγορά。何ποιός άνθρωπος δέν έχει όνομα ενηλίκου

= ο Κομφούκιος είπε: (αφού μου απάντησες, στα προηγούμενα), θα ξέρεις κ αυτά: (πέςμου λοιπόν): στον κόσμο ποιά φωτιά δέν έχει καπνό; ποιό νερό δέν έχει ψάρια; ποιό βουνό δέν έχει πέτρες; ποιό δέντρο δέν έχει κλαδιά; ποιός άντρας δέν έχει σύζυγο; ποιά γυναίκα δέν έχει άντρα; ποιό βόδι δέν έχει μοσχάρι; ποιό άλογο δέν έχει πουλάρι; ποιό αρσενικό δέν έχει θηλυκό; ποιό θηλυκό δέν έχει αρσενικό; ποιός ονομάζεται ανώτερος άνθρωπος; ποιός είναι κατώτερος άνθρωπος; (αυτές οι έννοιες είναι θεμελιώδεις στα παλιά κινέζικα βιβλία, των οποίων το κύριο θέμα είναι να δείχνουν τη συμπεριφορά αφ' ενός του ανώτερου, αφ' ετέρου του κατώτερου ανθρώπου σε κάθε περίσταση). ποιό πράγμα δέν είναι αρκετό; ποιό πράγμα περισσεύει; ποιά τειχισμένη πόλη δέν έχει αγορά; (όλες οι πόλεις τότε περιβάλλονταν απο τείχος). ποιός άνθρωπος δέν έχει προσωπικό όνομα; (όνομα ενηλίκου, που το έπαιρναν οι Κινέζοι όταν γινόνταν 20 ετών). (οι ερωτήσεις αυτές έχουν βαθύτερα, συμβολικά, εσωτερικά νοήματα, που ελάχιστα θα θίξω παρακάτω)

μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε

πυγολαμπίδαςφωτιάδέν έχεικαπνό。井πηγαδιούνερόδέν έχειψάρια。土χώματος (τεχνητό) βουνόδέν έχειπέτρες。枯ξερό (νεκρό) δέντρο δέν έχεικλαδιά。仙αθάνατος άνθρωποςδέν έχειγυναίκα (σύζυγο)。玉πολύτιμο πετράδικοπέλα δέν έχει άντρα (σύζυγο)。土χωμάτινο βόδι (χωμάτινο βόδι σημαίνει τεχνητό ανάχωμα σε ποτάμι) δέν έχειμοσχάρι。木ξύλινοάλογοδέν έχειπουλάρι。孤ορφανεμένοαρσενικόδέν έχειθηλυκό。孤ορφανεμένοθηλυκό δέν έχειαρσενικό。賢άξιοςείναιευγενής, ανώτεροςκύριος (άνθρωπος)。愚χοντροκέφαλος, ανόητοςείναι «μικρός άνθρωπος»。冬χειμωνιάτικεςμέρεςόχι αρκετό。夏καλοκαιρινές 日μέρες 有έχει 餘περίσσευμα。皇αυτοκράτορα 城τείχος (αυτοκράτορα τείχος =το κτηριακό συγκρότημα των ανακτόρων περιβαλλόμενο με τείχος) 無δέν έχειαγορά。小μικρός, χαμερπήςάνθρωποςδέν έχειπροσωπικό όνομα

= το παιδάκι απάντησε: η μόνη φωτιά που δέν έχει καπνό, είναι της πυγολαμπίδας. το μόνο νερό που δέν έχει ψάρια, είναι του πηγαδιού. το μόνο βουνό που δέν έχει πέτρες, είναι ένας (τεχνητός) γήλοφος. το μόνο δέντρο που δέν έχει κλαδιά, είναι ένα νεκρό δέντρο. (: αυτό έχει μεγάλη συμβολική σημασία: είναι φυσικό όλοι οι οργανισμοι να έχουν τομείς, παρακλάδια, ακόμη κ οι θρησκείες κ οι φιλοσοφικές σχολές έχουν παρακλάδια, αυτό σημαίνει οτι είναι ζωντανοί οργανισμοί, ζωντανές θρησκείες, ζωντανά πράγματα. μόνο όταν πάψει να λειτουργεί ένας οργανισμός, ένα κράτος, μιά θρησκεία κ.λπ., τότε παύει νε έχει υποδιαιρέσεις κ παρακλάδια, που κάποτε φαίνονται διαφορετικά μεταξύτους κ ασύμφωνα, αλλα στην πραγματικότητα είναι τμήματα του ίδου ζωντανού συνόλου). ο μόνος άντρας που δέν έχει γυναίκα, είναι ένας αθάνατος άνθρωπος. (κατα την κινέζικη παράδοση ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος, εφόσον εφαρμόσει απόλυτα τις ασκητικές μεθόδους). η μόνη γυναίκα που δέν έχει άντρα, είναι μιά αγία. τα μόνα βόδια που δέν έχουν μοσχάρια είναι τα αναχώματα ποταμών που ονομάζονται "χωμάτινα βόδια". τα μόνα άλογα που δέν έχουν πουλάρια, είναι τα ξύλινα άλογα (υποθέτω ώς παιχνίδια, ή αγάλματα). το μόνο αρσενικό που δέν έχει θηλυκό, είναι εκείνο που έχει χάσει το ταίριτου, το μόνο θηλυκό που δέν έχει αρσενικό επίσης είναι εκείνο που έχει χάσει το ταίριτου. πραγματικός ανώτερος άθρωπος είναι ο άξιος, ενώ κατώτερος άνθρωπος είναι όποιος έχει περιορισμένη νόηση (κ συνεπώς περιορισμένες ικανότητες). το μόνο πράγμα που δέν αρκεί, είναι οι χειμωνιάτικες μέρες, κ το μόνο που περισσεύει είναι οι καλοκαιρινές μέρες (αυτό σημαίνει πως ό,τι λείπει σε έναν καιρό, περισσεύει σε έναν άλλο, άρα σε τελική ανάλυση, ïn the long run", τίποτε δέν είναι ανεπαρκές ούτε κ παραπανίσιο. θυμάμαι τους βαθμούς που έπαιρνα ώς μαθητής κ φοιτητής: κάποιοι καθηγητές με βαθμολούσαν κατώτερα απο ό,τι άξιζα, κάποιοι άλλοι μου έδιναν βαθμούς περισσότερο απο ό,τι άξιζα, κ ο μέσος όρος της βαθμολογίαςμου ήταν πάντοτε επακριβώς εκείνος που άξιζα). Η μόνη τειχισμένη πόλη που δέν έχει αγορά, είναι το ανακτορικό συγκρότημα.(=το οποίο βέβαια δέν είναι πόλη, απλώς παρομοιάζεται). ο μόνος άνθρωπος που δέν έχει προσωπικό όνομα, είναι ο μικρόψυχος, χαμερπής άνθρωπος. (όνομα, στα Κινέζικα όπως κ σε πολλές άλλες γλώσσες, σημαίνει μεταφορικά "καλό όνομα, υπόληψη, τιμή, δόξα". ο μόνος άνθρωπος που δέν έχει λοιπόν υπόληψη, είναι ο μικρόψυχος, χαμερπής άνθρωπος, που έχει δείξει τη χαμέρπειατου με τις πράξειςτου, γι' αυτό δέν τον θυμούνται με το όνοματου, αλλα με κάποιον κακό χαρακτηρισμό, ας πούμε "ο αλήτης, ο κλέφτης, ο απατεώνας" κ.λπ.)

孔子Κομφούκιοςείπε

εσύξέρειςουρανόαπο κάτωαυτουνού (μόριο που σχηματίζει τη γενική πτώση) παλαμάρι (μεταφορικώς: κύρια γραμμή, «ραχοκοκκαλιά»ιστόρηση。陰αρνητικού, θετικού (μόριο που σχηματίζει τη γενική πτώση) αρχή, τέλος(下始終有作地終始 αυτό το σχόλιο λέει πως στη θέση του γράμματος ορθότερα κείμενα έχουν (γή) και στη θέση των 始終 (αρχή και τέλος) ορθότερα κείμενα έχουν 終始 (τέλος και αρχή). έτσι είναι στο ημερολόγιο που έχω)

= ο Κομφούκιος είπε: εσύ ξέρεις να απαντήσεις αε αυτά που θα σε ρωτήσω; ποιά είναι συνοπτικά η ιστόρηση όλων όσων γίνονται στον ουρανό και στη γή; ποιό είναι, απο την αρχή ώς το τέλοςτου, το σύνολο των συνδυασμών που μπορούν να σχηματίσουν το αρνητικό κ το θετικό; (= το γίν κ το γιάγγ, άν αυτή η ορολογία σας είναι πιό οικεία).

τίσημαίνειαριστερό。何τί σημαίνειδεξιό。何τί σημαίνειεξωτερικό (εμφανές)。何τίσημαίνειεσωτερικό (αφανές)

= τί είναι αντικειμενικώς αριστερό, τί είναι αντικειμενικώς δεξιό; τί σημαίνει εξωτερικό (εμφανές), κ τί σημαίνει εσωτερικό (αφανές);

τί σημαίνειπατέρας。何τί σημαίνει μητέρα。何τί σημαίνεισύζυγος (οικογενειάρχης, άνδρας)。何τί σημαίνει σύζυγος (οικοδέσποινα, γυναίκα)

ο άνεμοςαπο τίέρχεται。雨η βροχήαποτίφθάνει( είναι βασικά ρήμα που σημαίνει «ακολουθεί», επιρρηματικώς «ακολουθώντας», συνεπώς «από»)

τα σύννεφααποτίβγαίνουν。霧η ομίχληαποτί σηκώνεται (=προέρχεται)

= ποιό είναι το βαθύτερο νόημα των λέξεων: πατέρας, μητέρα, άντρας (οικογενειάρχης), γυναίκα (οικοδέσποινα);

απο πού έρχεται ο άνεμος, απο πού φθάνει η βροχή; απο πού βγαίνουν τα σύννεφα, απο πού δημιουργείται η ομίχλη;

ουρανός, γήμεταξύτουςαπέχουν。幾πόσες χιλιάδεςμυριάδες λί (, λί, είναι μονάδα μήκους, όπως οι Πέρσες είχαν τις παρασάγγες και εμείς τα χιλιόμετρα. βασικά σήμαινε χωριό, συνεπώς: το μήκος απο τη μιά άκρη ενός χωριού ώς την άλλη)

= πόσες χιλιάδες μυριάδες λί απέχει ο ουρανός απο τη γή;

μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε

= (σε όλα αυτά) το παιδάκι απάντησε:

εννιάεννιάφορέςφτάνει στα οκτώδεκάδεςκαι ένα。是αυτό είναιουρανού, γής(γενική πτώση) (παλαμάρι=) «γραμμή», ιστόρηση。八οκτώεννιά= επτάδεκάδεςκαι δύο。是αυτό είναιτου αρνητικού(και) θετικού(γενική πτώση) αρχήτέλος(το τυπωμένο κείμενο που έχω γράφει 終始= τέλος και αρχή. όπως και νά’χει, η έκφραση «αρχή και τέλος», που χρησιμοποιείται και απο τον Μακρυγιάννη, σημαίνει απο την αρχή ώς το τέλος, το όλο, εν προκειμένω όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί (του αρνητικού και του θετικού).

= εννιά φορές το εννιά κάνει ογδοντα ένα. αυτή είναι συνοπτικά η ιστόρηση όλων όσων γίνονται στον ουρανό και στη γή. (εδώ γίνεται αναφορά σε ένα πάνσοφο βιβλίο που έχει φτάσει στις μέρεςμας με το όνομα 太玄, ενίοτε 太玄經. Σε αυτό το έργο αναφέρομαι στη σελίδα http://users.sch.gr/ioakenanid/worldsoldest.htm  (πιέστε CTRL & F κ αναζητήστε (5) για να βρείτε πού ακριβώς αναφέρομαι σε αυτό το έργο). αυτό το έργο είναι προσπάθεια κινέζικης απόδοσης ενός αρχαίου τουρκικού έργου απογόνου του πανάρχαιου ιρΚ ΒίτίΓ, το οποίο απέδιδε όλες τις δραστηριότητες του κόσμου σε ένα σύνολο 64 (αργότερα 65) παραβολών που χρησιμοποιούνταν για μαντεία. αυτού του έργου απόγονος το 太玄經 χρησιμοποιούσε όχι 64 ή 65, αλλα 81 παραβολές που η κάθε μία αποδίδει έναν μαντικό αριθμό, ο κάθε μαντικός αριθμός αποτελούμενος απο έναν κάτω κ έναν πάνω αριθμό, οι οποίοι είναι φυσικοί αριθμοί απο το 1 έως το 9. συνεπώς ο πάνω με τον κάτω αριθμό δίνουν έναν σύνολο 81 πιθανοτήτων. αυτές είναι όλες οι πιθανότητες των δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν στον ουρανό κ στη γή. επιπλέον, ο κάθε ένας απο τους 81 αριθμούς είχε 9 υποδιαιρέσεις, για λεπτομερή ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να συμβούν. 81 αριθμοί ο καθένας με 9 υποδιαιρέσεις, κάνει σύνολο 729 περιπτώσεις. στο 729 άν προσθέσουμε εμβόλιμα μία, έχουμε ακριβώς το διπλάσιο του 365 που είναι ο αριθμός των ημερών του ηλιακού έτους. με άλλα λόγια σε κάθε μιά απο τις 729 περιπτώσεις του βιβλίου αντιστοιχείται μία μέρα ή μιά νύχτα του έτους, κάθε μέρα κ κάθε νύχτα του έτους αντιστοιχεί με μία απο τις περιπτώσεις του βιβλίου κ την αντίστοιχη δραστηριότητα. πιό συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε μέρες περιγράφουν τις δραστηριότητες του ανώτερου ανθρώπου που οδηγούν σε ευτυχία, ενώ οι περιπτώσεις οι αντίστοιχες σε νύχτες περιγράφουν τις δραστηριότητες του κατώτερου ανθρώπου, που οδηγούν σε δυστυχία. η δέ σειρά των περιπτώσεων κ υποδιαιρέσεων ακολουθεί απόλυτη μαθηματική αλληλουχία των μαντικών αριθμών του βιβλίου. το οποίο είναι σχεδόν παντελώς άγνωστο σε όλον τον κόσμο ακόμη κ στην ίδια την Κίνα, για τον απλό λόγο οτι είναι μιά προσπάθεια απόδοσης του τουρκικού πρωτοτύπου, το οποίο δέν καταφέρνει να αποδώσει, απο τότε που η αρχαία γραφή του βιβλίου ξεχάστηκε, οπότε το βιβλίο είναι ελάχιστα κατανοητό, άρα πρακτικώς άχρηστο. ωστόσο,  με σκοπό να δείξει την σωστή ηθικά στάση σε κάθε μία απο τις 81 περιπτώσεις του βιβλίου αυτού, του 太玄經, ένα άλλο περίφημο έργο γράφηκε: το 道徳經 (ίσως να το έχετε ακουστά ώς "Τάο Τέ Κίνγκ" ή "Τάο Τέ Τσίγγ" ή κάπως έτσι) το οποίο, παρά την αφάνεια του έργου στο οποίο βασίστηκε, είναι ίσως το πιό γνωστό βιβλίο του κόσμου μετά τη Βίβλο. σε εκείνο το παλαιό σύγγραμμα των 9 επι 9 = 81 περιπτώσεων αναφέρεται το παιδάκι της ιστορίαςμας εννοώντας πως αυτές οι 81 περιπτώσεις είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να γίνουν στον ουρανό κ στη γή, κ μάλιστα αυτές οι 81 περιπτώσεις εμφανίζονται όλες με τη σειρά κατα τη διάρκεια ενός ηλιακού έτους).

(τώρα το παιδάκι απαντά στην επόμενη ερώτηση: "ποιό είναι, απο την αρχή ώς το τέλοςτου, το σύνολο των συνδυασμών που μπορούν να σχηματίσουν το αρνητικό κ το θετικό;" (= το γίν κ το γιάγγ, άν αυτή η ορολογία σας είναι πιό οικεία)): οχτώ φορές το εννιά κάνει εβδομήντα δύο, αυτό είναι το σύνολο όλων ανεξαιρέτως των συνδυασμών που είναι δυνατόν να σχηματίσουν το αρνητικό κ το θετικό. (8 είναι ζυγός, θηλυκός, γίν, αριθμός, (αποτελούμενος απο ζυγούς αριθμούς) που δείχνει την πληρότητα, όλα τα είδη, της θηλυκής ιδιότητας. ενώ το 9 είναι μονός, αρσενικός, γιάγγ αριθμός (αποτελούμενος απο μονούς αριθμούς) που δείχνει την πληρότητα, όλα τα είδη, της αρσενικής ιδιότητας. ο κάθε αριθμός απο το 1 ώς το 8 συνδυαζόμενος με κάθε αριθμό απο το 1 ώς το 9, σχηματίζουν 72 περιπτώσεις. υπάρχει κάποιο βιβλίο που περιέχει όλες αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορούν να σχηματίσουν οι διάφορες μορφές του αρνητικού με όλες τις διάφορες μορφές του θετικού. φυσικά κ αυτό το βιβλίο έχει χρησιμοποιηθεί για μαντική, ωστόσο δέν γνωρίζω για ποιό βιβλίο πρόκειται. το παιδάκι συνεχίζει απαντώντας στις άλλες ερωτήσεις).

ο ουρανός είναιπατέρας。地η γήείναιμάνα。日ο ήλιοςείναιο άντρας (οικογενειάρχης, ο σύζυγος)。月η σελήνηείναι η γυναίκα (οικοδέσποινα, η σύζυγος)

=(κατα τη βαθύτερη έννοια των λέξεων), πατέρας είναι ο ουρανός, μητέρα είναι η γή. άντρας (σύζυγος, οικογενειάρχης) είναι ο ήλιος, γυναίκα (σύζυγος, οικοδέσποινα) είναι η σελήνη. (αυτές οι ιδέες είναι πανάρχαιες σε πολλούς λαούς).

η ανατολήείναιαριστερά。西η δύσηείναιδεξιά。外το απ’ έξωείναι εξωτερικό (εμφανές)το απο μέσαείναιεσωτερικό (αφανές)

=ανατολικά σημαίνει αριστερά, δυτικά σημαίνει δεξιά. εξωτερικό θα πεί το απ' έξω, εσωτερικό σημαίνει το απο μέσα. (κατα την κινέζικη παράδοση, η αντικειμενική θέση του αριστερού είναι ανατολικά, ενώ η αντικειμενική θέση του δεξιού είναι δυτικά. Για τον λόγο οτι η γή είναι ένας ζωντανός οργανισμός, της οποίας το νότιο μέρος είναι αντίστοιχο του μπροστά μέρους του ανθρώπινου σώματος (κάτω μέρους του σώματος των τετραπόδων), ενώ της γής το βόρειο μέρος αντιστοιχεί στο πίσω μέρος (πλάτη) του ανθρώπινου σώματος, ράχη των ζώων. κατα φυσική συνέπεια, το αριστερό μέρος της γής είναι στα ανατολικά, το δεξιό μέρος της γής είναι στα δυτικά. Γι' αυτόν το λόγο όταν οι Κινέζοι κάθονταν για να διαλογισθούν ή για να μαντέψουν, είχαν το πρόσωπο προς το νότο, την πλάτη προς το βορρά, κ έβλεπαν τον ήλιο να ταξιδεύει προς τα δεξιά. Έτσι κ οι παλιοί κινέζικοι χάρτες έδειχναν προς τα πάνω το νότο κ προς τα κάτω το βορρά. Άλλοι λαοί, όπως οι Μεσοποτάμιοι, οι Εβραίοι, οι Ινδοί κ οι παλαιοί Τούρκοι, "μπροστά" ονόμαζαν την ανατολή, συνεπώς δεξιά τον νότο κ.ο.κ.. σήμερα διεθνώς έχει επικρατήσει το σύστημα που απο παλιά ακολουθούσαν οι Έλληνες όπως κ οι Αφρικανοί, κατα το οποίο μπροστά αντικρίζουμε το βορρά. αυτό το σύστημα το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες όπως κ οι Αφρικανοί μάντεις, ωστε να έχουν την ανατολή (θετική, ευνοϊκή κατεύθυνση) προς τα δεξιά, έτσι ό,τι έβλεπαν να κινείται προς τα δεξιά (ή προς τα μπροστά) το θεωρούσαν ευμενές, επίσης φωνές πουλιών ή άλλους ήχους που ερχόνταν απο τα δεξιά τους θεωρούσαν ευοίωνους. απο μιά άποψη ορθότερο είναι το κινέζικο σύστημα, διότι όντως ο νότος αντιστοιχή στην μπροστά, ευαίσθητη μεριά του σώματος, κ αντιστοίχως τα άλλα σημεία του ορίζοντα. απο μιάν άλλη άποψη, ορθότερο είναι το σημερινό διεθνές σύστημα, διότι η σημασία του βορρά είναι πραγματικά αντίστοιχη της σημασίας του επάνω, ενώ η σημασία του νότου συμπίπτει με τη σημασία του κάτω).

ο άνεμοςπροέρχεται αποτη γαλάζιαfirmiana (firmiana είναι ένα δέντρο, λέγεται και parasol tree, προφανώς διότι το όλο φύλλωματου θυμίζει ομπρέλλα. γαλάζια firmiana είναι μιά ποιητική έκφραση που σημαίνει «το στερέωμα, ο ουρανός»)。雨η βροχή προέρχεται αποτην προάστειαπόλη (郊市 σημαίνει προάστεια. ενίοτε, όπως εδώ, εννοεί τα μέρη που αρχίζουν απο τις παρυφές των πόλεων, δηλαδή τις ακατοίκητες ανοιχτές εκτάσεις)

=(το παιδάκι συνεχίζει τις απαντήσειςτου): ο άνεμος προέρχεται απο τη γαλάζια firmiana (=απο τον ουρανό). η βροχή έρχεται απο την ύπαιθρο.

τα σύννεφααποτα βουνάβγαίνουν。霧η ομίχληαπο τη γήσηκώνεται

=τα σύννεφα βγαίνουν απο τα βουνά, η ομίχλη σηκώνεται απο τη γή.

ουρανόςγήαναμεταξύτουςαπέχουν。有έχειχίλιεςχιλιάδεςμύριεςμυριάδεςκαι παραπάνωλί (μονάδα μέτρησης μεγάλου μήκους)。東η ανατολή, 西η δύση, 南ο νότος, 北 ο βορράς。皆όλα αυτά 有έχουν "寄εναποτίθεται 耳στο αυτί" (η έκφραση «εναποθέτω στο αυτί», «λέω εμπιστευτικά στο αυτί» σημαίνει «μυστικό, μυστική σημασία»)

=η απόσταση του ουρανού απο τη γή είναι χίλιες χιλιάδες μύριες μυριάδες λί κ ακόμη περισσότερο. η ανατολή, η δύση, ο νότος, ο βορράς, το καθένα απο όλα αυτά έχει τη μυστικήτου σημασία. (ακροθιγώς αναφέρθηκα παραπάνω στη μυστική σημασία των σημείων του ορίζοντα, πάρα πολλά θα μπορούσε κανείς να πεί σε αυτό το θέμα)

孔子Κομφούκιοςείπε。汝εσύλές。父πατέρας, μάναείναι όντωςσυγγενείς。夫ο σύζυγοςκαι η σύζυγοςείναι όντωςσυγγενείς

=(έπειτα) ο Κομφούκιος είπε: συμφωνείς, (υποθέτω) πως όπως ο πατέραςμας κ η μάναμας είναι όντως συγγενείςμας, έτσι κ ο σύζυγος με την σύζυγο είναι όντως συγγενείς.

το μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε。父πατέρας μητέραόντωςσυγγενείς。夫ο σύζυγοςκαι η σύζυγοςόχι  親συγγενείς

=το παιδάκι απάντησε: ο πατέρας κ η μάναμας είναι όντως συγγενείςμας, αλλα ο σύγυγος με τη σύζυγο δέν είναι πραγματικά συγγενείς.

孔子Κομφούκιοςείπε。夫ο σύζυγος και η σύζυγοςζούν, συνεπάγεταιίδιοπάπλωμα。死πεθαίνουν, συνεπάγεταιίδια τρύπα στη γή。何πώςβρήκες πωςδέν είναισυγγενείς

=ο Κομφούκιος είπε: ο σύζυγος με τη σύζυγο (όσο είναι) ζωντανοί είναι στο ίδιο πάπλωμα, στα ίδια σκεπάσματα. (όταν είναι) πεθαμένοι, είναι (τα πτώματατους) στον ίδιο λάκκο. πώς μπορεί λοιπόν να πεί κανείς πως δέν είναι πραγματικά συγγενείς;

το μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε

=το παιδάκι απάντησε:

άνθρωποςκαθώς γεννιέταιδέν έχεισύζυγο (γυναίκα)。如είναι όπωςαμάξιχωρίςρόδες。無δέν έχειρόδες, πάλικατασκευάζονται。必οπωσδήποτεαποκτάαυτουνούκαινούργιες (ρόδες)

=ο άνθρωπος απο τη γέννησητου δέν έχει σύζυγο. όταν κάποιος δέν έχει σύζυγο, είναι σάν το αμάξι που δέν έχει ρόδες. όμως ρόδες ξανακατασκευάζονται, το αμάξι που έχασε μιά ρόδα οπωσδήποτε θα αποκτήσει καινούργια.

η σύζυγοςάν πεθάνειπάλισυνεχίζει την πορείατου。又ξανάαποκτάαυτουνούκαινούργια (σύζυγο)。賢άξιαςοικογένειας(γενική πτώση) κοπέλα。必οπωσδήποτεγίνεται ταίρι μεακριβό, πολύτιμοσύζυγο (άντρα)(再續有作更索 στο τυπωμένο κείμενο που έχω, αντί για再續 γράφει=κι άλλο =συνεχίζει, το νόημα είναι ίδιο)

=έτσι κ η σύζυγος άν πεθάνει, η ζωή συνεχίζεται. ο άντρας ξανά αποκτά καινούργια γυναίκα. όπως κ η γυναίκα μιάς άξιας οικογένειας (άν έχει χάσει τον άντρατης) οπωσδήποτε βρίσκει ταίριτης έναν άξιο άντρα.

(σημειωτέον: την παλιά εποχή ήταν δυσκολότερο για τις γυναίκες να βρούν σύζυγο, γιατί οι άντρες ήταν λιγότεροι, όλο γίνονταν πόλεμοι κ οι άντρες σκοτώνονταν, λιγόστευαν. γι' αυτό πολλές γυναίκες χαμηλών τάξεων βολεύονταν σε θέση παλλακίδας)

δέκαχώρων (=δωματίων) (γενική πτώση) σπίτι(有板多 ορισμένα κείμενα (όπως το τυπωμένο που έχω) προσθέτουν χρειάζεται) να αποκτήσειridgepole δοκάρι (棟樑 το κύριο δοκάρι, που σχηματίζει την κορυφογραμμή της στέγης, χρησιμοποιείται και μεταφορικά όπως λέμε «η κολώνα του σπιτιού», ηγετική προσωπικότητα)

=(απο την άλλη μεριά) ένα σπίτι με δέκα διαφορετικούς χώρους πρέπει να έχει το κύριο οριζόντιο δοκάριτου (δέν γίνεται χωρίς αυτό).

τρίαπαράθυραέξιπαραθυρόφυλλα。不δέν είναι σάν (不如 =δέν αξίζουν όσο = αξίζουν λιγότερο απο) μίας πόρτας(γενική πτώση) τη φωτεινότητα。眾πλήθος αστέριαλαμπράλαμπρά。不δέν είναι σάν (不如 =δέν αξίζουν όσο = αξίζουν λιγότερο απο) μοναχούφεγγαριούμόνοφώς

=τρία παράθυρα κ έξι παραθυρόφυλλα, δέν αξίζουν όσο μία πόρτα. τη νύχτα όλα τα αστέρια μαζί δέν φέγγουν όσο το φεγγάρι μόνοτου.

πατέρα, μάνας (γενική πτώση) καλοσύνη。奚πώςτέλειαλοιπόν!(至有作可失το τυπωμένο κείμενο που έχω, αντί για γράφει=μπορεί=να χάσει, οπότε 奚可失 =πώς θα μπορούσε κανείς να την αφήσει!)

=του πατέρα κ της μάνας η καλοσύνη, πόσο κορυφαία είναι λοιπόν, πόσο αναντικατάστατη!

孔子Κομφούκιοςαναστενάζονταςείπε。賢άξια!(επιφώνημα σάν το βορειοελλαδίτικο μόριο «γιά», δηλώνει οτι αυτό που λέγεται ή ερωτάται είναι καταφανές)。賢άξια! (επιφώνημα σάν το βορειοελλαδίτικο μόριο «γιά», δηλώνει οτι αυτό που λέγεται ή ερωτάται είναι καταφανές)

=ο Κομφούκιος με αναστεναγμό είπε: άξια! αληθινά άξια! (=σωστά μιλάς!).

το μικρόπαιδάκιαπαντώνταςείπε(答有作問孔子 το τυπωμένο κείμενο που έχω, αντί για =απάντησε, έχει: 問孔子=ρώτησε τον Κομφούκιο)

=(τώρα) το μικρό παιδάκι πρόκειται να θέσει (εκείνο με τη σειράτου) κάποια ερωτήματα.

κατάλληλα, όπως ταίριαζε (=καλότυχα) ήρθε, ρωτήσατε σάκκο (βλέπε ανωτέρω, αυτό είναι το όνομα του μικρού παιδιού)= εμένα。橐 ο σάκκος (=εγώ) ένα ένααπάντησεαυτά (μετά απο ρήμα είναι αντωνυμία που δηλώνει το αντικείμενο του ρήματος)。橐 ο σάκκος (=εγώ) τώρα επιθυμεί ζητάδιδάσκαλος οικογενειάρχηςκύριος ένα να πεί。明φώς τρόπο (明以=με το φώς(σας)) ερμηνέψτε, διδάξτε τον σάκκο (=εμένα)

=ευτυχής συγκυρία το έφερε κ ρωτήσατε το Σακκί (=εμένα) διάφορα πράγματα, το Σακκί (=εγώ) ένα ένα τα απάντησε. τώρα το Σακκί ζητά (να ακούσει) έναν λόγο του κυρίου διδασκάλου (=έναν λόγοσας). με τα φώτασας εξηγήστε κάτι στο Σακκί (=εμένα).

ώς χάρη παρακαλώμήναπορρίψετε (=απαξιώσετε να απαντήσετε)

=ώς χάρη σας το ζητώ παρακαλώντας να μήν απαξιώσετε να απαντήσετε.

μικρόπαιδάκιείπε。鵝χήνεςπάπιεςτί τρόπομπορούνκολυμπούν。鴻αγριόκυκνοιαγριόχηνεςτί τρόπομπορούνλαλούν, κράζουν。松πεύκα, κυπαρίσσιατί  以τρόποτο χειμώνα χλωρά

=(μετά απο αυτά τα ευγενικά λόγια) το παιδάκι είπε: οι χήνες κ οι πάπιες πώς μπορούν να κολυμπούν; οι αγριόκυκνοι κ οι αγριόχηνες πώς μπορούν να φωνάζουν; τα πεύκα κ τα κυπαρίσια (εν γένει τα ψηλά κωνοφόρα) πώς μπορούν το χειμώνα να είναι πράσινα; (αειθαλή)

孔子Κομφούκιοςαπαντώνταςείπε

=ο Κομφούκιος απάντησε:

χήνες, πάπιεςμπορούννα κολυμπούν。皆όλο αυτό επειδήπόδιατετράγωνα

=οι χήνες κ οι πάπιες μπορούν να κολυμπούν, απλώς επειδή έχουνε πόδια τετράγωνα (πλατιά).

αγριόκυκνοιαγριόχηνεςμπορούννα λαλούν, κράζουν。皆όλο αυτόεπειδήλαιμόςμακρύς

=οι αγριόκυκνοι κ οι αγριόχηνες μπορούν να φωνάζουν, απλώς επειδή έχουν λαιμό μακρύ.

松πεύκα, 柏κυπαρίσσια 冬το χειμώνα 青χλωρά。皆όλο αυτό 由προέλευση: 心καρδιά (=το εσωτερικό του κορμούτους) 堅στέρεη。

=τα πεύκα κ τα κυπαρίσια (εν γένει τα κωνοφόρα) το χειμώνα καταφέρνουν να παραμένουν πράσινα επειδή η "καρδιά"τους είναι στέρεη, συμπαγής.

小το μικρό 兒παιδάκι 曰είπε。不。(有板多→然 =κάποια κείμενα, όπως και το τυπωμένο κείμενο του ημερολογίου που έχω, προσθέτουν το γράμμα = έτσι, οπότε 不然= δέν είναι έτσι)

=το παιδάκι είπε: "δέν μπορεί να είναι έτσι (όπως είπατε)"

ψάριανεροχελώνεςμπορούν κολυμπούν。豈είναι δυνατόν; (να πούμε πως) όλα αυτάπόδιατετράγωνα

=τα ψάρια κ οι νεροχελώνες (που δέν έχουν πόδια σάν των πουλιών) μπορούν να κολυμπούν, πώς λοιπών μπορούμε να πούμε οτι η κολύμβηση οφείλεται στο τετράγωνο σχήμα των άκρων ποδιών!

αστακοειδή ζώασαλαμάνδρες (蝦蟆 οι δύο λέξεις μαζί σημαίνουν «αμφίβια», όπως βατράχια και σαλαμάνδρες) μπορούν λαλούν, κράζουν。豈είναι δυνατόν; (να πούμε πως) αιτία: λαιμός μακρύς

=οι βάτραχοι κ άλλα αμφίβια (που δέν έχουν καθόλου λαιμό) μπορούν να φωνάζουν, πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε οτι η δυνατή φωνή οφείλεται στη μακρότητα του λαιμού;

πράσινομπαμπού (που είναι μέσα κούφιο, κενό) 冬το χειμώνα 青χλωρό。豈είναι δυνατόν; (να πούμε πως) 皆όλα αυτά 心καρδιά 堅στέρεη

=το πράσινο (αειθαλές) μπαμπού (που είναι σάν καλάμι, απο μέσα κενό) το χειμώνα παραμένει πράσινο. πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως η αειθαλεία οφείλεται στη στερεότητα της "καρδιάς"; (στο συμπαγές του κέντρου του κορμού)

το μικρόπαιδάκιεπίσηςρωτώνταςείπε。天ουρανόεπάνωστάλαστάλαέχειπόσααστέρια("στάλα στάλα", είναι έκφραση που χρησιμεύει για να δείξει τη μονάδα μετρήσεως. στα Κινέζικα κ άλλες πολλές γλώσσες όταν αριθμούνται πράγματα, προστίθεται μιά λέξη που να δείχνει με τί είδους μονάδα μετρούνται. εδώ, τα αστέρια μετριούνται "στάλα στάλα").

=το παιδάκι συνεχίζοντας ρώτησε: στον ουρανό επάνω σάν στάλες στάλες τα αστέρια πόσα είναι;

孔子Κομφούκιοςείπε。適κατάλληλα, καθώς πρέπει έρχεταινα ρωτάμε, να εξετάζουμε για τη γή。何τί ανάγκηνα κουβεντιάζουμεουρανό

=ο Κομφούκιος είπε: αρμόζει να εξετάζουμε τα πράγματα της γής. τί ανάγκη υπάρχει να κουβεντιάζουμε για τον ουρανό; (είναι πασίγνωστη θέση της Κομφουκιανής διδασκαλίας, οτι ο άνθρωπος πρέπει να ασχολείται με τα ζητήματα κ τα προβλήματα της ανθρώπινης κοινωνίας, αντί να ασχολείται με άχρηστες φιλοσοφίες που δέν βρίσκουν εφαρμογή στην πράξη)

μικρόπαιδάκιέπειταρωτώνταςείπε。地γήκάτωπετραδάκι πετραδάκι (ή: 碌碌 =πραματάκι πραματάκι) έχειπόσα 屋σπίτια。(όπως τα άστρα μετριούνται "στάλα στάλα", τα σπίτια μετριούνται "πραματάκι πραματάκι", καθώς τα βλέπει κανείς απο μακριά)

=τότε το παιδάκι ρώτησε: εδώ κάτω στη γή λοιπόν, απο μακριά σάν πέτρινα πραματάκια πραματάκια που φαίνονται τα σπίτια πόσα είναι; (με απλά λόγια: η γή πόσα σπίτια έχει;)

孔子Κομφούκιοςείπε。且κατα κύριο λόγοσυζήτηση στα μάτια μπροστά (眼前=στα μάτια μπροστά, είναι μιά στερεότυπη έκφραση που εννοεί «αυτά που μας αφορούν») (πρόσφυμα που δηλώνει γενική πτώση, ή αναφορική, επιθετική φράση) δουλειές, υποθέσεις。何τί ανάγκηκουβεντιάζουμεουρανόλέμε γιατη γή

=ο Κομφούκιος είπε: το ζητούμενο είναι να ασχολούμαστε με τις υποθέσεις που έχουμε "μπροστά στα μάτιαμας", (δηλαδή τα ζητήματα που μας αφορούν), για ποιό λόγο θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε για τον ουρανό κ να λέμε (εγκυκλοπαιδικά) για τη γή;

μικρόπαιδάκιέπειταρωτώνταςείπε。若άν η συζήτηση (το ζήτημα είναι) «στα μάτιαμπροστά» που (βρίσκονται) δουλειές。眉φρύδια τρίχωμαμέσαέχειπόσεςτρίχες ( για την ακρίβεια σημαίνει κλαδί. χρησιμοποιείται ώς μονάδα μέτρησης. οι Κινέζοι και άλλοι λαοί όταν χρησιμοποιούν αριθμούς, βάζουν και τέτοιες λέξεις που εντάσσουν το μετρούμενο πράγμα σε μιά κατηγορία πραγμάτων που μετριέται με ορισμένη μονάδα μέτρησης)。汝εσείς ξέρετεαυτό (μόριο που δηλώνει θαυμασμό)

=τότε το παιδάκι είπε: αφού το ζητούμενο είναι οι υποθέσεις που έχουμε "μπροστά στα μάτιαμας", στα φρύδια πόσες τρίχες έχετε; αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να το ξέρετε!

(有板冇末句= το βιβλίο που έχουμε δέν έχει αυτήν την τελευταία φράση «汝知之乎»)

孔子Κομφούκιοςέκπληκτοςέτσι。笑γέλασεκαιδέναπάντησε。顧ζητώντας την προσοχήφώναξεόλους τους «μικρούς αδερφούςτου»κυρίους (δηλαδή τους μαθητέςτου με τους οποίους συνταξίδευε) είπε(有板= το βιβλίο που έχουμε παραλείπει τη φράση 愕然= έκπληκτος (ως επιρρηματικό κατηγορούμενο))

=ο Κομφούκιος έκπληκτος απο αυτήν την ερώτηση γέλασε κ δέν απάντησε. φώναξε όλους τους "μικρούς αδερφούς" (=τους μαθητέςτου) ζητώντας την προσοχήτους κ τους είπε:

ύστερα γεννημένος (η φράση «ύστερα γεννημένος» σημαίνει αυτό που λέμε «χθεσινό παιδί», πολύ μικρότεροςμας, μικρό παιδάκι) είναι ναφοβάται, έχει δέος (κανείς) (可畏= είναι φοβερό! εμπνέει δέος!)。焉όπωςγνώση(μας) έχει έρθει (=αφ’ ότου έχει έρθει) (πρόσφυμα που σχηματίζει αναφορικές μετοχές ή αναφορικές προτάσεις, «το οποίο») (πρόσφυμα που σχηματίζει τη γενική) δέν είναι σάν («δέν είναι σάν»= είναι κατώτερο απο) το παρόν, αυτό εδώ τώραστ’ αλήθεια!(=όση γνώση είχαμε αποκτήσει ώς τώρα, είναι πολύ λίγη σε σχέση με αυτό που τώρα είδαμε!). σεαυτό ακριβώςανέβηκεστο αμάξικαι έφυγε

=το χτεσινό παιδάκι είναι να το φοβάται κανείς! τέτοιο φαινόμενο, απο όσο ξέρουμε, δέν έχει ξαναγίνει στον κόσμο! (έτσι είπε), τότε και ανέβηκε στο αμάξι κ (μαζί με τους μαθητέςτου) έφυγε.

το ποίημαλέει: (ακολουθεί ένα ποίημα σε κλασσικό κινέζικο στυλ και κλασσικό κινέζικο μέτρο, ήτοι τετράστιχο με 7 μονοσύλλαβα σε κάθε στίχο. ο κάθε 7σύλλαβος στίχος νοηματικά διαιρείται σε πρώτο μέρος με 4 μονοσύλλαβα και δεύτερο μέρος με 3 μονοσύλλαβα, το δέ πρώτο μέρος νοηματικά υποδιαιρείται σε δύο δισύλλαβα μέρη)

=η ιστορία κλείνει με ένα τετράστιχο ποίημα το οποίο λέει:

αναπαύσου (=refrain, απόφυγε) να κοροϊδέψειςχρόνια λιγοστάοξείας ακοήςοξείας όρασης («οξείας ακοής και οξείας όρασης» είναι μιά στερεότυπη φράση που σημαίνει «μεγάλης σοφίας») παιδί·

=απόφυγε να κοροϊδέψεις το παιδάκι που είναι τα χρόνιατου λιγοστά αλλα έχει μεγάλη οξυδέρκεια κ αντίληψη.

ευρέωςέχειέξοχοταλέντοσοφίαξεπερνάειτους (άλλους) ανθρώπους

=σε μεγάλο εύρος έχει έξοχα ταλέντα, στη σοφία ξεπερνάει τους (άλλους) ανθρώπους. (εδώ υπονοείται πως το παιδάκι δέν είναι ένας κοινός άνθρωπος)

κουβεντιάζεισυζητάζωής, κόσμουχωρίςόριοδουλειές, ζητήματα·

=ξέρει να συζητά για όλα τα ζητήματα της ζωής, του κόσμου. (εδώ υπονοείται πως βρίσκει την αλήθεια σε όλα τα ζητήματα. Το γράμμα 論 "συζητά, συζήτηση" είναι η επίσημη ονομασία των "Αναλέκτων" του Κομφούκιου).

διάκρισης(νοητικής) φωτεινότηταςαρχαίασοφία (ή 古聖 =της αρχαιότητος μεγάλος σοφός) φανερώνεται(σε) αυτουνούτο σώμα(顯有作現 το βιβλίο που έχουμε γράφει αντί για , που έχει πρακτικώς την ίδια σημασία, λαμπρά φανερώνεται)

=της διάκρισης κ της διαφώτισης η αρχαία σοφία εκδηλώνεται στο άτομοτου. (=στο πρόσωποτου εκδηλώνεται η αρχαία σοφία της διάκρισης κ της διαφώτισης). (εδώ υπαινίσσεται οτι το παιδάκι στην πραγματικότητα ήταν κάποιος μεγάλος σοφός της αρχαιότητος μετενσαρκωμένος στη νέα γενεά)

κλίκ στο για επιστροφή στην αρχική σελίδα