42

49

2

8

7

3

46

45

48

43

9

1

4

6

44

47

Days of stricter abstaining from killed flesh.

Please see: http://users.sch.gr/ioakenanid/blood.pps and http://users.sch.gr/ioakenanid/bloodcount.pps to know why this calendar is necessary.

For I say unto you, that except your righteousness shall exceed [the righteousness] of the scribes and Pharisees, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven

λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη περισσευση η δικαιοσυνη υμων πλειον των γραμματεων και φαρισαιων ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

How to use this calendar: Do not worry seeing Chinese text, all that concerns the most important days to avoid meat and liquor has been marked out in ENGLISH. If you cannot be a vegetarian, then it is wise to comply to this calendar so you avoid all major misfortune. Avoid meat and liquor on all days marked as WEDNESDAY, FRIDAY, TIGER'sDAY, LUNAR MONTH’S 23rd DAY, and «ShUKLA EKAADAShII».

«EKAADAShII» is no-grain fast: avoid all kinds of seeds and products from seeds, like flour, oil, etc., eat only fruit without the seed, roots and tubers, and saltless dairy products; rock salt may be consumed, but no sea salt on «EKAADAShII». On «KRSNA EKAADAShII» it is more important to abstain from seeds than from meat.

Other important days to fast are also noted in English.

Before using the fasting calendar, you must edit it to add the month’s fasting day according to your age; e.g.: man going to complete (x*9)+6 years of age: fast on the 29th day of each lunar month: see http://users.sch.gr/ioakenanid/blood.pps (system d); highlight those days on the calendar for yourself. (As the 11th, 23rd, and 26th day of every lunar month are marked out, it is easy to locate the 29th or any other day of every lunar month, in order to find YOUR fasting day every lunar month. For any details concerning the use of this calendar, please contact:  and i shall do my best to explain in English).

Also avoid meat and liquor on days when “sacrifice/ritual= sacrifices, rituals” is listed with “=avoid”; in this case, as also on TIGER DAY, LUNAR MONTH’S 23rd DAY, and «ShUKLA EKAADAShII» you must also avoid lighting candles, incense, or oil lamps, and anything else that counts as a sacrifice.

Now you know all days when meat and liquor are too bad for you; on the very same days it is also bad to cut hair, pare fingernails, toenails, bleed, shave, and generally cut anything off a living body.

Bloody or even bloodless sacrifice must be avoided on TIGER DAY, LUNAR MONTH’S 23rd DAY, and «ShUKLA EKAADAShII».

If you believe that eating meat is good, then at least do your best to avoid cow’s meat; Also do your best to avoid eating any dairy products on days you eat flesh, especially milk-giving animals’ flesh (why? because) it is hideous ingratitude.

The usefulness of all other calendars is really limited:  http://www.4shared.com/zip/AydxsMnA/jh_full_install.html or search "jh_full_install" or go to http://www.vedicastrologer.org/jh to download software for the "pancaanga", the hindu calendar. After you have installed "jagannatha hora lite", click tab "miscellany" (upper right on screen) and there click "panchanga" (bottom line). At "panchanga", the "RahuK", "GulikaK", "YamaG" are the hours when all important or religious activity should be avoided, (while the hours designated by the Chinese calendar as "good", "moderate" or "bad", can safely be neglected). The other usefulness of "panchanga" is to know the exact times and dates for every EKAdaShI. Hindus observe the EKAdaShI fast on the day (from dawn to next dawn) when the EKAdaShI (11th "tithi") is there 24 minutes or longer before sunrise. In my opinion, it is wise to avoid all kinds of seeds all the time when the EKAdaShI tithi is there, too.

The Aztec calendar is useful for showing the 5 bad days of every year; those 5 days are called "nemontemi" (starting variously from 3 to16 of April), and we should be patient as these days are adverse to anything good. Note there is NO CORRECT Aztec or Mesoamerican calendar on the internet. Only if you can obtain a book by sir K. C. Tunnicliffe, you can have the correct Aztec and Mesoamerican calendar.

People who used the 7 days week system from Europe up to India, have some traditions in common regarding every week day: On Tuesday you must not start a new work or go to any place to undertake work or office. On Wednesday you must not wed. On Wednesday and Friday you must NOT remove anything off a living body. On Saturday you must take rest and not do any work unless it cannot be postponed by any means. On Sunday you must not kneel or fall prostrate, even in worship. On Saturday and Sunday you must not fast by depriving yourself of necessary food - unless there is a major reason to fast. These are all the considerations that have to be added on the Chinese calendar.
Eclipses have also been marked out. During an eclipse (including penumbral contact) NOTHING must be eaten or drunk, also it will prove very unlucky to everyone who clips fingernails, cuts hair, shaves, bleeds or does similar things during eclipse time; you may pray, but without incense or candle or any fire lit. All food or drink must be covered, and no clothes must be left outside home (e.g. for drying). Respect the time of eclipse in every way. In the same way, and even more strictly, the time of Venus transit (June 2012) must be respected. Better stay awake during the eclipses and transit.

Well, it is better if you know some Chinese; at least know these two words: 月=lunar month, 日=day.

I give a translation of almost all the activities dealt with in the Chinese calendar; they are often technical and / or ancient terms, so a translating machine will not give good results. I tried to list and translate as many activities as possible, but still some not so common have been left out; if you notice such, please email me to the above given address and i shall include that in the list with translation.

Please put this advice to practice, and you can easily find yourself doing the best of two worlds!

fonts used: Arial Unicode MS

 

2016-02-01 (星期一) 12.LunarMonth's 23.day=no sacrifice (癸丑日) (opposite =羊(丁cut no hair or claws未)
proper= sacrifice/ritual 解除 教牛馬 會親友 餘事勿取
破土 動土 安葬←avoid

2016-02-02 (星期二) 12月24日 (甲寅日TIGER DAY) (opposite =猴(戊申)
proper= 納采 訂盟 移徙 納財 開市 交易 立券 入宅 會親友 解除 求醫 治病 入學 安床 安門 安香 出火 拆卸 掃舍 入宅 掛匾 開生墳 合壽木 破土 修墳 啟鑽 入殮
探病(diagnose) sacrifice/ritual 出行 上樑 蓋屋 謝土 安葬←avoid

2016-02-03 (Wednesday) 12月25日 (乙卯日) (opposite =雞(己酉)
proper= wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 求嗣 會親友 解除 出行 入學 納財 開市 交易 立券 習藝 經絡 安床 開倉 出貨財 納畜 安葬 啟鑽 修墳 入殮
入宅 開光 開市 動土←avoid

2016-02-04 (星期四) 12.LunarMonth's"krSNA EkAdasI"=no seeds fasting (丙辰日) (opposite =狗(庚戍)
proper= wedding 冠笄 納采 出行 會親友 上樑 安機械 安床 牧養 畋獵 sacrifice/ritual prayer 開光 修造 安門 蓋屋 起基
入宅 作灶 治病 安葬 移徙←avoid

2016-02-05 (Friday) 12月27日 (丁cut no hair or claws已日) (opposite =豬(辛亥)
proper= 修飾垣牆 平治道塗 sacrifice/ritual 餘事勿取
諸事不宜←avoid

2016-02-06 (星期六) 12月28日 (戊午日) (opposite =鼠(壬子)
proper= 造車器 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 移徙 出行 開市 出火 入宅 立券 交易 入宅 安門 安床 安葬 謝土
開光 蓋屋 動土 作灶 栽種←avoid

2016-02-07 (星期日) 12月29日 (己未日) (opposite =牛(癸丑)
proper= **** 動土 入殮 wedding 移柩 安葬 破土
開市 作灶 安床 入宅 上樑 裁衣←avoid

2016-02-08 (星期一) 01月01日 (庚申日) (opposite =虎(甲寅)
proper= 求醫 治病 破屋 壞垣 餘事勿取
開市 wedding←avoid

This is the new lunar year's first day. On this day certain activities are inauspicious, namely: sweeping, dusting, throwing rubbish away, requiring owed money, lending or borrowing, using scissors, needles and similar things, visiting unpleasant places like prisons or hospitals, eating gruel, using bad language, cursing, weeping, sleeping at noon (or any hour after sunrise and before sunset), breaking things, and killing any creatures: these should not be done during the lunar new year's day.

As it is inauspicious to eat poor food on such a day, i used to eat meat on every lunar new year's day for quite a number of years; and all those years have been unlucky for me. So now i understand that eating meat on new lunar year's day is indirectly killing creatures, which is expressly forbidden especially on such a day. The Chinese employing a great deal of experience suggest 8 things as good to eat on lunar new year's day: dumplings (presumably with no meat), peanuts, chinese dates (i.e. the fruit of jujube), mandarins, pineapple, dry bean curd (this is a foodstuff that looks like yellow dried hard hairless skin before it is cooked), apples, and longans (that cinerous yellow lovely little fruit).

longans δέν έχω δεί στην ελληνική αγορά, long gan σημαίνει "δράκοντα μάτι", είναι μικρά στρόγγυλα με χρώμα σταχτί κίτρινο, μπορεί κανείς να τα ψάξει σε κανένα ασιατικό μαγαζί που έχει αρκετά στην Αθήνα, ή να τα αντικαταστήσει με κάτι παρόμοιο. Dumplings εννοούμε πιτάκια ψημένα κατα προτίμηση στο γκρίλ ή στον ατμό, οπωσδήποτε χωρίς κρέας, τουλάχιστον αυτή τη μέρα απέχετε απο νεκρή σάρκα για να πάει πιό καλά η χρονιά. dry been curd, μοιάζει με φύλλο ζυμαριού ή με ξερή πέτσα, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με ξερά προϊόντα σόγιας υποκατάστατα κρέατος, βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα υγιεινών τροφών, αλλα κ στα supermarkets.

2016-02-09 (星期二) 01月02日 (辛酉日) (opposite =兔(乙卯)
proper= sacrifice/ritual 齋醮 沐浴 開生墳 除服 成服 移柩 入殮 破土 安葬 合壽木
開市 wedding 安床 會親友 入宅 作灶 上樑←avoid

2016-02-10 (Wednesday) 01月03日 (壬戍日) (opposite =龍(丙辰)
proper= sacrifice/ritual 塞穴 結網 破土 謝土 安葬 移柩 除服 成服 餘事勿取
wedding 入宅←avoid

西元 2016-02-11 (星期四) 01月04日 (癸亥日) (opposite =蛇(丁cut no hair or claws已)
proper= sacrifice/ritual 沐浴 理髮 作灶 結網 栽種
wedding 詞訟 行喪 安葬 牧養 伐木 作樑 開市 納畜 造畜稠←avoid

2016-02-12 (Friday) 01月05日 (甲子日avoid divination) (opposite =馬(戊午)
proper= **** wedding sacrifice/ritual 開光 prayer 求嗣 出行 開市 交易 立券 動土 納財 掘井 會親友
入宅 安葬 伐木 作樑 納畜 造畜稠 作灶←avoid

2016-02-13 (星期六) 01月06日 (乙丑日) (opposite =羊(己未)
proper= sacrifice/ritual prayer 求嗣 納畜 入殮 啟鑽 謝土 除服 成服
栽種 開光 出行 針灸 wedding 入宅 動土 破土←avoid

2016-02-14 (星期日) 01月07日 (丙寅日TIGER DAY) (opposite =猴(庚申)
proper= 開光 **** 解除 伐木 豎柱 上樑 交易 立券 納畜 入殮 移柩 安葬
入宅 出行 移徙 sacrifice/ritual wedding 動土 破土 作灶←avoid

2016-02-# (星期一) 01月08日 (丁cut no hair or claws卯日) (opposite =雞(辛酉)
proper= sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 wedding 出行 解除 **** 伐木 拆卸 進人口 安床 動土 起基 上樑 栽種 納畜 破土 謝土 啟鑽 安葬
移徙 入宅 出火 作灶 掘井←avoid

2016-02-16 (星期二) 01月09日 (戊辰日) (opposite =狗(壬戍)
proper= 會親友 冠笄 安床 會親友 安機械 sacrifice/ritual prayer 求嗣 經絡
wedding 開市 動土 作灶 安葬←avoid

2016-02-17 (Wednesday) 01月10日 (己已日) (opposite =豬(癸亥)
proper= 作灶 解除 平治道塗 餘事勿取
sacrifice/ritual prayer 安葬 安門←avoid

2016-02-18 (星期四) 01.LunarMonth's"suklA EkAdasI"(no seeds and no sacrifice) (庚午日) (opposite =鼠(甲子)
proper= wedding sacrifice/ritual 冠笄 修飾垣牆 置產
經絡 探病(diagnose) 蓋屋 作灶 動土←avoid

2016-02-19 (Friday) 01月12日 (辛未日) (opposite =牛(乙丑)
proper= 納采 wedding sacrifice/ritual prayer 出行 修造 動土 移徙 入宅 安葬 破土
開市 入宅 齋醮←avoid

2016-02-20 (星期六) 01月13日 (壬申日) (opposite =虎(丙寅)
proper= sacrifice/ritual 沐浴 解除 理髮 掃舍 破屋 壞垣 餘事勿取
wedding 安葬←avoid

西元 2016-02-21 (星期日) 01月14日 (癸酉日) (opposite =兔(丁cut no hair or claws卯)
proper= 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 安香 出火 修造 出行 開市 移徙 入宅 動土 安葬 破土
安床 作灶 造船 會親友←avoid

2016-02-22 (星期一) 01月#日 (甲戍日) (opposite =龍(戊辰)
proper= 塞穴 結網 取漁 畋獵
wedding 安門 移徙 入宅 安葬←avoid

2016-02-23 (星期二) 01月16日 (乙亥日) (opposite =蛇(己已)
proper= 納采 sacrifice/ritual prayer 出行 會親友 修造 動土 移徙 入宅
wedding 開市 安葬 破土←avoid

2016-02-24 (Wednesday) 01月17日 (丙子日avoid divination) (opposite =馬(庚午)
proper= 納采 wedding sacrifice/ritual prayer 出行 開市 會親友 動土 破土 啟鑽
移徙 入宅 出火 安門 安葬←avoid

2016-02-25 (星期四) 01月18日 (丁cut no hair or claws丑日) (opposite =羊(辛未)
proper= sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 入殮 除服 成服 移柩 安葬 啟鑽
wedding 動土 開光 蓋屋 破土←avoid

2016-02-26 (Friday) 01月19日 (戊寅日TIGER DAY) (opposite =猴(壬申)
proper= 納采 會親友 豎柱 上樑 立券 入殮 移柩 安葬 啟鑽
sacrifice/ritual 移徙 入宅 動土 破土←avoid

2016-02-27 (星期六) 01月20日 (己卯日) (opposite =雞(癸酉)
proper= sacrifice/ritual prayer 齋醮 出行 開市 立券 動土 移徙 入宅 破土 安葬
開光 wedding 作灶 掘井 納畜←avoid

2016-02-28 (星期日) 01月21日 (庚辰日) (opposite =狗(甲戍)
proper= 會親友 求嗣 理髮 冠笄 結網 捕捉 開光 理髮
開市 動土 安葬 破土←avoid

2016-02-29 (星期一) 01月22日 (辛已日) (opposite =豬(乙亥)
proper= sacrifice/ritual 平治道塗 餘事勿取
wedding prayer 掘井 安葬←avoid


 

2016-03-01 (星期二) 一月23.DAY,avoid sacrificing (壬午日)
opposite=鼠(丙子)煞北
proper=prayer 求嗣 齋醮 納采 wedding 伐木 修造 動土 移徙 入宅 造廟 安機械 開市 入殮 除服 成服 移柩 安葬 破土 謝土
avoid: 置產 蓋屋 合脊 開光 探病(diagnose) 安門 作灶
2016-03-02 (WEDNESDAY) 一月二十四日 (癸未日)
opposite=牛(丁cut no hair or claws丑)煞西
proper=入學 習藝 出行 納采 訂盟 wedding 會親友 進人口 牧養 捕捉 入殮 移柩 安葬 啟鑽
avoid: 開光 開市 入宅 動土 蓋屋
2016-03-03 (星期四) 一月二十五日 (甲申日)
opposite=虎(戊寅)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 求醫 治病 掃舍 破屋 壞垣 解除 餘事勿取
avoid: 入宅 開市 安葬
2016-03-04 (FRIDAY) 一月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (乙酉日)
opposite=兔(己卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 冠笄 wedding 拆卸 修造 動土 起基 上樑 蓋屋 入宅 開市 開池 塞穴 入殮 除服 成服 移柩 安葬 破土
avoid: 安床 栽種 治病 作灶
2016-03-05 (星期六) 一月二十七日 (丙戍日)
opposite=龍(庚辰)煞北
proper=wedding sacrifice/ritual 出行 冠笄 立券 交易 進人口 開市 移徙 修造 動土 安床 入殮 移柩 破土
avoid: 開光 作灶 齋醮 安葬
2016-03-06 (星期日) 一月二十八日 (丁cut no hair or claws亥日)
opposite=蛇(辛已)煞西
proper=開市 立券 交易 掛匾 sacrifice/ritual prayer 開光 入宅 移徙 安床 拆卸 動土 上樑 進人口
avoid: wedding 行喪 架馬 作樑 理髮 牧養 安葬 納畜 伐木
2016-03-07 (星期一) 一月二十九日 (戊子日avoid divination)
opposite=馬(壬午)煞南
proper=理髮 冠笄 wedding 進人口
avoid: 置產 伐木 納畜 造畜稠 安葬 破土 作樑 作灶 開生墳
2016-03-08 (星期二) 一月三十日 (己丑日)
opposite=羊(癸未)煞東
proper=wedding sacrifice/ritual 開光 prayer 求嗣 出火 入宅 移徙 安床 拆卸 動土 破土 謝土
avoid: 合帳 開市 安葬 入殮
2016-03-09 (WEDNESDAY) 二月一日 (庚"TIGER DAY"avoid sacrificing) http://www.eclipsewise.com/oh/ec22016.html#SE22016Mar09T
opposite=猴(甲申)煞北
proper=安床 伐木 拆卸 修造 動土 上樑 立券 交易 栽種 納畜 牧養 入殮 安葬
avoid: wedding sacrifice/ritual 開光 出行 出火 移徙 入宅 安門
2016-03-10 (星期四) 二月二日 (辛卯日)
opposite=雞(乙酉)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 wedding 冠笄 出行 開市 交易 會親友 教牛馬 除服 成服 啟鑽 安葬 移柩
avoid: prayer 動土 移徙 入宅
2016-03-11 (FRIDAY) 二月三日 (壬辰日)
opposite=狗(丙戍)煞南
proper=塞穴 整手足甲 解除 捕捉 畋獵 結網 餘事勿取 諸事不宜
avoid: wedding 作灶 掘井 安葬
2016-03-12 (星期六) 二月四日 (癸已日)
opposite=豬(丁cut no hair or claws亥)煞東
proper=納財 開市 立券 交易 開光 安床 上樑 蓋屋 修造 起基
avoid: 動土 破土 安葬 行喪 赴任 出行 wedding 入宅 移徙 謝土 詞訟
2016-03-13 (星期日) 二月五日 (甲午日)
opposite=鼠(戊子)煞北
proper=sacrifice/ritual prayer wedding 冠笄 修飾垣牆 置產 平治道塗
avoid: 開倉 出貨財 蓋屋 作灶 開市 交易 立券 栽種
2016-03-14 (星期一) 二月六日 (乙未日)
opposite=牛(己丑)煞西
proper=wedding sacrifice/ritual 開光 prayer 求嗣 出行 出火 進人口 入宅 移徙 安床 拆卸 修造 安門 掛匾 納財 掃舍
avoid: 動土 伐木 安葬 行喪
2016-03-# (星期二) 二月七日 (丙申日)
opposite=虎(庚寅)煞南
proper=wedding 開光 sacrifice/ritual prayer 求嗣 出行 出火 入宅 移徙 解除 栽種 伐木 破土 謝土 安葬
avoid: 開市 交易 作灶 納財 上樑 安床 蓋屋 造船
2016-03-16 (WEDNESDAY) 二月八日 (丁cut no hair or claws酉日)
opposite=兔(辛卯)煞東
proper=破屋 壞垣 求醫 治病 餘事勿取
avoid: 開光 wedding
2016-03-17 (星期四) 二月九日 (戊戍日)
opposite=龍(壬辰)煞北
proper=納采 交易 立券 安床 安機械 安葬 移柩 動土 破土 立碑
avoid: wedding 開光 作灶
2016-03-18 (FRIDAY) 二月十日 (己亥日)
opposite=蛇(癸已)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 沐浴 開光 理髮 經絡 解除 治病 治病 立碑 栽種 牧養 掘井 開池
avoid: wedding 定磉 合壽木 安葬 行喪
2016-03-19 (星期六) 二月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(庚子日avoid divination)
opposite=馬(甲午)煞南
proper=納財 交易 立券 栽種 捕捉 結網 取漁 進人口 教牛馬 理髮
avoid: 入宅 蓋屋 豎柱 安葬
2016-03-20 (星期日) 二月十二日 (辛丑日)
opposite=羊(乙未)煞東
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 出行 修造 動土 移徙 入宅 破土 出火 安門 安床 上樑 立碑 移柩
avoid: 開市 交易 合帳 安葬
2016-03-21 (星期一) 二月十三日 (壬"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(丙申)煞北
proper=冠笄 立券 交易 修造 動土 安機械 入殮 安葬 破土
avoid: wedding prayer 出火 入宅
2016-03-22 (星期二) 二月十四日 (癸卯日)
opposite=雞(丁cut no hair or claws酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 會親友 出行 立券 交易 冠笄 納財
avoid: wedding 動土 掘井 起基 定磉 破土
2016-03-23 (WEDNESDAY) 二月十五日 (甲辰日) http://www.eclipsewise.com/oh/ec22016.html#LE22016Mar23N
opposite=狗(戊戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 解除 掃舍 塞穴 牧養
avoid: wedding 安葬 行喪 安門
2016-03-24 (星期四) 二月十六日 (乙已日)
opposite=豬(己亥)煞東
proper=納財 開市 交易 立券 開光 針灸 會親友 理髮 安床 造倉 結網
avoid: 移徙 入宅 栽種
2016-03-25 (FRIDAY) 二月十七日 (丙午日)
opposite=鼠(庚子)煞北
proper=wedding 冠笄 會親友 安機械 納財 交易 立券 置產
avoid: 開市 蓋屋 治病 作灶
2016-03-26 (星期六) 二月十八日 (丁cut no hair or claws未日)
opposite=牛(辛丑)煞西
proper=wedding 造車器 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 安機械 移徙 入宅 開市 立券 破土 安葬
avoid: 納畜 理髮 合壽木
2016-03-27 (星期日) 二月十九日 (戊申日)
opposite=虎(壬寅)煞南
proper=prayer 齋醮 出行 移徙 入宅 修造 動土 破土 安葬
avoid: 納采 開光 安床 wedding 開市
2016-03-28 (星期一) 二月二十日 (己酉日)
opposite=兔(癸卯)煞東
proper=破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: wedding 移徙 開市 入宅
2016-03-29 (星期二) 二月二十一日(庚戍日)
opposite=龍(甲辰)煞北
proper=wedding 冠笄 sacrifice/ritual 出行 會親友 修造 動土 入殮 破土
avoid: 塑繪 開光 造橋 除服 成服
2016-03-30 (WEDNESDAY) 二月二十二日 (辛亥日)
opposite=蛇(乙已)煞西
proper=開光 求嗣 出行 納采 冠笄 出火 拆卸 起基 修造 動土 上樑 移徙 造船 開市 交易 立券 納財
avoid: prayer wedding 安葬 破土
2016-03-31 (星期四) 二月23.DAY,avoid sacrificing (壬子日avoid divination)
opposite=馬(丙午)煞南
proper=理髮 冠笄 wedding 進人口 栽種 捕捉 針灸
avoid: 納財 開市 安葬 破土2016-04-01 (FRIDAY) 二月二十四日 (癸丑日)
opposite=羊(丁cut no hair or claws未)煞東
proper=開光 prayer 求嗣 出行 解除 伐木 蓋屋 起基 修造 架馬 安門 移徙 入宅 造廟 除服 成服 移柩 謝土 納畜 牧養
avoid: 納采 動土 開市 交易 安門
2016-04-02 (星期六) 二月二十五日 (甲"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(戊申)煞北
proper=裁衣 經絡 伐木 開柱眼 拆卸 修造 動土 上樑 合脊 合壽木 入殮 除服 成服 移柩 破土 安葬 啟鑽 修墳 立碑
avoid: sacrifice/ritual wedding 出行 上樑 掘井
2016-04-03 (星期日) 二月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (乙卯日)
opposite=雞(己酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 會親友 立券 交易 裁衣 合帳 wedding 冠笄 進人口
avoid: 栽種 動土 安葬 掘井 修墳 探病(diagnose)
2016-04-04 (星期一) 二月二十七日 (丙辰日)
opposite=狗(庚戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 出行 教牛馬 掃舍 餘事勿取
avoid: 開光 伐木 安葬 破土
2016-04-05 (星期二) 二月二十八日 (丁cut no hair or claws已日)
opposite=豬(辛亥)煞東
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 納采 訂盟 解除 栽種 納畜 牧養 掃舍 進人口
avoid: 修墳 造橋 作灶 出行 安葬 蓋屋 入宅
2016-04-06 (WEDNESDAY) 二月二十九日 (戊午日)
opposite=鼠(壬子)煞北
proper=開光 出行 交易 塞穴 wedding 理髮 開市 安床
avoid: prayer 出火 置產 動土 破土 安葬 修造 上樑 置產 入宅
2016-04-07 (星期四) 三月一日 (己未日)
opposite=牛(癸丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 作灶 畋獵 結網 修飾垣牆 平治道塗 餘事勿取
avoid: wedding 安床 治病
2016-04-08 (FRIDAY) 三月二日 (庚申日)
opposite=虎(甲寅)煞南
proper=沐浴 sacrifice/ritual 解除 安葬 破土 謝土 移柩 餘事勿取
avoid: 齋醮 開光 wedding 入宅 上樑
2016-04-09 (星期六) 三月三日 (辛酉日)
opposite=兔(乙卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 解除 入殮 移柩 啟鑽 安葬 整手足甲 捕捉 畋獵 取漁 除服 成服 掃舍 謝土 齋醮
avoid: 動土 破土
2016-04-10 (星期日) 三月四日 (壬戍日)
opposite=龍(丙辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 沐浴 解除 破屋 壞垣 求醫 治病 餘事勿取
avoid: wedding 開市2016-04-11 (星期一) 三月五日 (癸亥日)
opposite=蛇(丁cut no hair or claws已)煞西
proper=沐浴 塞穴 畋獵 結網 取漁 掃舍 餘事勿取
avoid: prayer 安葬
2016-04-12 (星期二) 三月六日 (甲子日avoid divination)
opposite=馬(戊午)煞南
proper=開市 交易 立券 掛匾 sacrifice/ritual 開光 prayer 求嗣 安床 解除 修造 安葬
avoid: 納采 問名 訂盟 wedding 入宅 開倉 出火 動土 破土 納畜 伐木
2016-04-13 (WEDNESDAY) 三月七日 (乙丑日)
opposite=羊(己未)煞東
proper=sacrifice/ritual 修門 取漁 納財 納畜 餘事勿取
avoid: wedding 入宅
2016-04-14 (星期四) 三月八日 (丙"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(庚申)煞北
proper=安香 出火 納采 訂盟 wedding 開市 立券 交易 掛匾 開光 出行 解除 安床 栽種 置產 拆卸 修造 動土
avoid: 作灶 安葬 sacrifice/ritual 入殮
2016-04-# (FRIDAY) 三月九日 (丁cut no hair or claws卯日)
opposite=雞(辛酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 出行 修造 動土 合帳 造畜稠 安床 移徙 入殮 移柩 破土 啟鑽 安葬 開生墳 合壽木 補垣 塞穴
avoid: 移徙 入宅 作灶 理髮 開光 安門
2016-04-16 (星期六) 三月十日 (戊辰日)
opposite=狗(壬戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 修飾垣牆 餘事勿取
avoid: 開光 修造 動土 破土
2016-04-17 (星期日) 三月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(己已日)
opposite=豬(癸亥)煞東
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 開光 出火 移徙 入宅 豎柱 上樑 會親友 蓋屋 起基 治病 治病 安門 造車器 掘井 開池
avoid: 納采 出行 修墳 安葬 開市 立券 作灶
2016-04-18 (星期一) 三月十二日 (庚午日)
opposite=鼠(甲子)煞北
proper=sacrifice/ritual 塑繪 開光 納采 wedding 開市 出行 會親友 安床 結網 除服 成服 啟鑽 安葬 移柩
avoid: prayer 入宅 蓋屋 動土 破土 探病(diagnose)
2016-04-19 (星期二) 三月十三日 (辛未日)
opposite=牛(乙丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 作灶 平治道塗 餘事勿取
avoid: 安床 入宅 安碓磑 栽種
2016-04-20 (WEDNESDAY) 三月十四日 (壬申日)
opposite=虎(丙寅)煞南
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 沐浴 納畜 入殮 破土 安葬
avoid: 移徙 入宅 wedding 出行 安床

2016-04-21 (星期四) 三月十五日 (癸酉日)
opposite=兔(丁cut no hair or claws卯)煞東
proper=納采 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 出行 起基 蓋屋 定磉 安門 入殮 安葬
avoid: wedding 開市 納財 出火
2016-04-22 (FRIDAY) 三月十六日 (甲戍日)
opposite=龍(戊辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 沐浴 解除 求醫 治病 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: prayer 齋醮 開市 安葬
2016-04-23 (星期六) 三月十七日 (乙亥日)
opposite=蛇(己已)煞西
proper=沐浴 捕捉 畋獵 結網 取漁
avoid: sacrifice/ritual wedding 入宅 作灶 安葬
2016-04-24 (星期日) 三月十八日 (丙子日avoid divination)
opposite=馬(庚午)煞南
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 納采 訂盟 開光 豎柱 上樑 開倉 出貨財 蓋屋 起基 定磉 安門 諸事不宜 破土 入殮 啟鑽 謝土
avoid: 出火 wedding 開市
2016-04-25 (星期一) 三月十九日 (丁cut no hair or claws丑日)
opposite=羊(辛未)煞東
proper=sacrifice/ritual 捕捉 解除 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2016-04-26 (星期二) 三月二十日 (戊"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(壬申)煞北
proper=納采 wedding 出行 開市 立券 納畜 牧養 出火 移徙 入宅
avoid: prayer 動土 破土 安葬 入殮
2016-04-27 (WEDNESDAY) 三月二十一日(己卯日)
opposite=雞(癸酉)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 冠笄 作灶 納財 交易
avoid: 開光 wedding 掘井 安葬 安門 探病(diagnose)
2016-04-28 (星期四) 三月二十二日 (庚辰日)
opposite=狗(甲戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 解除 教牛馬 出行 餘事勿取
avoid: 動土 破土 行喪 開光 作樑 安葬 探病(diagnose)
2016-04-29 (FRIDAY) 三月23.DAY,avoid sacrificing (辛已日)
opposite=豬(乙亥)煞東
proper=沐浴 齋醮 解除 求醫 治病 會親友 造畜稠 栽種 理髮 掃舍
avoid: 開市 wedding 移徙 入宅 掘井 安葬
2016-04-30 (星期六) 三月二十四日 (壬午日)
opposite=鼠(丙子)煞北
proper=求嗣 出行 解除 訂盟 納采 wedding 會親友 進人口 安床 開市 交易 納畜 牧養 入殮 除服 成服 移柩 安葬 啟鑽
avoid: prayer 開市 修造 動土 破土 謝土

2016-05-01 (星期日) 三月二十五日 (癸未日)
opposite=牛(丁cut no hair or claws丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 作灶 平治道塗 餘事勿取
avoid: wedding 安葬 動土 安床 治病
2016-05-02 (星期一) 三月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (甲申日)
opposite=虎(戊寅)煞南
proper=造車器 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 開市 交易 安機械 彫刻 開光 蓋屋 合脊 起基 定磉 安門 納畜 安葬 開生墳 立碑 謝土 齋醮
avoid: 入宅 動土 開倉 出貨財
2016-05-03 (星期二) 三月二十七日 (乙酉日)
opposite=兔(己卯)煞東
proper=sacrifice/ritual prayer 開光 求嗣 齋醮 納采 訂盟 求醫 治病 起基 定磉 造船 取漁 解除 安葬 啟鑽 謝土 入殮
avoid: 開市 動土 掘井 開池
2016-05-04 (WEDNESDAY) 三月二十八日 (丙戍日)
opposite=龍(庚辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 沐浴 破屋 壞垣 求醫 治病 解除 餘事勿取
avoid: wedding 開市 交易 入宅 安葬
2016-05-05 (星期四) 三月二十九日 (丁cut no hair or claws亥日)
opposite=蛇(辛已)煞西
proper=破屋 壞垣 沐浴 解除 餘事勿取
avoid: 諸事不宜
2016-05-06 (FRIDAY) 三月三十日 (戊子日avoid divination)
opposite=馬(壬午)煞南
proper=納采 訂盟 wedding 造車器 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出火 拆卸 修造 動土 進人口 掛匾 入宅 移徙 安床 栽種 入殮 破土 安葬 除服 成服
avoid: 開市 立券
2016-05-07 (星期六) 四月一日 (己丑日)
opposite=羊(癸未)煞東
proper=開市 交易 立券 sacrifice/ritual prayer 開光 動土 安床 出行 栽種 納畜 牧養 豎柱 上樑 解除 破土
avoid: wedding 掘井 入宅 移徙 安葬
2016-05-08 (星期日) 四月二日 (庚"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(甲申)煞北
proper=解除 出行 納采 冠笄 豎柱 上樑 移徙 作灶 進人口 入宅 納畜 牧養
avoid: sacrifice/ritual 伐木 架馬 安床 修造 動土 安葬 修墳 破土
2016-05-09 (星期一) 四月三日 (辛卯日)
opposite=雞(乙酉)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 開市 交易 立券 栽種 安床 納畜 移徙 起基 動土 定磉 造倉 置產 破土 啟鑽 修墳
avoid: 入宅 移徙 修造 安門 伐木 入殮 安葬 蓋屋
2016-05-10 (星期二) 四月四日 (壬辰日)
opposite=狗(丙戍)煞南
proper=wedding 交易 立券 開廁 補垣 塞穴 畋獵 取漁 開生墳
avoid: 安床 開渠 上樑 修造 開市 開光 入宅 移徙 安床2016-05-11 (WEDNESDAY) 四月五日 (癸已日)
opposite=豬(丁cut no hair or claws亥)煞東
proper=塞穴 斷蟻 結網 畋獵 餘事勿取
avoid: wedding 安葬 入宅 出行 動土 詞訟
2016-05-12 (星期四) 四月六日 (甲午日)
opposite=鼠(戊子)煞北
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 解除 出行 出火 入宅 移徙 栽種 納畜 牧養 動土 破土 入殮 安葬
avoid: 作灶 安床 開倉 蓋屋 動土 安葬
2016-05-13 (FRIDAY) 四月七日 (乙未日)
opposite=牛(己丑)煞西
proper=開光 納采 裁衣 冠笄 安床 作灶 進人口 造倉 塞穴
avoid: wedding 栽種 修造 動土 出行 伐木 作樑 安葬 謝土
2016-05-14 (星期六) 四月八日 (丙申日)
opposite=虎(庚寅)煞南
proper=納采 wedding 裁衣 理髮 出行 修造 動土 進人口 開市 交易 立券 掛匾 移徙 上樑 栽種 納畜
avoid: 伐木 安葬 安床 sacrifice/ritual prayer
2016-05-# (星期日) 四月九日 (丁cut no hair or claws酉日)
opposite=兔(辛卯)煞東
proper=開市 交易 立券 掛匾 sacrifice/ritual prayer 齋醮 出行 開市 交易 立券 蓋屋 起基 修造 動土 定磉 安床 安機械 安葬 破土 啟鑽 除服 成服 立碑
avoid: 作灶 wedding 移徙 入宅 理髮
2016-05-16 (星期一) 四月十日 (戊戍日)
opposite=龍(壬辰)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出火 出行 拆卸 動土 修造 進人口 入宅 移徙 安床 解除 掛匾 栽種 破土 謝土 入殮 移柩 安葬
avoid: 開市 立券 造船 合壽木
2016-05-17 (星期二) 四月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(己亥日)
opposite=蛇(癸已)煞西
proper=sacrifice/ritual 沐浴 解除 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 開光 安葬
2016-05-18 (WEDNESDAY) 四月十二日 (庚子日avoid divination)
opposite=馬(甲午)煞南
proper=訂盟 納采 wedding 解除 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 解除 出火 拆卸 入宅 移徙 安床 栽種 納畜 動土 破土 謝土 安葬 修墳
avoid: 作灶 開市 經絡
2016-05-19 (星期四) 四月十三日 (辛丑日)
opposite=羊(乙未)煞東
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 訂盟 納采 解除 動土 起基 進人口 開市 交易 立券 納財 造倉 開池 栽種 納畜 破土 安葬
avoid: 安床 上樑 裁衣 入宅 wedding
2016-05-20 (FRIDAY) 四月十四日 (壬"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(丙申)煞北
proper=sacrifice/ritual 結網 捕捉 餘事勿取
avoid: 探病(diagnose) wedding 開市
2016-05-21 (星期六) 四月十五日 (癸卯日)
opposite=雞(丁cut no hair or claws酉)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 納采 訂盟 wedding 出行 動土 破土 會親友 開市 交易 立券 習藝 拆卸 起基 安碓磑 放水 開池 造倉 開渠 栽種 謝土 啟鑽 修墳 立碑
avoid: 入宅 安門 安葬
2016-05-22 (星期日) 四月十六日 (甲辰日)
opposite=狗(戊戍)煞南
proper=wedding 冠笄 sacrifice/ritual 出行 移徙 入宅 作灶 造車器 補垣 塞穴 開廁 破土 啟鑽 除服 成服 入殮
avoid: 入宅 蓋屋 造橋 安門 安葬 上樑
2016-05-23 (星期一) 四月十七日 (乙已日)
opposite=豬(己亥)煞東
proper=sacrifice/ritual 解除 斷蟻 會親友 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2016-05-24 (星期二) 四月十八日 (丙午日)
opposite=鼠(庚子)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 治病 造車器 修造 動土 移徙 入宅
avoid: 開市 出行 安床 作灶 安葬
2016-05-25 (WEDNESDAY) 四月十九日 (丁cut no hair or claws未日)
opposite=牛(辛丑)煞西
proper=wedding 納采 訂盟 會親友 安機械 結網 冠笄 sacrifice/ritual 求嗣 進人口 經絡
avoid: 開市 作灶 動土 行喪 安葬
2016-05-26 (星期四) 四月二十日 (戊申日)
opposite=虎(壬寅)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 移徙 破土 安葬 掃舍 平治道塗
avoid: prayer wedding 入宅 安床 作灶
2016-05-27 (FRIDAY) 四月二十一日(己酉日)
opposite=兔(癸卯)煞東
proper=sacrifice/ritual prayer 齋醮 求嗣 安機械 納畜 移徙 入宅 安機械 塑繪 開光 起基 豎柱 上樑 作灶 安門 安香 出火 蓋屋 啟鑽 安葬
avoid: 動土 破土 wedding wedding
2016-05-28 (星期六) 四月二十二日 (庚戍日)
opposite=龍(甲辰)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 齋醮 開光 sacrifice/ritual prayer 求醫 治病 會親友 動土 解除 捕捉 納畜 牧養 入殮 破土 安葬
avoid: 移徙 入宅 蓋屋 架馬
2016-05-29 (星期日) 四月23.DAY,avoid sacrificing (辛亥日)
opposite=蛇(乙已)煞西
proper=sacrifice/ritual 沐浴 解除 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 行喪 安葬
2016-05-30 (星期一) 四月二十四日 (壬子日avoid divination)
opposite=馬(丙午)煞南
proper=沐浴 掃舍 餘事勿取
avoid: 齋醮 開市 wedding 作灶
2016-05-31 (星期二) 四月二十五日 (癸丑日)
opposite=羊(丁cut no hair or claws未)煞東
proper=開市 交易 立券 安機械 會親友 開光 求醫 治病 蓋屋 起基 修造 動土 定磉 豎柱 上樑 安門 作灶 放水 開廁 開池 栽種 牧養 造畜稠 破土 安葬 立碑
avoid: wedding 出火 移徙 入宅

2016-06-01 (WEDNESDAY) 四月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (甲"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(戊申)煞北
proper=栽種 捕捉 畋獵 餘事勿取
avoid: 開市 動土 sacrifice/ritual 齋醮 安葬 探病(diagnose)
2016-06-02 (星期四) 四月二十七日 (乙卯日)
opposite=雞(己酉)煞西
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 訂盟 納采 解除 出行 動土 破土 習藝 針灸 理髮 會親友 起基 修造 動土 豎柱 定磉 安床 拆卸 納畜 牧養 放水 破土 除服 成服 修墳 立碑
avoid: 開市 入宅 探病(diagnose) 出火 蓋屋
2016-06-03 (FRIDAY) 四月二十八日 (丙辰日)
opposite=狗(庚戍)煞南
proper=餘事勿取
avoid: 餘事勿取
2016-06-04 (星期六) 四月二十九日 (丁cut no hair or claws已日)
opposite=豬(辛亥)煞東
proper=塞穴 斷蟻 結網 餘事勿取
avoid: 破土 安葬
2016-06-05 (星期日) 五月一日 (戊午日)
opposite=鼠(壬子)煞北
proper=sacrifice/ritual 教牛馬 斷蟻 餘事勿取
avoid: 齋醮 移徙 入宅 動土
2016-06-06 (星期一) 五月二日 (己未日)
opposite=牛(癸丑)煞西
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 開市 納財 立券 移徙 出行 修造 動土 起基 定磉 豎柱 拆卸 掃舍 放水 安香 安床 造船 開池 掘井 造畜稠 栽種
avoid: 行喪 安葬 破土 作灶 伐木 齋醮
2016-06-07 (星期二) 五月三日 (庚申日)
opposite=虎(甲寅)煞南
proper=wedding 開光 sacrifice/ritual prayer 出行 解除 移徙 入宅 開市 納財 起基 修造 豎柱 上樑 蓋屋 作灶 出火 安香 補垣 塞穴 拆卸 放水 掃舍 造倉 造船 栽種 安葬
avoid: 納采 訂盟 安床 謝土 破土 動土
2016-06-08 (WEDNESDAY) 五月四日 (辛酉日)
opposite=兔(乙卯)煞東
proper=wedding sacrifice/ritual 理髮 作灶 修飾垣牆 平治道塗 整手足甲 沐浴 冠笄
avoid: 破土 出行 栽種
2016-06-09 (星期四) 五月五日 (壬戍日)
opposite=龍(丙辰)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出火 出行 拆卸 修造 動土 進人口 入宅 移徙 安床 交易 立券 掛匾 納財 入殮 安葬 啟鑽 除服 成服
avoid: 動土 掘井 破土
2016-06-10 (FRIDAY) 五月六日 (癸亥日)
opposite=蛇(丁cut no hair or claws已)煞西
proper=畋獵 捕捉 結網 取漁 sacrifice/ritual 沐浴 餘事勿取
avoid: wedding 開市 安葬 啟鑽 行喪

2016-06-11 (星期六) 五月七日 (甲子日avoid divination)
opposite=馬(戊午)煞南
proper=sacrifice/ritual 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 移徙 入宅 開倉 出貨財
2016-06-12 (星期日) 五月八日 (乙丑日)
opposite=羊(己未)煞東
proper=sacrifice/ritual 齋醮 塑繪 開光 出行 修造 動土 造畜稠 安床 放水 掘井 開池 開廁 結網 破土
avoid: 出火 入宅
2016-06-13 (星期一) 五月九日 (丙"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(庚申)煞北
proper=開市 交易 立券 掛匾 開光 解除 拆卸 動土 安床 修造 上樑 置產 栽種 破土 安葬
avoid: 作灶 出火 sacrifice/ritual wedding 入宅
2016-06-14 (星期二) 五月十日 (丁cut no hair or claws卯日)
opposite=雞(辛酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 結網 餘事勿取
avoid: 入宅 出行 掘井 安葬
2016-06-# (WEDNESDAY) 五月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(戊辰日)
opposite=狗(壬戍)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 冠笄 造車器 sacrifice/ritual 開光 prayer 求嗣 出行 解除 伐木 出火 入宅 拆卸 修造 動土 上樑 安床 栽種 破土
avoid: 行喪 置產 入宅 安葬
2016-06-16 (星期四) 五月十二日 (己已日)
opposite=豬(癸亥)煞東
proper=wedding 合帳 裁衣 冠笄 伐木 上樑 出火 拆卸 移徙 修造 動土 安門 納財 築堤 栽種 塞穴
avoid: 安床 prayer 出行 安葬 行喪 開光
2016-06-17 (FRIDAY) 五月十三日 (庚午日)
opposite=鼠(甲子)煞北
proper=出行 教牛馬 割蜜 餘事勿取
avoid: 齋醮 蓋屋 動土 破土
2016-06-18 (星期六) 五月十四日 (辛未日)
opposite=牛(乙丑)煞西
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 解除 出火 拆卸 修造 進人口 入宅 移徙 動土 安床 納畜 栽種 納財 交易 立券 掛匾 造畜稠
avoid: 安葬 開生墳 秋 行喪
2016-06-19 (星期日) 五月十五日 (壬申日)
opposite=虎(丙寅)煞南
proper=安機械 sacrifice/ritual prayer 求嗣 沐浴 解除 納采 開市 修造 豎柱 上樑 開柱眼 安碓磑 歸岫 補垣 塞穴 拆卸 放水 出火 掃舍 開生墳 合壽木 安葬 謝土 啟鑽 除服 成服
avoid: wedding 安床 作灶 動土 破土 造船
2016-06-20 (星期一) 五月十六日 (癸酉日)
opposite=兔(丁cut no hair or claws卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 沐浴 理髮 整手足甲 修飾垣牆 平治道塗 餘事勿取
avoid: 開市 入宅 出行 修造 詞訟
2016-06-21 (星期二) 五月十七日 (甲戍日) IMPORTANT YEARLY FASTING for purification and atonement
opposite=龍(戊辰)煞北
proper=wedding 納采 sacrifice/ritual prayer 出行 立券 移徙 入宅 動土 破土 安葬
avoid: 開光 作灶 蓋屋 架馬 開倉
2016-06-22 (WEDNESDAY) 五月十八日 (乙亥日)
opposite=蛇(己已)煞西
proper=納采 訂盟 冠笄 sacrifice/ritual prayer 齋醮 出行 修造 動土 移徙 入宅 安香 出火 拆卸 蓋屋 起基 豎柱 上樑 定磉 安門 開池
avoid: wedding 開市 合壽木 安葬
2016-06-23 (星期四) 五月十九日 (丙子日avoid divination)
opposite=馬(庚午)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 入宅 wedding 移徙
2016-06-24 (FRIDAY) 五月二十日 (丁cut no hair or claws丑日)
opposite=羊(辛未)煞東
proper=wedding 安機械 交易 出行 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 塑繪 開光 合帳 裁衣 放水 開池 掘井
avoid: 作灶 理髮 造橋 行喪 安葬
2016-06-25 (星期六) 五月二十一日(戊"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(壬申)煞北
proper=納采 冠笄 求醫 治病 開市 立券 修造 動土 安機械 破土 安葬
avoid: 齋醮 sacrifice/ritual 移徙 入宅 上樑 wedding
2016-06-26 (星期日) 五月二十二日 (己卯日)
opposite=雞(癸酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 作灶 餘事勿取
avoid: 開市 安葬 破土 修墳 掘井
2016-06-27 (星期一) 五月23.DAY,avoid sacrificing (庚辰日)
opposite=狗(甲戍)煞南
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 安香 解除 移徙 入宅 會親友 求醫 治病 動土 破土 開生墳 合壽木
avoid: 合帳 上樑 經絡 安葬 入殮
2016-06-28 (星期二) 五月二十四日 (辛已日)
opposite=豬(乙亥)煞東
proper=wedding 冠笄 修造 動土 作灶 移徙 入宅 補垣 塞穴 納畜 牧養 架馬 修造 動土 起基 定磉 開池 造船
avoid: prayer 開光 掘井 開市 安葬
2016-06-29 (WEDNESDAY) 五月二十五日 (壬午日)
opposite=鼠(丙子)煞北
proper=sacrifice/ritual 交易 納財
avoid: 齋醮 開渠 上樑 動土 破土
2016-06-30 (星期四) 五月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (癸未日)
opposite=牛(丁cut no hair or claws丑)煞西
proper=wedding 訂盟 納采 冠笄 會親友 安機械 造車器 sacrifice/ritual 出行 納財 入宅 安香 出火 入學 塑繪 開光 拆卸 起基 修造 動土 牧養 栽種 安門 開廁
avoid: 行喪 伐木 作樑 作灶

2016-07-01 (FRIDAY) 五月二十七日 (甲申日)
opposite=虎(戊寅)煞南
proper=開光 求嗣 出行 冠笄 wedding 伐木 架馬 開柱眼 修造 移徙 入宅 開市 交易 立券 出行 安香 出火 掛匾 起基 修造 開生墳 合壽木 入殮 除服 成服 移柩 安葬
avoid: 安床 出貨財 作灶 動土 破土
2016-07-02 (星期六) 五月二十八日 (乙酉日)
opposite=兔(己卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 沐浴 理髮 wedding 作灶 整手足甲 掃舍 修飾垣牆 平治道塗
avoid: 齋醮 出行 治病 合壽木
2016-07-03 (星期日) 五月二十九日 (丙戍日)
opposite=龍(庚辰)煞北
proper=安機械 移徙 入宅 出行 sacrifice/ritual prayer 齋醮 納采 訂盟 安香 出火 解除 會親友 修造 動土 拆卸 起基 定磉 移徙 入宅 蓋屋 安床 修造 破土 安葬 入殮 立碑
avoid: 開市 伐木 作樑 作灶
2016-07-04 (星期一) 六月一日 (丁cut no hair or claws亥日)
opposite=蛇(辛已)煞西
proper=sacrifice/ritual 沐浴 捕捉 結網 畋獵 取漁 餘事勿取
avoid: 開市 交易 wedding 安葬 行喪
2016-07-05 (星期二) 六月二日 (戊子日avoid divination)
opposite=馬(壬午)煞南
proper=破屋 壞垣 求醫 治病 畋獵 餘事勿取
avoid: wedding 入宅
2016-07-06 (WEDNESDAY) 六月三日 (己丑日)
opposite=羊(癸未)煞東
proper=破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 諸事不宜
2016-07-07 (星期四) 六月四日 (庚"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(甲申)煞北
proper=開市 交易 立券 納財 動土 開光 出行 wedding 納采 訂盟 出行 納財 入學 開倉 出貨財 納畜 牧養 栽種 破土 啟鑽 安葬 立碑
avoid: 入宅 移徙 作灶 sacrifice/ritual 謝土
2016-07-08 (FRIDAY) 六月五日 (辛卯日)
opposite=雞(乙酉)煞西
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出火 出行 拆卸 修造 動土 進人口 開市 交易 立券 掛匾 入宅 移徙 安床 栽種 入殮 破土 謝土 安葬
avoid: 掘井 伐木 納畜 合壽木
2016-07-09 (星期六) 六月六日 (壬辰日)
opposite=狗(丙戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 冠笄 作灶 交易 納財 栽種 結網 納畜 牧養 進人口
avoid: 開渠 造船 安床 安葬 破土 出行 修墳 掘井 開市 開生墳
2016-07-10 (星期日) 六月七日 (癸已日)
opposite=豬(丁cut no hair or claws亥)煞東
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 納采 裁衣 冠笄 開光 安床 作樑 修造 動土 作灶 起基 上樑 蓋屋 納畜 牧養
avoid: 移徙 栽種 出行 行喪 破土 安葬 詞訟

2016-07-11 (星期一) 六月八日 (甲午日)
opposite=鼠(戊子)煞北
proper=經絡 sacrifice/ritual 沐浴 補垣 塞穴 除服 成服 移柩 入殮 啟鑽 立碑
avoid: 開光 治病 wedding 掘井 破土 安葬
2016-07-12 (星期二) 六月九日 (乙未日)
opposite=牛(己丑)煞西
proper=wedding sacrifice/ritual 出行 裁衣 冠笄 交易 彫刻 納財 造畜稠 造車器 彫刻 教牛馬
avoid: 移徙 入宅 栽種 動土 破土 作灶 安葬 行喪 伐木 上樑
2016-07-13 (WEDNESDAY) 六月十日 (丙申日)
opposite=虎(庚寅)煞南
proper=修造 動土 安機械 sacrifice/ritual 沐浴 解除 拆卸 治病 作灶 蓋屋 起基 開池 掃舍 造畜稠 開生墳 合壽木 安葬 破土 啟鑽 移柩 入殮 立碑
avoid: 開市 入宅 出行 安床 作灶
2016-07-14 (星期四) 六月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(丁cut no hair or claws酉日)
opposite=兔(辛卯)煞東
proper=wedding 納采 訂盟 造車器 開光 出行 拆卸 起基 安床 除服 成服 開市 交易 立券 栽種 牧養 入殮 移柩 啟鑽
avoid: 上樑 入宅 修造 動土 破土 sacrifice/ritual prayer 齋醮
2016-07-# (FRIDAY) 六月十二日 (戊戍日)
opposite=龍(壬辰)煞北
proper=sacrifice/ritual wedding 畋獵 結網
avoid: 動土 破土 治病 開渠
2016-07-16 (星期六) 六月十三日 (己亥日)
opposite=蛇(癸已)煞西
proper=納采 訂盟 會親友 入學 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 解除 理髮 動土 起基 開市 交易 立券 納財 造倉 栽種 納畜 牧養
avoid: wedding 作灶 出火 置產 wedding 入宅 安葬
2016-07-17 (星期日) 六月十四日 (庚子日avoid divination)
opposite=馬(甲午)煞南
proper=sacrifice/ritual prayer 解除 整手足甲 安床 沐浴 入殮 移柩 破土 啟鑽 安葬 謝土
avoid: wedding 齋醮 開市 出火 入宅 移徙 出行 作灶 安門 伐木
2016-07-18 (星期一) 六月十五日 (辛丑日)
opposite=羊(乙未)煞東
proper=破屋 壞垣 解除 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2016-07-19 (星期二) 六月十六日 (壬"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(丙申)煞北
proper=wedding 開市 立券 移徙 入宅 安機械 會親友 經絡 安門 安床 掛匾 拆卸 開倉 出貨財 開池 栽種 納畜 牧養 破土 安葬 啟鑽 移柩 入殮 立碑
avoid: sacrifice/ritual prayer 探病(diagnose) 謝土 造橋
2016-07-20 (WEDNESDAY) 六月十七日 (癸卯日)
opposite=雞(丁cut no hair or claws酉)煞西
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 齋醮 開光 會親友 求醫 治病 蓋屋 起基 豎柱 上樑 安門 安碓磑 築堤 開池 破土 安葬 除服 成服
avoid: 入宅 開市 掘井 詞訟 合壽木

2016-07-21 (星期四) 六月十八日 (甲辰日)
opposite=狗(戊戍)煞南
proper=納采 訂盟 wedding 移徙 入宅 出行 sacrifice/ritual prayer 齋醮 塑繪 開光 安香 出火 會親友 解除 入學 豎柱 上樑 拆卸 蓋屋 起基 栽種 牧養 納畜
avoid: 安葬 破土 開市 開倉 出貨財 啟鑽
2016-07-22 (FRIDAY) 六月十九日 (乙已日)
opposite=豬(己亥)煞東
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual 沐浴 塑繪 開光 出火 治病 習藝 伐木 蓋屋 豎柱 上樑 安床 作灶 安碓磑 掛匾 掘井 納畜
avoid: 出行 安葬 造橋
2016-07-23 (星期六) 六月二十日 (丙午日)
opposite=鼠(庚子)煞北
proper=sacrifice/ritual 入殮 除服 成服 移柩 破土 啟鑽 安葬 塞穴 斷蟻 結網
avoid: 開市 入宅 wedding 開光 蓋屋
2016-07-24 (星期日) 六月二十一日(丁cut no hair or claws未日)
opposite=牛(辛丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 修造 出行 蓋屋 豎柱 造車器 教牛馬 造畜稠 割蜜
avoid: 動土 破土 掘井 安葬
2016-07-25 (星期一) 六月二十二日 (戊申日)
opposite=虎(壬寅)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 塑繪 開光 入學 解除 掃舍 治病 開池 牧養
avoid: wedding 出行 納采 入宅 作灶
2016-07-26 (星期二) 六月23.DAY,avoid sacrificing (己酉日)
opposite=兔(癸卯)煞東
proper=納財 開市 交易 立券 出行 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 解除 掃舍 起基 豎柱 安床 移徙 開倉 出貨財 補垣 塞穴 栽種 納畜 牧養
avoid: 齋醮 入宅 安門 安葬 破土 行喪
2016-07-27 (WEDNESDAY) 六月二十四日 (庚戍日)
opposite=龍(甲辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 修飾垣牆 平治道塗
avoid: 開市 動土 破土 wedding 修造 安葬
2016-07-28 (星期四) 六月二十五日 (辛亥日)
opposite=蛇(乙已)煞西
proper=訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 開光 安香 出火 立券 安機械 移徙 入宅 豎柱 上樑 會親友 安床 拆卸 掛匾 牧養 教牛馬
avoid: wedding 安葬 行喪 破土 修墳
2016-07-29 (FRIDAY) 六月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (壬子日avoid divination)
opposite=馬(丙午)煞南
proper=沐浴 理髮 捕捉 入殮 移柩 破土 啟鑽 安葬
avoid: 出火 wedding 入宅 作灶 破土 上樑 動土
2016-07-30 (星期六) 六月二十七日 (癸丑日)
opposite=羊(丁cut no hair or claws未)煞東
proper=求醫 治病 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: wedding 出行
2016-07-31 (星期日) 六月二十八日 (甲"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(戊申)煞北
proper=納采 訂盟 wedding 移徙 入宅 出行 開市 交易 立券 納財 會親友 安香 出火 拆卸 蓋屋 起基 安床 作灶 掛匾 安葬 破土 啟鑽 立碑 入殮 移柩
avoid: prayer 上樑 開倉 掘井 牧養
2016-08-01 (星期一) 六月二十九日 (乙卯日)
opposite=雞(己酉)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 齋醮 出行 納采 訂盟 安機械 出火 拆卸 修造 動土 起基 移徙 入宅 造廟 入殮 除服 成服 移柩 破土 安葬 謝土
avoid: wedding 開市 栽種 合壽木
2016-08-02 (星期二) 六月三十日 (丙辰日)
opposite=狗(庚戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 進人口 納財 納畜 牧養 捕捉 餘事勿取
avoid: 開市 入宅 安床 動土 安葬
2016-08-03 (WEDNESDAY) 七月一日 (丁cut no hair or claws已日)
opposite=豬(辛亥)煞東
proper=sacrifice/ritual 塑繪 開光 求醫 治病 wedding 會親友 放水 掘井 牧養 納畜 開渠 安碓磑
avoid: 蓋屋 入宅 作灶 入學 安葬 行喪
2016-08-04 (星期四) 七月二日 (戊午日)
opposite=鼠(壬子)煞北
proper=sacrifice/ritual 塞穴 結網 畋獵 餘事勿取
avoid: 移徙 開市 入宅 wedding 開光 安門
2016-08-05 (FRIDAY) 七月三日 (己未日)
opposite=牛(癸丑)煞西
proper=開市 納財 sacrifice/ritual 塑繪 安機械 冠笄 會親友 裁衣 開倉 經絡 納畜 造畜稠 教牛馬 牧養
avoid: 動土 破土 安葬 治病
2016-08-06 (星期六) 七月四日 (庚申日)
opposite=虎(甲寅)煞南
proper=移徙 入宅 治病 會親友 sacrifice/ritual prayer 齋醮 安香 移徙 wedding 蓋屋 起基
avoid: 開市 齋醮 安床 出行 經絡
2016-08-07 (星期日) 七月五日 (辛酉日)
opposite=兔(乙卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 解除 拆卸 修造 動土 起基 上樑 安床 安門 開渠 開池 入殮 破土 啟鑽
avoid: wedding 出行 進人口 作灶 入宅 移徙 栽種 赴任
2016-08-08 (星期一) 七月六日 (壬戍日)
opposite=龍(丙辰)煞北
proper=納采 訂盟 開光 出行 解除 安香 出火 拆卸 入宅 移徙 修造 上樑 安床 栽種 納畜 會親友 安機械 經絡
avoid: 伐木 謝土 行喪 sacrifice/ritual 作灶 動土 破土 安葬 prayer
2016-08-09 (星期二) 七月七日 (癸亥日)
opposite=蛇(丁cut no hair or claws已)煞西
proper=修飾垣牆 平治道塗 sacrifice/ritual 沐浴 作灶
avoid: wedding 詞訟 治病 置產 作樑 prayer 安葬 栽種 伐木 安門
2016-08-10 (WEDNESDAY) 七月八日 (甲子日avoid divination)
opposite=馬(戊午)煞南
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 出火 出行 開光 解除 拆卸 修造 進人口 安香 交易 立券 入宅 移徙 安床 動土 破土 謝土 安葬 入殮 除服 成服
avoid: 齋醮 開市 開倉 作灶 造船

2016-08-11 (星期四) 七月九日 (乙丑日)
opposite=羊(己未)煞東
proper=破土 安葬 移柩 入殮 sacrifice/ritual 捕捉 除服 成服 餘事勿取
avoid: wedding 入宅 開市 交易
2016-08-12 (FRIDAY) 七月十日 (丙"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(庚申)煞北
proper=破屋 壞垣 治病 餘事勿取
avoid: prayer 納采 訂盟 wedding 入宅 安葬
2016-08-13 (星期六) 七月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(丁cut no hair or claws卯日)
opposite=雞(辛酉)煞西
proper=wedding 開光 sacrifice/ritual prayer 求嗣 安香 出火 解除 伐木 入宅 移徙 安床 開市 交易 立券 栽種 出火 出行 安葬
avoid: 掘井 理髮 作灶 動土 破土 開池
2016-08-14 (星期日) 七月十二日 (戊辰日)
opposite=狗(壬戍)煞南
proper=安機械 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 普渡 出行 出火 拆卸 修造 動土 進人口 開市 交易 立券 移徙 安床 栽種 上樑 納畜 破土 移柩 安葬
avoid: 入宅 wedding 掘井 牧養
2016-08-# (星期一) 七月十三日 (己已日)
opposite=豬(癸亥)煞東
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 裁衣 冠笄 經絡 修造 進人口 安床 動土 豎柱 上樑 移徙 交易 立券 栽種 會親友
avoid: 行喪 安葬 出行 作樑 納畜 伐木 造橋
2016-08-16 (星期二) 七月十四日 (庚午日)
opposite=鼠(甲子)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 開光 sacrifice/ritual 出行 理髮 動土 安床 放水 開渠 栽種 進人口
avoid: 入宅 上樑 入殮 蓋屋 探病(diagnose) 作灶 安門 安葬 納畜 伐木
2016-08-17 (WEDNESDAY) 七月十五日 (辛未日)
opposite=牛(乙丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 出行 作樑 出火 拆卸 修造 動土 起基 安床 補垣 塞穴 入殮 破土 安葬 移柩 造畜稠
avoid: wedding 入宅 齋醮 開光 針灸 掘井
2016-08-18 (星期四) 七月十六日 (壬申日)
opposite=虎(丙寅)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 出行 解除 豎柱 入宅 移徙 納財 上樑 納畜 入殮 安葬 啟鑽
avoid: 栽種 掘井 動土 安床 破土 置產
2016-08-19 (FRIDAY) 七月十七日 (癸酉日)
opposite=兔(丁cut no hair or claws卯)煞東
proper=解除 sacrifice/ritual prayer 求嗣 修造 動土 豎柱 上樑 安床 納畜 蓋屋 合脊 起基 入殮 破土 安葬
avoid: 出火 wedding 開光 進人口 出行 詞訟 開市 入宅 移徙 赴任
2016-08-20 (星期六) 七月十八日 (甲戍日)
opposite=龍(戊辰)煞北
proper=沐浴 理髮 會親友 塑繪 開光 栽種 牧養 wedding 經絡 補垣 塞穴
avoid: 開市 入宅 動土 破土 安葬 作灶 上樑 安床 開倉 prayer

2016-08-21 (星期日) 七月十九日 (乙亥日)
opposite=蛇(己已)煞西
proper=sacrifice/ritual 理髮 作灶 沐浴 修飾垣牆 平治道塗
avoid: wedding 栽種 prayer 造橋 安葬 安門 伐木 作樑
2016-08-22 (星期一) 七月二十日 (丙子日avoid divination)
opposite=馬(庚午)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 齋醮 普渡 移徙 入宅 出行 安機械 開光 修造 動土 豎柱 上樑 蓋屋 起基 定磉 安門 安葬 破土
avoid: 開市 立券 置產 作灶 造橋
2016-08-23 (星期二) 七月二十一日(丁cut no hair or claws丑日)
opposite=羊(辛未)煞東
proper=sacrifice/ritual 普渡 捕捉 解除 結網 畋獵 入殮 破土 安葬
avoid: 開市 交易 入宅 wedding
2016-08-24 (WEDNESDAY) 七月二十二日 (戊"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(壬申)煞北
proper=沐浴 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 齋醮 開市
2016-08-25 (星期四) 七月23.DAY,avoid sacrificing (己卯日)
opposite=雞(癸酉)煞西
proper=訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 安香 出火 開市 立券 入宅 掛匾 造橋 啟鑽 安葬
avoid: 動土 破土 wedding 掘井 安床
2016-08-26 (FRIDAY) 七月二十四日 (庚辰日)
opposite=狗(甲戍)煞南
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 齋醮 普渡 移徙 入宅 動土 治病 開市 交易 立券 開光 修造 造車器 安香 安床 捕捉 畋獵 結網
avoid: 納采 訂盟 經絡 行喪 安葬 探病(diagnose)
2016-08-27 (星期六) 七月二十五日 (辛已日)
opposite=豬(乙亥)煞東
proper=wedding 訂盟 納采 作灶 冠笄 裁衣 會親友 納畜 牧養 安機械 開市 立券 納財 安床
avoid: 掘井 出行 破土 行喪 安葬
2016-08-28 (星期日) 七月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (壬午日)
opposite=鼠(丙子)煞北
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual 齋醮 普渡 解除 出行 會親友 開市 納財 修造 動土 豎柱 上樑 開光 開倉 出貨財 納畜 牧養 開池 破土 啟鑽
avoid: 出火 入宅 蓋屋 安門 安葬
2016-08-29 (星期一) 七月二十七日 (癸未日)
opposite=牛(丁cut no hair or claws丑)煞西
proper=wedding 普渡 sacrifice/ritual prayer 補垣 塞穴 斷蟻 築堤 入殮 除服 成服 安葬
avoid: 動土 破土 掘井 開光 上樑 詞訟
2016-08-30 (星期二) 七月二十八日 (甲申日)
opposite=虎(戊寅)煞南
proper=wedding 冠笄 sacrifice/ritual 沐浴 普渡 出行 納財 掃舍 納畜 赴任
avoid: 開市 動土 破土 安床 開倉 上樑
2016-08-31 (WEDNESDAY) 七月二十九日 (乙酉日)
opposite=兔(己卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 沐浴 理髮 整手足甲 冠笄 解除 入殮 移柩 破土 啟鑽 安葬
avoid: wedding 出行 入宅 開市 安門
2016-09-01 (星期四) 八月一日 (丙戍日) http://www.eclipsewise.com/oh/ec22016.html#SE22016Sep01A
opposite=龍(庚辰)煞北
proper=塑繪 冠笄 wedding 會親友 進人口 經絡 裁衣 栽種 納畜 牧養 補垣 塞穴 捕捉
avoid: prayer 開市 動土 行喪 安葬
2016-09-02 (FRIDAY) 八月二日 (丁cut no hair or claws亥日)
opposite=蛇(辛已)煞西
proper=出行 沐浴 訂盟 納采 裁衣 豎柱 上樑 移徙 納畜 牧養
avoid: wedding 安門 動土 安葬
2016-09-03 (星期六) 八月三日 (戊子日avoid divination)
opposite=馬(壬午)煞南
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 普渡 開光 安香 出火 移徙 入宅 豎柱 修造 動土 豎柱 上樑 起基 蓋屋 安門 造廟 造橋 破土 啟鑽 安葬
avoid: 開市 立券 納財 作灶
2016-09-04 (星期日) 八月四日 (己丑日)
opposite=羊(癸未)煞東
proper=sacrifice/ritual 捕捉 畋獵 納畜 牧養 入殮 除服 成服 移柩 破土 安葬 啟鑽
avoid: wedding 納采 訂盟 開市 入宅
2016-09-05 (星期一) 八月五日 (庚"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(甲申)煞北
proper=破屋 壞垣 治病 餘事勿取
avoid: 行喪 安葬
2016-09-06 (星期二) 八月六日 (辛卯日)
opposite=雞(乙酉)煞西
proper=prayer 齋醮 出行 冠笄 wedding 彫刻 開柱眼 入宅 造橋 開市 交易 立券 納財 入殮 除服 成服 移柩 破土 安葬 啟鑽
avoid: 動土 破土 訂盟 安床 開池
2016-09-07 (WEDNESDAY) 八月七日 (壬辰日)
opposite=狗(丙戍)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual 開光 出行 理髮 作樑 出火 拆卸 修造 動土 進人口 入宅 移徙 安床 移徙 拆卸 掛匾 栽種 納畜 破土 安葬 入殮 除服 成服
avoid: 開市 掘井 開渠 造橋 造船
2016-09-08 (星期四) 八月八日 (癸已日)
opposite=豬(丁cut no hair or claws亥)煞東
proper=開市 交易 立券 納財 掛匾 栽種 sacrifice/ritual prayer 開光 拆卸 動土 安床
avoid: wedding 破土 進人口 出行 入宅 移徙 出火 納畜 詞訟 安葬
2016-09-09 (FRIDAY) 八月九日 (甲午日)
opposite=鼠(戊子)煞北
proper=wedding sacrifice/ritual 理髮 進人口 作灶 移柩 冠笄 會親友
avoid: 開倉 出貨財 伐木 納畜 開市 上樑 蓋屋 破土 啟鑽 栽種
2016-09-10 (星期六) 八月十日 (乙未日)
opposite=牛(己丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 修墳 除服 成服 啟鑽 移柩 餘事勿取
avoid: 開市 入宅 wedding 動土 破土 安葬

2016-09-11 (星期日) 八月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(丙申日)
opposite=虎(庚寅)煞南
proper=wedding 冠笄 安機械 解除 納畜 牧養 沐浴 伐木 架馬 作樑 安門 掃舍 合壽木 安葬 啟鑽 立碑 修墳
avoid: prayer 開光 開市 入宅 動土
2016-09-12 (星期一) 八月十二日 (丁cut no hair or claws酉日)
opposite=兔(辛卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 出行 沐浴 掃舍 安葬 餘事勿取
avoid: 動土 破土 置產 掘井
2016-09-13 (星期二) 八月十三日 (戊戍日)
opposite=龍(壬辰)煞北
proper=wedding 納采 sacrifice/ritual 解除 出行 修造 動土 開市 上樑 安床 整手足甲 掃舍 求醫 治病 起基 定磉 蓋屋 合脊
avoid: 造廟 行喪 安葬 伐木 作灶 造船
2016-09-14 (WEDNESDAY) 八月十四日 (己亥日)
opposite=蛇(癸已)煞西
proper=納采 訂盟 開市 交易 立券 掛匾 納財 栽種 進人口 入宅 移徙 安床 開光 出火 拆卸 安門 修造
avoid: 齋醮 wedding 行喪 動土 作灶 安葬 破土
2016-09-# (星期四) 八月十五日 (庚子日avoid divination)
opposite=馬(甲午)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 修飾垣牆 平治道塗 餘事勿取
avoid: wedding 入宅 安床 出行
2016-09-16 (FRIDAY) 八月十六日 (辛丑日) http://www.eclipsewise.com/oh/ec22016.html#LE22016Sep16N
opposite=羊(乙未)煞東
proper=開光 prayer 求嗣 齋醮 修造 動土 納財 造倉 開廁 栽種 牧養 會親友
avoid: 作灶 出火 進人口 開渠 入宅 移徙 sacrifice/ritual
2016-09-17 (星期六) 八月十七日 (壬"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(丙申)煞北
proper=開光 解除 拆卸 修造 動土 豎柱 安門 牧養 安葬 修墳 破土 移柩
avoid: 出火 入宅 移徙 prayer sacrifice/ritual 安床 開市 wedding 探病(diagnose)
2016-09-18 (星期日) 八月十八日 (癸卯日)
opposite=雞(丁cut no hair or claws酉)煞西
proper=破屋 壞垣 求醫 治病 餘事勿取
avoid: 移徙 入宅
2016-09-19 (星期一) 八月十九日 (甲辰日)
opposite=狗(戊戍)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 出火 拆卸 修造 動土 進人口 入宅 移徙 安床 上樑 合脊 放水 掘井 破土 移柩 謝土 除服 成服
avoid: 開市 開倉 安門 安葬
2016-09-20 (星期二) 八月二十日 (乙已日)
opposite=豬(己亥)煞東
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 解除 進人口 入宅 移徙 出火 安床 開市 交易 立券 掛匾
avoid: 安葬 納畜 出行 行喪 伐木 栽種 造廟 造橋

2016-09-21 (WEDNESDAY) 八月二十一日(丙午日)
opposite=鼠(庚子)煞北
proper=sacrifice/ritual 冠笄 捕捉 餘事勿取
avoid: wedding 開市 蓋屋 作樑 合壽木
2016-09-22 (星期四) 八月二十二日 (丁cut no hair or claws未日)
opposite=牛(辛丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 解除 結網 畋獵 取漁 會親友 入學 移柩 啟鑽 除服 成服
avoid: 開市 prayer 動土 破土 入殮 安葬 造船
2016-09-23 (FRIDAY) 八月23.DAY,avoid sacrificing (戊申日)
opposite=虎(壬寅)煞南
proper=冠笄 沐浴 出行 修造 動土 移徙 入宅 破土 安葬
avoid: wedding 開市 sacrifice/ritual prayer 齋醮 納采 修墳
2016-09-24 (星期六) 八月二十四日 (己酉日)
opposite=兔(癸卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 出行
avoid: wedding 入宅 修造 動土 會親友 破土
2016-09-25 (星期日) 八月二十五日 (庚戍日)
opposite=龍(甲辰)煞北
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 出行 修造 動土 移徙 入宅
avoid: 針灸 伐木 作樑 造廟 行喪 安葬
2016-09-26 (星期一) 八月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (辛亥日)
opposite=蛇(乙已)煞西
proper=出行 開市 交易 立券 安機械 出火 上樑 移徙
avoid: wedding 安葬 動土 造橋
2016-09-27 (星期二) 八月二十七日 (壬子日avoid divination)
opposite=馬(丙午)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 修飾垣牆 平治道塗 餘事勿取
avoid: 齋醮 wedding 移徙 出行 上樑 入宅
2016-09-28 (WEDNESDAY) 八月二十八日 (癸丑日)
opposite=羊(丁cut no hair or claws未)煞東
proper=wedding 造車器 安機械 sacrifice/ritual prayer 開光 安香 出火 出行 開市 立券 修造 動土 移徙 入宅 破土 安葬
avoid: 納采 訂盟 架馬 詞訟 開渠
2016-09-29 (星期四) 八月二十九日 (甲"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(戊申)煞北
proper=沐浴 捕捉 入殮 除服 成服 破土 啟鑽 安葬
avoid: sacrifice/ritual wedding 安床 開市 入宅 探病(diagnose) 上樑
2016-09-30 (FRIDAY) 八月三十日 (乙卯日)
opposite=雞(己酉)煞西
proper=餘事勿取
avoid: 探病(diagnose) 餘事勿取

2016-10-01 (星期六) 九月一日 (丙辰日)
opposite=狗(庚戍)煞南
proper=訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 安香 出火 修造 動土 上樑 安門 起基 豎柱 上樑 定磉 開池 移徙 入宅 立券 破土
avoid: wedding 造廟 造橋 造船 作灶 安葬
2016-10-02 (星期日) 九月二日 (丁cut no hair or claws已日)
opposite=豬(辛亥)煞東
proper=開光 求嗣 彫刻 wedding 訂盟 納采 出火 拆卸 修造 動土 起基 上樑 放水 移徙 入宅 造倉 造船 開市 開池 納畜 牧養 掛匾
avoid: 行喪 安葬 合壽木
2016-10-03 (星期一) 九月三日 (戊午日)
opposite=鼠(壬子)煞北
proper=sacrifice/ritual wedding 捕捉
avoid: 開光 動土 破土 開市 修造 入宅 安門
2016-10-04 (星期二) 九月四日 (己未日)
opposite=牛(癸丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 普渡 解除 會親友 捕捉 畋獵 啟鑽 除服 成服 移柩
avoid: wedding 開市 動土 掘井 開池 安葬
2016-10-05 (WEDNESDAY) 九月五日 (庚申日)
opposite=虎(甲寅)煞南
proper=出行 解除 冠笄 wedding 伐木 架馬 開柱眼 修造 動土 移徙 入宅 開生墳 合壽木 入殮 移柩 破土 安葬 修墳
avoid: sacrifice/ritual prayer 開光 開市 安床
2016-10-06 (星期四) 九月六日 (辛酉日)
opposite=兔(乙卯)煞東
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 出行 沐浴 交易 掃舍 教牛馬
avoid: 動土 作灶 行喪 安葬 修墳
2016-10-07 (FRIDAY) 九月七日 (壬戍日)
opposite=龍(丙辰)煞北
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 解除 上樑 入宅 移徙 安床 安門 納財 納畜 造畜稠
avoid: 伐木 行喪 破土 wedding 安葬 開渠
2016-10-08 (星期六) 九月八日 (癸亥日)
opposite=蛇(丁cut no hair or claws已)煞西
proper=sacrifice/ritual 開光 出行 解除 理髮 伐木 出火 拆卸 上樑 合脊 安床 造畜稠
avoid: wedding 安葬 行喪 詞訟 造橋 作灶 破土 動土
2016-10-09 (星期日) 九月九日 (甲子日avoid divination)
opposite=馬(戊午)煞南
proper=納采 訂盟 會親友 沐浴 理髮 裁衣 冠笄 安床 除服 成服 啟鑽 移柩 安葬 會親友 開生墳
avoid: 開市 入宅 出行 wedding 修墳 prayer 動土 入宅 安門 謝土 上樑
2016-10-10 (星期一) 九月十日 (乙丑日)
opposite=羊(己未)煞東
proper=解除 sacrifice/ritual 修飾垣牆 平治道塗 造畜稠 餘事勿取
avoid: wedding 開市 交易 入宅 入學 安葬

2016-10-11 (星期二) 九月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(丙"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(庚申)煞北
proper=入殮 破土 啟鑽 安葬 除服 成服 餘事勿取
avoid: 開市 入宅 sacrifice/ritual 置產 補垣 塞穴
2016-10-12 (WEDNESDAY) 九月十二日 (丁cut no hair or claws卯日)
opposite=雞(辛酉)煞西
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 拆卸 修造 動土 上樑 安床 納畜 入殮 破土
avoid: 入宅 移徙 掘井 理髮 伐木 交易 開市 作灶
2016-10-13 (星期四) 九月十三日 (戊辰日)
opposite=狗(壬戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: wedding 入宅 上樑 出行 安葬
2016-10-14 (FRIDAY) 九月十四日 (己已日)
opposite=豬(癸亥)煞東
proper=sacrifice/ritual 求嗣 冠笄 進人口 會親友 安門 安床 經絡 納財 牧養 畋獵 放水 割蜜
avoid: prayer 齋醮 納采 訂盟 wedding 入宅 安葬
2016-10-# (星期六) 九月十五日 (庚午日)
opposite=鼠(甲子)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 開市 交易 立券 掛匾 sacrifice/ritual prayer 開光 造車器 掛匾 出行 入宅 移徙 安床 安門 拆卸 修造 動土 栽種 安葬 破土 啟鑽 除服 成服 入殮 立碑
avoid: 探病(diagnose) 納畜 伐木 起基 作樑 蓋屋
2016-10-16 (星期日) 九月十六日 (辛未日)
opposite=牛(乙丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 冠笄 移徙 會親友 納財 理髮 捕捉
avoid: wedding 開市 開池 開廁 破土
2016-10-17 (星期一) 九月十七日 (壬申日)
opposite=虎(丙寅)煞南
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 開光 出行 wedding 求醫 治病 動土 破土 入學 起基 掃舍 豎柱 上樑 開倉 出貨財 置產 栽種 牧養 開生墳 謝土 立碑
avoid: 安門 安床 裁衣 入宅 安葬
2016-10-18 (星期二) 九月十八日 (癸酉日)
opposite=兔(丁cut no hair or claws卯)煞東
proper=wedding 裁衣 冠笄 合帳 sacrifice/ritual 出行 安床 移徙 塞穴 入殮 破土 移柩 安葬
avoid: 開市 出行 栽種 置產 詞訟 安門 掘井 開光
2016-10-19 (WEDNESDAY) 九月十九日 (甲戍日)
opposite=龍(戊辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 造車器 出行 修造 上樑 蓋屋 安門 安床 造畜稠 教牛馬
avoid: 出貨財 開倉 動土 破土 安葬 行喪 伐木 開渠 栽種
2016-10-20 (星期四) 九月二十日 (乙亥日)
opposite=蛇(己已)煞西
proper=sacrifice/ritual 開光 出行 解除 伐木 作樑 出火 拆卸 入宅 移徙 安床 修造 造畜稠 掃舍
avoid: 造廟 wedding 掘井 栽種 造橋 作灶 動土

2016-10-21 (FRIDAY) 九月二十一日(丙子日avoid divination)
opposite=馬(庚午)煞南
proper=納采 訂盟 開市 交易 立券 會親友 納畜 牧養 問名 移徙 解除 開廁 入學 起基 安床 開倉 出貨財 安葬 啟鑽 入殮 除服 成服
avoid: 入宅 上樑 齋醮 出火 謝土
2016-10-22 (星期六) 九月二十二日 (丁cut no hair or claws丑日)
opposite=羊(辛未)煞東
proper=sacrifice/ritual 平治道塗 餘事勿取
avoid: wedding 開市
2016-10-23 (星期日) 九月23.DAY,avoid sacrificing (戊"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(壬申)煞北
proper=捕捉 畋獵 餘事勿取
avoid: 開市 交易 sacrifice/ritual 入宅 安葬
2016-10-24 (星期一) 九月二十四日 (己卯日)
opposite=雞(癸酉)煞西
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 開光 安香 出火 造廟 移徙 出行 入宅 造廟 起基 豎柱 上樑 安床 納畜 捕捉 納婿 安葬
avoid: 開市 破土 掘井 合壽木
2016-10-25 (星期二) 九月二十五日 (庚辰日)
opposite=狗(甲戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 解除 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 開市 wedding
2016-10-26 (WEDNESDAY) 九月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (辛已日)
opposite=豬(乙亥)煞東
proper=訂盟 納采 會親友 交易 立券 納財 栽種 納畜 牧養
avoid: wedding 開市 入宅 prayer 安葬
2016-10-27 (星期四) 九月二十七日 (壬午日)
opposite=鼠(丙子)煞北
proper=造車器 wedding 訂盟 納采 會親友 sacrifice/ritual 出行 開市 立券 移徙 入宅 破土 安葬
avoid: 上樑 開光 蓋屋 架馬 合壽木
2016-10-28 (FRIDAY) 九月二十八日 (癸未日) DhANWANTARI TRAYODAShI "DhanTeras", important yearly fasting
opposite=牛(丁cut no hair or claws丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 作灶 納財 捕捉 畋獵 餘事勿取
avoid: 動土 破土 開市 安葬
2016-10-29 (星期六) 九月二十九日 (甲申日)
opposite=虎(戊寅)煞南
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 出行 求醫 治病 出火 移徙 入宅
avoid: 開市 開倉 出貨財 安床 安門 安葬
2016-10-30 (星期日) 九月三十日 (乙酉日)
opposite=兔(己卯)煞東
proper=冠笄 sacrifice/ritual 沐浴 作灶 理髮 整手足甲 掃舍 補垣 塞穴 入殮 破土 啟鑽
avoid: 開光 wedding 會親友 栽種 針灸 安葬
2016-10-31 (星期一) 十月一日 (丙戍日)
opposite=龍(庚辰)煞北
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 置產 求醫 治病 開市 交易 立券 會親友 移徙 豎柱 上樑 蓋屋 合脊 安門 放水 捕捉 納畜
avoid: 造廟 造船 動土 破土 安葬2016-11-01 (星期二) 十月二日 (丁cut no hair or claws亥日)
opposite=蛇(辛已)煞西
proper=出行 造車器 造畜稠 解除 冠笄 裁衣 作樑 彫刻 會親友 移徙 入宅 安機械 造畜稠 開市 掃舍
avoid: wedding 動土 破土 修墳
2016-11-02 (WEDNESDAY) 十月三日 (戊子日avoid divination)
opposite=馬(壬午)煞南
proper=沐浴 理髮 冠笄 安床 開市 立券 會親友 交易 納財 結網 教牛馬
avoid: 移徙 入宅 出行 prayer wedding
2016-11-03 (星期四) 十月四日 (己丑日)
opposite=羊(癸未)煞東
proper=sacrifice/ritual 造畜稠 修飾垣牆 平治道塗 餘事勿取
avoid: wedding 開市 安床 掘井
2016-11-04 (FRIDAY) 十月五日 (庚"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(甲申)煞北
proper=捕捉 結網 入殮 除服 成服 移柩 破土 安葬 啟鑽 立碑
avoid: wedding sacrifice/ritual 入宅 蓋屋 移徙
2016-11-05 (星期六) 十月六日 (辛卯日)
opposite=雞(乙酉)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 造廟 出火 安機械 會親友 開市 交易 立券 納財 習藝 經絡 求醫 治病 開池 開廁 畋獵 結網 栽種 牧養 安葬 破土 啟鑽
avoid: 開光 wedding 掘井 伐木 作樑
2016-11-06 (星期日) 十月七日 (壬辰日)
opposite=狗(丙戍)煞南
proper=破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 諸事不宜
2016-11-07 (星期一) 十月八日 (癸已日)
opposite=豬(丁cut no hair or claws亥)煞東
proper=破屋 壞垣 求醫 治病 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2016-11-08 (星期二) 十月九日 (甲午日)
opposite=鼠(戊子)煞北
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 彫刻 移徙 開市 入宅 出行 動土 會親友 入學 修造 動土 起基 安門 安床 造廟 解除 納財 開池 造畜稠 牧養 牧養
avoid: 上樑 開倉 出貨財 蓋屋 造船
2016-11-09 (WEDNESDAY) 十月十日 (乙未日)
opposite=牛(己丑)煞西
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 解除 伐木 拆卸 修造 栽種 納畜 安葬 修墳 立碑
avoid: wedding 進人口 入宅 移徙 出火 出行
2016-11-10 (星期四) 十月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(丙申日)
opposite=虎(庚寅)煞南
proper=沐浴 掃舍 捕捉 畋獵 解除 塞穴 餘事勿取
avoid: wedding 入宅 開市 安床 破土 修墳

2016-11-11 (FRIDAY) 十月十二日 (丁cut no hair or claws酉日)
opposite=兔(辛卯)煞東
proper=wedding 冠笄 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 開光 出行 解除 動土 開市 交易 立券 掛匾 拆卸 破土
avoid: 伐木 上樑 修造 入殮 理髮 會親友 入宅 安門 安葬 作灶
2016-11-12 (星期六) 十月十三日 (戊戍日)
opposite=龍(壬辰)煞北
proper=合帳 裁衣 wedding 安床 入殮 移柩 破土 造畜稠
avoid: 置產 造船 開光 掘井 作灶
2016-11-13 (星期日) 十月十四日 (己亥日)
opposite=蛇(癸已)煞西
proper=解除 修飾垣牆 冠笄 出行 餘事勿取
avoid: 開市 動土 破土 wedding 安葬
2016-11-14 (星期一) 十月十五日 (庚子日avoid divination)
opposite=馬(甲午)煞南
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 解除 進人口 開市 立券 掛匾 入宅 移徙 安門 栽種 動土 求醫 治病 會親友 起基 修造 蓋屋 安葬
avoid: 作灶 經絡 安床
2016-11-# (星期二) 十月十六日 (辛丑日)
opposite=羊(乙未)煞東
proper=sacrifice/ritual 塑繪 理髮 會親友 牧養 開池 造畜稠 畋獵 結網
avoid: prayer 謝土 安葬 上樑 作灶 開市 wedding 出行 入宅 動土
2016-11-16 (WEDNESDAY) 十月十七日 (壬"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(丙申)煞北
proper=出行 納財 開市 交易 立券 動土 移徙 入宅 裁衣 會親友 拆卸 進人口 安香 經絡 出貨財 修飾垣牆 平治道塗
avoid: 造廟 謝土 作灶 作樑 伐木 安葬 行喪 修墳 探病(diagnose)
2016-11-17 (星期四) 十月十八日 (癸卯日)
opposite=雞(丁cut no hair or claws酉)煞西
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual 齋醮 開光 安香 出火 出行 出火 拆卸 動土 prayer 進人口 納財 交易 立券 移徙 安床 修造 安葬 除服 成服
avoid: 置產 掘井 詞訟 栽種
2016-11-18 (FRIDAY) 十月十九日 (甲辰日)
opposite=狗(戊戍)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual 開光 出行 解除 伐木 出火 入宅 移徙 拆卸 修造 栽種 安葬 入殮
avoid: 破土 動土 安門 作灶 開市 交易
2016-11-19 (星期六) 十月二十日 (乙已日)
opposite=豬(己亥)煞東
proper=sacrifice/ritual 解除 破屋 壞垣 求醫 治病 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2016-11-20 (星期日) 十月二十一日(丙午日)
opposite=鼠(庚子)煞北
proper=sacrifice/ritual 掃舍 破土 安葬 除服 成服 啟鑽 移柩 入殮 立碑 餘事勿取
avoid: sacrifice/ritual wedding 入宅 修造 動土2016-11-21 (星期一) 十月二十二日 (丁cut no hair or claws未日)
opposite=牛(辛丑)煞西
proper=訂盟 納采 會親友 sacrifice/ritual prayer 修造 動土 安機械 破土 安葬
avoid: wedding 移徙 出火 開市 入宅
2016-11-22 (星期二) 十月23.DAY,avoid sacrificing (戊申日)
opposite=虎(壬寅)煞南
proper=sacrifice/ritual 沐浴 捕捉 畋獵 結網 掃舍
avoid: wedding 納采 訂盟 安床 動土 破土 安葬
2016-11-23 (WEDNESDAY) 十月二十四日 (己酉日)
opposite=兔(癸卯)煞東
proper=開市 納財 出行 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 問名 入學 起基 定磉 置產 開渠 掘井 拆卸 栽種 納畜 牧養 動土 破土 啟鑽
avoid: 移徙 入宅 出火 入殮 安葬
2016-11-24 (星期四) 十月二十五日 (庚戍日)
opposite=龍(甲辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 理髮 置產 塞穴 除服 成服 移柩 入殮 破土 安葬
avoid: wedding 入宅 安床 掘井 開光
2016-11-25 (FRIDAY) 十月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (辛亥日)
opposite=蛇(乙已)煞西
proper=sacrifice/ritual 沐浴 出行 餘事勿取
avoid: 開市 動土 破土 行喪 安葬
2016-11-26 (星期六) 十月二十七日 (壬子日avoid divination)
opposite=馬(丙午)煞南
proper=wedding 造車器 出行 會親友 移徙 入宅 修造 動土 彫刻 開光 安香 出火 理髮 會親友 蓋屋 合脊 起基 歸岫 安門 拆卸 掃舍 栽種 造畜稠
avoid: 開市 納采 造廟 安床 開渠 安葬
2016-11-27 (星期日) 十月二十八日 (癸丑日)
opposite=羊(丁cut no hair or claws未)煞東
proper=塑繪 會親友 安機械 塞穴 結網 裁衣 經絡
avoid: wedding 開市 prayer 齋醮 安葬
2016-11-28 (星期一) 十月二十九日 (甲"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(戊申)煞北
proper=納采 移徙 納財 開市 交易 立券 納財 入宅 修造 動土 豎柱 起基 定磉 造廟 安香 出火 修飾垣牆 平治道塗 會親友 出行 開池 開廁
avoid: 開倉 蓋屋 造橋 sacrifice/ritual
2016-11-29 (星期二) 十一月一日 (乙卯日)
opposite=雞(己酉)煞西
proper=訂盟 納采 納財 開市 立券 sacrifice/ritual prayer 移徙 入宅 出行 蓋屋 起基 修造 動土 豎柱 上樑 安門 安香 出火 教牛馬 會親友 破土
avoid: wedding 安葬 掘井 置產 造船
2016-11-30 (WEDNESDAY) 十一月二日 (丙辰日)
opposite=狗(庚戍)煞南
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 塑繪 開光 移徙 安床 伐木 作樑 捕捉 畋獵 結網 求醫 治病 解除 安葬 除服 成服 移柩 入殮 立碑 謝土
avoid: 開市 造廟 動土 破土2016-12-01 (星期四) 十一月三日 (丁cut no hair or claws已日)
opposite=豬(辛亥)煞東
proper=破屋 壞垣 sacrifice/ritual 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2016-12-02 (FRIDAY) 十一月四日 (戊午日)
opposite=鼠(壬子)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 sacrifice/ritual 冠笄 裁衣 伐木 作樑 架馬 定磉 開柱眼 作灶 移徙 安床 畋獵 結網 開池 開廁 除服 成服 啟鑽 入殮 移柩 安葬
avoid: 蓋屋 造船 動土 破土
2016-12-03 (星期六) 十一月五日 (己未日)
opposite=牛(癸丑)煞西
proper=納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 開光 會親友 解除 入學 納財 交易 立券 經絡 起基 動土 定磉 開池 栽種 納畜 牧養 破土 入殮 立碑 安葬
avoid: wedding 開市 入宅 出火 移徙
2016-12-04 (星期日) 十一月六日 (庚申日)
opposite=虎(甲寅)煞南
proper=捕捉 畋獵 會親友 解除 入殮 除服 成服 移柩 餘事勿取
avoid: 安床 安門 破土 修墳 安葬
2016-12-05 (星期一) 十一月七日 (辛酉日)
opposite=兔(乙卯)煞東
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 沐浴 冠笄 出行 理髮 拆卸 解除 起基 動土 定磉 安碓磑 開池 掘井 掃舍 除服 成服 移柩 啟鑽 立碑 謝土
avoid: 移徙 入宅 安門 作樑 安葬
2016-12-06 (星期二) 十一月八日 (壬戍日)
opposite=龍(丙辰)煞北
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 拆卸 修造 動土 上樑 安床 置產 栽種 破土
avoid: wedding 進人口 安葬 出行 赴任 入宅 移徙 入殮 開渠
2016-12-07 (WEDNESDAY) 十一月九日 (癸亥日)
opposite=蛇(丁cut no hair or claws已)煞西
proper=沐浴 冠笄 補垣 塞穴 5 裁衣 修造 作樑 開柱眼 安碓磑 築堤 開廁 斷蟻
avoid: 移徙 入宅 wedding prayer 開光 掘井
2016-12-08 (星期四) 十一月十日 (甲子日avoid divination)
opposite=馬(戊午)煞南
proper=交易 進人口 sacrifice/ritual 沐浴 捕捉 入殮 除服 成服 安葬 謝土 啟鑽 修墳
avoid: 齋醮 入宅 修造 動土 破土
2016-12-09 (FRIDAY) 十一月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(乙丑日)
opposite=羊(己未)煞東
proper=wedding 納采 訂盟 造車器 sacrifice/ritual prayer 造廟 安香 出火 出行 歸寧 入學 入宅 交易 立券 求醫 治病 修造 動土 豎柱 上樑 蓋屋 起基 安門
avoid: 齋醮 伐木 作樑 安葬 行喪
2016-12-10 (星期六) 十一月十二日 (丙"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(庚申)煞北
proper=納采 訂盟 開市 交易 立券 出行 會親友 安機械 豎柱 上樑 平治道塗 伐木 拆卸 蓋屋 起基 安床 安門 解除 安葬 啟鑽 除服 成服 修墳 立碑 移柩 入殮
avoid: wedding 動土 破土 prayer 出火 入宅

2016-12-11 (星期日) 十一月十三日 (丁cut no hair or claws卯日)
opposite=雞(辛酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 平治道塗 除服 成服 安葬 餘事勿取
avoid: wedding 入宅 納采 訂盟 掘井
2016-12-12 (星期一) 十一月十四日 (戊辰日)
opposite=狗(壬戍)煞南
proper=納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 開光 安香 出火 出行 會親友 安機械 修造 動土 豎柱 上樑 蓋屋 起基 定磉 安床 安門 拆卸 移徙 造橋 造船 安葬 破土 入殮
avoid: 開市 造廟 置產 掘井
2016-12-13 (星期二) 十一月十五日 (己已日)
opposite=豬(癸亥)煞東
proper=wedding 冠笄 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 進人口 會親友 伐木 作樑 開柱眼 安床 掘井 捕捉 畋獵
avoid: 開生墳 破土 行喪 安葬
2016-12-14 (WEDNESDAY) 十一月十六日 (庚午日)
opposite=鼠(甲子)煞北
proper=破屋 壞垣 治病 餘事勿取
avoid: 移徙 入宅
2016-12-# (星期四) 十一月十七日 (辛未日)
opposite=牛(乙丑)煞西
proper=安床 架馬 sacrifice/ritual 塑繪 開光 出行 理髮 伐木 作樑 開柱眼 開廁 畋獵 破土 入殮 除服 成服 移柩 啟鑽 修墳 立碑
avoid: 作灶 安門 造橋 開市 安葬
2016-12-16 (FRIDAY) 十一月十八日 (壬申日)
opposite=虎(丙寅)煞南
proper=wedding sacrifice/ritual prayer 求嗣 開光 出行 解除 入宅 移徙 納畜 入殮 破土 修墳 立碑
avoid: 伐木 作樑 動土 安床 破土 栽種 造橋
2016-12-17 (星期六) 十一月十九日 (癸酉日)
opposite=兔(丁cut no hair or claws卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 沐浴 理髮 納財 進人口 栽種 掃舍 捕捉 畋獵 結網
avoid: 會親友 安葬 入宅 移徙 安床 開市 行喪 出火 作灶 安門
2016-12-18 (星期日) 十一月二十日 (甲戍日)
opposite=龍(戊辰)煞北
proper=納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 塑繪 解除 拆卸 修造 動土 豎柱 上樑 安門 置產 開池 掘井 納畜 安床 栽種 造畜稠 破土 移柩 立碑
avoid: wedding 開市 出火 進人口 入殮 赴任 入宅 移徙 出行 安葬
2016-12-19 (星期一) 十一月二十一日(乙亥日)
opposite=蛇(己已)煞西
proper=入宅 移徙 出行 進人口 修造 動土 起基 上樑 安門 造倉 補垣 塞穴 造畜稠
avoid: wedding 開市 安床 栽種 安葬 prayer 開光 掘井 安葬
2016-12-20 (星期二) 十一月二十二日 (丙子日avoid divination)
opposite=馬(庚午)煞南
proper=造畜稠 教牛馬
avoid: 入宅 移徙 分居 作灶 出火 安香 動土 wedding 掘井 掃舍 造橋
2016-12-21 (WEDNESDAY) 十一月23.DAY,avoid sacrificing (丁cut no hair or claws丑日) IMPORTANT YEARLY FASTING for longevity
opposite=羊(辛未)煞東
proper=訂盟 納采 造車器 sacrifice/ritual prayer 出行 安香 修造 動土 上樑 開市 交易 立券 移徙 入宅 會親友 安機械 栽種 納畜 蓋屋 起基 安床 造畜稠
avoid: 破土 安葬 行喪 開生墳
2016-12-22 (星期四) 十一月二十四日 (戊"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(壬申)煞北
proper=訂盟 納采 會親友 安機械 開光 修造 動土 豎柱 上樑 蓋屋 起基 造橋 栽種 納畜 造畜稠 移柩 入殮 啟鑽 修墳 立碑 安葬
avoid: prayer 出火 wedding 入宅 開市 動土 破土
2016-12-23 (FRIDAY) 十一月二十五日 (己卯日)
opposite=雞(癸酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 平治道塗 修墳 除服 成服 餘事勿取
avoid: 移徙 入宅 wedding 掘井 安葬
2016-12-24 (星期六) 十一月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (庚辰日)
opposite=狗(甲戍)煞南
proper=wedding 冠笄 sacrifice/ritual prayer 求嗣 彫刻 開光 安香 出行 入學 修造 動土 豎柱 上樑 蓋屋 起基 安門 出火 移徙 入宅 掘井 造畜稠 安葬 破土 除服 成服
avoid: 開市 納采 訂盟 作灶 造廟 造船 經絡
2016-12-25 (星期日) 十一月二十七日 (辛已日)
opposite=豬(乙亥)煞東
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 安香 出火 修造 起基 蓋屋 合脊 安門 安碓磑 動土 上樑 移徙 入宅
avoid: 出行 掘井 破土 行喪 安葬
2016-12-26 (星期一) 十一月二十八日 (壬午日)
opposite=鼠(丙子)煞北
proper=sacrifice/ritual 沐浴 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: wedding 移徙 入宅 探病(diagnose) 出行 蓋屋
2016-12-27 (星期二) 十一月二十九日 (癸未日)
opposite=牛(丁cut no hair or claws丑)煞西
proper=冠笄 納財 掘井 開池 出火 安床 交易 立券 畋獵 結網 理髮 放水
avoid: 安門 動土 破土 行喪 安葬 成服
2016-12-28 (WEDNESDAY) 十一月三十日 (甲申日)
opposite=虎(戊寅)煞南
proper=納采 訂盟 移徙 入宅 出行 安機械 會親友 sacrifice/ritual prayer 齋醮 開光 安香 出火 解除 求醫 針灸 治病 蓋屋 起基 修造 安門 造船 納畜 牧養 移柩 入殮 啟鑽 謝土 修墳 立碑
avoid: wedding 動土 安床 造橋 掘井
2016-12-29 (星期四) 十二月一日 (乙酉日)
opposite=兔(己卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 沐浴 作灶 納財 捕捉 畋獵 安床 掃舍
avoid: 開市 齋醮 破土 安葬
2016-12-30 (FRIDAY) 十二月二日 (丙戍日)
opposite=龍(庚辰)煞北
proper=prayer 齋醮 納采 訂盟 解除 架馬 開柱眼 修造 動土 起基 上樑 歸岫 蓋屋 合脊 掘井 除服 成服 破土 栽種
avoid: 移徙 開市 入宅 安葬
2016-12-31 (星期六) 十二月三日 (丁cut no hair or claws亥日)
opposite=蛇(辛已)煞西
proper=納采 訂盟 sacrifice/ritual 沐浴 冠笄 合帳 裁衣 修造 動土 拆卸 移徙 入宅 安門 開倉 築堤 開廁 栽種 納畜 補垣 塞穴
avoid: wedding prayer 開光 掘井 安葬 行喪

2017-01-01 (星期日) 十二月四日 (戊子日avoid divination)
opposite=馬(壬午)煞南
proper=合帳 裁衣 教牛馬 餘事勿取
avoid: 入宅 動土 破土 wedding 作灶 造船
2017-01-02 (星期一) 十二月五日 (己丑日)
opposite=羊(癸未)煞東
proper=納采 訂盟 wedding sacrifice/ritual prayer 安香 出火 出行 會親友 經絡 求醫 治病 解除 拆卸 起基 修造 動土 定磉 掃舍 栽種 牧養 造畜稠
avoid: 齋醮 作樑 掘井 行喪 安葬
2017-01-03 (星期二) 十二月六日 (庚"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(甲申)煞北
proper=納財 開市 交易 立券 會親友 進人口 經絡 sacrifice/ritual prayer 安香 出火 求醫 治病 修造 動土 拆卸 掃舍 安床 栽種 牧養 開生墳 合壽木 入殮 安葬 啟鑽
avoid: wedding prayer 出火 移徙 入宅
2017-01-04 (WEDNESDAY) 十二月七日 (辛卯日)
opposite=雞(乙酉)煞西
proper=sacrifice/ritual 入殮 移柩 餘事勿取
avoid: 入宅 修造 動土 破土 安門 上樑
2017-01-05 (星期四) 十二月八日 (壬辰日)
opposite=狗(丙戍)煞南
proper=塑繪 開光 訂盟 納采 裁衣 冠笄 拆卸 修造 安床 入宅 出火 安葬 謝土 赴任
avoid: 掘井 伐木 齋醮 作灶
2017-01-06 (FRIDAY) 十二月九日 (癸已日)
opposite=豬(丁cut no hair or claws亥)煞東
proper=wedding sacrifice/ritual 開光 伐木 出火 拆卸 入宅 移徙 修造 動土 上樑 安床 納畜
avoid: 開市 行喪 栽種 出行 出貨財 安葬 置產 詞訟 治病
2017-01-07 (星期六) 十二月十日 (甲午日)
opposite=鼠(戊子)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 入宅 移徙 安床 sacrifice/ritual prayer 開光 出行 解除 出火 拆卸 動土 納畜 謝土 安葬 破土
avoid: 伐木 開市 交易 上樑 作灶 安門 蓋屋
2017-01-08 (星期日) 十二月"ShuklA EkAdashI"avoid seeds,avoid sacrificing(乙未日)
opposite=牛(己丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 破屋 壞垣 解除 餘事勿取
avoid: 開市 動土 破土
2017-01-09 (星期一) 十二月十二日 (丙申日)
opposite=虎(庚寅)煞南
proper=wedding 納采 訂盟 開光 安香 出火 納財 開市 交易 立券 裁衣 蓋屋 起基 修造 動土 安門 移徙 入宅 栽種 牧養 畋獵 掘井 開池 安葬 破土 入殮 除服 成服 立碑
avoid: prayer 造廟 sacrifice/ritual 安床 謝土
2017-01-10 (星期二) 十二月十三日 (丁cut no hair or claws酉日)
opposite=兔(辛卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 齋醮 入殮 破土 啟鑽 安葬 修墳 立碑 除服 成服
avoid: wedding 入宅 作灶 納采 訂盟

2017-01-11 (WEDNESDAY) 十二月十四日 (戊戍日)
opposite=龍(壬辰)煞北
proper=sacrifice/ritual 齋醮 納財 捕捉 畋獵
avoid: wedding 開市 入宅 安床 破土 安葬
2017-01-12 (星期四) 十二月十五日 (己亥日)
opposite=蛇(癸已)煞西
proper=納采 訂盟 sacrifice/ritual prayer 求嗣 齋醮 沐浴 進人口 會親友 入學 治病 安碓磑 掘井 開池 納畜 牧養 造畜稠
avoid: wedding 合帳 入宅 行喪 安葬
2017-01-13 (FRIDAY) 十二月十六日 (庚子日avoid divination)
opposite=馬(甲午)煞南
proper=sacrifice/ritual prayer 求嗣 沐浴 問名 交易 納財 入殮 移柩 安葬 修墳 立碑 謝土 造畜稠 教牛馬
avoid: 入宅 置產 wedding 動土 栽種 開市 開光 動土 破土
2017-01-14 (星期六) 十二月十七日 (辛丑日)
opposite=羊(乙未)煞東
proper=sacrifice/ritual 教牛馬 造畜稠 sacrifice/ritual 會親友 解除 餘事勿取
avoid: wedding 入宅 出行 動土 破土 安葬 行喪
2017-01-# (星期日) 十二月十八日 (壬"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(丙申)煞北
proper=wedding 開光 解除 出火 拆卸 修造 進人口 入宅 移徙 安床 栽種 入殮 修墳 動土 除服 成服
avoid: 作灶 安葬 sacrifice/ritual 開市 納采 訂盟 納畜 謝土 出行 探病(diagnose)
2017-01-16 (星期一) 十二月十九日 (癸卯日)
opposite=雞(丁cut no hair or claws酉)煞西
proper=出行 起基 安床 納財 交易 立券 wedding 栽種 入殮 移柩 安葬
avoid: 掛匾 入宅 上樑 prayer 詞訟 作樑 作灶 開池 安門 動土 破土 掘井
2017-01-17 (星期二) 十二月二十日 (甲辰日)
opposite=狗(戊戍)煞南
proper=平治道塗 餘事勿取
avoid: 開光 wedding 開倉 出貨財 造船 安葬 探病(diagnose)
2017-01-18 (WEDNESDAY) 十二月二十一日(乙已日)
opposite=豬(己亥)煞東
proper=wedding 訂盟 納采 會親友 sacrifice/ritual 安機械 移徙 入宅 蓋屋 安床 起基 定磉 安香 出火 掛匾 拆卸 置產
avoid: 開市 出行 安葬 行喪
2017-01-19 (星期四) 十二月二十二日 (丙午日)
opposite=鼠(庚子)煞北
proper=沐浴 捕捉 畋獵 理髮 整手足甲 入殮 除服 成服 破土 安葬 謝土 立碑 修墳 啟鑽
avoid: 納采 訂盟 wedding 上樑 開市 齋醮 蓋屋 安門
2017-01-20 (FRIDAY) 十二月23.DAY,avoid sacrificing (丁cut no hair or claws未日)
opposite=牛(辛丑)煞西
proper=sacrifice/ritual 破屋 壞垣 餘事勿取
avoid: 齋醮 wedding 開市

2017-01-21 (星期六) 十二月二十四日 (戊申日)
opposite=虎(壬寅)煞南
proper=沐浴 開倉 出貨財 開市 交易 立券 納財 栽種 納畜 牧養 畋獵 入殮 破土 安葬
avoid: prayer wedding 安床 入宅 造船
2017-01-22 (星期日) 十二月二十五日 (己酉日)
opposite=兔(癸卯)煞東
proper=sacrifice/ritual 沐浴 補垣 塞穴 斷蟻 解除 餘事勿取
avoid: 造廟 入宅 修造 安葬 行喪 wedding
2017-01-23 (星期一) 十二月"krsnA EkAdashI"avoid seeds (庚戍日)
opposite=龍(甲辰)煞北
proper=wedding 納采 訂盟 問名 sacrifice/ritual 冠笄 裁衣 會親友 進人口 納財 捕捉 作灶
avoid: 開市 安床 安葬 修墳
2017-01-24 (星期二) 十二月二十七日 (辛亥日)
opposite=蛇(乙已)煞西
proper=訂盟 納采 會親友 sacrifice/ritual 齋醮 沐浴 塑繪 出火 開光 豎柱 上樑 開市 交易 立券 作樑 開柱眼 伐木 架馬 安門 安床 拆卸 牧養 造畜稠 掘井
avoid: 造廟 wedding 出行 動土 安葬 行喪
2017-01-25 (WEDNESDAY) 十二月二十八日 (壬子日avoid divination)
opposite=馬(丙午)煞南
proper=交易 立券 納財 安床 裁衣 造畜稠 安葬 謝土 啟鑽 除服 成服 修墳 立碑 移柩 入殮
avoid: 開光 wedding 開市 動土 破土
2017-01-26 (星期四) 十二月二十九日 (癸丑日)
opposite=羊(丁cut no hair or claws未)煞東
proper=sacrifice/ritual 解除 教牛馬 會親友 餘事勿取
avoid: 破土 動土 安葬
2017-01-27 (FRIDAY) 十二月三十日 (甲"TIGER DAY"avoid sacrificing)
opposite=猴(戊申)煞北
proper=納采 訂盟 移徙 納財 開市 交易 立券 入宅 會親友 解除 求醫 治病 入學 安床 安門 安香 出火 拆卸 掃舍 入宅 掛匾 開生墳 合壽木 破土 修墳 啟鑽 入殮
avoid: 探病(diagnose) sacrifice/ritual 出行 上樑 蓋屋 謝土 安葬
2017-01-28 (星期六) 一月一日 (乙卯日)
opposite=雞(己酉)煞西
proper=wedding 訂盟 納采 sacrifice/ritual prayer 求嗣 會親友 解除 出行 入學 納財 開市 交易 立券 習藝 經絡 安床 開倉 出貨財 納畜 安葬 啟鑽 修墳 入殮
avoid: 入宅 開光 開市 動土
2017-01-29 (星期日) 一月二日 (丙辰日)
opposite=狗(庚戍)煞南
proper=sacrifice/ritual 冠笄 wedding 會親友 進人口 裁衣 結網 平治道塗
avoid: 移徙 入宅 造廟 作灶 治病 安葬
2017-01-30 (星期一) 一月三日 (丁cut no hair or claws已日)
opposite=豬(辛亥)煞東
proper=sacrifice/ritual 安碓磑 結網 餘事勿取
avoid: wedding 安葬
2017-01-31 (星期二) 一月四日 (戊午日)
opposite=鼠(壬子)煞北
proper=wedding sacrifice/ritual 沐浴 裁衣 出行 理髮 移徙 捕捉 畋獵 放水 入宅 除服 成服 啟鑽 安葬 移柩 入殮
avoid: 蓋屋 開市 動土 破土
 

a translation of the most common terms for activities:

μετάφραση των πιό συνηθισμένων όρων για δραστηριότητες:

wedding wed / τέλεση γάμου
sacrifice/ritual sacrifice, ritual / θυσίες, τελετές
開光 to inaugurate a place or a utensil for burning a sacrificial / ritual fire / εγκαινιασμός τόπου για άναμμα ιερής φωτιάς
伐木 to cut / break wood / fell trees / κόψιμο ξύλου ή δέντρων
出火 to take a ritual / sacrificial fire to another place / μεταφορά (τόπου) ιερής φωτιάς
拆卸 to take things apart, to divide / διάλυση, διαίρεση
入宅 to enter a new residence / είσοδος σε νέα κατοικία
移徙 to transplant or to move house or premises / μεταφύτευση ή μετακόμιση
修造 to construct / κατασκευή ή χτίσιμο
動土 to move earth, ie to start building / μετακίνηση γής, δηλαδή ξεκίνημα για χτίσιμο
上樑 to raise a beam / joist onto its place / ύψωση κ τοποθέτηση δοκού
安床 to (ritually) secure a bed from evil influences / τελετουργική ασφάλιση κρεββατιού
納畜 to receive (or buy) domestic animals for raising / παραλαβή κατοικιδίων ζώων
開市 to open a shop (stall, marketplace etc) / άνοιγμα μαγαζιού ή πρατηρίου
行喪 to lament / θρήνος ή κλάμα
栽種 to plant or sow / σπορά ή φύτεμα
出行 to start a journey / trip / να ξεκινήσεις ταξίδι
出貨財 to invest money or valuables / να επενδύσεις χρήματα ή αγαθά
安葬 to bury a corpse / να θάψεις
置產 to acquire any real property / να αποκτήσεις ακίνητη περιουσία ή επιχείρηση
詞訟 to express a dissent / go to law court / να εκφράσεις διαφωνία ή να πάς σε δικαστήριο
治病 (try to) heal any disease / να προσπαθήσεις να θεραπεύσεις ασθένεια ή πάθηση
納采 collect (e.g. fruit), harvest / συγκομιδή
prayer prayer / προσευχή
解除 to throw away rubbish or get rid of any impurity or evil influence / αποβολή σκουπιδιών, ακαθαρσίας ή φθονερής επήρειας
謝土 to give thanks to the earth (by libations, offerrings or hymns) / να ευχαριστήσεις τη γή (με σπονδές, προσφορές ή ύμνους)
交易 to trade / ανταλλαγή ή εμπόριο
作灶 to construct a stove or a hearth or a utensil for cooking / κατασκευή εστίας ή σκεύους για θέρμανση ή μαγείρεμα
安門to (ritually) secure a door / gate from evil influences / τελετουργική ασφάλιση πόρτας
蓋屋 to cover (ie) roof a house / επικάλυψη σπιτιού, κατασκευή στέγης
酬神 to please the spirits (incorporeal souls) by offerings (of food, incense, etc) / να ευχαριστήσεις το Θεό ή πνεύματα μέσω προσφορών (τροφής, θυμιάματος κλπ)
訂盟 to enter an alliance or betrothal / να αποφανθείς για (=να κάνεις) συμμαχία ή αρραβώνα
冠笄 to receive a cap (of a man) or hairpin (of a woman) as a token of entering adulthood; any ceremony of entering adulthood / τελετή ενηλικίωσης (παραδοσιακά, με λήψη ειδικού καλύμματος της κεφαλής απο τους άντρες κ καρφίτσας για τα μαλλιά απο τις γυναίκες)
裁衣 to cut cloth for making garments; to make garments; to have new garments made; to buy new clothes / να κόψεις ύφασμα, να φτιάξεις ή να παραγγείλεις ή να αγοράσεις ρούχα
安香to (ritually) secure incense from evil influences / τελετουργική ασφάλιση θυμιάματος (με πρώτη χρήση του συγκεκριμένου θυμιάματος)
入殮 to put a corpse in a coffin / τοποθέτηση νεκρού σώματος μέσα σε φέρετρο
移柩 to relocate a coffin / μετακίνηση φερέτρου
啟鑽 to open a hole (including a hole in the earth for burial) / άνοιγμα τρύπας (καθώς κ λάκκου για ενταφιασμό)
取漁 to catch fish, go fishing / ψάρεμα
捕捉 to catch, arrest (wild animals, criminals etc) / σύλληψη (θηραμάτων, κακοποιών, κλπ)
求醫 to seek or visit a doctor / να αναζητήσεις ή να επισκεφθείς γιατρό
破屋 to demolish / να γκρεμίσεις σπίτι
諸事不宜 = (other than mentioned) all activities are improper on this day; when you see this note, it means that the whole day is very negative / "όλες οι δραστηριότητες είναι ακατάλληλες": σε όποια μέρα γράφεται αυτό, σημαίνει οτι η μέρα έχει πολύ αρνητικό χαρακτήρα, είναι αντίξοη
求嗣 to seek a successor, to pray for offspring / αναζήτηση διαδόχου, προσευχή για απόκτηση απογόνου
齋醮 to fast, abstain from all food / νηστεία (ιδεωδώς, αποχή απο κάθε τροφή)
塑繪 to make an image of a deity / κατασκευή ιερής εικόνας ή ειδώλου θεότητος
沐浴 to wash or bathe / πλύσιμο, λουτρό
豎柱 to set up a pillar / στήσιμο κίονα
納財 (try to) collect money / προσπάθεια λήψης (οφειλομένων) χρημάτων ή αγαθών
破土 to break up (clods of) earth / σπάσιμο σβώλων χώματος, σβάρνισμα
放水 to water (e.g. a field or garden) / πότισμα γής
除服 to take off (ie stop wearing) mourning clothes / να βγάλεις (=να πάψεις να φοράς) ρούχα πένθους
成服 to make (ie start wearing) mourning clothes / να φτιάξεις ή να αρχίσεις να φοράς ρούχα πένθους
立碑 to set up a stele, a monumental stone / στήσιμο στήλης (πέτρας για διαιώνιση δόξας)
合帳 to make a curtain / tent, to set up a tent / κατασκευή κουρτίνας ή σκηνής
安機械 to (ritually) secure a machine from evil influences; to use a machine for the first time / τελετουργική ασφάλιση μηχανήματος, επίσημη έναρξη χρήσης μηχανήματος
造倉 to construct a store house / store room / κατασκευή αποθήκης
經絡 to weave nets / πλέξιμο (κατασκευή) διχτυών
開池 to open a pond (ie let water out of a pond / pool) / άνοιγμα στέρνας, απελευθέρωση νερού απο στέρνα
立券 to set up a contract / an important agreement / σύναψη συμφωνίας ή συμβολαίου
作樑 to construct a bridge or beam / κατασκευή δοκού (ή γέφυρας)
針灸 accupuncture, moxibustion, medical operations / χρήση βελονισμού ή μόξας, ή οποιαδήποτε εγχείρηση
牧養 to tend or feed animals / βόσκηση, φροντίδα ζώων
開渠 to open a canal / ditch for watering the earth / άνοιγμα καναλιού ή χαντακιού για πότισμα
掘井 to dig for a well / σκάψιμο για πηγάδι
會親友 to make new friends or meet with friends / να κάνεις νέους φίλους ή να συναντήσεις φίλους
掛匾 to hang a sign board (e.g. of a shop) / να αναρτήσεις πινακίδα (π.χ. επιγραφή καταστήματος)
平治道塗 to level out roads, to construct roads / εξομάλυνση, κατασκευή δρόμων
探病 to diagnose a disease / διάγνωση ασθένειας
掃舍to sweep (or mop) the floor / σκούπισμα ή σφουγγάρισμα πατώματος
進人口 to add a new member to your home (e.g. by adopting) / να προσθέσεις ένα ακόμη στόμα στην οικογένεια (κυρίως εννοεί υιοθέτηση)
餘事勿取 all other activities – do not try. When you see this note, it means a day of very negative energy / "όλες τις άλλες δραστηριότητες (εκτός απο εκείνες που αναφέρθηκαν ώς κατάλληλες για τη μέρα) - μήν τις πιάσεις": σε όποια μέρα γράφεται αυτό, σημαίνει οτι η μέρα γενικώς έχει αρνητικό, αντίξοο χαρακτήρα
納婿 to receive a daughter in law / να υποδεχθείς για πρώτη φορά στο σπίτισου τη νύφη (γυναίκα γιούσου)
壞垣 to destroy (demolish) a wall or fence / να χαλάσεις τοίχο (ή φράχτη)
理髮 to cut or shave hair / κόψιμο μαλλιών ή ξύρισμα
造橋 to construct a bridge / κατασκευή γέφυρας
塞穴 to block up holes / να βουλώσεις τρύπες
整手足甲 manicure or pedicure; to cut finger nails / toe nails / κόψιμο ή λιμάρισμα νυχιών
造車器 to make a car / wagon or parts thereof / κατασκευή οχήματος ή μερών οχήματος
補垣 to repair a wall / fence / επισκευή τοίχου ή φράχτη
造畜稠 to construct a barn (housing) for animals / κατασκευή σταύλου, κατοικίας ζώων

Do not try to diagnose a disease on: 庚午日, 壬午日, 壬寅日, 甲寅日, 乙卯日, 己卯日 (days).

Days good or bad to shampoo are explained in http://users.sch.gr/ioakenanid/washhairwhen.htm

 

the prohibitions of 彭祖:    του 彭祖 οι απαγορεύσεις :

για τα 12 παρακλάδια της γής:

στο 亥 (χοίρος) δέν τελούν γάμο, γιατί τότε δέν αποκτώνται απόγονοι.

στο 子 (αρουραίος) δέν ρωτάνε χρησμό, δέν μαντεύουν, γιατί έτσι προκαλεί κανείς συμφορά στον εαυτότου.

στο 丑 (βουβάλι) δέν αναλαμβάνουν κάλυμμα της κεφαλής ή ζώνη (ώς σύμβολα ανάληψης αξιώματος ή ενηλικίωσης), γιατί όποιος αναλάβει αξίωμα σε τέτοια μέρα δέν θα γυρίσει στην ιδιαίτερη πατρίδατου.

στο 寅 (τίγρη) δέν τελούν θυσίες ή τελετές, γιατί τότε τα πνεύματα δυσαρεστούνται αντί να ευχαριστηθούν.

στο 卯 (λαγός) δέν σκάβουν για πηγάδι, γιατί τότε το νερό δέν θα μυρίζει καλά.

στο 辰 (δράκος) δέν θρηνούν και δέν κλαίνε, γιατί όποιος κλάψει σε τέτοια μέρα, θα κλάψει ξανά.

στο 已 (φίδι) δέν πηγαίνουν μακρινό ταξίδι, γιατί έτσι δέν αποκτιέται κέρδος.

στο 午 (άλογο) δέν επικαλύπτουν σπίτι (κατασκευή ή επισκευή στέγης), γιατί ο σπιτονοικοκύρης δέν θα μείνει για πολύ σ’ εκείνο το σπίτι.

στο 未 (πρόβατο) δέν παίρνουν φάρμακα (γενικότερα δέν κάνουν ιατρικές επεμβάσεις), γιατί τότε το φάρμακο λειτουργεί σάν δηλητήριο.

στο 申 (πίθηκος) δέν ασφαλίζουν κρεβάτι (τελετουργική ασφάλιση απο κακές επιρροές) γιατί τότε κακά πνεύματα μπαίνουν στο δωμάτιο.

στο 酉 (κόκορας) δέν παρέχουν φιλοξενία, γιατί τότε στο τραπέζι μεθάνε και συμπεριφέρονται σάν τρελοί.

στο 戍 (σκύλος) δέν τρώνε σκύλο, γιατί τότε παράδοξα (πνεύματα) ανεβαίνουν στο κρεβάτι. (Με αυτήν τη λογική, στη μέρα του κάθε ζωδίου δέν τρώνε το αντίστοιχο ζώο. Πιθανώς όμως κάθε είδους κρέας να αποφευγόταν τη μέρα του σκύλου, ενώ την ημέρα της τίγρης οπωσδήποτε αποφεύγεται το κρέας γιατί τότε δέν μπορεί να θυσιασθεί).

 

για τους 10 κλάδους του ουρανού:

στο 己 (γή γίν) δέν «σπάζουν» (παραβιάζουν ή αλλάζουν) συμφωνία, γιατί καί τα δύο μέρη θα ζημιωθούν.

στο 庚 (μέταλλο γιάγγ) δέν πλέκουν δίχτυα, γιατί ο αργαλειός μάταια απλώνεται.  

στο 辛 (μέταλλο γίν) δέν φτιάχνουν σάλτσα, τουρσί, και γενικώς ό,τι υφίσταται ζύμωση, γιατί το προϊόν δέν θα σου αρέσει.

στο 壬 (νερό γιάγγ) δέν αντλούν νερό, γιατί ύστερα θα γίνει πλημμύρα που δέν θα μπορείς να ανακόψεις.  

στο 癸 (νερό γίν) δέν εκφράζουν διαφωνίες (αντιδικίες), γιατί η υπόθεσήσου είναι αδύνατη και ο αντίπαλος ισχυρός.

στο 甲 (ξύλο γιάγγ) δέν ανοίγουν (κατασκευάζουν) αποθήκη, γιατί τα αγαθά θα φθαρούν και θα σκορπιστούν.

στο 乙 (ξύλο γίν) δέν σπέρνουν / φυτεύουν, γιατί τα φυτά ή τα δέντρα δέν θα προκόψουν.

στο 丙 (φωτιά γιάγγ) δέν φτιάχνουν σκεύος ή εστία μαγειρέματος, γιατί άν φτιάξεις, οπωσδήποτε θα υποστείς συμφορά.

στο 丁cut no hair or claws (φωτιά γίν) δέν ξυρίζουν και δέν κόβουν μαλλιά ούτε νύχια, προπάντων δέν κόβουν για πρώτη φορά τα μαλλιά νεογέννητου, γιατί στο κεφάλι θα γίνει ουλή (εξαιτίας κάποιας απρόσμενης κακοτυχίας).

στο 戊 (γή γιάγγ) δέν παραλαμβάνουν χωράφι (και εν γένει ακίνητη περιουσία), γιατί του χωραφιού ο νοικοκύρης (όποιος αποκτά την ακίνητη περιουσία) θα έχει κακούς οιωνούς.

click to return to home page