ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Ηρακλής και Τρίτων


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 38,1 εκ., περίπου 520 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 23.160.1

 

Στο κέντρο της σύνθεσης ο εικονίζεται ο Ηρακλής να μάχεται με τον τερατόμορφο Τρίτωνα. Η μάχη του Ηρακλή με τον Τρίτωνα δεν αποτελεί άθλο του Ηρακλή. Είναι μια επινόηση των αγγειογράφων γύρω στο 520-500 π.Χ.

Στον ώμο του αγγείου σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Μέμνωνα με την παρουσία των μητέρων τους, της Θέτιδας και της Ηώς.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive