Ελληνικός Πολιτισμός, Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ανατολίζουσα - Μελανόμορφη

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις • Πλοήγηση

γεωμετρική • μελανόμορφη • ερυθρόμορφη • πρώιμη κλασική • κλασική • ύστερη κλασική I • ύστερη κλασική II

• είδη αγγείων • αγγειογράφοι • ήρωες • θεοί •

 

Στη σελίδα αυτή γίνεται μια πρώτη παρουσίαση της ελληνικής αγγειογραφίας στα αρχαϊκά χρόνια, παρουσιάζοντας τη μετάβαση από τη γεωμετρική περίοδο, στην ανατολίζουσα και στη συνέχεια στην καθαυτό μελανόμορφη, μέσα από την παραγωγή κυρίως της Κορίνθου και της Αθήνας.

Και για τις δύο πόλεις ο χωρισμός σε περιόδους, σύμφωνα με τον J. Boardman, είναι ο εξής:

Κόρινθος

Αθήνα

Η Πρωτοκορινθιακή αγγειογραφία χωρίζεται σε:

 

Η Πρωτοαττική αγγειογραφία χωρίζεται σε:

 

α) Πρώιμη πρωτοκορινθιακή: 720 - 690 π.Χ. κάτω

ΠΠΚ

α) Πρώιμη πρωτοαττική, 700 - 675 π.Χ.κάτω

ΠΠΑ

β) Μέση πρωτοκορινθιακή: 690 - 650 π.Χ.κάτω

ΜΠΚ

β) Μέση πρωτοαττική, 675 - 650 π.Χ.κάτω

ΜΠΑ

γ) Ύστερη πρωτοκορινθιακή: 650 - 625 π.Χ.κάτω

ΥΠΚ

γ) Ύστερη πρωτοαττική, 650 - 630 π.Χ.κάτω

ΥΠΑ

Η Κορινθιακή περίοδος χωρίζεται σε:

 

Η Αθηναϊκή μελανόμορφη περίοδος χωρίζεται σε:

 

α) Μεταβατική: 625 - 610 π.Χ.κάτω

ΜτΚ

α) Πρωτομελανόμορφος ρυθμός, 630 - 600 π.Χ.κάτω

ΠρΜ

β) Πρώιμη κορινθιακή 610 - 580 π.Χ.κάτω

ΠΡΚ

β) Μελανόμορφος ρυθμός, πρώιμη περίοδος 600 - 570 π.Χ.κάτω

ΜΠΠ

γ) Μέση κορινθιακή 580 - 555 π.Χ.κάτω

ΜΚ

γ) Μελανόμορφος ρυθμός, ώριμη περίοδος 560 - 530 π.Χ.κάτω

ΜΩΠ

δ) Ύστερη κορινθιακή 555 - 535 π.Χ.κάτω

ΥΚ

δ) Μελανόμορφος ρυθμός, ύστερη περίοδος 525 - 500 π.Χ.κάτω

ΜΥΠ

 

 

720

710

700

690

680

670

660

650

640

630

620

610

600

590

580

570

560

550

540

530

520

510

500

Ανατολίζουσα περίοδος

Μελανόμορφη περίοδος

ΠΠΚ

ΜΠΚ

ΥΠΚ

ΜτΚ

ΠΡΚ

ΜΚ

ΥΚ

         
   

ΠΠΑ

ΜΠΑ

ΥΠΑ

ΠρΜ

ΜΠΠ

ΜΩΠ

ΜΥΠ

 

Ανατολίζων ρυθμός

 

Οι Έλληνες της Γεωμετρικής Ελλάδας είχαν εμπορικές επαφές με την Κύπρο αλλά και με την Αίγυπτο ή με τη Συρία. Παράλληλα οι Φοίνικες επισκέπτονται την Ελλάδα και ιδίως την Κρήτη. Πέρα από το γεγονός ότι οι εμπορικές σχέσεις επηρέασαν σημαντικά και την εξέλιξη της ελληνικής τέχνης έρχονται στον ελλαδικό χώρο τεχνίτες από τις περιοχές αυτές, φέρνοντας μαζί τους τις τεχνικές τους και τα έργα τους σε μέταλλο, ελαφαντόδοντο ή ακόμη και υφάσματα. Ταυτόχρονα έφεραν μαζί τους και νέους τύπους αντικειμένων και αγγείων.

Όλα αυτά τα στοιχεία που ήρθαν από την Ανατολή τα υιοθέτησαν οι Έλληνες τεχνίτες, διατηρώντας αυτούσια κάποια μοτίβα, όπως τα φυτικά ή τα ζωικά, ή αφομοιώνοντας κάποια άλλα και προσαρμόζοντάς τα στην κεραμική σύμφωνα με τα  ελληνικά δεδομένα.  Έτσι, οι εγχάρακτες σε μέταλλο ή ελαφαντόδοντο ανθρώπινες και  ζωικές μορφές της Ανατολής μεταφέρθηκαν στα αγγεία, αποτελώντας τη βάση για την ανάπτυξη της μελανόμορφης τεχνικής, εφεύρεσης της ελληνικής αγγειογραφίας. Κατά συνέπεια, οι μορφές άρχισαν να γίνονται πιο εύσωμες και περισσότερο φυσικές από τις γεωμετρικές. Δανείστηκαν από την Ανατολή τις ζωφόρους με τέρατα (σφίγγες, σειρήνες, γρύπες) και τα εξελλήνισαν ταυτίζοντάς τα με πλάσματα που προϋπήρχαν στη μυθολογία τους - οι σφίγγες συνδέθηκαν με τον Οιδίποδα, οι σειρήνες με τον Οδυσσέα, οι γρύπες με τους Αριμασπούς. Άλλα, όπως οι Γοργόνες και η Χίμαιρα προσαρμόστηκαν ανάλογα με τους ελληνικούς μύθους. Για παράδειγμα η συριακή χίμαιρα που είχε τη μορφή σφίγγας με λεοντοκεφαλή στο στήθος μετατρέπεται σε ένα φτερωτό λιοντάρι με αιγοκεφαλή και κεφάλι φιδιού στην ουρά (παράδειγμα). Τα ανατολικά φυτικά μοτίβα με αλυσίδες από μπουμπούκια ή άνθη λωτού και ανθέμια παίρνουν τη θέση των γεωμετρικών κοσμημάτων, εκτοπίζοντάς τα ολοκληρωτικά. Τα μοτίβα αυτά πολύ γρήγορα αφομοιώθηκαν και κάποια από αυτά προσαρμόστηκαν, ενώ κάποια άλλα με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν.

Η ανατολίζουσα τεχνοτροπία στην Κόρινθο είναι γνωστή ως "πρωτοκορινθιακή", ενώ στην Αθήνα ως "πρωτοαττική". Ο πρωτοκορινθιακός είναι στο μεγαλύτερο μέρος του μελανόμορφος, με εξαίρεση τα παραπληρωματικά κοσμήματα και τα πρωιμότερα αγγεία. Στην Αθήνα ο μελανόμορφος ρυθμός εμφανίζεται περίπου στα 630 π.χ.

 

Κορινθιακή Μελανόμορφη τεχνική

 

Περίπου στα 700 π.Χ. στην Κόρινθο οι καλλιτέχνες ζωγραφίζουν πάνω στα αγγεία, αποδίδοντας τις μορφές με μαύρο (μέλαν) χρώμα και, για να αποδώσουν τις λεπτομέρειες, χαράζουν με ένα αιχμηρό εργαλείο το αγγείο, αφήνοντας να φανεί ο ανοιχτόχρωμος πηλός. Τέλος, προσθέτανε λίγο κόκκινο ή άσπρο χρώμα εκεί που χρειαζόταν. Όλη αυτή η εργασία γινόταν πριν από το ψήσιμο του αγγείου. Αυτή ήταν η περίφημη Μελανόμορφη τεχνική.

Οι λόγοι που οδήγησαν τους Κορίνθιους στην επινόηση της μελανόμορφης τεχνικής ήταν:

1ον) η στενή τους εμπορική σχέση με τους ανατολικούς λαούς, από τους οποίους γνώρισαν την εγχάρακτη διακόσμηση.

και 2ον) η σχεδόν ολοκληρωτική αποχή από το γεωμετρικό σχεδίασμα των μορφών που οι μορφές ήταν γωνιώδεις και αποδίδονταν με σκιές.

Η μελανόμορφη τεχνική κυριάρχησε για δύο περίπου αιώνες, από το 720 π.Χ. ως την εμφάνιση της ερυθρόμορφης το 535 π.Χ.. Μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την Πρωτοκορινθιακή και την Κορινθιακή, οι οποίες χωρίζονται σε μικρότερες.

 

Πρωτοκορινθιακή

 

Η Πρωτοκορινθιακή περίοδος χωρίζεται σε:

α) Πρώιμη πρωτοκορινθιακή: 720 - 690 π.Χ.

β) Μέση πρωτοκορινθιακή: 690 - 650 π.Χ.

γ) Ύστερη πρωτοκορινθιακή: 650 - 625π.Χ.

 

Πρώιμη πρωτοκορινθιακή: 720 - 690 π.Χ. κάτω

 

Ζωγραφίζουν κυρίως ζώα και φυτά σε μικρά αγγεία, όπως κοτύλες και σφαιρικούς αρυβάλλους. Το σχέδιο είναι απλό, σαφές και φροντισμένο. Δίπλα στα παλιά διακοσμητικά μοτίβα εμφανίζονται νέα. Για τη διακόσμηση χρησιμοποιείται η τεχνική του περιγράμματος και της χάραξης.

 

Κοτύλη και αρύβαλλος

Τέσσερα πουλιά. 720-690 π.Χ.

Ζωγράφος του Evelyn, Πολεμιστής και ιππέας

 

Μέση πρωτοκορινθιακή: 690 - 650 π.Χ.κάτω

 

Την περίοδο αυτή εμφανίζεται κυρίως ο μελανόμορφος ρυθμός. Ζωγραφίζουν κυρίως σε ωοειδείς αρυβάλλους, ενώ εμφανίζονται και νέα σχήματα, όπως η οινοχόη και το αλάβαστρο.

Κυριαρχούν κυρίως οι αφηγηματικές σκηνές, ενώ τα ζώα και τα φυτά υποχωρούν σε δευτερεύουσα θέση.

 

Η περίοδος χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους:

α) πρώτος μελανόμορφος ρυθμός (690 - 670 π.Χ.)

Οι ανθρώπινες μορφές, αν και λίγο άκαμπτες, διακρίνονται από καμπύλα περιγράμματα. Σε κάποιες περιπτώσεις εξαφανίζονται τα παραπληρωματικά μοτίβα, ενώ τα φυτικά μοτίβα περιορίζονται σε δευτερεύοντα σημεία.

β) δεύτερος μελανόμορφος ρυθμός (670 - 650 π.Χ.)

Οι ανθρώπινες μορφές αποδίδονται με πιο φυσιοκρατικό και πειστικό τρόπο και με πολλές λεπτομέρειες.

Κάποια μοτίβα εξακολουθούν να εμφανίζονται, όπως ο ρόδακας.

Από το 660 π.χ. και μετά εμφανίζεται ένας πολύχρωμος ρυθμός, όπου οι μελανόμορφες παραστάσεις εμπλουτίζονται με επίθετα χρώματα, όπως ανοικτό καφέ, άσπρο και ιώδες.

Σπουδαίοι καλλιτέχνες αυτής της περιόδου είναι ο Ζωγράφος του Αίαντα και ο Ζωγράφος του Chigi, ο οποίος εργάζεται και κατά την ύστερη πρωτοκορινθιακή περίοδο.

 

 

Ζωγράφος του Αίαντα, Θεός / Ήρωας και κένταυρος

Ζωγράφος της Θυσίας, Λιοντάρια και κριοί

Αρύβαλλος σε σχήμα γυναικείου κεφαλιού, 670 - 630 π.Χ.

Η τύφλωση του Πολύφημου

Ζωγράφος του Hound. Κοτύλη με σκύλο

 

Ύστερη πρωτοκορινθιακή: 650 - 625 π.Χ.κάτω

 

Εμφανίζονται μεγαλύτερα αγγεία, όπως η όλπη.

Παρατηρείται μια βιασύνη στη διακόσμηση, γεγονός που αποδίδεται στη μαζική παραγωγή των αγγείων.

Μερικές φορές οι διακοσμητικές ζώνες των αγγείων χωρίζονται μεταξύ τους με πλατιές μαύρες ταινίες, πάνω στις οποίες ζωγραφίζονται παράλληλες γραμμές ιώδους και άσπρου χρώματος. Υπάρχουν περιπτώσεις αγγείων όπου η πολυχρωμία αποδίδεται στα διάφορα φυτικά μοτίβα ή ακόμα και στις εικονιστικές παραστάσεις.

 

Ζωγράφος του Chigi Πήρε την ονομασία του από την όλπη που ανήκε κάποτε στη Συλλογή Chigi. Από άλλους μελετητές ονομάζεται Ζωγράφος του Macmillan. Θεωρείται δεξιοτέχνης στη μικρογραφικές συνθέσεις, όπως φαίνεται από τον αρύβαλλό του. Είναι επίσης ιδιαίτερα ικανός στη διακόσμηση, όπως φαίνεται από τη χρωματική ποικιλία των συνθέσεών του. Εντυπωσιάζει ακόμα και με τις έντονα κινημένες μορφές του και γενικότερα με τις πηγαίες συνθέσεις του.

 

Ζωγράφος του Chigi, 18 πολεμιστές. 640 π.Χ.

Ζωγράφος του Chigi, Όλπη, Μάχη οπλιτών, κυνήγι λιονταριού, Κρίση Πάριδος

Ζωγράφος του Chigi, Ο Βελλερεφόντης και η Χίμαιρα

 

Κορινθιακήκάτω

 

Η Κορινθιακή περίοδος χωρίζεται σε:

α) Μεταβατική: 625 - 610 π.Χ.

β) Πρώιμη κορινθιακή 610 - 580 π.Χ.

γ) Μέση κορινθιακή 580 - 555 π.Χ.

δ) Ύστερη κορινθιακή 555 - 535 π.Χ.

 

Μεταβατική: 625 - 610 π.Χ. κάτω

 

Παρατηρείται μια τυποποίηση και επανάληψη της προηγούμενης περιόδου.

Ελάφι, Λιοντάρι, Πάνθηρας. 630 - 615 π.Χ.

 

Πρώιμη κορινθιακή 610 - 580 π.Χ.κάτω

 

Κυριαρχούν οι αφηγηματικές σκηνές απλουστευμένες και χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Τα φυτά και τα ζώα βρίσκονται σε δευτερεύουσα θέση.

 

Πάνθηρας, γρύπας 600 - 575 π.Χ.

Κορινθιακή όλπη του ζωγράφου του Λονδίνου, Δύο λιοντάρια - Φίδι

Κορινθιακός αμφορέας, Χορεύτρια - Ζωικά και φυτικά μοτίβα

Κιονωτός κρατήρας. Ο Ηρακλής και το συμπόσιο του Ευρυτίου

 

Μέση κορινθιακή 580 - 555 π.Χ. κάτω

 

Τα σώματα των ζώων επιμηκύνονται για να γεμίζουν γρήγορα την επιφάνεια.

Κιονωτός κρατήρας, Κυνήγι αγριόχοιρου, γαμήλια τελετή

Αρύβαλλος με έξι χορευτές

 

Ύστερη κορινθιακή 555 - 535 π.Χ. κάτω

 

Οι διάφορες σκηνές ζωγραφίζονται σε «μετόπες».

 

Κρατήρας. Ο Ηρακλής σώζει την Ησιόνη.

Αμφορέας, Κεφάλι άντρα, προτομή αλόγου 570 - 550 π.Χ.

 

Πρωτοαττική αγγειογραφία κάτω

 

Την περίοδο που στην Κόρινθο άρχισε να χρησιμοποιείται η μελανόμορφη τεχνική, στην Αθήνα οι αγγειογράφοι απέδιδαν τις μορφές με σκίαση και περίγραμμα, ενώ πολύ σπάνια χάραζαν τις λεπτομέρειες. Αυτός είναι γνωστός ως Πρωτοαττικός ρυθμός. Τα χαρακτηριστικά των πρωτοαττικών αγγείων είναι τα εξής:

 1. Διατηρούν το μνημειακό χαρακτήρα των Γεωμετρικών ταφικών αγγείων.

 2. Οι μορφές έχουν συχνά ύψος 50 εκατοστά.

 3. Το σχέδιο αναγκαστικά είναι περισσότερο απαιτητικό σε σύγκριση με τις μικρογραφίες των πρωτοκορινθιακών μικρογραφιών.

 4. Δίπλα στις ανθρώπινες μορφές εμφανίζονται ζώα ή τέρατα της Ανατολής.

 5. Η τεχνική προσφέρει μια πιο πλαστική απόδοση, εξασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμεσα στους σκοτεινούς και τους φωτεινούς όγκους.

Η τεχνική αυτή έφτασε στη μεγαλύτερή της ακμή με τη χρήση του άσπρου χρώματος, που σήμανε τη διαμόρφωση της γνωστής "μαυρόασπρης" τεχνικής. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα χρωμάτων για την κάλυψη της γυμνής σάρκας ή την απόδοση των πτυχώσεων. Στην Αττική η πολυχρωμία περιορίζεται γύρω στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 6ου αιώνα, ενώ εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στα νησιά εκείνα όπου κατασκευάζονταν αγγεία ανάλογα με τα αττικά.

Μπορούμε να χωρίσουμε την Πρωτοαττική αγγειογραφία στις εξής περιόδους:

α) Πρώιμη πρωτοαττική, 700 - 675 π.Χ.

β) Μέση πρωτοαττική, 675 - 650 π.Χ.

γ) Ύστερη πρωτοαττική, 650 - 630 π.Χ.

 

Πρώιμη πρωτοαττική, 700 - 675 π.Χ. κάτω

 

Είναι φανερή η συνέχεια της γεωμετρικής αγγειογραφίας τόσο στο μέγεθος και στην τεχνική των αγγείων, όσο και στα θέματα.

Συνυπάρχουν τα παλιά γεωμετρικά μοτίβα με τα νέα καμπυλόγραμμα, που έχουν αποδοθεί με την παλιά τεχνική του περιγράμματος.

Στα θέματα παρατηρούμε ότι υπάρχουν αγγεία που διακοσμούνται με πομπές ανθρώπων ή αρμάτων και αγγεία που με μεμονωμένες ηγεμονικές μορφές, π.χ. φτερωτά άλογα, κενταύρους, σφίγγες. Εμφανίζονται όμως και αγγεία που συνδυάζουν και τα δύο.

Ακόμη, αρχίζει να γίνεται σαφής ο διαχωρισμός του αγγείου σε κύρια και δευτερεύουσα όψη.

Τέλος, τα περιγράμματα των μορφών είναι καμπύλα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ενότητα των επιμέρους τμημάτων του.

Σημαντικός εκπρόσωπος της περιόδου είναι ο ζωγράφος του Αναλάτου και ο ζωγράφος των Μεσογείων.

 

Ζωγράφος του Αναλάτου Πήρε το όνομά του από ένα πρώιμο έργο του που βρέθηκε στην περιοχή του Αναλάτου, μεταξύ Αθηνών - Φαλήρου. Θεωρείται κορυφαίος καλλιτέχνης· οι συνθέσεις του είναι προσεγμένες και σαφείς και τα διάφορα μέρη τους είναι διευθετημένα με τάξη. Ζωγραφίζει τις μορφές του με μεγαλύτερη ευκρίνεια από την ύστερη γεωμετρική περίοδο. Οι γυναικείες μορφές του είναι ντυμένες με στιγμωτά φορέματα. Η θεματογραφία του είναι επηρεασμένη από την ύστερη γεωμετρική. Επηρεάζεται παράλληλα και από την κορινθιακή αγγειογραφία, αφού οι πίσω όψεις των αγγείων του είναι γεμάτες από ζώα και φυτά.

 

1. Ζωγράφος του Αναλάτου, χορός, πομπή αρμάτων

2.Ζωγράφος του Αναλάτου, Άρματα και λιοντάρια

3.Ζωγράφος του Αναλάτου, Νεκρική πομπή

4. Πρωτοαττικός αμφορέας, του εργαστηρίου της Οξφόρδης

 

Μέση πρωτοαττική, 675 - 650 π.Χ. κάτω

 

Προτιμούνται αγγεία μεγάλου σχήματος και εμφανίζονται νέα είδη κρατήρων.

Χρησιμοποιείται το λευκό χρώμα δημιουργώντας το μαυρόασπρο ρυθμό.

Οι μορφές είναι πιο φυσιοκρατικές και έχουν περισσότερες ανατομικές λεπτομέρειες, χαρακτές ή ζωγραφιστές.

Οι συνθέσεις είναι πιο τολμηρές και σύνθετες. Εικονίζονται μάχες και σκηνές από τη μυθολογία, όπως ο αποκεφαλισμός της Μέδουσας από τον Περσέα, η τύφλωση του Πολύφημου από τον Οδυσσέα, ο Ηρακλής με τον Κένταυρο Νέσσο κ.ά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μορφές συνοδεύονται από επιγραφές που μας επιτρέπουν την ταύτιση των προσώπων.

Αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν τα συμπληρωματικά σχέδια, αφήνοντας ελεύθερο το χώρο για την ανάδειξη του κεντρικού θέματος.

 

Ζωγράφος του ΠολύφημουΠήρε το όνομά του από το αγγείο στο οποίο απεικόνισε τον Πολύφημο που τον τυφλώνει ο Οδυσσέας. Παλιότερα τον ονόμαζαν Ζωγράφο του Μενελάου. Πρόκειται για έναν πρωτοπόρο και εφευρετικό αγγειογράφο. Προσθέτοντας κάποιες σκιάσεις κοντά στο περίγραμμα της μορφής που αποδίδει με λευκό χρώμα, καταφέρνει να δώσει κάτι από τον όγκο της.

 

Ζωγράφος του Πολύφημου, Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο

Ζωγράφος του Πολύφημου, Θραύσμα από αμφορέα, Δύο πουλιά

 

Ύστερη πρωτοαττική, 650 - 630 π.Χ. κάτω

 

Διατηρείται το μέγεθος και η θεματολογία της προηγούμενης περιόδου.

Επηρεασμένοι από την κορινθιακή μελανόμορφη χρησιμοποιούν εκτός από το λευκό χρώμα, το κίτρινο, το καφέ, διάφορες αποχρώσεις του γαλαζοπράσινου και κόκκινο. Το πρόβλημα που υπάρχει όμως με τα χρώματα των αγγείων αυτών είναι ότι δεν ήταν πολύ στέρεα, με αποτέλεσμα να απολεπίζονται και να χάνουν την καλλιτεχνική τους αξία.

Σημαντικοί εκπρόσωποι της περιόδου είναι ο Ζωγράφος του Κυνοσάργους, και ο ο Ζωγράφος του Ζεύγους.

 

Αθηναϊκή μελανόμορφη τεχνική κάτω

 

Γύρω όμως στο 630 π.Χ. οι Αθηναίοι, επηρεασμένοι από τα κορινθιακά αγγεία που κυκλοφορούσαν στην αγορά των Αθηνών, άρχισαν να χρησιμοποιούν κι αυτοί με τη σειρά τους τη μελανόμορφη τεχνική για όλες τις μορφές των ανθρώπων και των ζώων. Μιμούμενοι τους Κορίνθιους ζωγραφίζουν μεγάλα ζώα σε ζώνες. Αργότερα συνθέτουν αφηγηματικές σκηνές.

 

Η περίοδος χωρίζεται σε τέσσερις υποπεριόδους:

α) Πρωτομελανόμορφος ρυθμός, 630 - 600 π.Χ.

β) Μελανόμορφος ρυθμός, πρώιμη περίοδος 600 - 570 π.Χ.

γ) Μελανόμορφος ρυθμός, ώριμη περίοδος 560 - 530 π.Χ.

δ) Μελανόμορφος ρυθμός, ύστερη περίοδος 525 - 500 π.Χ.

 

Πρωτομελανόμορφος ρυθμός, 630 - 600 π.Χ. κάτω

 

Την περίοδο αυτή έχει σχεδόν επικρατήσει ο μελανόμορφος ρυθμός και διακρίνονται, όπως ήταν φυσικό, οι κορινθιακές επιρροές. Σημαντικότερος αγγειογράφος της εποχής είναι ο ζωγράφος του Νέσσου.

Ο Ζωγράφος του Βερολίνου Α34 Ο Ζωγράφος του Βερολίνου Α 34, γνωστός πρωτύτερα ως Ζωγράφος των Γυναικών, αποτελεί το συνδετικό κρίκο από το ανατολίζον Πρωτοαττικό ιδίωμα στο μελανόμορφο. Τα ανθρώπινα πρόσωπα στα λιγοστά γνωστά έργα του είναι ζωγραφισμένα με την παλιά τεχνική του περιγράμματος, τα ρούχα σκεπάζονται με κόκκινο, άσπρο και ρόδακες. Ανατολίζοντα είναι τα κοσμήματα, με τεθλασμένες γραμμές και στιγμωτούς ρόδακες. Σταδιακά εγκατέλειψε το περίγραμμα χρησιμοποιώντας άσπρο πάνω σε μαύρο, σύμφωνα με τη μελανόμορφη τεχνική. Οι ανθρώπινες μορφές των αγγείων του ανήκουν στην αθηναϊκή παράδοση, τα ζώα του όμως ανήκουν στη νέα τεχνική και είναι μνημειώδη. Θεωρείται πρωτοπόρος στην αθηναϊκή αγγειογραφία.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου Α34, Σφίγγα

Ζωγράφος του Βερολίνου Α34, Κύκνοι

 

Ο Ζωγράφος του Νέσσου Πήρε το όνομά του από το αγγείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που εικονίζει στην κοιλιά τις Γοργόνες και στο λαιμό τον Ηρακλή να παλεύει με το Νέσσο. Τα πρώτα του αγγεία μοιάζουν μ' εκείνα του Ζωγράφου του Βερολίνου Α34. Σε μεταγενέστερα έργα του εισάγει τους εγχάρακτους ρόδακες του ώριμου κορινθιακού μελανόμορφου ρυθμού. Τα αγγεία του, όπως και οι μορφές του, είναι μεγάλα. Από τα μικρά του αγγεία διακρίνονται εκείνα που ανήκουν σε ένα νέο σχήμα, τις ρηχές λεκάνες με ζωφόρους ζώων σε άβαφο φόντο. Δεν εγκατέλειψε εντελώς το περίγραμμα στις μορφές του· δημιούργησε όμως και νέες συμβατικότητες, όπως η διπλή η τριπλή εγχάρακτη γραμμή για τον τονισμό σημαντικών λεπτομερειών. Χρησιμοποιεί λίγο άσπρο χρώμα, αρκετό κόκκινο σε μεγάλες επιφάνειες ή σε εναλλαγή με το μαύρο. Οι συνθέσεις του διακρίνονται για τη σφριγηλή σωματικότητα των μορφών, την έκδηλη δραματικότητα και τη ζωντάνια τους.

 

Ο ζωγράφος του Νέσσου, Ηρακλής - Κένταυρος Νέσσος, 1ο

Ο ζωγράφος του Νέσσου της Νέας Υόρκης, Ηρακλής - Κένταυρος Νέσσος

 

Ο Ζωγράφος του Πειραιά Πήρε το όνομά του από αμφορέα με λαιμό που βρέθηκε στον Πειραιά και βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Οι φιγούρες του είναι πρωτόγονες και άκαμπτες, τα ζώα του όμως παρουσιάζουν μια σωστή αίσθηση μεγέθους και σχήματος.

 

Ζωγράφος του Πειραιά, Δύο άρματα

 

Ο Ζωγράφος του Βελλερεφόντη Πήρε το όνομά του από αμφορέα με λαιμό που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Γεμίζει τα μεγάλα αγγεία με πλήθος μορφών και κοσμημάτων, ώστε δεν ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους.

 

Ζωγράφος του Βελλερεφόντη, Χίμαιρα

 

Μελανόμορφος ρυθμός, πρώιμη περίοδος 600 - 570 π.Χ. κάτω

 

Μετά το 600 π.Χ. τα παραπληρωματικά μοτίβα και άλλα στοιχεία της πρωτοαττικής παράδοσης αρχίζουν να αραιώνουν. Παράλληλα εισάγονται από την Κόρινθο νέα διακοσμητικά θέματα, αλλά και σχήματα αγγείων. Τα αθηναϊκά αγγεία συναγωνίζονται τα άλλα στις αγορές του εξωτερικού, από τη Λιβύη ως τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ισπανία ως τη Συρία.

 

Ο Ζωγράφος των Γοργόνων Είναι ο παραγωγικότερος διάδοχος του ζωγράφου του Νέσσου. Ζωγραφίζειλίγες ανθρώπινες μορφές και μυθολογικές σκηνές και τις συνδυάζει πάντα με ζώα. Είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη σχεδίαση των ζώων και των φυτών. Οι ανθρώπινες μορφές του είναι λιγότερο εκφραστικές και κάπως άκαμπτες και άψυχες. Η γραμμή του σχεδίου του είναι σωστή και οι συνθέσεις του διακρίνονται από αυστηρή συμμετρική οργάνωση. Ζωγραφίζει δίνους, το νέο σχήμα της ληκύθου τύπου Δηιάνειρας, οινοχόες, πινάκια, κώθωνες και αμφορίσκους.

 

Ζωγράφος των Γοργόνων, Ο αποκεφαλισμός της Μέδουσας (επώνυμο αγγείο)

Ζωγράφος των Γοργόνων, Η Γοργώ - Ο Βελλερεφόντης και η Χίμαιρα

Ζωγράφος των Γοργόνων, Ο Ηρακλής και ο Νηρέας

Ζωγράφος των Γοργόνων, Σφίγγες, Λιοντάρια

Ζωγράφος των Γοργόνων, Λιοντάρι

Ζωγράφος των Γοργόνων, Αίγα

Ζωγράφος των Γοργόνων, Κύκνος

Ζωγράφος των Γοργόνων, Σειρήνα

Ζωγράφος των Γοργόνων, Σάτυροι

Ζωγράφος των Γοργόνων, Έφιππος Σάτυρος καταδιώκει Μαινάδα

 

Ομάδα των Κωμαστών Συνεχιστές του Ζωγράφου των Γοργόνων είναι η Ομάδα των Κωμαστών. Οι σημαντικότεροι απ' αυτούς είναι ο Ζωγράφος ΚΧ και ο Ζωγράφος ΚΥ. (Οι ονομασίες δόθηκαν από τον Μπίζλι.) Η ονομασία της ομάδας οφείλεται στο κορινθιακό θέμα των Κωμαστών που εισάγουν στην αθηναϊκή αγγειογραφία, των αστείων χορευτών με τα ηλιοκαμένα πρόσωπα και στήθη, γυμνών ή με κόκκινες χλαμύδες, καμιά φορά με συντροφιά γυναικών. Οι κύλικες των Κωμαστών θα αποτελέσουν την πρώτη ομάδα μαζικής παραγωγής και θα έχουν διάδοση στον ελληνικό κόσμο.

Ζωγράφισαν σχήματα καινούρια στην Αθήνα, με προτίμηση στα μικρά αγγεία. Ο Ζωγράφος ΚΥ εισάγει τον κιονωτό κρατήρα, που θα γίνει ένα από τα πιο συνηθισμένα σχήματα. Επίσης, ο κάνθαρος θα αρχίσει να γίνεται δημοφιλής.

Ο Ζωγράφος ΚΧ, εκτός από τους κωμαστές, ασχολήθηκε και με μυθολογικές σκηνές αλλά και με ζώα που παραπέμπουν στο Ζωγράφο των Γοργόνων.

 

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΧ, Κωμαστές

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΧ, Κωμαστές

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΧ, Λιοντάρια

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΧ, Ερμής, Σειρήνες, Λιοντάρια, Κύκνοι

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΥ, Κωμαστές

Ομάδων των Κωμαστών, Ζωγράφος ΚΥ, Κωμαστές

 

Ζωγράφος της Λεκανίδας της Δρέσδης Πολλά από τα αγγεία του είναι κατασκευασμένα από ένα πιο ξανθό πηλό από τον Αττικό, τα πιο πολλά όμως βρέθηκαν στην Αθήνα. Μετανάστευσε στη Βοιωτία και δούλεψε κυρίως την κατηγορία των Αμφορέων με Προτομές Αλόγων.

 

Ζωγράφος της Λεκανίδας της Δρέσδης, Σειρήνες

Ζωγράφος της Λεκανίδας της Δρέσδης, Σφίγγες, Γρύπας

 

Ο Σοφίλος Ήταν μαθητής του ζωγράφου των Γοργόνων. Η γραμμή του είχε ζωντάνια αλλά όχι και ακρίβεια, ενώ στις συνθέσεις του είναι έκδηλη η εφευρετικότητά του. Το στιλ της ζωγραφικής του είναι επηρεασμένο από την κορινθιακή αγγειογραφία. Τον απασχολεί περισσότερο από τους προηγούμενους αγγειογράφους ο μύθος, ενώ τα πιο πολλά αγγεία του διακοσμούνται με ζώνες ζώων. Η διάταξη της διακόσμησης είναι παρόμοια με εκείνη του Ζωγράφου των Γοργόνων.

 

Σοφίλος, Ο γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα

Σοφίλος, Ελικωτός κρατήρας με αγριόχοιρους

Σοφίλος, Σφίγγες

Σοφίλος, Άρτεμη, Ερμής

Σοφίλος, Σοφίλος, Άρτεμη, Ερμής

Σοφίλος, Σοφίλος, Κύκνος-Κάπροι

Σοφίλος, Σοφίλος, Λιοντάρια

Σοφίλος, Σοφίλος, Επιτάφιοι αγώνες προς τιμήν του Πατρόκλου

 

Ο Ζωγράφος του Πόλου Πήρε το όνομά του από τον διάγραμμο πόλο που φορούσαν οι γυναίκες. Στο Classical Art Rerarch Centre είναι καταγραμμένα 274 αγγεία. Διακόσμησε όλα τα σχήματα, με ιδιαίτερη προτίμηση στις λεκάνες και στα πινάκια.

 

Ζωγράφος του Πόλου, Πενθούσες γυναίκες - Ζώα

Ζωγράφος του Πόλου, Ζώα

 

Ο ζωγράφος C Ο Beazley τον αποκάλεσε Ζωγράφο C ως συντομογραφία του Corinthianising (Κορινθιάζων). Έχει ζωγραφίσει πολλά αγγεία. Ειδικεύτηκε κυρίως στις κύλικες τύπου Σιάνας, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές είδος στην Αθήνα το 575-500 π.Χ. Ζωγράφισε επίσης κάποια δείγματα της πρώτης αθηναϊκής κύλικας, της merrythought (γιάντες). Αντλεί τα περισσότερα θέματά του από την Κόρινθο: πολεμιστές που μονομαχούν, ιππείς, συμπόσια, κωμαστές. Επίσης χρησιμοποιεί και το χρώμα σαν Κορίνθιος, με τη διαφορά ότι τοποθετεί το άσπρο πάνω από το μαύρο, όπως οι Αθηναίοι. Από την άλλη, διαφέρει από τους Κορίνθιους στην απόδοση των μυθολογικών σκηνών. Τις αναπτύσσει σε μακριές ζωφόρους, θυμίζοντάς μας τον Ζωγράφο των Γοργόνων ή τον Κλειτία, και σε μετόπες. Οι μορφές του είναι συμμαζεμένες, με μεγάλο κεφάλι και με μια συγκρατημένη ζωηράδα.

Αγγεία του έχουν βρεθεί στη Μαύρη Θάλασσα, τη Ναύκρατη, την Κυρήνη, τη Μεγάλη Ελλάδα και την Ετρουρία.

 

Ζωγράφος C, Ηρακλής και Τρίτωνας

Ζωγράφος C, Δρομείς-Πυγμάχοι, Πομπή προς τον Διόνυσο

Ζωγράφος C, Σκηνή μάχης, η γέννηση της Αθηνάς, η Κρίση του Πάρη, γαμήλια πομπή

Ζωγράφος C, Περσέας-Ερμής-Αθηνά-Γοργόνες, Πομπή οπλιτών

Ζωγράφος C, Γοργόνα

Ζωγράφος C, Ζεύγη αντιμαχόμενων οπλιτών

Ζωγράφος C, Ερμής

Ζωγράφος C, Ερμής, σύγκρουση οπλιτών

Ζωγράφος C, Ζεύγη που συζητούν

Ζωγράφος C, Σφίγγα, σύγκρουση οπλιτών

Ζωγράφος C, Αχιλλέας-Τρωίλος-Πολυξένη, Ζεύγη οπλιτών

Ζωγράφος C, Αχιλλέας-Μέμνων-Θέτιδα-Ηώ

Ζωγράφος C, Ιππείς

Ζωγράφος C, Σκηνή κωμού

Ζωγράφος C, Αχιλλέας-Τρωίλος-Πολυξένη

 

Ο ζωγράφος της Xαϊδελβέργης Είναι πιο ευαίσθητος από τον Ζωγράφο C. Αποδίδει τις μορφές του με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, καλύπτοντας μια φαρδύτερη ζώνη στην κύλικα. Γενικότερα ασχολείται περισσότερο με κύλικες και συχνά είναι κάπως απρόσεκτος.

 

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Σκηνή κωμού

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Δίας, Ερμής, αθλητές

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Ο Βελλερεφόντης και η Χίμαιρα, Πανδάρεως

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Ιππέας και Οπλίτης, Αθλητές

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Διόνυσος και Ικάριος

Ζωγράφος της Xαϊδελβέργης, Ιππείς, Παλαιστές

 

Ο Ζωγράφος της Βοστόνης CA Πήρε το όνομά του από το επώνυμο αγγείο του που βρίσκεται στο μουσείο της Βοστόνης. Το C από την Κίρκη και το A από τον Αχελώο. Έχει πολλά κοινά με τον Ζωγράφο C. Πολλές από τις κύλικές του έχουν μαύρο χείλος.

 

Ζωγράφος της Βοστόνης CA, Κίρκη - Αχελώος (επώνυμο αγγείο)

Ζωγράφος της Βοστόνης CA, Σάτυρος και Μαινάδα

Ζωγράφος της Βοστόνης CA, Σφίγγα

 

Ο Ζωγράφος του Σανδάλου Πήρε το όνομά του από αγγείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο οποίο ένα μικρό παιδί τρώει ξύλο από τον πατέρα του με σανδάλι! Θεωρείται κάπως απρόσεκτος. Οι μορφές του έχουν πολύ μικρά μάτια, μικρά κεφάλια και καθόλου λεπτότητα στο σχέδιο. Ζωγραφίζει εκτός από τις κύλικες και ληκύθους με ώμο.

 

Ζωγράφος του Σανδάλου, Μονομαχία

 

Ο Ζωγράφος του Civico Θεωρείται κι αυτός κάπως απρόσεκτος με παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Ζωγράφο του Σανδάλου.

 

Ζωγράφος του Civico, Νίκη

Ζωγράφος του Civico, Ιππέας-Νέοι, Σφίγγα

 

Ο Ζωγράφος του Γρύπα Πήρε το όνομά του από αγγείο στο οποίο εικονίζεται γρύπας. Ήταν πολύ παραγωγικός και ο γρύπας είναι το "σήμα κατατεθέν" πολλών αγγείων του.

 

Ζωγράφος του Γρύπα, Κύκνος

Ζωγράφος του Γρύπα, Νέος ιππεύει ιππαλεκτρυόνα

 

Κλειτίας - Εργότιμος, το αγγείο Francois. Ο Εργότιμος ήταν ο κεραμέας και ο Κλειτίας ο αγγειογράφος.

Κατά γενική ομολογία ο Κλειτίας θεωρείται έξοχος αγγειογράφος με ικανότητες τόσο στη μικρογραφία και στη χάραξη όσο και στην απόδοση των μορφών.

Χρησιμοποιεί με επιδεξιότητα το χρώμα και τη λεπτομέρεια, για να πετύχει ποικιλία στην υφή, για να εμπλουτίσει μια επίσημη σκηνή, για να εκφράσει έντονα συναισθήματα.

 

Κλειτίας, το αγγείο Francois

Κλειτίας, Δελφίνια

Κλειτίας, Γοργόνειο

 

Ζωγράφος της Ακροπόλεως 606 Πήρε την ονομασία του από έναν δίνο με παράσταση μάχης οπλιτών.

Θεωρείται ισάξιος του Κλειτία στην αίσθηση της λεπτομέρειας και του χρώματος και καλύτερός του στην πυκνή συμπαράθεση των μορφών. Η απόδοση των λεπτομερειών του σώματος είναι αρκετά επιτυχής. Ιδιαίτερα επιτυχημένοι είναι οι αμφορείς του με ιππείς σε μετόπες.

 

Ζωγράφος της Ακροπόλεως 606, Μάχη οπλιτών (επώνυμο αγγείο)

Ζωγράφος της Ακροπόλεως 606, Ιππέας

 

Νέαρχος Είναι παράλληλα κεραμέας και ζωγράφος.

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους αγγειογράφους του αττικού μελανόμορφου ρυθμού. Διακρίνεται για τις ικανότητές του στη σχεδίαση, τη χάραξη και τη σύνθεση. Πολλές φορές καταφέρνει να εκφράσει ακόμη και τον εσωτερικό κόσμο των μορφών του.

Υπήρξε πιθανότατα μαθητής του Κλειτία και δάσκαλος του Εξηκία.

Η δράση του τοποθετείται περίπου στο 565-555.

 

Νέαρχος, Μάχη μεταξύ Πυγμαίων και γερανών

Νέαρχος, Η ζεύξη του άρματος του Αχιλλέα

 

Ζωγράφος του Πτώου Ζωγράφισε ωοειδείς αμφορείς με λαιμό, υδρίες με σφαιρικό σώμα αλλά και κύλικες τύπου Σιάνας.

Σε γενικές γραμμές αγαπά τις ζώνες με αντιθετικά ανθέμια και τα έντονα μαύρα και κόκκινα σχήματα στις φτερούγες. Συνεχίζει τις ζώνες των ζώων και προσθέτει εγχάρακτους ρόδακες στο βάθος των εικόνων του. Τα φυτικά του κοσμήματα συνδέονται με κύκλους αντί συμπλέγματα μίσχων και τα ρούχα των μορφών του πλησιάζουν πολύ εκείνα του Λυδού. Η δράση του τοποθετείται περίπου στο 565-555. Το αγγείο κλειδί του ζωγράφου είναι η υδρία του Χερστ (Hearst).

 

Ζωγράφος του Πτώου, Τρεις άνδρες

Ζωγράφος του Πτώου, Μυθικά ζώα

 

Ζωγράφος Camtar Πήρε αυτήν την ονομασία, επειδή τα αγγεία του βρίσκονται στο Καίημπριτζ και την Ταρκίνια. Θεωρείται ελάσσων καλλιτέχνης και συντηρητικός, αφού συνεχίζει τις ζώνες με τα ζώα, ενώνει με έλικες τα κοσμήματα και διακοσμεί ενιαίους αμφορείς με ζωφόρους αντί για μετόπες. Οι μορφές του κρίνονται ως χοντροκόκκαλες και διακοσμητικές, μ' ένα ρωμαλέο τρόπο. Από τις "παραξενιές" του η πιο έκδηλη είναι η χρήση του κόκκινου χρώματος στις επιγραφές αντί για μαύρο.

 

Ζωγράφος Camtar, Ο Αχιλλέας παίρνει τα όπλα του

Ζωγράφος Camtar, Ο Ηρακλής και οι Αμαζόνες

 

Ομάδα Μπέργκον (Burgon) Ο Beazley τους έδωσε την ονομασία από έναν παναθηναϊκό αμφορέα που ανήκε στη συλλογή Burgon. Τώρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

 

Ομάδα Μπέργκον, Παναθηναϊκός αμφορέας, συνωρίς

Ομάδα Μπέργκον, Άρμα

Ομάδα Μπέργκον, Πρόθεση

Ομάδα Μπέργκον, Θεσμοφόρια - Δήμητρα

 

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76 Πήρε την ονομασία του από την υδρία που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Ζωγράφισε κυρίως θέματα παρμένα από τον Τρωικό κύκλο. Χρησιμοποιεί κόκκινα γράμματα για τις επιγραφές και οι συνθέσεις χαρακτηρίζονται από τη χρήση περισσότερου χρώματος.

 

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, Η αναχώρηση του Έκτορα

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, Αχιλλέας, Τρωίλου ενέδρα

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, Η Θέτιδα παραδίνει τα όπλα στον Αχιλλέα

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, Το κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, Σκηνή μάχης

Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, Αχιλλέας, Τρωίλου ενέδρα (β)

 

Τυρρηνικοί αμφορείς

 

Τυρρηνικοί αμφορείς Ανάμεσα στα αττικά μελανόμορφα αγγεία που μας σώθηκαν ξεχωρίζει μια ομάδα που είναι, γνωστή στην έρευνα ως «τυρρηνική». Τα αγγεία της ομάδας αυτής καλύπτουν χρονικά το β' τέταρτο και τις αρχές του γ' τέταρτου του 6ου αι. Το πιο αγαπητό σχήμα της είναι, ο ωοειδής αμφορέας με λαιμό, που καταλήγει, σε στόμιο, συνήθως μορφής εχίνου· η βάση του, σε σχήμα ανεστραμμένου εχίνου, έχει τις περισσότερες φορές προφίλ λιγότερο καμπύλο απ' ό,τι του στομίου. Ένα πλαστικό δαχτυλίδι, που έχει χρώμα μενεξεδί, συνδέει, συνήθως το λαιμό με το σώμα του αγγείου. Οι λαβές, κυκλικής τομής, ξεκινούν περίπου από το μέσο του λαιμού και ισχυρά καμπυλωμένες καταλήγουν στον ώμο του αγγείου. Για τη διακόσμηση, ας σημειωθεί ότι το στόμιο, η βάση και οι λαβές καλύπτονται με μαύρο χρώμα. Αμέσως κάτω από το πλαστικό δαχτυλίδι του λαιμού, υπάρχει ένα γλωσσωτό κόσμημα από εναλλάξ μαύρες και κόκκινες (μενεξεδί) γλώσσες. Η ζώνη πάνω ακριβώς από τη βάση διακοσμείται με οξυκόρυφα «φύλλα», πού έχουν το οξύ πέρας προς τα πάνω. Η κύρια παράσταση καταλαμβάνει το χώρο αμέσως κάτω από το γλωσσωτό κόσμημα και φτάνει περίπου ως τη μεγαλύτερη διάμετρο της κοιλιάς του αμφορέα. Την υπόλοιπη επιφάνεια του σώματος περιτρέχουν μία ή και περισσότερες ζώνες, πού συνήθως κοσμούνται με σειρές ζώων ή με πλοχμούς από εναλλασσόμενα ανθέμια και λωτούς, ή καλύπτονται με μαύρο χρώμα. Οι ζώνες αυτές στο σώμα του αμφορέα συχνά χωρίζονται μεταξύ τους με μία ή και περισσότερες παράλληλες γραμμές. Στο λαιμό συναντούμε κατά κανόνα έναν πλοχμό από εναλλασσόμενα ανθέμια και λωτούς, μερικές φορές όμως υπάρχουν κι εδώ σειρές από ζώα ή ακόμη σκηνές μυθολογίας ή της καθημερινής ζωής. Τους «τυρρηνικούς» αμφορείς διακρίνει, έντονη διάθεση διηγηματικότητας και διακοσμητικότητας, ώστε η ομάδα αυτή να αποτελεί ένα ξεχωριστό και ευδιάκριτο σύνολο ανάμεσα στους άλλους αττικούς αμφορείς.

Πηγή: Μ. Α. Τιβέριος, Οι «Τυρρηνικοί» (αττικοί) αμφορείς. Η σχέση τους με του «Ποντιακούς» (Ετρουσκικούς) και τον Νικοσθένη, Αρχαιολογική Εφημερίδα, 1976.


 

Ζωγράφος του Καστελάνι Πήρε την ονομασία του από αγγείο στη συλλογή Καστελάνι. Οι μορφές του, αν και χοντροκέφαλες, είναι χαρούμενες. Χρησιμοποιεί μια ζώνη με ανθέμια πάνω από τις δύο ζωφόρους με τα ζώα.

 

Ζωγράφος του Καστελάνι, Πομπή - Κωμαστές

Ζωγράφος του Καστελάνι, Αμαζονομαχία - Κωμαστές

Ζωγράφος του Καστελάνι, Η Άρτεμη και ο Απόλλωνας σκοτώνουν τον Τιτυό - Κωμαστές

Ζωγράφος του Καστελάνι, Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο - Κωμαστές

 

Ζωγράφος του Γκουλιέλμι Πήρε την ονομασία του από αγγείο που ανήκε στη συλλογή Γκουλιέλμι. Το αγγείο σήμερα ανήκει στη συλλογή του Μουσείου του Βατικανού. Αρκετά αγγεία του εικονίζουν ερωτικές σκηνές.

 

Ζωγράφος του Γκουλιέλμι, Ο Ηρακλής και η Κερυνίτις έλαφος. - Ο Ηρακλής στον κήπο των Εσπερίδων

Ζωγράφος του Γκουλιέλμι, Ερωτική σκηνή - Διόνυσος

Ζωγράφος του Γκουλιέλμι, Αμαζονομαχία - Ιππείς

 

Ζωγράφος του Γκόλτιρ Ζωγράφος που ασχολήθηκε και με τους τυρρηνικούς αμφορείς.

 

Ζωγράφος του Γκόλτιρ, Αμαζονομαχία

Ζωγράφος του Γκόλτιρ, Αμαζονομαχία

Ζωγράφος του Γκόλτιρ, Δύο άνδρες

 

Ζωγράφος του Τιμιάδη Πήρε την ονομασία του από αγγείο που βρίσκεται στο mfa της Βοστόνης και εικονίζει τον Τιμιάδη. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι η απεικόνιση μυθολογικών θεμάτων στην άνω ζώνη των αγγείων και στις κατώτερες ζώα.

 

Ζωγράφος του Τιμιάδη, Αμαζονομαχία, Ηρακλής και Ανδρομάχη - Κωμαστές

Ζωγράφος του Τιμιάδη, Θυσία της Πολυξένης - Κωμαστές

 

Μελανόμορφος ρυθμός, ώριμη περίοδος 560 - 530  π.Χ. κάτω

 

Λυδός Από το σύνολο των έργων που έχουν την υπογραφή του, επειδή διαφέρουν ποιοτικά, συμπεραίνουμε πως πρέπει να ήταν υπεύθυνος κάποιου εργαστηρίου. Είναι ο τελευταίος αττικός αγγειογράφος που στολίζει με μεγάλα ζώα ολόκληρα αγγεία, σχεδιασμένα με προσοχή και αρκετό χρώμα. Οι ανθρώπινες μορφές του αποτελούν το μεταβατικό στάδιο από τις πλούσια στολισμένες του Κλειτία στις επιβλητικές του Εξηκία.

 

Λυδός, Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο, Διόνυσος

Λυδός, Η επιστροφή του Ηφαίστου στον Όλυμπο

Λυδός, Τέθριππο άρμα - Σφίγγα και Λιοντάρια

Λυδός, Τέθριππο άρμα - Βορεάδες

Λυδός, Πετεινοί - Λιοντάρια

Λυδός, Στρατιώτης - Ιππέας, Χορευτές

Λυδός, Αναχώρηση πολεμιστή

Λυδός, Άρμα, Άνδρες

Λυδός, Διόνυσος, Άνδρες - Σφίγγες

Λυδός, Διόνυσος, Κρίση του Πάρη

Λυδός, Αχιλλέας, Τρωίλου καταδίωξη

Λυδός, Ηρακλής-Άρης-Κύκνος

Λυδός, Θησέας και Μινώταυρος

Λυδός, Μενέλαος, ανάκτηση Ελένης

 

Ο ζωγράφος του Άμαση. Οφείλει το όνομά του στον κεραμέα Άμαση, του οποίου η υπογραφή συναντάται στα έργα του. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο αγγειοπλάστης Άμασης ταυτίζεται με το ζωγράφο. Οι συνθέσεις του διακρίνονται από ενότητα και συμμετρία. Οι ανθρώπινες μορφές του έχουν μια ελαστικότητα στα μέλη. Είναι από τους πρώτους καλλιτέχνες που εισάγουν σύνθετες καθημερινές σκηνές, όπως τη γαμήλια πομπή, το γυρισμό του κυνηγού κ.ά.

 

Ο ζωγράφος του Άμαση, Πολεμιστής ανάμεσα σε νέους

Ο ζωγράφος του Άμαση, Γαμήλια πομπή

Ο ζωγράφος του Άμαση, Η Θέτιδα παραδίνει τα όπλα στον Αχιλλέα

Ο ζωγράφος του Άμαση, Σειρήνα, Σάτυροι

Ο ζωγράφος του Άμαση, Νέος που εξοπλίζεται

Ο ζωγράφος του Άμαση, Επεξεργασία μαλλιού

Ο ζωγράφος του Άμαση, Νέος που δαμάζει άλογο

Ο ζωγράφος του Άμαση, Ο Ποσειδώνας στους Αχαιούς

Ο ζωγράφος του Άμαση, Ο Περσέας σκοτώνει τη Μέδουσα

Ο ζωγράφος του Άμαση, Κυνηγός

Ο ζωγράφος του Άμαση, Τέθριππο άρμα, αναβάτης

Ο ζωγράφος του Άμαση, Ιππέας, Εξημέρωση αλόγου

 

Εξηκίας και Ομάδα Ε Η Ομάδα Ε είναι μια μεγάλη ομάδα που είναι προγενέστερη του Εξηκία, αλλά που συνδέεται στενά με το έργο του. Σύμφωνα με τον Μπίζλι «Η Ομάδα Ε είναι το χώμα από το οποίο ξεπηδάει η τέχνη του Εξηκία, η παράδοση που αυτός απορροφά και ξεπερνάει.» Αποφεύγουν οι καλλιτέχνες της Ομάδας τη διακόσμηση με ζώα και προτιμούν περισσότερο τις μυθολογικές παραστάσεις.

Ο Εξηκίας είναι ένας από τους σημαντικότερους αγγειογράφους. Ανήκε στην Ομάδα Ε. Στα πρώτα έργα του παρουσιάζεται μάλλον ως αγγειοπλάστης και αργότερα αναγνωρίστηκαν οι ικανότητές του ως αγγειογράφου. Ο Μ. Τιβέριος επισημαίνει για τον Εξηκία: «Διακρίνεται για την ακρίβεια, τη σιγουριά, την καθαρότητα και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία της γραμμής του. Αγαπά τη λεπτομέρεια και τη διακοσμητικότητα, φτάνοντας σε αποτελέσματα πραγματικά αξεπέραστα, χωρίς όμως να χάνεται και η συνολική εικόνα των συνθέσεών του. Συχνά απεικονίζει σκηνές που αναφέρονται σε χρονικές στιγμές πριν ή μετά την κύρια δράση. Προτιμά κυρίως τις ήρεμες στάσεις, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν εντελώς και οι ορμητικές, και αρκετές φορές μπορούμε να υποψιαστούμε στις εικονιζόμενες μορφές του την ψυχολογική τους κατάσταση και τον εσωτερικό τους κόσμο.» 1

1. Ελληνική Τέχνη, Αρχαία Αγγεία, Μιχάλης Τιβέριος, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996, σελ. 263

 

Ομάδα Ε, Ο Ηρακλής και οι Στυμφαλίδες όρνιθες

Ομάδα Ε, Θάνατος Πριάμου - Ο Θησέας και ο Μινώταυρος

Ομάδα Ε, Η γέννηση της Αθηνάς - Τέθριππο άρμα

Ομάδα Ε, Ηρακλής - Λιοντάρι της Νεμέας - Γηρυόνης

Ομάδα Ε, Ανάκτηση Ελένης - Κωμαστές

Ομάδα Ε, Ηρακλής - Γηρυόνης

Ομάδα Ε, Ο Ηρακλής και ο Κέρβερος, Μενέλαος - Ανάκτηση Ελένης

 

Εξηκίας, Κύλικα με το Διόνυσο

Εξηκίας, Ο Αχιλλέας σκοτώνει την Πενθεσίλεια

Εξηκίας, Η αυτοκτονία του Αίαντα

Εξηκίας, Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεντάγραμμα, Η επιστροφή των Διόσκουρων

Εξηκίας, Αχιλλέας και Πενθεσίλεια, Μέμνων

Εξηκίας, Πομπή

Εξηκίας, Ακάμαντας και Δημοφώντας, Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας

Εξηκίας, Σκηνή θρήνου

Εξηκίας, Αναχώρηση πολεμιστή

Εξηκίας, Απόλλωνας-Ερμής, Μέμνων

Εξηκίας, Ζεύξη άρματος

Εξηκίας, Αχιλλέας-Έκτορας-Πάτροκλος

 

Ζωγράφος της Θρηνωδού του Βατικανού Οφείλει την ονομασία του σε αγγείο που βρίσκεται στο Βατικανό και εικονίζει μια γυναίκα που θρηνεί πάνω από το σώμα νεκρού άνδρα.

Εργάστηκε την ίδια περίοδο με τον Εξηκία και την Ομάδα Ε.

Ο Μπόρντμαν τον χαρακτηρίζει στοχαστικό αλλά ανακριβή.

 

Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού, Ηώ-Μέμνων

Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού, Αχιλλέας, Ενέδρα Τρωίλου - Αναχώρηση πολεμιστή

Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού, Διόνυσος, Αριάδνη, Ερμής

Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού, Μενέλαος, Ανάκτηση Ελένης, Γαμήλια πομπή

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686 Οφείλει την ονομασία του σε αγγείο που βρίσκεται στο Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen.

Εργάστηκε την ίδια περίοδο με τον Εξηκία και την Ομάδα Ε. Τα περισσότερα από τα αγγεία του είναι διακοσμημένα με μυθολογικές σκηνές. Προς το τέλος της σταδιοδρομίας του σχεδιάζει και πιο αμέριμνα θέματα, επηρεασμένος από τον Ζωγράφο της Αιώρας. Ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του είναι η απόδοση της ίδιας σκηνής και στις δύο όψεις του αγγείου.

Ο Μπόρντμαν τον χαρακτηρίζει ως ακαδημαϊκό.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Θυσία στην Αθηνά (επώνυμο αγγείο)

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Γάμοι Δία-Ήρας, Ηρακλής-Κύκνος

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Εραστές

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Αποθέωση του Ηρακλή

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Αναχώρηση πολεμιστή - Σύγκρουση πολεμιστών

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Διόνυσος και Αριάδνη

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Χορός "ιππέων"

 

Ζωγράφος του Πρίνστον, Ομάδα του Πρίνστον Οφείλει την ονομασία του σε αγγείο που βρίσκεται στο Pinceton University Museum. Αποτελεί τον αντιπροσωπευτικό εκπρόσωπο μιας ομάδας αγγειογράφων του τρίτου τέταρτου του 6ου αι. Αναπαράγουν τα συνηθισμένα και δημοφιλή για την εποχή μοτίβα με μικρές, αλλά πρωτότυπες παραλλαγές. Γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις αλλά δεν τις κατανοούν. Ιδιαίτερα ο Ζωγράφος του Πρίνστον ασχολήθηκε με ενιαίους αμφορείς και αμφορείς με λαιμό, ενώ θεωρείται δεξιοτέχνης στα ανθεμωτά κοσμήματα.

 

Ζωγράφος του Πρίνστον, Δίας(;) - Θησέας και Μινώταυρος (επώνυμο αγγείο)

Ζωγράφος του Πρίνστον, Γαμήλιο ζεύγος σε άρμα - Σκηνή μάχης

Ζωγράφος του Πρίνστον, Αθηνά - Διαγωνισμός αυλητών

Ζωγράφος του Πρίνστον, Αθηνά - Δίας(;)

Ζωγράφος του Πρίνστον, Σκηνή μάχης

Ζωγράφος του Πρίνστον, Ερμής, Αθηνά, Άρης(;) - Αναχώρηση πολεμιστών

Ζωγράφος του Πρίνστον, Πομπή θεών

Ζωγράφος του Πρίνστον, Οπλίτες

 

Ομάδα του Πρίνστον, Ηρακλής - Γηρυόνης

 

Ζωγράφος του Βατικανού 365 Ανήκει στην ομάδα των αγγειογράφων του τρίτου τέταρτου του 6ου αι. που ακολουθούν τον Εξηκία και την Ομάδα Ε.

Ζωγράφος του Βατικανού, Διόνυσος, Σάτυρος, Μαινάδες - Αναχώρηση οπλιτών

 

Ζωγράφος του Μονάχου 1410 Ανήκει στην ομάδα των αγγειογράφων του τρίτου τέταρτου του 6ου αι. που ακολουθούν τον Εξηκία και την Ομάδα Ε.

Ζωγράφος του Μονάχου, Αμαζόνες

Ζωγράφος του Μονάχου, Αμαζόνες - Μουσικοί

 

Ζωγράφος του Φάρους Ονομάστηκε έτσι από τον φάρο, τον μανδύα που μοιράζονται σε πολλά από τα αγγεία του δύο γυναίκες. Ζωγραφίζει κυρίως ληκύθους τύπου Δηιάνεριας με μετόπες με τεχνοτροπία της δεκαετίας του 540.

Ζωγράφος του Φάρους, Δύο γυναίκες με φάρο

Ζωγράφος του Φάρους, Ηρακλής, Νέσσος, Δηιάνειρα

 

Κατηγορία με Μαύρο Λαιμό Η κατηγορία περιλαμβάνει μικρές ληκύθους διακοσμημένες σε μετόπες με ζωηρές αν και προχειροφτιαγμένες μορφές.

Κατηγορία με Μαύρο Λαιμό, Ηρακλής και Κύκνος

 

Ζωγράφος της Αιώρας Οφείλει την ονομασία του σε αγγείο που βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης και εικονίζει μια οικογενειακή σκηνή με το παιχνίδι της αιώρας. Δούλεψε την εικοσαετία από το 540 ως το 520 π.Χ. και του αποδίδεται ένας μεγάλος αριθμός αγγείων.

Δε θεωρείται καλός ζωγράφος. Οι ατάραχες μορφές του με τα μεγάλα κεφάλια, τις μικρές μύτες και τις σφιγμένες γροθιές μας προκαλούν το χαμόγελο, χωρίς όμως να είναι συνειδητά κωμικός. Είναι αρκετά απρόσεκτος στο σχέδιο, οι συνθέσεις του μετά την εμφάνιση του ερυθρόμορφου ρυθμού γίνονται περίπλοκες αλλά και αρκετά απλές. Από την άλλη είναι ικανός στη χρήση του χρώματος.

Ασχολήθηκε με μυθολογικά θέματα, όπως και οι σύγχρονοί του, αλλά και με ιδιόρρυθμες εικόνες τόσο της καθημερινότητας όσο και με ξεχωριστά θέματα.

 

Ζωγράφος της Αιώρας, Αιώρα (επώνυμο αγγείο)

Ζωγράφος της Αιώρας, Αναχώρηση ιππέα

Ζωγράφος της Αιώρας, Θησέας και Μινώταυρος - Αναχώρηση ιππέα

Ζωγράφος της Αιώρας, Αναχώρηση ιππέα

Ζωγράφος της Αιώρας, Κρίση Πάριδος

Ζωγράφος της Αιώρας, Ο Ηρακλής και ο Ερυμάνθιος κάπρος, Σκηνή πυγμαχίας

Ζωγράφος της Αιώρας, Δρομείς

Ζωγράφος της Αιώρας, Ποσειδώνας-Πολυβότης, Λητώ

Ζωγράφος της Αιώρας, Ηρακλής-Ερμής-Άλκηστη(;) - Αιώρα

Ζωγράφος της Αιώρας, Αθηνά, Ηρακλής, Γηρυόνης

Ζωγράφος της Αιώρας, Αθηνά, Γίγαντας

Ζωγράφος της Αιώρας, Αθλητές παίζουν μπάλα

Ζωγράφος της Αιώρας, Ο Διόνυσος καταβάλλει γίγαντα - Παλαίστρα

Ζωγράφος της Αιώρας, Ο Ηρακλής και ο Ερυμάνθιος κάπρος - Ο Ηρακλής(;) και η Χίμαιρα

 

Ζωγράφος BMN Η ονομασία ΒΜΝ προέρχεται από τα αρχικά των British Museum Nikosthenes (Νικοσθένης του Βρετανικού Μουσείου) Αποτελεί έναν από τους μόνιμους τεχνίτες του εργαστηρίου του Νικοσθένη, ίσως να είναι και ο πρώτος του τεχνίτης). Άλλωστε, του αποδίδονται μια κύλικα της Σιάνας, μερικές Μικρογραφικές, μια από αυτές με την υπογραφή του Νικοσθένη, και οι περισσότεροι από τους αμφορείς της Κατηγορίας του Βελλερεφόντη.

 

Ζωγράφος BMN, Δύο ιππείς

Ζωγράφος BMN, Θησέας και Μινώταυρος, Αναχώρηση Διόσκουρων

Ζωγράφος BMN, Θησέας και Μινώταυρος

Ζωγράφος BMN, Αχιλλέας, Τρωίλου καταδίωξη

Ζωγράφος BMN, Ιππέας, Βασιλιάς

Ζωγράφος BMN, Πομπή ανδρών, Ιππείς

 

Ζωγράφος NΟ Ζωγράφος Ν διακόσμησε μάλλον όλους τους Νικοσθένειους αμφορείς, κύαθους, κύλικες και ψυκτήρες. Ενώ είναι επιδέξιος στην απόδοση μεγάλων μορφών, οι μικρότερες μορφές του είναι κακότεχνες και πρόχειρες. Το ίδιο αδέξιος είναι και στη σχεδίαση των ανθεμωτών κοσμημάτων.

 

Ζωγράφος N, Σάτυροι και Μαινάδες

Ζωγράφος N, Σάτυροι και Μαινάδες

Ζωγράφος N, Νίκη

Ζωγράφος N, Διόνυσος και θίασος

Ζωγράφος N, Σφίγγες, Πρίαμος, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας

Ζωγράφος N, Αμαζονομαχία

Ζωγράφος N, Γυναίκα με σκύλο

Ζωγράφος N, Πυγμάχοι

 

Επιτηδευμένος (The Affecter)Ο Επιτηδευμένος (ή Ζωγράφος της Επιτήδευσης) είναι ένας από τους δύο σημαντικότερους μανιεριστές ζωγράφους της περιόδου. (Ο δεύτερος είναι ο Ζωγράφος των Αγκώνων.)

Ήταν και αγγειογράφος και αγγειοπλάστης. Διακόσμησε ωοειδείς αμφορείς τύπου Γ, με χείλος γυριστό προς τα έξω, αλλά και μικρότερα αγγεία.

Οι μορφές τους έχουν την εξής ιδιομορφία: όταν είναι γυμνές, τα σώματα είναι γωνιώδη και ψιλόγνινα, ενώ όταν είναι ντυμένες είναι παχουλά. Τα διακοσμητικά του μοτίβα είναι προσεγμένα και εξίσου παράξενα στις αναλογίες τους με τις μορφές του· τα ανθέμιά του είναι μικρά, οι λωτοί είναι αδύνατοι και καλοσχηματισμένοι και τα ρούχα διακοσμούνται με μικρές κόκκινες και άσπρες στιγμές.

Δεν δείχνει να τον ενδιαφέρει τόσο το περιεχόμενο των εικονιστικών του στιγμών, όσο το στιλ. Γι' αυτό άλλωστε του δόθηκε και η ονομασία Επιτηδευμένος.

 

Επιτηδευμένος, Χορευτές

Επιτηδευμένος, Ηρακλής και Κένταυρος, Θησέας και Μινώταυρος

Επιτηδευμένος, Άνδρες και νέοι

Επιτηδευμένος, Διόνυσος, Ερμής, Αριάδνη, Δίας

Επιτηδευμένος, Άνδρες

Επιτηδευμένος, Διόνυσος, Αριάδνη, Ληνός

Επιτηδευμένος, Δίας, Ερμής

Επιτηδευμένος, Άνδρες

Επιτηδευμένος, Διόνυσος - Ικάριος, Δίας - Ερμής

Επιτηδευμένος, Οπλίτης και άντρες

Επιτηδευμένος, Εξοπλισμός πολεμιστή, Αναχώρηση πολεμιστή

Επιτηδευμένος, Ερμής, Μενέλαος, Ελένη, Πήγασος

Επιτηδευμένος, Ερμής, Διόνυσος, Αριάδνη

 

Ζωγράφος των Αγκώνων (Elbows out)Ο Μπίζλι τον ονόμασε έτσι εξαιτίας της ανατομίας των πηδηχτών μορφών του αλλά και από τις υπερβολικές χειρονομίες τους.

Ο Ζωγράφος των Αγκώνων είναι ο δεύτερος από τους δύο σημαντικότερους μανιεριστές ζωγράφους της περιόδου. (Ο πρώτος είναι ο Επιτηδευμένος.)

Ζωγράφισε αρκετές ερωτικές σκηνές και δεν έδινε τόση μεγάλη σημασία στη μυθολογία.

Ασχολήθηκε με αμφορείς με βαρύ ωοειδές σώμα, ψηλόλιγνο λαιμό που ανοίγει προς τα πάνω, απλωτή βάση και επίπεδες λαβές, που συνήθως διακοσμούνται με φύλλα δάφνης. Τα αγγεία του είναι γεμάτα με ζωφόρους είναι όμως και μικρογράφος, αφού διακόσμησε πολλές ταινιωτές κύλικες με έντονη παρουσία των ζώων.

 

Ζωγράφος των Αγκώνων, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας

Ζωγράφος των Αγκώνων, Επιστροφή του Ήφαιστου, Διόνυσος, Ερωτική σκηνή

Ζωγράφος των Αγκώνων, Σειρήνες, Ελάφια, Πάνθηρες

 

Ζωγράφος του Αντιμένη Ένας από τους πιο παραγωγικούς αγγειογράφους του μελανόμορφου· του αποδίδονται περίπου 150 αγγεία που έγιναν ανάμεσα στο 530 και 510 π.Χ.. Πήρε το όνομά του από το όνομα ενός «καλού» σ' ένα αγγείο του. Γράφει ο Boardman: «Οι συνθέσεις του είναι απλές και περιποιημένες. Σπάνια τοποθετεί τη μια μορφή πάνω στην άλλη, εκτός όταν πρόκειται για άνδρες με άλογα ή ζευγάρια που χορεύουν.» «Το σχέδιό του δεν έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά είναι πάντα σωστό και οι αναλογίες των μορφών του δείχνουν πως ήταν μάστορας του χρωστήρα. Του αρέσει να γεμίζει άνετα το βάθος, χωρίς να υπερτονίζει το χρώμα, και στις Διονυσιακές σκηνές βλέπουμε τώρα τις έλικες του κισσού ή του κλήματος να διακλαδίζονται με χάρη γύρω στις μορφές, είτε τις κρατά κάποιος είτε όχι. Κατορθώνει να αποδείξει ότι, παρά τις νέες εξελίξεις, ο μελανόμορφος ρυθμός μπορεί ακόμα να υπηρετήσει την απλή αφήγηση. Είναι ένας συντηρητικός που εμπνέει εμπιστοσύνη, ένας χαρακτηριστικός ζωγράφος του μελανόμορφου ρυθμού.»

 

Ζ. του Αντιμένη, Μάζεμα ελιάς, Ο Ηρακλής με το Φόλο, Βρετανικό Μουσείο, 1837,0609.42 / Β226

Ζ. του Αντιμένη, Ζέψιμο αλόγων σε τέθριππο άρμα, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.82 Β304

Ζ. του Αντιμένη, Υδροφορία, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.66 / Β336

Ζ. του Αντιμένη, Ο Ηρακλής και ο Ερυμάνθιος κάπρος,  Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.95 / Β 161

Ζ. του Αντιμένη, Απόλλων κιθαρωδός - Ερμής, Σκηνή μάχης,  Βρετανικό Μουσείο, 1863,0330.3 / B263

Ζ. του Αντιμένη, Ο Θησέας κι ο Μινώταυρος,  Βρετανικό Μουσείο, 1837,0609.56 / Β 247

Ζ. του Αντιμένη, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Διόνυσος, Βοστόνη, mfa, 76.41

Ζ. του Αντιμένη, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας - Ηρακλής, Αθηνά, Ερμής, Βοστόνη, mfa, 97.205

Ζ. του Αντιμένη, Αναχώρηση-Επιστροφή πολεμιστή, Βοστόνη, mfa, 22.404

Ζ. του Αντιμένη, Αθηνά και Ηρακλής - Διόνυσος, Άρτεμη, Απόλλωνας, Λητώ, Ερμής,  met, 41.162.174

Ζ. του Αντιμένη, Ηρακλής, η Αθηνά και ο Ερμής,  met, 56.171.19

Ζ. του Αντιμένη, Αθηνά και ο Ηρακλής - Ποσειδώνας, Λητώ, Απόλλωνας, Άρτεμη Διόνυσος,  met, 57.12.6

Ζ. του Αντιμένη, Ο Αίαντας μεταφέρει το νεκρό Αχιλλέα, The Walters Art Museum, 48.17

Ζ. του Αντιμένη, Ηνίοχος με άρμα, The State Hermitage museum

Ζ. του Αντιμένη, Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Διόνυσος,  Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.67/B232

Ζ. του Αντιμένη, Διονυσιακός θίασος, Αριάδνη, Ερμής, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.81 / B267

Ζ. του Αντιμένη, Γέννηση Αθηνάς - Ακάμαντας, Δημοφώντας, Αίθρα, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.10 / B244

Ζ. του Αντιμένη, Αθηνά, Απόλλωνας, Άρτεμη, Αφροδίτη, Ερμής - Διόνυσος, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.100 / B203

Ζ. του Αντιμένη, Σκύθες ιππείς, Βοστόνη, mfa, 1979.614

Ζ. του Αντιμένη, Ηρακλής και Τρίτων,  met, 23.160.1

Ζ. του Αντιμένη, Μυθολογικές σκηνές, The Cleveland Museum of Art, 1971.46

Ζ. του Αντιμένη, Άρμα, Θησέας και Μινώταυρος, The Cleveland Museum of Art, 1975.1

Ζ. του Αντιμένη, Διόνυσος, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, The Cleveland Museum of Art, 1970.16

Ζ. του Αντιμένη, Συμπόσιο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1890

Ζ. του Αντιμένη, Κρίση Πάριδος, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1895

Ζ. του Αντιμένη, Μάζεμα ελιάς, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1855

Ζ. του Αντιμένη, Πυγμαχία, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1831

Ζ. του Αντιμένη, Σκηνές μάχης, Museo Archeologico Nazionale, 226543

Ζ. του Αντιμένη, Κρίση Πάριδος, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, 226543

Ζ. του Αντιμένη, Αναχώρηση πολεμιστών, Μουσείο του Λούβρου, F 319

Ζ. του Αντιμένη, Ο Ηρακλής και ο ερυμάνθιος κάπρος, Διόνυσος, Μουσείο του Λούβρου, F 202

Ζ. του Αντιμένη, Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, The Fitzwilliam Museum, GR.29.1864

 

Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη, Ηρακλής και Κύκνος,  Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.3 / B202

Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη, Ηρακλής και Τρίτων,  Βρετανικό Μουσείο, 1837,0609.46 / B223

Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη, Διαμάχη Απόλλωνα-Ηρακλή για το δελφικό τρίποδα, Επιστροφή Ήφαιστου-Διόνυσος, The Walters Art Museum, 48.21

Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη, Πηλέας, Αρπαγή Θέτιδας, Αχιλλέας - Χείρων, The Walters Art Museum, 48.18

 

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων Θεωρείται από τους καλύτερους συνεχιστές της παράδοσης του Αντιμένη.

 

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Ερμής, Βρετανικό Μουσείο 1843,1103.60 / Β 215

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Ακάμαντας και Δημοφώντας ελευθερώνουν την Αίθρα, Οπλίτης, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.101 / Β 243

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής-Ιόλαος, Βρετανικό Μουσείο 1847,0806.27 / Β 237

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Αθηνά-Ηρακλής-Απόλλωνας-Ερμής, Mount Holyoke College Art Museum MH 1932.6.B.SII

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Ηρακλής-Τρίτων, Αναχώρηση πολεμιστή, Μουσείο του Λούβρου, F 52

 

Ομάδα του Τορόντο 305 Συνεχιστές της παράδοσης του Αντιμένη.

Ομάδα του Τορόντο 305, Ηρακλής-Αθηνά, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.96 / Β 198

Ομάδα του Τορόντο 305, Ο Ηρακλής και ο Ερυμάνθιος κάπρος, met, 06.1021.88

Ομάδα του Τορόντο 305, Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής, met, 41.85

κοντά στην Ομάδα του Τορόντο 305, Ηρακλής-Κύκνος, Αθηνά, Άρης, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.3 / Β 202

κοντά στην Ομάδα του Τορόντο 305, Ηρακλής-Τρίτων,Νηρεύς, Βρετανικό Μουσείο, 1837,0609.46 / B223

 

Ζωγράφος του Bucci Η τεχνική του πλησιάζει εκείνη του Ζωγράφου του Ανδοκίδη. Για να πλαισιώσει τις σκηνές του, μερικές φορές χρησιμοποιεί τους κίονες των Παναθηναϊκών αμφορέων.

Ζωγράφος του Bucci, Απόλλωνας, Λητώ, Άρτεμη, Ackland Art Museum, 88.15

Ζωγράφος του Bucci, Νεοπτόλεμος - θάνατος Πριάμου, Σκηνή μάχης, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 222

 

Ομάδα του Λέαγρου Η τελευταία σημαντική και πολυάριθμη ομάδα μελανόμορφων αγγείων. Πήρε το όνομά της από το όνομα του καλού σε πέντε υδρίες της. Αποδίδονται περίπου 400 αγγεία. «Οι εικονιστικές συνθέσεις αποκτούν μια νέα ζωντάνια και είναι ποιο περίπλοκες» Δύσκολα συμπλέγματα αποδίδονται με νέα ζωντάνια, γιατί η χάραξη είναι καθαρή και τολμηρή, ενώ δε γίνεται μεγάλη επίδειξη ανατομικών λεπτομερειών. Παράλληλα, η χρήση πρόσθετων χρωμάτων είναι περιορισμένη. Οι καλλιτέχνες της ομάδας αυτής καταφέρνουν να συνδυάσουν τη μελανόμορφη τεχνική με στοιχεία της ερυθρόμορφης. Οι μετόπες είναι πάντα γεμάτες, χωρίς σπατάλη μορφών ή χώρου. Από τους καλλιτέχνες της σειράς ξεχωρίζουν ο Ζωγράφος του Αχελώου και ο Ζωγράφος του Κιούζι Chiousi)

 

 1. Τέθριππο άρμα-Αθηνά, Νέα Υόρκη, met, 99.13.1

 2. Περσέας (;) - Διόνυσος, Νέα Υόρκη, met 41.162.179

 3. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Νέα Υόρκη, met 56.171.29

 4. Ιπποδρομία-Αθηνά, Νέα Υόρκη, met 07.286.80

 5. Ο Ηρακλής δαμάζει τον ταύρο της Κρήτης, Βρετανικό Μουσείο, Β 474

 6. Αθηνά-Εγκέλαδος-Ερμής, Κιθαριστής, Βρετανικό Μουσείο, 1926,0628.7

 7. Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Τρωίλο, Πένταθλο, Βρετανικό Μουσείο, Β 326

 8. Αγώνας παγκράτιου, Βρετανικό Μουσείο, Β 271

 9. Αριάδνη-Διόνυσος, Βρετανικό Μουσείο, Β 206

 10. Ο Νεοπτόλεμος θανατώνει τον Πρίαμο, Διόνυσος, Βρετανικό Μουσείο, Β 241

 11. Επιστροφή της Περσεφόνης από τον Άδη, Βρετανικό Μουσείο, Β 261

 12. Μήδεια-Ιάσονας-Πελίας, Βρετανικό Μουσείο, Β 328

 13. Η διαμάχη Αίαντα και Οδυσσέα, Βρετανικό Μουσείο, Β 327

 14. Αμαζόνες, Βρετανικό Μουσείο, Β 158

 15. Ο Ηρακλής οδηγείται στον Όλυμπο, Βρετανικό Μουσείο, Β 199

 16. Αρπαγή της Περσεφόνης, Ηρακλής και Γηρυόνης, Βρετανικό Μουσείο, Β 310

 17. Ο Αινείας μεταφέρει τον πατέρα του Αγχίση, The J. Paul Getty Museum, 86.AE.82

 18. Γιγαντομαχία, Αθλητές, The J. Paul Getty Museum, 96.AE.95

 19. Ο Ηρακλής και ο Κέρβερος, The J. Paul Getty Museum, 86.AE.80

 20. Διόνυσος και θίασος, The J. Paul Getty Museum, 86.AE.115

 21. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, The J. Paul Getty Museum, 86.AE.81

 22. Ο Ηρακλής και ο ερυμάνθιος κάπρος, The J. Paul Getty Museum, 86.AE.83

 23. Σκηνές μάχης, Μουσείο του Λούβρου, F 262

 24. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Διόνυσος, Μουσείο του Λούβρου, F 308

 25. Υδροφορία, Αναχώρηση πολεμιστή, Μουσείο του Λούβρου, F 302

 26. Ο Ηρακλής και το κύπελλο του Ήλιου, Βοστόνη, mfa, 03.783

 27. Ερμής, Ηρακλής κιθαρωδός, Αθηνά, Βερολίνο, Antikensammlung, F 1845

 28. Αθηνά, Απόλλωνας, Διόνυσος, Cambridge, The Fitzwilliam Museum, GR.35.1864

 29. Αχιλλέας, κακοποίηση Έκτορα, Cambridge, The Fitzwilliam Museum, GR.2.1955

 30. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Virginia Museum of Fine Arts, 60.10

 31. Σκηνή μάχης, Allard Pierson Museum, APM03521

 32. Η Μήδεια βράζει κριάρι, Harvard Art Museums/Fogg Museum, 1960.315

 33. Αρματοδρομία, Harvard Art Museums/Fogg Museum, 1933.54

 34. Αναχώρηση αρματηλάτη, Harvard Art Museums/Fogg Museum, 1960.317

 35. Ευρώπη, Ερμής, Museum of Art, Rhode Island School of Design, 22.216

 36. Αρματοδρομία, Tampa Museum of Art, 1986.35

 37. Πηλέας και Θέτιδα, Διόνυσος, Princeton University Art Museum, y1981-12

 38. Θησέας - Ελένης αρπαγή, Σκηνή μάχης, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 256

 39. Διόνυσος και Αριάδνη, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 257

 40. Φτερωτή Αθηνά, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 260

 41. Ο Ηρακλής παλεύει με τον Νηρέα, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 255

 42. Ηρακλής και Ανταίος, Γοργόνειο, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 322

 43. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Ηρακλής - Αμαζονομαχία, Madrid, Museo Arqueologico Nacional, 10918

 44. Αναχώρηση πολεμιστή, Los Angeles Country Museum of Art, M.82.77.9

 45. Απόλλωνας και Άρτεμη, Museo Archeologico Nazionale di Firenze, 3857

 

Ζωγράφος του ΑχελώουΣυγκαταλέγεται στην Ομάδα του Λέαγρου. Το όνομά του το οφείλει σε ένα από τα αγγεία του. Ζωγράφισε κυρίως μεγάλα αγγεία. Ξεχωρίζει για τις πρωτότυπες και ρωμαλέες μυθολογικές του σκηνές.

 

 1. Ο Ηρακλής και ο Ερυμάνθιος κάπρος-Αθηνά, Cambridge, Harvard University Art Museums, 1960.314

 2. Άνδρας και γυναίκα αγκαλιάζονται, Βρετανικό Μουσείο, 1865,1118.40

 3. Ερμής-Ηρακλής-Ιόλαος, Βρετανικό Μουσείο, Β 167

 4. Πομπή ανδρών, Νέα Υόρκη, met, 23.160.17

 5. Μαινάδα-Σάτυροι, Σκηνή συμποσίο, , Νέα Υόρκη, met, 26.60.29

 6. Σκηνή στη κρήνη-Κωμαστές, Νέα Υόρκη, met, 56.171.22

 7. Πυγμάχοι, Νέα Υόρκη, met, 49.11.1

 8. Ο Ηρακλής και η Κερυνίτις έλαφος, Firenze, Museo Archeologico Nazionale, FI3871

 9. Ο Ηρακλής και ο Αχελώος - Αναχώρηση πολεμιστών, Berlin, Antikenmuseen, F 1851

 

Ζωγράφος του ΚιούζιΟ Μπόρντμαν τον διακρίνει για την "κάπως πληκτική του ευγένεια".

 1. Ο Ηρακλής παλεύει με τον Τρίτωνα, Βοστόνη, mfa, 62.1185

 2. Σκηνή τρύγου και ληνός, Médailles et Antiques, Bibliothèque Nationale de France, 320

 3. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, 1962.28

 4. Διαμάχη Ηρακλή - Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Wisconsin-Madison, Chasen Museum of Art, 1983.6

 5. Ο Ηρακλής παλεύει με τον Τρίτωνα, The J. Paul Getty Museum, 96.AE.59

 6. Διόνυσος, Ερμής, Σάτυροι, Μαινάδες, Museo Archeologico Nazionale di Paestum, 133153

 7. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Ερμής, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2678

 8. Διόνυσος - Σάτυροι - Μαινάδες, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2682

 9. Διόνυσος - Ερμής, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2679

 10. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2681

 11. Ο Ηρακλής και ο Τρίτων, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2686

 12. Ομάδα μουσικών, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2689

 

Κατηγορία του Cabinet des Medailles 218 (C.M.) Οφείλει την ονομασία της σε αγγείο του Μουσείου του Λούβρου. Ασχολήθηκε με μια παραλλαγή του Νικοσθένειου αμφορέα, στις οποίες το περίγραμμα δεν είναι τόσο γωνιώδες, αποκτώντας πιο "ελληνικό" χαρακτήρα. Δύο τέτοιους αμφορείς κατασκεύασε ο Παμφαίος και τους ζωγράφισε ο Όλτος με την ερυθρόμορφη τεχνική. Όλα τα αγγεία βρέθηκαν στην Καίρη της Ετρουρίας, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγή τους προοριζόταν για εξαγωγή.

 

Ηρακλής-Γηρυόνης-Αθηνά, Μουσείο του Λούβρου, F 115

Ηρακλής-Αμαζόνες, Διόνυσος-Σάτυροι, Νέα Υόρκη, met, 56.171.24

 

Κατηγορία του Υποβιβάζοντος Οφείλει την ονομασία της σ' ένα αγγείο όπου εικονίζεται πολεμιστής έτοιμος να ιππεύσει και έδρασε στη δεκαετία του 510. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμφορείς ενιαίου περιγράμματος. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ένας γραμμικός μαίανδρος πάνω από τις μετόπες. Κυριαρχούν οι σκηνές της καθημερινής ζωής, με ασυνήθιστα θέματα, όπως ψαράδες ή άντρες που κουβαλούν αγγεία.

 

Ψαράδες, Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, 4860

Μεταφορείς, Richmond, Museum of Fine Arts, 62.1.5

 

Ομάδα της Τριπλής Γραμμής Η ομάδα οφείλει την ονομασία της από την τριπλή διακοσμητική γραμμή ανάμεσα στις διακοσμητικές ζώνες. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της ομάδας είναι τα μικρά ανθέμια με μικρά φύλλα στο λαιμό των αγγείων. Αρκετά συχνά οι ζωγράφοι της ομάδας προσθέτουν επιγραφές των μορφών. Της αποδίδονται μερικοί αμφορείς με λαιμό μικρότεροι σε μέγεθος από το σύνηθες.

 

Αχιλλέας(;) - Πενθεσίλεια, Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F1847

Ερμής-Αθηνά-Δίας-Ήρα-Άρης, Αναχώρηση πολεμιστών, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 229

Αθηνά-Ερμής-Ποσειδώνας, Γυναίκες, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F224

 

Ομάδα της Μήδειας Η ομάδα οφείλει την ονομασία της στον Μπίζλι, από αγγείο του Βρετανικού Μουσείου όπου εικονίζεται η Μήδεια να θυσιάζει κριάρι. Ασχολήθηκαν κυρίως με μικρούς αμφορείς και αντλούν τα θέματά τους από τη μυθολογία

 

 1. Η Μήδεια αναγεννά το κριάρι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1837,0609.62/B221 (επώνυμο αγγείο)

 2. Ο Αχιλλέας κι ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, The J. Paul Getty Museum, 71.AE.441 (κοντά στην Ομάδα της Μήδειας)

 3. Απόλλωνας κιθαρωδός, Άρτεμη/Αμφιτρίτη, Ποσειδώνας, Αφροδίτη/Λητώ, Ερμής, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1842,0407.2/B262

 4. Ο Ηρακλής μάχεται με τον Κένταυρο Νέσσο, The J. Paul Getty Museum, 88.AE.24

 5. Τριπτόλεμος, Περσεφόνη, Δήμητρα, Απόλλωνας, Βουδαπέστη, Μουσείο Καλών Τεχνών, 50.732

 6. Σύγκρουση Αχιλλέα-Μέμνονα, Dallas, Museum of Fine Arts, 1965.29.M

 

Ομάδα του Περιζώματος Η ομάδα οφείλει την ονομασία της στο λευκό περίζωμα που φορούν οι αθλητές, οι πολεμιστές που χορεύουν και οι συμποσιαστές. Κάποια νέα σχήματα που εμφανίζεται γύρω στο 520 είναι ο στάμνος, ο μόνωτος κάνθαρος που προορίζεται για την αγορά της Δύσης και, τέλος, ένας μεταγενέστερος στάμνος διαφορετικού σχήματος με υψηλό λαιμό.

 

Αθλητές, Cabinet des Medailles, 354

Συμπόσιο, Κωμός, Los Angeles, County Museum, 50.8.2

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Μαινάδες, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.96 / B277

Αθλητές, Σάτυροι και Μαινάδες, Cabinet des Medailles, 252

 

Ζωγράφος του Ευφίλητου Ο Μπίζλι τον ονόμασε Ευφίλητο από την επιγραφή «καλός» σε έναν παναθηναϊκό αμφορέα. Ζωγράφισε αρκετά είδη αγγείων, είναι όμως γνωστός για τους Παναθηναϊκούς αμφορείς, στους οποίος φαίνεται η λεπτότητα της δουλειάς του και η επιμονή στη λεπτομέρεια. Ακολουθώντας τις σημαντικές αλλαγές της εποχής, απέδωσε με μεγαλύτερη αληθοφάνεια τις ανατομικές λεπτομέρειες. Η δουλειά του της δεκαετίας του 520 είναι πολύ κατώτερη.

 

 1. Δρομείς, Βοστόνη, mfa, 99.520

 2. Πένταθλο, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1842,0314.1 / B134

 3. Δρομείς, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.177 / B137

 4. Δρομείς, Νέα Υόρκη, met, 14.130.12

 5. Διόνυσος, Αναχώρηση πολεμιστή, Βοστόνη, mfa, 86.155 / B137

 6. Αποθέωση του Ηρακλή, Ο Ηρακλής και ο Τρίτων, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.70 / B201

 7. Διόνυσος, Tampa Museum of Art, 1986.27

 8. Αποθέωση του Ηρακλή, Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 254

 9. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F290

 

Ζωγράφος της Μαδρίτης Αν και είναι γνώστης των ανατομικών επιτεύξεων των συγχρόνων του ζωγράφων της ερυθρόμορφης, ο ίδιος παρέμεινε αρκετά συντηρητικός και όχι πολύ πειστικός. Σε μερικά αγγεία του χρησιμοποιεί την δευτερεύουσα ζώνη με τα ζώα.

 

 1. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Νέοι με άλογα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1867,0508.958 / B159

 2. Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional, 10913

 3. Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 293

 4. Συμπόσιο Ηρακλή, The Art Museum, Princeton University, 170

 5. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Berlin, Antikensammlung, F1870

 

Ζωγράφος του ΠριάμουΑξιόλογος και παραγωγικός ζωγράφος. Πήρε το όνομά του από τον Πρίαμο, το βασιλιά της Τροίας, που τον ζωγράφισε σε μια υδρία του. Η δουλειά του είναι ευφάνταστη πρωτοτυπώντας στη λεπτομέρεια και τη σύνθεση. Το στιλ του σχετίζεται με αυτό του Ψίακα και του Ζωγράφου του Ανδοκίδη, του οποίου υπήρξε μαθητής. Η δράση του τοποθετείται ανάμεσα στο 520-515 ως το 505 π.Χ. Προτιμά να ζωγραφίζει βρύσες και παραστάσεις αρμάτων με την Αθηνά και τον Ηρακλή.

 

 1. Κρήνη, Διόνυσος-Ερμής, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.17 / Β 332

 2. Ο Ηρακλής οδηγείται στον Όλυμπο, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.37 / Β 200

 3. Κρήνη, Βοστόνη, mfa 61.195

 4. Απόλλωνας κιθαρωδός-Ερμής, Διόνυσος, Αναχώρηση πολεμιστών, Βρετανικό Μουσείο, 1867,0508.952 / B255

 5. Αχιλλέας,-κακοποίηση σορού Έκτορα, Αμαζόνες, Βρετανικό Μουσείο, 1899,0721.3

 6. Απόλλωνας κιθαρωδός, Αριάδνη, Διόνυσος, Ερμής, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.48 / B259

 7. Απόλλωνας κιθαρωδός, Διόνυσος, Ερμής, Μούσες, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.6 / B347

 8. Ερμής, Εστία, Αθηνά, Ηρακλής, Απόλλωνας, Άρτεμη, Διόνυσος, Αριάδνη, Έριδα, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.84 / B345

 9. Ηρακλής και Τρίτων, Αναχώρηση πολεμιστή, Μουσείο του Λούβρου, F 286

 10. Απόλλωνας, Άρτεμη, Ερμής, Λητώ, Ίριδα, Μουσείο του Λούβρου, F 297

 11. Ηρακλής-Κέρβερος, Αθηνά, Περσεφόνη, Ρώμη, Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, 131423

 12. Διόνυσος, Λουόμενες, Ρώμη, Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, 106463

 13. Πρίαμος, λύτρα Έκτορος, Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional, 10920

 14. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional, 1999/99/53

 15. Διόνυσος, Ηρακλής-Αθηνά, The Art Museum, Princeton University, 346

 16. Διόνυσος-Αριάδνη-Ερμής-Αθηνά, Αναχώρηση άρματος, The Art Museum, Princeton University, 167

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft)Επηρεασμένος από τον ερυθρόμορφο περιγράφει με εγχάραξη αρκετές από τις μορφές του. Αγαπημένο του θέμα οι διονυσιακές σκηνές. Τα έργα του σε αμφορείς τύπου Α είναι επιβλητικά και με έντονη παρουσία. Ο Μπίζλι διακρίνει σχέσεις με τον Ζωγράφου του Πριάμου αλλά και με τον Ψίακα. Κάποια από τα έργα του συγκρίνονται ακόμη και με εκείνα των Σκαπανέων. Διακρίνεται, επίσης, για την απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών.

 

 1. Πομπή με άρμα-τέθριππο άρμα, Νέα Υόρκη, met, 06.1021.67

 2. Αποθέωση του Ηρακλή, Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Βοστόνη, mfa, 98.919

 3. Διόνυσος-Σάτυροι, Σκηνή μάχης, Βοστόνη, mfa, 80.612

 4. Διόνυσος-Μαινάδες, Απόλλωνας-Άρτεμη-Λητώ, Βουδαπέση, mfa, 50.612

 5. Διόνυσος-Απόλλωνας-Ερμής, Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για το δελφικό τρίποδα, Βρετανικό Μουσείο, 1843,1103.89 / B195

 6. Ο Ηρακλής και ο ερυμάνθιος κάπρος, Διόνυσος-Μαινάδες, Μαδρίτη, Museo Arqueologico Nacional, 10914 / L72

 7. Διόνυσος-Μαινάδες, Σκηνή μάχης, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 208

 8. Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Αναχώρηση πολεμιστή, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 215

 9. Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Αθλητές, Τολέδο, Museum of Art, 1963.26

 10. Λύτρα Έκτορος, Αναχώρηση πολεμιστή, Τολέδο, Museum of Art, 1972.54

 

Ζωγράφος της Αυγής (Daybreak) Οφείλει την ονομασία του σε λήκυθο που δείχνει τον Ηρακλή σε κύπελλο του Ήλιου. Σύμφωνα με τον Μπόρντμαν έχει σωστή αίσθηση της λεπτομέρειας και του χρώματος. Ασχολήθηκε με ληκύθους, οινοχόες, όλπες, ζωγραφίζοντας μυθολογικά, κυρίως, θέματα.

 

Ήλιος, Βοστόνη, mfa, 03.783 (επώνυμο αγγείο)

Είδωλο Αχιλλέα, Σκηνή μάχης, Βρετανικό Μουσείο, 1848,0619.2 / B240

Του αποδίδονται επίσης:

Διόνυσος και Αριάδνη, Cabinet des Medailles, 257

 

Ζωγράφος της Γέλας Οφείλει την ονομασία του στον μεγάλο αριθμό αγγείων που βρέθηκαν στη Γέλα της Σικελίας. Αρχίζει τη σταδιοδρομία του αυτήν την εποχή και συνεχίζει στον ερυθρόμορφο. Προσεγγίζει με πρωτοτυπία τον μύθο και τις σκηνές της καθημερινής ζωής, παρά τις απροσεξίες του στην τεχνοτροπία. Ιδιαίτερη αγάπη φαίνεται να έχει στα λουλούδια με τα οποία διακοσμεί τους ώμους των ληκύθων. Σε πολλά αγγεία του χρησιμοποίησε το λευκό βάθος.

 

 1. Ήλιος, Βοστόνη, mfa, 93.99

 2. Τρεις άνδρες, Βοστόνη, mfa, 99.526

 3. Πομπή ανδρών, Νέα Υόρκη, met, 06.1021.79

 4. Χορός ορνίθων, Βρετανικό Μουσείο, Β 509

 5. Απόδραση του Οδυσσέα, Copenhagen, National Museum, 13788

 6. Ηρακλής και Φόλος, Βοστόνη, mfa, 93.100

 7. Αθλητές, Δήλος, Αρχαιολογικό Μουσείο, B6.133

 8. Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0330.5 / B528

 9. Αρματοδρομία, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.179 / B582

 10. Διόνυσος-Σάτυρος-Μαινάδα, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0728.8

 11. Διόνυσος-Σάτυρος-Μαινάδα, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0728.224

 12. Ο Αχιλλέας μπροστά από τον τύμβο του Πάτροκλου, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0728.248 / B543

 13. Θυσία στην Αθηνά, Βρετανικό Μουσείο, 1905,0711.1

 14. Ηρακλής και Αθηνά, Βρετανικό Μουσείο, 1842,0728.925 / B498

 15. Κένταυρος Φόλος και Κένταυρος, The J. Paul Getty Museum, 80.AE.19

 16. Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα, Cabinet des Medailles, 284

 17. Αθλητές, Μουσείο του Λούβρου, F 162

 18. Αμαζόνες, Μουσείο του Λούβρου, F 322

 19. Σάτυρος και Μαινάδα, Μουσείο του Λούβρου, F 327

 

Ζωγράφος των Κάκτων Πήρε το όνομά του από τα αγκαθωτά "αχλάδια" πάνω στους βλαστούς των ανθεμίων του. Ήταν ιδιαίτερα ικανός στην απόδοση των λεπτομερειών.

 

Ο Ηρακλής και ο ταύρος της Κρήτης, Ζωγράφος των Κάκτων

 

Ζωγράφος-Ομάδα της Φανυλλίδος Ονομάστηκε έτσι από το όνομα του αναθέτη μια λήκυθου στη Δήλο. Ήταν μέλος μιας μεγαλύτερης ομάδας αγγειογράφων, ιδιαιτέρως ληκύθων, κυρίως των παλαιών με το κωνικό σχήμα. Κάποια αγγεία τους φέρουν γραμμική διακόσμηση στο λαιμό, ενώ τα ανθέμια και οι λωτοί έχουν καταντήσει απλές ακτίνες ή φύλλα στον ώμο. Το θεματολόγιό τους είναι μαζικής παραγωγή με καθιερωμένες παραστάσεις, όπως ο αποχαιρετισμός πολεμιστή ή ο Διόνυσος ανάμεσα σε μάτια. Η τεχνοτροπία ποικίλλει, χωρίς να ξεπερνά το μέτριο.

 

Ζωγράφος της Φανυλλίδος

Ηρακλής και Κύκνος, Βρετανικό Μουσείο, 1864,1007.265 / B529

Αναχώρηση πολεμιστή, Cabinet des Medailles, 288

Σάτυρος, Βρετανικό Μουσείο, 1864,1007.261 / B559

Ομάδα της Φανυλλίδος

Αναχώρηση πολεμιστή, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2753

Αναχώρηση πολεμιστή, Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2755

 

Ζωγράφος του Ταλείδη Θεωρείται ελάσσων καλλιτέχνης. Του χρωστάμε τον αμφορέα με τη ζύγιση εμπορευμάτων.

 

Ζωγράφος του Ταλείδη, Ζύγιση εμπορευμάτων-Θησέας και Μινώταυρος

 

Τα τελευταία μελανόμορφα αγγεία κάτω

 

Από το 500 π.Χ. κ.ε., παρά την επικράτηση του ερυθρόμορφου ρυθμού, εξακολουθούν να παράγονται μελανόμορφα αγγεία. Γενικώς η ποιότητά τους δεν είναι καλή, με κάποιες εξαιρέσεις, φυσικά. Αγοράζονται από τις οικονομικά κατώτερες τάξεις και εξάγονται στις άλλες ελληνικές πόλεις. Μόνο οι μεγάλες αγορές της Ετρουρίας, Καμπανίας και Ναυκράτιδος προτιμούν το νέο ρυθμό.

Στα χρόνια αυτά έχουμε και τις δύο περσικές εισβολές το 490 και το 480 π.Χ.. Παρόλες τις καταστροφές στη διάρκεια της δεύτερης η παραγωγή αγγείων δεν επηρεάστηκε.

 

Ζωγράφος του Εδιμβούργου Γύρω στο 500 π.Χ. Του αποδίδεται η τεχνική της διακόσμησης μεγαλύτερων κυλινδρικών λυκήθων με μελανές μορφές σε λευκό έδαφος αντί του παραδοσιακού κόκκινου χρώματος του πηλού. Επίσης περιόρισε τον αριθμό των ανθεμίων από επτά σε πέντε. Ακόμη χρησιμοποίησε μελανό χρώμα στην απόδοση του γυναικείου δέρματος, αντί του συμβατικού λευκού από τη μελανόμορφη τεχνική.

Η τεχνοτροπία του είναι «καθαρή απλή και λιτή, η έκφραση των προσώπων του μάλλον κενή, με μεγάλα στρογγυλά μάτια» παρατηρεί ο Boardman.

 

 1. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Θησέας-Μινώταυρος, Αριάδνη, Αμαζόνα

 2. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Αθλητές

 3. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Τέθριππο άρμα

 4. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Ο Απόλλων ζεύει το άρμα του Άδμητου

 5. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Ο Ηρακλής και ο Κέρβερος, Επιστροφή οπλίτη

 6. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Ο Ηρακλής και ο Κύκνος

 7. Ζωγράφος του Εδιμβούργου, Ο γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα

 

Ζωγράφος του Θησέα Ανήκει σε μια ομάδα αγγειογράφων που προτιμά κυρίως λήκυθους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε ζωγραφίζει και άλλα αγγεία. Χρησιμοποιεί πολλές φορές λευκό έδαφος. Ο Beazley επισημαίνει: «Παρατηρεί σωστά τα ζώα, έχει μεγάλη φαντασία στα τέρατα, κι ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες του μελανόμορφου που πρόσεξε τη νέα μόδα για το μυθολογικό κύκλο του Θησέα, από τον οποίο πήρε το όνομά του.»

 

 1. Ζωγράφος του Θησέα, Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής

 2. Ζωγράφος του Θησέα, Αμαζόνα αντιμετωπίζει τέρας

 3. Ζωγράφος του Θησέα, Διονυσιακή πομπή

 4. Ζωγράφος του Θησέα, Αγώνες παγκράτιου-πάλης

 5. Ζωγράφος του Θησέα, Εργαστήριο κεραμικής

 6. Ζωγράφος του Θησέα, Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο

 7. Ζωγράφος του Θησέα, Ο Περσέας κυνηγάει τις Γοργόνες

 

Ζωγράφος της ΑθηνάςΠήρε το όνομά του από την προτίμησή του στις απεικονίσεις της Αθηνάς. Χρησιμοποιεί την τεχνική του λευκού βάθους που τη διδάχθηκε από το ζωγράφο του Εδιμβούργου. Πρόσθεσε έλικες με λεπτά κλειστά μπουμπούκια στα πέντε ανθέμια του ώμου, έβαψε μαύρους μερικούς λαιμούς, πρόσθεσε περίγραμμα στα όρθια ραβδιά του ώμου, κατάργησε τη γραμμή του εδάφους. Διακρίνεται για μια λιτή ζωντάνια, ενώ οι μορφές του τείνουν προς την απλοϊκότητα.

 

 1. Ζωγράφος της Αθηνάς, Ο Ηρακλής οδηγεί τη Σφίγγα

 2. Ζωγράφος της Αθηνάς, Οπλίτης χορεύει τον πυρρίχιο

 3. Ζωγράφος της Αθηνάς, Έφιππος πολεμιστής-Οπλίτης

 4. Ζωγράφος της Αθηνάς, Σάτυρος

 5. Ζωγράφος της Αθηνάς, Νέος με άλογο

 6. Ζωγράφος της Αθηνάς, Οπλίτης χορεύει τον πυρρίχιο

 7. Ζωγράφος της Αθηνάς, Αθηνά-Αχιλλέας(;)-Αίαντας(;)

 8. Ζωγράφος της Αθηνάς, Αθλητές

 

Κατηγορία της Αθήνας 581Πρόκειται για μια ομάδα καλλιτεχνών που ζωγράφισαν κυρίως ληκύθους στους ώμους των οποίων υπάρχουν ανθέμια, μπουμπούκια και ακτίνες. Το βάθος γεμίζει με φυλλωτά κλαδιά. Οι μορφές είναι απρόσεκτα σχεδιασμένες και επιπόλαιες.

 

 1. Κατηγορία της Αθήνας 581, Οπλίτες

 2. Κατηγορία της Αθήνας 581, Άρμα

 3. Κατηγορία της Αθήνας 581, Διόνυσος

 4. Κατηγορία της Αθήνας 581, Διαμάχη Ηρακλή-Απόλλωνα για το δελφικό τρίποδα

 

Ζωγράφος του ΜαραθώναΠήρε το όνομά του από τις πολλές ληκύθους που βρέθηκαν στον τύμβο των Μαραθωνομάχων. Εισάγει τις ζώνες με αφηρημένα σχέδια στο λαιμό και στο κατώτερο τμήμα πολλών αγγείων και ποικίλλει τους χώρους που σκεπάζονται με λευκό.

 

Ζωγράφος του Μαραθώνα, Διόνυσος-Μαινάδες

Ζωγράφος του Μαραθώνα, Διόνυσος-Μαινάδες

 

Ζωγράφος της ΣαπφώςΠήρε το όνομά του από το επώνυμο αγγείο που απεικονίζει τη Σαπφώ. Παρά τη βιαστική χάραξη οι μορφές του έχουν ζωντάνια. Γεμίζει το βάθος με πολλές επιγραφές χωρίς νόημα. Προτιμά νεκρικές σκηνές που μας δίνουν αρκετές πληροφορίες για τα έθιμα της εποχής του. Πολλά από τα αγγεία του είναι ζωγραφισμένα με την τεχνική Six.

 

 1. Ζωγράφος της Σαπφώς, Θυσία του Ηρακλή

 2. Ζωγράφος της Σαπφώς, Τοποθέτηση νεκρού στο φέρετρο

 3. Ζωγράφος της Σαπφώς, Πρόθεση νεκρού

 4. Ζωγράφος της Σαπφώς, Σάτυρος

 5. Ζωγράφος της Σαπφώς, Αθηνά

 6. Ζωγράφος της Σαπφώς, Αθηνά

 7. Ζωγράφος της Σαπφώς, Ετοιμασία αρμάτων

 

Ζωγράφος του Διόσφου Κατώτερος από το Ζωγράφο της Σαπφώς και με φτωχότερο θεματολόγιο. Πολλά από τα αγγεία του είναι ζωγραφισμένα με την τεχνική Six. Ασχολήθηκε με ληκύθους, μικρούς αμφορείς με λαιμό, μερικά όμως από τα καλύτερα έργα του είναι πάνω σε αλάβαστρα.

 

 1. Ζωγράφος του Διόσφου, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Ήρα-Ίρις-Αθηνά

 2. Ζωγράφος του Διόσφου,Ηώς-Μέμνων-Αχιλλέας, Ύπνος-Θάνατος-Σαρπηδόνας

 3. Ζωγράφος του Διόσφου, Ερμής-Αθηνά

 4. Ζωγράφος του Διόσφου, Διόνυσος-Μαινάδα

 5. Ζωγράφος του Διόσφου, Ο Περσέας και η Μέδουσα

 6. Ζωγράφος του Διόσφου, Σάτυρος-Νύφη

 7. Ζωγράφος του Διόσφου, Αμαζόνες-Επεξεργασία μαλλιού

 8. Ζωγράφος του Διόσφου, Θησέας και Μινώταυρος

 9. Ζωγράφος του Διόσφου, Ηώς- Μέμνων

 10. Ζωγράφος του Διόσφου, Ηρακλής και Στυμφαλίδες όρνιθες

 11. Ζωγράφος του Διόσφου, Οι Κένταυροι καταχώνουν τον Καινέα.

 12. Ζωγράφος του Διόσφου, Ηρακλής και Κύκνος, Αμαζονομαχία.

 13. Ζωγράφος του Διόσφου, Ηρακλής και Λερναία Ύδρα, Αθηνά.

 

Ζωγράφος του Αίμονα Οφείλει την ονομασία του στον Haspels ABL που τον ονόμασε Ζωγράφο του Αίμονα από τέσσερα αγγεία στα οποία εικονίζει τη Σφίγγα να καταβροχθίζει τα θύματά της. Το τελευταίο θύμα της Σφίγγας ήταν ο Αίμονας, ο γιος του Κρέοντα.

Ήταν δραστήριος ζωγράφος και ασχολήθηκε κυρίως με λεπτές ληκύθους, ιδιαίτερα με τις ληκύθους-καμινάδες, αυτές που τα κυλικόσχημα χείλη τους ανοίγουν προς τα έξω και ψηλώνουν αποκτώντας κοίλες πλευρές.

Οι μορφές του είναι λεπτές και εντάσσονται σε τοπίο με κλαδιά· πολλλές φορές φαίνεται να χειρονομούν χωρίς λόγο.

 

Ζωγράφος του Αίμονα, Ο Αχιλλέας κι ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, (κοντά) Βρετανικό Μουσείο, 1867,0508.961/B466

Ο Ηρακλής και ο ταύρος της Κρήτης, Βρετανικό Μουσείο, 1842,0728.980/B636

Νίκη και ταύρος, Βρετανικό Μουσείο, 1864,1007.283/B350

Σάτυροι μεταγγίζουν κρασί, Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο, 91.1.457

 

Ζωγράφος της Μέγαιρας (Beldam)Στο επώνυμο αγγείο του οι Σάτυροι βασανίζουν μια ανώνυμη γριά. Ειδικευόταν σε ληκύθους με αφηρημένα σχέδια, με λευκό βάθος και φυτικά ή διάγραμμα μοτίβα και ληκύθους με ανθέμια. Θεωρείται αρκετά καλός στο σχέδιο. Του άρεσαν, προφανώς, τα σαδιστικά θέματα, αφού γνωρίζουμε άλλο ένα αγγείο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας στο οποίο δεμένοι κρατούμενοι πετιούνται στη θάλασσα.

 

 1. Ζωγράφος της Μέγαιρας, Αμαζόνες

 2. Ζωγράφος της Μέγαιρας, Ηρακλής και Φόλος

 3. Ζωγράφος της Μέγαιρας, Αλάβαστρο

 4. Ζωγράφος της Μέγαιρας, Οπλίτες

 5. Ζωγράφος της Μέγαιρας, Πομπή ιππέων

 6. Ζωγράφος της Μέγαιρας, Αριάδνη, Θησέας, Μινώταυρος

 

Ζωγράφος της Κόκκινης ΓραμμήςΠήρε το όνομά του από τις κόκκινες γραμμές τις οποίες βάζει κάτω από τη διακοσμητική ζώνη. Συνήθως ζωγράφιζε μικρά αγγεία, έχει ζωγραφίσει όμως και μεγαλύτερα.

 

Ζωγράφος της Κόκκινης Γραμμής, Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας, Αθηνά

Ζωγράφος της Κόκκινης Γραμμής, Διόνυσος

Ζωγράφος της Κόκκινης Γραμμής, Απόλλωνας-Διόνυσος

Ζωγράφος της Κόκκινης Γραμμής, Γυναίκα-ταύροι

 

Κατηγορία του Βατικανού G47Στην κατηγορία αυτή βρίσκουμε αρκετά αγγεία με σκηνές της καθημερινής ζωής.

Κατηγορία του Βατικανού G47, Κρεοπώλης

Κατηγορία του Βατικανού G47, Σκηνή μάχης

 

Κατηγορία του ΆλτενμπουργκΌπως και στην προηγούμενη κατηγορία βρίσκουμε αρκετά αγγεία με σκηνές της καθημερινής ζωής.

 

Κατηγορία του Άλτενμπουργκ, Ο Ηρακλής και ο Κένταυρος Φόλος

 

 

Μελανόμορφος ρυθμός, ύστερη περίοδος 525 - 500  π.Χ. κάτω

 

Ο ζωγράφος του ΑνδοκίδηΕξετάζεται στον ερυθρόμορφο ρυθμό.

Ψίαξ Εξετάζεται στον ερυθρόμορφο ρυθμό.

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

 

Μιχάλης Τιβέριος, Ελληνική Τέχνη, Αρχαία Αγγεία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1996

John Boardman, Αθηναϊκά Ερυθρόμορφα Αγγεία - Κλασική Περίοδος, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1995

Προσεκτικές Ματιές στα Ελληνικά Αγγεία, επιμέλεια Tom Rasmussen & Nigel Spivey, εκδ. Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1997

Pierre Grimal, Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας,  University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1991

L. D. Caskey, J. D. Beazley, Attic Vase Paintings in the Museum of Fine Arts, Boston

Diana Buitron-Oliver, Attic Vase Painting in New England Collections

Perseus-tufts-edu

The Beazley Archive

Museum of Fine Arts, Boston

The Metropolitan Museum of Art

MoMA, The Museum of Modern Art

The State Hermitage Museum

British Museum

The J. Paul Getty Museum

Louvre Museum Official Website

The Walters Art Museum

Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen

Περιοδικό Αρχαιολογία

Βικιπαίδεια

 

αρχική