ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι ήρωες στην αγγειογραφία


 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω

Α

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος της Κόκκινης Γραμμής

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ο Αινείας μεταφέρει τον πατέρα του Αγχίση Ομάδα του Λέαγρου

Η φυγή του Αινεία Ζωγράφος της Altamura

 

Ιλίου πέρσις Ζωγράφος της Altamura

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ατίμωση Κασσάνδρας Πασέας

Ατίμωση Κασσάνδρας Ζωγράφος του Νάνου

Ατίμωση Κασσάνδρας Ζωγράφος του Κόδρου

 

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Εξηκίας

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος της Αθηνάς

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Λυσιππίδη

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Κιούζι

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς, Ερμής Ζωγράφος του Κιούζι

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ευφίλητου

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος της Μαδρίτης

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ράικροφτ

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Νικοξένου

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς κοντά στην Ομάδα της Μήδειας

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς κοντά στην Ομάδα του Αίμονα

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ανώνυμος

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ανώνυμος

Ο Αίαντας και ο Αχιλλέας παίζουν πεσσούς Ανώνυμος


Αναχώρηση του Αίαντα Όλτος

Ο Αγαμέμνονας παίρνει τη Βρισηίδα, Πρεσβεία στον Αχιλλέα Μάκρων

Η διακοπή της μονομαχίας του Έκτορα με τον Αίαντα Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ο Αίαντας μεταφέρει τον νεκρό Αχιλλέα Ζωγράφος του Αντιμένη

Οδυσσέας-Βρισηίδα, Ψηφοφορία για τα όπλα του Αχιλλέα Ζωγράφος του Βρύγου

Διαμάχη Οδυσσέα Αίαντα για τα όπλα του Αχιλλέα - Ψηφοφορία για τα όπλα Ζωγράφος του Βρύγου

Η διαμάχη Αίαντα και Οδυσσέα Ομάδα του Λέαγρου

Διαμάχη Αίαντα - Οδυσσέα για τα όπλα του Αχιλλέα, Ο Νεοπτόλεμος παραλαμβάνει τα όπλα του Αχιλλέα, Δούρις

 

Η αυτοκτονία του Αίαντα Πρώιμη κορινθιακή

Η αυτοκτονία του Αίαντα Εξηκίας

Η Τέκμησσα καλύπτει τον νεκρό Αίαντα Ζωγράφος του Βρύγου

 

Ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσμο Ζωγράφος της Νέκυιας

 

 

Αναγνώριση του Θησέα, Ζωγράφος της Οινάνθης

Θέμις και Αιγέας Ζωγράφος του Κόδρου

 

Δίας-Αίγινα(;) Ζωγράφος της Providence

Δίας-Αίγινα Ζωγράφος του Βορέου

 

Ο γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα Σοφίλος

Η εκδίκηση του Ορέστη Ζωγράφος του Βερολίνου

Ο Ορέστης σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Αναγνώριση του Θησέα, Ζωγράφος της Οινάνθης

Ο Ακάμαντας και ο Δημοφώντας ελευθερώνουν την Αίθρα Ομάδα Οφθαλμωτών Σειρήνων

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ακάμαντας, Δημοφώντας, Αίθρα Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Τρωίλο Ομάδα του Λέαγρου

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Διομήδης - Αινείας Ζωγράφος του Tyszkiewicz

Ο Αινείας μεταφέρει τον πατέρα του Αγχίση Ομάδα του Λέαγρου

Η φυγή του Αινεία Ζωγράφος της Altamura

 

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ο Ακάμαντας και ο Δημοφώντας ελευθερώνουν την Αίθρα Ομάδα Οφθαλμωτών Σειρήνων

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Ο θάνατος του Ακταίωνα Ζωγράφος των δασύτριχων Σατύρων

Θάνατος του Ακταίωνα Ζωγράφος του Λυκάονος

Θάνατος του Ακταίωνα Ζωγράφος του Γήρατος

Παν, Άρτεμη, Ακταίων Ζωγράφος του Πανός

 

Ηρακλής - Άλκηστη (;) Ζωγράφος της Αιώρας

 

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τα φίδια Ζωγράφος του Βερολίνου

 

Αμαζόνα με σφενδόνα Ζωγράφος του Klugmann

Ηρακλής - Αμαζόνες Παναίτιος-Ονήσιμος

Αμαζονομαχία, Ηρακλής - Ανδρομάχη, Τιμιάδης-Παναρίστη, Τελαμώνας-Αινίππη Ζωγράφος του Τιμιάδη

Αμαζόνες Ζωγράφος του Διόσφου

Αμαζονομαχία Ζωγράφος της Ερέτριας

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Καστελάνι

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Γκουλιέλμι

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Γκόλτιρ

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Γκόλτιρ

Αμαζονομαχία Ζωγράφος της Bologna 279

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Αλκίμαχου

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Νάνου

Αμαζονομαχία Ζωγράφος του Christie

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

Αμαζονομαχία Ζωγράφος της Σουέσσουλα

Αμαζονομαχία Ζωγράφος της Σουέσσουλα

Αμαζόνες Ζωγράφος της Γέλας

Φόρβας, Θησέας, Αμαζόνα ΜΕΛΟΣΑ Ζωγράφος του Έκτορος

Ο Θησέας μάχεται με Αμαζόνα Ζωγράφος του Επιμήδη

Αμαζονομαχία, Θησέας-Ανδρομάχη, Φόρβας-Αλεξάνδρα Ομάδα της Αλεξάνδρας

Ο Θησέας αρπάζει την Αντιόπη, Πειρίθοος, Φόρβας, Ευφρόνιος

 

Αμυμώνη και Δαναός (;) Ζωγράφος της Providence

Ποσειδώνας - Αμυμώνη Ζωγράφος του Μελέαγρου

Ποσειδώνας - Αμυμώνη Ζωγράφος της Περσεφόνης

Ποσειδώνας-Αμυμώνη Ζωγράφος του Erbach

 

Αμφιάραος και Εριφύλη Ζωγράφος του Νάνου

 

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τα φίδια Ζωγράφος του Βερολίνου

 

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Ο Νεοπτόλεμος θανατώνει τον Πρίαμο Ομάδα Ε

Έκτορας και Ανδρομάχη, Δούρις, 480 π.Χ.

Έκτορας και Ανδρομάχη, Ζωγράφος των Επιγραφών

 

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Ανδρομέδα - Κηφέας Ζωγράφος των Νιοβιδών

Ο Περσέας σώζει την Ανδρομέδα από το κήτος Ομάδα της Ανδρομέδας

 

Ανταίος Ευφρόνιος

Ανταίος Ομάδα του Λέαγρου

 

Αχιλλέας - Μέμνων - Αντίλοχος Ζωγράφος της Αυγής

 

Ερμής, Διόνυσος, Αριάδνη, Ποσειδών, Αμφιτρίτη Ζωγράφος του Δικαίου

Αριάδνη-Διόνυσος Ομάδα του Λέαγρου

Διόνυσος και Αριάδνη Ομάδα του Λέαγρου

Αριάδνη-Διόνυσος Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

Ο Διόνυσος κυνηγά την Αριάδνη Ζωγράφος του Lewis

Διόνυσος-Αριάδνη-Ερμής Ζωγράφος της Θρηνωδού του Βατικανού

Διόνυσος, Αριάδνη, Ερμής, Αθηνά Ζωγράφος του Πριάμου

Διόνυσος - Αριάδνη, Θεατρική παράσταση Ζωγράφος του Προνόμου

Διόνυσος-Αριάδνη Ζωγράφος του Μελέαγρου

Διόνυσος, Ερμής, Αριάδνη, Δίας Επιτηδευμένος

Διόνυσος, Ερμής, Αριάδνη, Δίας Επιτηδευμένος

Διόνυσος, Αριάδνη Επιτηδευμένος

Διόνυσος, Αριάδνη Ζωγράφος της Τήλου

Διόνυσος, Αριάδνη Ζωγράφος της Τήλου

Διονυσιακός θίασος, Αριάδνη, Ερμής Ζ. του Αντιμένη

Αριάδνη και διονυσιακός θίασος Ζωγράφος της Γρυπομαχίας της Οξφόρδης

Ερμής, Διόνυσος, Αριάδνη Ζωγράφος του Πριάμου

Διόνυσος-Αριάδνη-Έρωτας Ομάδα L.C.

Διόνυσος-Αριάδνη-Έρωτας-Σάτυρος Ζωγράφος του Ορέστη

Διόνυσος-Αριάδνη-Έρωτας-Θησέας Ομάδα L.C.

Ο Θησέας εγκαταλείπει την Αριάδνη, Ζωγράφος του Συλέως

Θησέας-Αριάδνη-Φαία Κρομμυώνος-Προκρούστης-Σκίρων-Ταύρος Μαραθώνα Ζωγράφος του Λούβρου G 265

Αριάδνη-Διόνυσος, Αφροδίτη-Άρης, Δίας-Ήρα, Αμφιτρίτη-Ποσειδώνας, Περσεφόνη-Πλούτωνας, Γανυμήδης Ζωγράφος του Κόδρου

Αποθέωση του Ηρακλή Ομάδα L.C.

 

Θησέας και Αριάδνη, Κρητική πρόχους

Θησέας και Μινώταυρος Βοιωτικός σκύφος

Θησέας και Μινώταυρος Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

 

Αρμόδιος - Αριστογείτων - Ίππαρχος Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

 

Ο Νεοπτόλεμος σφαγιάζει τον Αστυάνακτα Ομάδα του Πολύφημου

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Ιλίου πέρσις Ζωγράφος της Altamura

 

Αγγείο Francois Κλειτίας

Το κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου Ζωγράφος του Λονδίνου Β76

Πηλέας και Αταλάντη Ζωγράφος του Aberdeen

Πηλέας και Αταλάντη, Ζωγράφος των Επιγραφών

 

Αχιλλέας - Κένταυρος Χείρων - Πηλέας Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη

Αχιλλέας Ζωγράφος του Αχιλλέα

Ηώς-Μέμνων-Αχιλλέας Ζωγράφος του Διόσφου

Αχιλλέας, Θέτιδα, Πηλέας, Νεοπτόλεμος Λυδός

Πρεσβεία στον Αχιλλέα Ζ. της Tarquinia

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Ευρύμαχο, Ζωγράφος των Επιγραφών

Χείρων - Αχιλλέας - Πηλέας, Ζωγράφος του Διόσφου


Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Εξηκίας, 530 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ανδοκίδη, 525-520 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ευφίλητου, 520-510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος της Μαδρίτης, 520-510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ράικροφτ, 520-510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου, 520-510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Ανδοκίδη, 520-500 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου, 510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου, 510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ομάδα του Λέαγρου, 510-500 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος του Κιούζι, 510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Ερμής Ζωγράφος του Κιούζι, 510 π.Χ.

Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς Ζωγράφος της Αθηνάς, 500-480 π.Χ.


Αχιλέας και Τρωίλος (δίνος) Ζωγράφος του Ιππέα

Αχιλέας και Τρωίλος (κύλικα) Ζωγράφος του Ιππέα

Καταδίωξη του Τρωίλου, αγγείο Francois Κλειτίας, 570-565 π.Χ.

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος C, 575-565 π.Χ.

Η καταδίωξη του Τρωίλου Ζωγράφος BMN, 575-500 π.Χ.

Αχιλλέας, Τρωίλος, Πολυξένη Ζωγράφος C, 575 π.Χ.

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, 560-550 π.Χ.

Καταδίωξη Τρωίλου, Πολυξένη Λυδός, 550 π.Χ.

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, 540-480 π.Χ.

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού, 530 π.Χ.

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Τρωίλο Ομάδα του Λέαγρου, 510-500 π.Χ.


Ο Αχιλλέας σκοτώνει την Πενθεσίλεια Εξηκίας, 535-530 π.Χ.

Ο Αχιλλέας σκοτώνει την Πενθεσίλεια Εξηκίας, 530-525

Ο Αχιλλέας θανατώνει την Πενθεσίλεια Ζωγράφος της Πενθεσίλειας, 455 π.Χ.

Αχιλλέας(;) - Πενθεσίλεια Ομάδα της Τριπλής Γραμμής, 500 π.Χ.


Έκτορας

Αχιλλέας, κακοποίηση Έκτορα Ζωγράφος του Πριάμου, 520-510 π.Χ.

Αχιλλέας, κακοποίηση Έκτορα Ομάδα του Λέαγρου, 510-500 π.Χ.

Αχιλλέας και Έκτορας Ζωγράφος του Βερολίνου, 490-460 π.Χ.

Ο Αχιλλέας καταδιώκει τον Έκτορα, Πρίαμος - Εκάβη Ζωγράφος του Χυτηρίου, 490-480 π.Χ.

Αχιλλέας και νεκρός Έκτορας Μάκρων, 490-485 π.Χ.

Έκτορας και Ανδρομάχη, Δούρις, 480 π.Χ.

 

Λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Ράικροφτ, 520-510 π.Χ.

Λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Βρύγου, 485 π.Χ.


Μέμνων

Αχιλλέας - Μέμνων, Μηλιακός αμφορέας

Αχιλλέας-Μέμνων-Θέτιδα-Ηώ Ζωγράφος C, 600-550 π.Χ.

Αχιλλέας - Μέμνων Ζωγράφος της Αυγής, 500 π.Χ.

Αχιλλέας και Μέμνων Ζωγράφος του Βερολίνου, 490-460 π.Χ.

Αχιλλέας - Μέμνων Ζωγράφος του Tyszkiewicz, 480-470 π.Χ.

Σύγκρουση Αχιλλέα-Μέμνονα, Ομάδα της Μήδειας, 575-525 π.Χ.

Ηώς-Μέμνων-Αχιλλέας Ζωγράφος του Διόσφου, 500 π.Χ.

Ερμής, ψυχοστασία Ζωγράφος των Συρακουσών

Μονομαχία Αχιλλέα-Μέμνωνα, Ψυχοστασία Ζωγράφος του Λούβρου Ε736, Υδρία Ricci


Βρισηίδα

Ο Αχιλλέας και η Βρισηίδα Όλτος, 510-500 π.Χ.

Η Βρισηίδα οδηγείται μακριά από τον Αχιλλέα Ζωγράφος της Βρισηίδος, 480 π.Χ.

Η Βρισηίδα οδηγείται μακριά από τον Αχιλλέα Ζωγράφος της Βρισηίδας, 480 π.Χ.

Ο Αγαμέμνονας παίρνει τη Βρισηίδα, Πρεσβεία στον Αχιλλέα Μάκρων, 480-470 π.Χ.

Αχιλλέας - Οδυσσέας, Πρεσβεία Δούρις, 470 π.Χ.


Πάτροκλος

Αχιλλέας-Έκτορας-Πάτροκλος Εξηκίας, 575-525 π.Χ.

Αχιλλέας επιδένει την πληγή του Πατρόκλου Σωσίας, 500 π.Χ.

Ο Αχιλλέας μπροστά από τον τύμβο του Πάτροκλου Ζωγράφος της Γέλας, 500-480 π.Χ.

Θρήνος του Αχιλλέα Ζωγράφος της Ερέτριας, 420 π.Χ.

Αχιλλέας, Φοίνικας, Πάτροκλος, Πολύγνωτος


Όπλα Αχιλλέα

Η Θέτιδα παραδίνει τα όπλα στον Αχιλλέα Ζωγράφος του Λονδίνου Β76, 575-550 π.Χ.

Ο Αχιλλέας παίρνει τα όπλα του Ζωγράφος Camtar, 550 π.Χ.

Η Θέτιδα παραδίνει τα όπλα στον Αχιλλέα Ζωγράφος του Άμαση, 520-515 π.Χ.

Ο Ήφαιστος παραδίνει στη Θέτιδα τα όπλα του Αχιλλέα Ζωγράφος του Χυτηρίου, 500-475 π.Χ.

Οι Νηρηίδες φέρνουν τα όπλα στον Αχιλλέα Ζωγράφος της Γενεύης


Θάνατος Αχιλλέα

Ο Αίαντας μεταφέρει το νεκρό Αχιλλέα Ζωγράφος του Αντιμένη

Διαμάχη Οδυσσέα Αίαντα για τα όπλα του Αχιλλέα - Ψηφοφορία για τα όπλα Ζωγράφος του Βρύγου

Διάσωση σορού Αχιλλέα Εξηκίας

 

Β

Ο Βορέας καταδιώκει την Ωρείθυια Ζωγράφος του Ευαίωνος

 

Αθηνά-Βουζύγης-Κέκροπας Ζωγράφος του Ηφαίστου

 

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Βούσιρη Ζωγράφος του Βούσιρη

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Βούσιρη Ζωγράφος της Αιώρας

Βούσιρης Επίκτητος

Ηρακλής-Βούσιρης Ζωγράφος του Πανός

 

Γ

Γανυμήδης - Δίας Ζωγράφος του Βερολίνου

Γανυμήδης - Δίας Ζωγράφος του Βρύγου

Γανυμύδης - Δίας Ζωγράφος του Πανός

Γανυμήδης Ζωγράφος του Πανός

Γανυμήδης Ζωγράφος του Γήρατος

Αριάδνη-Διόνυσος, Αφροδίτη-Άρης, Δίας-Ήρα, Αμφιτρίτη-Ποσειδώνας, Περσεφόνη-Πλούτωνας, Γανυμήδης Ζωγράφος του Κόδρου

Οινόμαος, Πέλοπας, Ιπποδάμεια Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Μάχη του Ηρακλή με τον τρισώματο Γηρυόνη Μέση πρωτοκορινθιακή

Μάχη του Ηρακλή με τον τρισώματο Γηρυόνη Ζωγράφος των Επιγραφών

Γηρυόνης Ζωγράφος του Νέσσου

Γηρυόνης Ομάδα Ε

Ηρακλής - Γηρυόνης Ομάδα Ε

Ηρακλής - Γηρυόνης Ομάδα του Πρίνστον

Αθηνά, Ηρακλής, Γηρυόνης Ζωγράφος της Αιώρας

Αθηνά, Ηρακλής, Γηρυόνης Κατηγορία του Cabinet des Médailles 218

Τα βόδια του Γηρυόνη Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105

 

Γλαύκος και Πολύειδος Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Δ

Αμυμώνη και Δαναός (;) Ζωγράφος της Providence

 

Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο Ζωγράφος της Παντοξένας

 

Ηρακλής και Δηιάνειρα, Μηλιακός αμφορέας

Νέσσος και Διηάνειρα Ζωγράφος του Αμβρόσιου

Ηρακλής-Δηιάνειρα-Ύλλος-Οινέας, Ζωγράφος των Σειρήνων

 

Ε

Μενέλαος, Έκτορας, Εύφορβος, Ρυθμός των Αιγάγρων

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Τρωίλο Ομάδα του Λέαγρου

Αγγείο Francois, Η καταδίωξη του Τρωίλου Κλειτίας

Εξοπλισμός του Έκτορα Ευθυμίδης

Η διακοπή της μονομαχίας του Έκτορα με τον Αίαντα Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Αχιλλέας και Έκτορας, Αχιλλέας και Μέμνων Ζωγράφος του Βερολίνου

 Λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Βρύγου

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Αχιλλέας και νεκρός Έκτορας Μάκρων

Αχιλλέας, κακοποίηση Έκτορα Ομάδα του Λέαγρου

Αχιλλέας, κακοποίηση Έκτορα Ζωγράφος του Πριάμου

Ο Αχιλλέας καταδιώκει τον Έκτορα, Πρίαμος - Εκάβη Ζωγράφος του Χυτηρίου

Η αναχώρηση του Έκτορα Ζωγράφος του Λονδίνου Β76

Αναχώρηση του Έκτορα, Πρίαμος, Εκάβη, Ζωγράφος του Έκτορος

Αχιλλέας-Έκτορας-Πάτροκλος Εξηκίας

Πρίαμος, λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Πριάμου

Λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Ράικροφτ

Έκτορας και Ανδρομάχη, Ζωγράφος των Επιγραφών

 

Η γέννηση της Ελένης Ζωγράφος του Ξενότιμου

 

Θησέας - Ελένης αρπαγή, Σκηνή μάχης Ομάδα του Λέαγρου

Θησέας - Αρπαγή της Ελένης Ζωγράφος του Αίαντα

 

Μενέλαος - Ελένη Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

Ανάκτηση Ελένης Λυδός

Ανάκτηση Ελένης Ομάδα Ε

Ανάκτηση Ελένης Ομάδα Ε

Ανάκτηση Ελένης Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού

Ανάκτηση Ελένης Ζωγράφος του Ελπίνικου

Ο Μενέλαος ανακτά την Ελένη Ζωγράφος της Γενεύης

Η αρπαγή της ωραίας Ελένης - Μενέλαος, Ανάκτηση Ελένης Μάκρων

Η αρπαγή της ωραίας Ελένης Ζωγράφος του Λουτρού

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Κάδμου

Αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη Ζωγράφος της Ελένης

Ελένη - Μενέλαος Επιτηδευμένος

Ο καλλωπισμός της Ελένης Ζωγράφος του Γάμου των Αθηνών

Ελένη, Πάρης, Αφροδίτη Ζωγράφος της Ειμαρμένης

Μενέλαος, Ελένη, Πάρη, Ζωγράφος των Επιγραφών

 

Οδυσσέας - Ελπήνορας Ζωγράφος του Λυκάονος

Ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσμο Ζωγράφος της Νέκυιας

 

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Γέννηση του Εριχθόνιου, Ζωγράφος της Οινάνθης

Γέννηση του Εριθχόνιου Ζωγράφος 2413 του Μονάχου

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

Αθηνά και Εριχθόνιος Ζωγράφος του Εριχθόνιου

 

Βορέας και Ωρείθυια Ζωγράφος της Ωρείθυιας

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Ευρώπη, Ερμής Ομάδα του Λέαγρου

 

Μενέλαος, Έκτορας, Εύφορβος, Ρυθμός των Αιγάγρων

 

Η

Ηρακλής-Ήβη Ζωγράφος του Sabouroff

 

Ο Ορέστης σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ο Ηρακλής στραγγαλίζει τα φίδια Ζωγράφος της Ναυσικάς

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τα φίδια Ζωγράφος του Βερολίνου


1ος άθλος, Το λιοντάρι της Νεμέας

Λιοντάρι της Νεμέας Ομάδα του Πολύφημου

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος της Κόκκινης Γραμμής

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Διόσφου

Λιοντάρι της Νεμέας Εξηκίας

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Αντιμένη

Λιοντάρι της Νεμέας, και ο ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος του Νικοσθένους

Λιοντάρι της Νεμέας Ομάδα Ε

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος Ν

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος των Αγκώνων

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Αντιμένη

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Αντιμένη

Λιοντάρι της Νεμέας Ομάδα του Λέαγρου

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Κιούζι

Λιοντάρι της Νεμέας Ομάδα του Περιζώματος

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Ευφίλητου

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος της Μαδρίτης

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Πριάμου

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Ράικφορτ

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Αίγισθου

Λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105


2ος άθλος, Η Λερναία Ύδρα

Λερναία Ύδρα Ζωγράφος του Αετού

Λερναία Ύδρα Ευφρόνιος

Λερναία Ύδρα Ζωγράφος της Σάμου

Λερναία Ύδρα Ζωγράφος του Γήρατος


3ος άθλος, Ο Ερυμάνθιος Κάπρος

Ερυμάνθιος κάπρος Ζωγράφος του Αχελώου

Ερυμάνθιος κάπρος Ομάδα του Τορόντο 305

Ερυμάνθιος κάπρος Ζωγράφος του Αντιμένη

Ερυμάνθιος κάπρος Ζωγράφος του Αντιμένη

Ερυμάνθιος κάπρος Ζωγράφος της Αιώρας

Ερυμάνθιος κάπρος Ομάδα του Λέαγρου

Ερυμάνθιος κάπρος Ζωγράφος του Ράικροφτ


4ος άθλος, Η Κερυνίτις Έλαφος

Κερυνίτις έλαφος Ζωγράφος του Γκουλιέλμι

Ο Ηρακλής και η Κερυνίτις έλαφος Ζωγράφος του Αχελώου


5ος άθλος, Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

Στυμφαλίδες όρνιθες Ζωγράφος της Σαπφώς

Στυμφαλίδες όρνιθες Ομάδα Ε


7ος άθλος, Ο ταύρος της Κρήτης

Ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος του Αρκεσίλα

Ταύρος της Κρήτης Ομάδα του Λέαγρου

Ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος του Ανδοκίδου

Ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος των Κάκτων

Ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος του Αίμονα

Ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105

Ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος της Δήλου

 


8ος άθλος, Τα άλογα του Διομήδη

Άλογα του Διομήδη Ψίαξ


10ος άθλος, Τα βόδια του Γηρυόνη

Μάχη του Ηρακλή με τον τρισώματο Γηρυόνη Μέση πρωτοκορινθιακή

Μάχη του Ηρακλή με τον τρισώματο Γηρυόνη Ζωγράφος των Επιγραφών

Γηρυόνης Ζωγράφος του Νέσσου

Γηρυόνης Ομάδα Ε

Ηρακλής - Γηρυόνης Ομάδα Ε

Ηρακλής - Γηρυόνης Ομάδα του Πρίνστον

Αθηνά, Ηρακλής, Γηρυόνης Ζωγράφος της Αιώρας

Αθηνά, Ηρακλής, Γηρυόνης Κατηγορία του Cabinet des Médailles 218

Τα βόδια του Γηρυόνη Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105


11ος άθλος, Ο Κέρβερος

Κέρβερος Ζωγράφος του Αετού

Κέρβερος Πασέας

Κέρβερος Ζωγράφος του Εδιμβούργου

Κέρβερος Ομάδα Ε

Κέρβερος Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Κέρβερος Ομάδα του Λέαγρου

Κέρβερος Ζωγράφος του Πριάμου


12ος άθλος, Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων

Κήπος των Εσπερίδων Ζωγράφος του Γκουλιέλμι

Κήπος των Εσπερίδων Ζωγράφος του Μειδία

Κήπος των Εσπερίδων Ζωγράφος του Γκουλιέλμι

Ο Ηρακλής και το κύπελλο του Ήλιου Ομάδα του Λέαγρου

Ηρακλής - Άτλαντας - Εσπερίδες Ζωγράφος της Πασιθέας


Αμαζόνες Παναίτιος-Ονήσιμος

Αμαζόνες Ζωγράφος Camtar

Αμαζόνες Κατηγορία του Cabinet des Medailles 218

Αμαζόνες Ζωγράφος του Λένινγκραντ


Τρίτωνας Ζωγράφος C

Τρίτωνας Ζωγράφος του Αχελώου

Τρίτωνας Κύκλος του Ζωγράφου του Αντιμένη

Τρίτωνας Ζωγράφος του Αντιμένη

Τρίτωνας Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων

Τρίτων-Νηρεύς Ομάδα του Τορόντο 395

Τρίτων Ζωγράφος του Κιούζι

Τρίτων Ζωγράφος του Κιούζι

Τρίτων Ζωγράφος του Κιούζι

Τρίτων Ζωγράφος του Ευφίλητου

Τρίτων Ζωγράφος του Πριάμου


Κύκνος κοντά στην Ομάδα του Τορόντο 305

Κύκνος Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

Κύκνος Ομάδα του Τορόντο 305

Κύκνος Ζωγράφος του Εδιμβούργου

Κύκνος Ζωγράφου του Διόσφου

Κύκνος Ευφρόνιος

Κύκνος Κατηγορία με Μαύρο Λαιμό

Κύκνος Ζωγράφος της Φανυλλίδος


Φόλος Ζωγράφος του Ιππέα

Φόλος Κατηγορία του Άλτενμπουργκ

Φόλος Ζωγράφος της Μέγαιρας

Φόλος Ζωγράφος του Αντιμένη

Φόλος Ζωγράφος της Γέλας


Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ανώνυμου

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Ανδοκίδου

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Ανδοκίδου

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ευθυμίδης

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Μύσων

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Κιούζι

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος της Μαδρίτης

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος της Μαδρίτης

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Ράικροφτ

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Ράικροφτ

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος της Γέλας

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος της Γέλας

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος του Δικαίου

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος των Σειρήνων


Νηρέας Ζωγράφος των Γοργόνων

Νηρέας Ζωγράφος του Βερολίνου

Νηρέας Ομάδα του Λέαγρου

Νηρέας Ζωγράφος του Πιστόξενου


Κένταυροι Επίκτητος

Κένταυρος Νέσσος Ζωγράφος του Νέσσου

Ο Νέσσος αρπάζει τη Δηιάνειρα, τη σύζυγο του Ηρακλή Αριστοφάνης

Ηρακλής, Νέσσος, Δηιάνειρα Ζωγράφος του Φάρους

Ηρακλής, Νέσσος, Δηιάνειρα, Οινέας Ομάδα της Μήδειας

Ηρακλής και Κένταυρος Επιτηδευμένος

Ηρακλής Ζωγράφος της Ευαίχμης

Ο Ηρακλής στην Κενταυρομαχία Ευφρόνιος

Πάλη του Ηρακλή με τους Κένταυρους Ευβοϊκός αμφορέας


Αχελώος Όλτος

Αχελώος Ζωγράφος του Αχελώου


Ανταίος Ευφρόνιος

Ανταίος Ομάδα του Λέαγρου


Ηρακλής-Αθηνά Ζωγράφος του Dutuit

Ηρακλής-Αθηνά-Έρωτας Ζωγράφος της Toya

Ηρακλής-Έρωτας-Αφροδίτη-Ήβη Ομάδα του Λονδίνου E230

Ερμής, Εστία, Αθηνά, Ηρακλής, Απόλλωνας, Άρτεμη, Διόνυσος, Αριάδνη, Έριδα Ζ. του Πριάμου

Ερμής, Ηρακλής κιθαρωδός, Αθηνά Ομάδα του Λέαγρου

Αρπαγή της Περσεφόνης Ομάδα του Λέαγρου

Θυσία (Νύχτα, Ήλιος, Ηώς) Ζωγράφος της Σαπφώς

Το συμπόσιο του Ευρυτίου Πρώιμη Κορινθιακή

Σώζει την Ησιόνη Ύστερη Κορινθιακή

Οδηγεί τη Σφίγγα Ζωγράφος της Αθηνάς

Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής Ζωγράφος του Θησέα

Ερμής-Ηρακλής-Ιόλαος Ζωγράφος του Αχελώου

Ηρακλής-Αθηνά Ομάδα του Τορόντο 305

Ηρακλής-Αθηνά Ζωγράφος του Πριάμου

Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής Ομάδα του Τορόντο 305

Διόνυσος, Ερμής, Ηρακλής, Σάτυρος Ζωγράφος του Θησέα

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Βούσιρη Ζωγράφος του Βούσιρη

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Βούσιρη Ζωγράφος της Αιώρας

Βούσιρης Επίκτητος

Ηρακλής-Βούσιρης Ζωγράφος του Πανός

Αθηνά και Ηρακλής στη Γιγαντομαχία Ζωγράφος του Αντιμένη

Αθηνά, Ηρακλής, Ερμής Ζωγράφος του Αντιμένη

Αθηνά και Ηρακλής Ζωγράφος του Αντιμένη

Αθηνά και Ηρακλής Ζωγράφος της Γέλας

Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής-Ιόλαος Ομάδα Οφθαλμωτών Σειρήνων

Αθηνά-Ηρακλής-Απόλλωνας-Ερμής Ομάδα Οφθαλμωτών Σειρήνων

Λίνος Ζωγράφος του Tyszkiewicz

Αργοναύτες Ζωγράφος των Νιοβιδών

Κάτω Κόσμος Ζωγράφος της Νέκυιας

Σκηνή μύησης  των Διόσκουρων και του Ηρακλή στα Ελευσίνια μυστήρια Ζωγράφος του Pourtalès

Παλαίμονας Ζωγράφος του Pourtalès

Ελευσίνιες θεότητες, Η γέννηση του Διόνυσου Ζωγράφος των Ελευσινίων

Ο Ηρακλής(;) και η Χίμαιρα Ζωγράφος της Αιώρας

Συμπόσιο Ηρακλή, Ζωγράφος της Μαδρίτης

Διόνυσος και Ηρακλής σε σκηνή συμποσίου, Ζωγράφος της Κλινικής

Διόνυσος και Ηρακλής σε σκηνή συμποσίου, θεοί Ζωγράφος του Τρωίλου

Ο Ηρακλής καταδιώκει το Γήρας Ζωγράφου του Χαρμίδου

Ο Ηρακλής και το Γήρας Ζωγράφος του Γήρατος

Ο Ηρακλής και το Γήρας Ζωγράφος του Matsch

Ηρακλής-Δηιάνειρα-Ύλλος-Οινέας, Ζωγράφος των Σειρήνων

Ηρακλής και Δηιάνειρα, Μηλιακός αμφορέας

Ηρακλής-Αθηνά-Συλέας Ζωγράφος του Συλέως

Αθηνά και Ηρακλής στη Γιγαντομαχία Ζωγράφος του Συλέως

Ηρακλής-Ήβη Ζωγράφος του Sabouroff

Γιγαντομαχία Ζωγράφος της Σουέσσουλα

Συμφιλίωση Ηρακλή Απόλλωνα Ζωγράφος του Λονδίνου F64


Αποθέωση Ζωγράφος του Λούβρου Ε736, Υδρία Ricci

Αποθέωση Ζωγράφος των Βορεαδών

Αποθέωση Ζωγράφος του Πριάμου

Αποθέωση Ομάδα του Λέαγρου

Αποθέωση Σωσίας

Αποθέωση Ζωγράφος του Ανδοκίδου

Αποθέωση Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

Αποθέωση Ζωγράφος του Ευφίλητου

Αποθέωση Ζωγράφος του Ευφίλητου

Αποθέωση Ζωγράφος του Ράικροφτ

Αποθέωση Ζωγράφος του Τρωίλου

Αποθέωση Ομάδα L.C.

Αποθέωση Ζωγράφος του Λούβρου G 508

Αποθέωση Ζωγράφος του Οινόμαου

Αποθέωση Ζωγράφος του Λονδίνου F64

 

Θ

Αναγνώριση του Θησέα, Ζωγράφος της Οινάνθης

 

Θησέας - Αρπαγή της Ελένης Ζωγράφος του Αίαντα

Θησέας - Ελένης αρπαγή, Σκηνή μάχης Ομάδα του Λέαγρου

 

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Βοιωτικός σκύφος

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος BMN

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος BMN

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Λυδός

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ερμώναξ

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Επίκτητος

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Διόσφου

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Καστελάνι

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Χοίρου

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Οιωνοκλή

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Γήρατος

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος της Φλωρεντίας 4021

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Ταλείδη

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Εδιμβούργου

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Gallatin

Ο Θησέας σέρνει τον Μινώταυρο έξω από το Λαβύρινθο Αίσων

Ο Θησέας σέρνει τον Μινώταυρο έξω από το Λαβύρινθο Ζωγράφος της Μέγαιρας

Θησέας και Μινώταυρος Λυδός

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ομάδα Ε

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Πρίνστον

Θησέας και Μινώταυρος Επιτηδευμένος

Θησέας και Μινώταυρος Ζωγράφος της Παντοξένας

Θησέας και Μινώταυρος Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

 

Συνάντηση Θησέα - Ποσειδώνα Ζωγράφος του Harrow

Ποσειδώνας και Θησέας Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

Θησέας - Ποσειδώνας, Θησέας - Αθηνά Ζωγράφος της Βρισηίδας

Ο Θησέας πιάνει τον ταύρο του Μαραθώνα Πολύγνωτος

Ο Θησέας σκοτώνει τον ταύρο του Μαραθώνα Ομάδα του Πολύγνωτου

Ο Θησέας και ο ταύρος του Μαραθώνα Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Δίνου

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Κόδρου

Θησέας και Ιππόλυτος Ζωγράφος της Ερέτριας

 

Ο Θησέας αρπάζει την Αντιόπη Όλτος

Η αρπαγή της Αντιόπης Μύσων

Ο Θησέας αρπάζει την Αντιόπη, Πειρίθοος, Φόρβας, Ευφρόνιος

Αμαζονομαχία Ζωγράφος της Ερέτριας

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

Φόρβας, Θησέας, Αμαζόνα Ζωγράφος του Έκτορος

Ο Θησέας μάχεται με Αμαζόνα Ζωγράφος του Επιμήδη

Αμαζονομαχία, Θησέας-Ανδρομάχη, Φόρβας-Αλεξάνδρα Ομάδα της Αλεξάνδρας

 

Ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσμο Ζωγράφος της Νέκυιας

 

Θησέας και Προκρούστης, Ζωγράφος του Χοίρου

Θησέας και Σίνης, Ζωγράφος του Οιωνοκλή

Θησέας και Σίνης, Ζωγράφος του Ευαίωνος

Θησέας και Σίνης, Ζωγράφος του Ελπίνικου

 

Θησέας και Αριάδνη, Κρητική πρόχους

Θησέας και Αριάδνη, Ευφρόνιος

Ο Θησέας εγκαταλείπει την Αριάδνη, Ζωγράφος του Συλέως

Διόνυσος-Αριάδνη-Έρωτας-Θησέας Ομάδα L.C.

Θησέας-Αριάδνη-Φαία Κρομμυώνος-Προκρούστης-Σκίρων-Ταύρος Μαραθώνα Ζωγράφος του Λούβρου G 265

 

Ο Θησέας παλεύει με Κένταυρο Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105

 

Ι

Μήδεια-Ιάσονας-Πελίας Ομάδα του Λέαγρου

Η Μήδεια ξανανιώνει τον Ιάσονα Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο δέρας Ζωγράφος του Οπωρώνος

 

Διόνυσος - Ικάριος Επιτηδευμένος

Διόνυσος-Iκάριος (;) Ζωγράφος της Χαϊλδεβέργης

 

Ερμής-Ηρακλής-Ιόλαος Ζωγράφος του Αχελώου

Ηρακλής-Αθηνά-Ερμής-Ιόλαος Ομάδα Οφθαλμωτών Σειρήνων

Ο Ηρακλής στον κήπο των Εσπερίδων Ζωγράφος του Μειδία

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος του Ανδοκίδη

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος της Μαδρίτης

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος του Κιούζι

Ο Ηρακλής και το λιοντάρι Νεμέας Ζωγράφος του Πριάμου

Ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα Ζωγράφος του Αετού

Ο Ηρακλής και ο Ερυμάνθιος κάπρος Ζωγράφος του Αντιμένη

Απόλλωνας, Δελφικός τρίποδας Ζωγράφος της Γέλας

Ο Ηρακλής και ο ταύρος της Κρήτης Ζωγράφος του Λονδίνου Ε 105

Αποθέωση του Ηρακλή, Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας Ζωγράφος του Ευφίλητου

Αποθέωση του Ηρακλή Ζωγράφος του Λούβρου G 508

 

Αρμόδιος - Αριστογείτων - Ίππαρχος Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

 

Οινόμαος, Πέλοπας, Ιπποδάμεια Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Θησέας και Ιππόλυτος Ζωγράφος της Ερέτριας

Αμαζονομαχία Ζωγράφος της Ερέτριας

 

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα Ζωγράφος της Ιφιγένειας

 

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τα φίδια Ζωγράφος του Βερολίνου

Ο Ηρακλής στραγγαλίζει τα φίδια Ζωγράφος της Ναυσικάς

 

Ερμής-Ιώ-Άργος, Ζωγράφος του Ακράγαντα

Ο Ερμής σκοτώνει τον Άργο, Ζωγράφος του Άργου (επώνυμο αγγείο)

 

Κ

Κένταυροι καταχώνουν τον Καινέα Ζωγράφος του Λένινγκραντ

Κένταυροι καταχώνουν τον Καινέα Ζωγράφος του Πανός

 

Κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου Ζωγράφος της Ναυκράτειας

Κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου Κλειτίας, αγγείο Francois

 

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Ιλίου πέρσις Ζωγράφος της Altamura

Ατίμωση Κασσάνδρας Πασέας

Ατίμωση Κασσάνδρας Ζωγράφος του Νάνου

Ατίμωση Κασσάνδρας Ζωγράφος του Κόδρου

 

Κάστορας και Πολυδεύκης Ζωγράφος της Περσεφόνης

 

Αθηνά-Βουζύγης-Κέκροπας Ζωγράφος του Ηφαίστου

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Κόδρου

 

Κέφαλος Ζωγράφος του Πανός

Κέφαλος Ζωγράφος του Klugmann

Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο Ζωγράφος του Πηλέως

Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο Ζωγράφος της Παντοξένας

Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο Ζωγράφος του Deepdene

 

Ανδρομέδα - Κηφέας Ζωγράφος των Νιοβιδών

 

Η εκδίκηση του Ορέστη Ζωγράφος του Βερολίνου

Ο Ορέστης σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

Η γέννηση της Ελένης Ζωγράφος του Ξενότιμου

 

Η φυγή του Αινεία Ζωγράφος της Altamura

 

Λ

Διόσκουροι και Λευκιππίδες Ζωγράφος του Μειδία

 

Η γέννηση της Ελένης Ζωγράφος του Ξενότιμου

 

Ο Ηρακλής σκοτώνει το Λίνο Ζωγράφος του Tyszkiewicz

 

Μ

Διαγωνισμός Μαρσύα-Απόλλωνα Ζωγράφος της Σουέσσουλα

 

Αγγείο Francois Κλειτίας

 

Αγγείο Francois Κλειτίας

Κυνήγι καλυδώνιου κάπρου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Αχιλλέας - Μέμνων, Μηλιακός αμφορέας

Ηώς-Μέμνων-Αχιλλέας Ζωγράφος του Διόσφου

Ηώς-Μέμνων Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού

Αχιλλέας και Έκτορας, Αχιλλέας και Μέμνων Ζωγράφος του Βερολίνου

Η Ηώ μεταφέρει τη σορό του Μέμνονα Ζωγράφος του Συλέως

Μέμνων Εξηκίας

Μέμνων Εξηκίας

Αχιλλέας - Μέμνων Ζωγράφος του Tyszkiewicz

Αχιλλέας - Μέμνων Ζωγράφος της Αυγής

Σύγκρουση Αχιλλέα-Μέμνονα, Ομάδα της Μήδειας, 575-525 π.Χ.

Ερμής, ψυχοστασία Ζωγράφος των Συρακουσών

Μονομαχία Αχιλλέα-Μέμνωνα, Ψυχοστασία Ζωγράφος του Λούβρου Ε736, Υδρία Ricci

 

Μενέλαος, Έκτορας, Εύφορβος, Ρυθμός των Αιγάγρων

Μενέλαος - Ελένη Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

Ανάκτηση Ελένης Λυδός

Ανάκτηση Ελένης Ομάδα Ε

Ανάκτηση Ελένης Ομάδα Ε

Ανάκτηση Ελένης Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού

Ανάκτηση Ελένης Ζωγράφος του Ελπίνικου

Ο Μενέλαος ανακτά την Ελένη Ζωγράφος της Γενεύης

Διάσωση σορού Αχιλλέα Εξηκίας

Ελένη - Μενέλαος Επιτηδευμένος

 

Μήδεια-Ιάσονας-Πελίας Ομάδα του Λέαγρου

Η Μήδεια ξανανιώνει τον Ιάσονα Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

Η Μήδεια βράζει κριάρι Ομάδα του Λέαγρου

Η Μήδεια βράζει κριάρι Ομάδα της Μήδειας

 

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος BMN

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος BMN

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Λυδός

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ερμώναξ

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Επίκτητος

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Αντιμένη

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Διόσφου

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Καστελάνι

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Χοίρου

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Οιωνοκλή

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος του Γήρατος

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο Ζωγράφος της Φλωρεντίας 4021

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Ταλείδη

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Εδιμβούργου

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Gallatin

Ο Θησέας σέρνει τον Μινώταυρο έξω από το Λαβύρινθο Αίσων

Ο Θησέας σέρνει τον Μινώταυρο έξω από το Λαβύρινθο Ζωγράφος της Μέγαιρας

Θησέας και Μινώταυρος Λυδός

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ομάδα Ε

Ο Θησέας και ο Μινώταυρος Ζωγράφος του Πρίνστον

Θησέας και Μινώταυρος Επιτηδευμένος

Θησέας και Μινώταυρος Ζωγράφος της Παντοξένας

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Κόδρου

Θησέας και Μινώταυρος Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

 

Μέλουσα, Τερψιχόρη, Μουσαίος Ζωγράφος του Πηλέως

 

Οινόμαος, Πέλοπας, Ιπποδάμεια Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Ν

Οδυσσέας και Ναυσικά Ζωγράφος της Ναυσικάς

Συνάντηση Οδυσσέα - Ναυσικάς Αίσων

Οδυσσέας-Ναυσικά Ζωγράφος του Marlay

 

Νέσσος και Διηάνειρα Ζωγράφος του Αμβρόσιου

 

Ο

Κύκλωπας Πολύφημος

Η τύφλωση του Πολύφημου Ομάδα του Πολύφημου

Η τύφλωση του Πολύφημου Ζωγράφος του Ιππέα

Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο Ζωγράφος του Θησέα

Η τύφλωση του Κύκλωπα Πολύφημου Ανώνυμου

Η τύφλωση του Κύκλωπα Πολύφημου Ζωγράφος του Πολύφημου

Απόδραση του Οδυσσέα Ζωγράφος της Γέλας

Ο Οδυσσέας καταδιώκει την Κίρκη Ζωγράφος της Περσεφόνης


Ναυσικά

Οδυσσέας και Ναυσικά Ζωγράφος της Ναυσικάς

Συνάντηση Οδυσσέα - Ναυσικάς Αίσων

Οδυσσέας-Ναυσικά Ζωγράφος του Marlay


Η αυτοκτονία του Αίαντα Πρώιμη κορινθιακή

Οδυσσέας και Εύμαιος Ζωγράφος του Χοίρου

Η διαμάχη Αίαντα και Οδυσσέα Ομάδα του Λέαγρου

Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες Ζωγράφος των Σειρήνων

Διαμάχη Οδυσσέα Αίαντα για τα όπλα του Αχιλλέα - Ψηφοφορία για τα όπλα Ζωγράφος του Βρύγου

Διαμάχη Αίαντα - Οδυσσέα για τα όπλα του Αχιλλέα, Ο Νεοπτόλεμος παραλαμβάνει τα όπλα του Αχιλλέα, Δούρις

Οδυσσέας-Βρισηίδα, Ψηφοφορία για τα όπλα του Αχιλλέα Ζωγράφος του Βρύγου

Οδυσσέας - Ελπήνορας Ζωγράφος του Λυκάονος

Ο Αγαμέμνονας παίρνει τη Βρισηίδα, Πρεσβεία στον Αχιλλέα Μάκρων

Ο Οδυσσέας και ο Διομήδης σκοτώνουν τον Ρήσο και τους άνδρες του Ζωγράφος των Επιγραφών

Αχιλλέας - Οδυσσέας Δούρις

Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες Ζωγράφος της Πηνελόπης

Η Κίρκη μεταμορφώνει σε ζώα του συντρόφους του Οδυσσέα Ζωγράφος της Βοστόνης CA

Αχιλλέας, κακοποίηση Έκτορα Ζωγράφος του Πριάμου

 

Οιδίποδας και Σφίγγα Ομάδα της Urla

Οιδίποδας και Σφίγγα Ζωγράφος του Αχιλλέα

Οιδίποδας και Σφίγγα Ζωγράφος του Συλέως

Οιδίποδας-Σφίγγα Ζωγράφος του Marlay

Οιδίποδας και Σφίγγα Ζωγράφος του Οιδίποδα

 

Ηρακλής-Δηιάνειρα-Ύλλος-Οινέας, Ζωγράφος των Σειρήνων

 

Οινόμαος, Πέλοπας, Ιπποδάμεια Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Η εκδίκηση του Ορέστη Ζωγράφος του Βερολίνου

Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα Ζωγράφος της Ιφιγένειας

Ο Ορέστης σκοτώνει την Κλυταιμνήστρα Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

Ο Ορέστης στους Δελφούς Ζωγράφος του Ορέστη

 

Ο Ορφέας παίζοντας λύρα Ζωγράφος του Ορφέα

Ο Ορφέας παίζοντας λύρα Ζωγράφος της Tarquinia 707

Θανάτωση του Ορφέα Ερμώναξ

Θανάτωση του Ορφέα Ζωγράφος του Οιωνοκλή

Θράσσα μαινόμενη δολοφονεί τον Ορφέα Ζωγράφος του Πιστόξενου

Θράσσες σκοτώνουν τον Ορφέα Ζωγράφος του Curti

 

Π

Ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσμο Ζωγράφος της Νέκυιας

 

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Βορέας και Ωρείθυια Ζωγράφος της Ωρείθυιας

Γέννηση του Εριχθόνιου Ζωγράφος του Κόδρου

 

Η δημιουργία της Πανδώρας Ζωγράφος των Νιοβιδών

 

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Chigi, 650 π.Χ.

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος C, 570-560 π.Χ.

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Αντιμένη, 520 π.Χ.

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Αντιμένη, 510-500

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος της Πενθεσίλειας, 460 π.Χ.

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Πάριδος, 440 π.Χ.

Κρίση Πάριδος Ερμώναξ

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Χαρμίδου 480-460 π.Χ.

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος του Γάμου των Αθηνών

Κρίση Πάριδος Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale


Η αρπαγή της ωραίας Ελένης Ζωγράφος του Λουτρού

Ελένη, Πάρης, Αφροδίτη Ζωγράφος της Ειμαρμένης

Αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη Ζωγράφος της Ελένης

Πρίαμος, λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Πριάμου

Μενέλαος, Ελένη, Πάρη, Ζωγράφος των Επιγραφών

 

Ο Ηρακλής στον Κάτω Κόσμο Ζωγράφος της Νέκυιας

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

Πειρίθους Ζωγράφος του Ξενότιμου

Ο Θησέας αρπάζει την Αντιόπη, Πειρίθοος, Φόρβας, Ευφρόνιος

Θησέας - Αρπαγή της Ελένης Ζωγράφος του Αίαντα

 

Μήδεια-Ιάσονας-Πελίας Ομάδα του Λέαγρου

Η Μήδεια βράζει κριάρι Ομάδα της Μήδειας

 

Οινόμαος, Πέλοπας, Ιπποδάμεια Ζωγράφος του Οινόμαου

 

Θανάτωση του Πενθέα Ευφρόνιος

 

Πηλέας και Θέτιδα Ομάδα του Λέαγρου

Ο γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα Σοφίλος

Πηλέας και Θέτιδα Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

Ο γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα Ζωγράφος του Συλέως

Αγγείο Francois, Ο γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα Κλειτίας

Ο Πηλέας αγκαλιάζει τη Θέτιδα Σμίκρος

Οι γάμοι του Πηλέα και της Θέτιδας Σκύθης

Διόνυσος και Σεμέλη στο γάμο Πηλέα και Θέτιδας Συρίσκος - Ζωγράφος της Κοπεγχάγης

Γάμος του Πηλέα με τη Θέτιδα Ζωγράφος του Εδιμβούργου

Γάμος Πηλέα και Θέτιδας Ζωγράφος του Γάμου

Ο Πηλέας απάγει τη Θέτιδα Ζωγράφος των Νιοβιδών

Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα Ζωγράφος του Πειθίνου

Ο Πηλέας και η Θέτιδα Ζωγράφος του Αχιλλέα

Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα, Μηλιακός αμφορέας

Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα Ζωγράφος της Ερέτριας

Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα Ζωγράφος του Μαρσύα

Αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα Ζωγράφος του Πιστόξενου

Αρπαγή της Θέτιδας, Αχιλλέας - Κένταυρος Χείρων - Πηλέας Κύκλος του Ζ. του Αντιμένη

Αχιλλέας, Θέτιδα, Πηλέας, Νεοπτόλεμος Λυδός

Κυνήγι του Πηλέα Ζωγράφος του Κόδρου

Πηλέας και Αταλάντη Ζωγράφος του Aberdeen

Πηλέας και Αταλάντη, Ζωγράφος των Επιγραφών

Χείρων - Αχιλλέας - Πηλέας, Ζωγράφος του Διόσφου

 

Η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος Ζωγράφος της Πηνελόπης

 

Κάστορας και Πολυδεύκης Ζωγράφος της Περσεφόνης

 

Γλαύκος και Πολύειδος Ζωγράφος του Σωτάδη

 

Αγγείο Francois, Η καταδίωξη του Τρωίλου Κλειτίας

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος του Λονδίνου Β76

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος του Λονδίνου Β76

Αχιλλέας, Τρωίλος, Πολυξένη Ζωγράφος C

Τρωίλου καταδίωξη Ζωγράφος BMN

 

Η τύφλωση του Πολύφημου Ομάδα του Πολύφημου

Η τύφλωση του Πολύφημου Ζωγράφος του Ιππέα

Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο Ζωγράφος του Θησέα

Η τύφλωση του Κύκλωπα Πολύφημου Ανώνυμου

Η τύφλωση του Κύκλωπα Πολύφημου Ζωγράφος του Πολύφημου

 

Αναχώρηση του Έκτορα, Πρίαμος, Εκάβη, Ζωγράφος του Έκτορος

Ο Νεοπτόλεμος θανατώνει τον Πρίαμο Ομάδα του Λέαγρου

Η διακοπή της μονομαχίας του Έκτορα με τον Αίαντα Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Σκηνές από την άλωση της Τροίας Ζωγράφος του Κλεοφράδη

 Λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Βρύγου

Ιλίου Πέρσις Ζωγράφος του Βρύγου

Ο Αχιλλέας καταδιώκει τον Έκτορα, Πρίαμος - Εκάβη Ζωγράφος του Χυτηρίου

Ιλίου πέρσις Ζωγράφος της Altamura

Η κρίση του Πάρη Ζωγράφος της Πενθεσίλειας

Ο Πρίαμος σε άρμα Ζωγράφος Ν

Πρίαμος, λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Πριάμου

Λύτρα Έκτορος Ζωγράφος του Ράικροφτ

Η Ηώ καταδιώκει τον Κέφαλο Ζωγράφος της Παντοξένας

 

Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα Ζωγράφος της Ιφιγένειας

 

Ρ

Σ

Η Σαπφώ ανάμεσα στις φίλες της Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Η γέννηση του Διόνυσου Ζωγράφος της Σεμέλης

 

Αμαζονομαχία Ομάδα του Πολύγνωτου

 

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Δίνου

Θησέας και Σίνης, Ζωγράφος του Οιωνοκλή

Θησέας και Σίνης, Ζωγράφος του Ευαίωνος

Θησέας και Σίνης, Ζωγράφος του Ελπίνικου

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Κόδρου

 

Ηρακλής-Αθηνά-Συλέας Ζωγράφος του Συλέως

 

Τ

Η εκδίκηση του Ορέστη Ζωγράφος του Βερολίνου

 

Οι άθλοι του Θησέα Ζωγράφος του Κόδρου

 

Η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος Ζωγράφος της Πηνελόπης

 

Ο Τήλεφος στο παλάτι του Αγαμέμνονα Ζωγράφος του Τήλεφου

 

Η Ηώ κυνηγάει τον Τιθωνό Ζωγράφος του Αετού

Η Ηώ κυνηγάει τον Τιθωνό Ζωγράφος του Βρύγου

Η Ηώ κυνηγάει τον Τιθωνό Ζωγράφος του Χοίρου

Η Ηώ κυνηγάει τον Τιθωνό Ζωγράφος της Providence

Η Ηώ κυνηγάει τον Τιθωνό Ζωγράφος του Οιωνοκλή

Η Ηώ κηνυγάει τον Τιθωνό Ζωγράφος της Κενταυρομαχίας του Λούβρου

Η Ηώ αρπάζει τον Τιθωνό Ζωγράφος του Τήλεφου

Ηώ και Τιθωνός Ζωγράφος του Τιθωνού

Η Ηώ μεταφέρει τον Τιθωνό Ζωγράφος του Lewis

 

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος της θρηνωδού του Βατικανού

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος C

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος του Λονδίνου Β76

Τρωίλου ενέδρα, Πολυξένη Ζωγράφος του Λονδίνου Β76

Αχιλλέας, Τρωίλος, Πολυξένη Ζωγράφος C

Καταδίωξη Τρωίλου, Πολυξένη Λυδός

Αγγείο Francois, Η καταδίωξη του Τρωίλου Κλειτίας

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Τρωίλο Ομάδα του Λέαγρου

Τρωίλος Επιτηδευμένος

 

Η γέννηση της Ελένης Ζωγράφος του Ξενότιμου

 

Υ

Ηρακλής-Δηιάνειρα-Ύλλος-Οινέας, Ζωγράφος των Σειρήνων

 

Φ

Ο Φινέας αντιμετωπίζει τις Άρπυιες Ζωγράφος του Κλεοφράδη

Ο Φινέας με τους γιους του Βορέα Ζωγράφος της Ναυσικάς

Άρπυια κλέβει την τροφή του Φινέα Ζωγράφος του Νίκωνος

 

Ηρακλής και Φόλος Κατηγορία του Άλτενμπουργκ

Ηρακλής και Φόλος Ζωγράφος της Μέγαιρας

Ηρακλής και Φόλος Ζωγράφος του Αντιμένη

Ηρακλής και Φόλος Ζωγράφος της Γέλας

Κένταυρος Φόλος και Κένταυρος Ζωγράφος της Γέλας

 

Χ

Η εκδίκηση του Ορέστη Ζωγράφος του Βερολίνου

 

Ω

Kαταδίωξη της Ωρείθυιας από τον Βορέα Ζωγράφος του Christie

Ο Βορέας καταδιώκει την Ωρείθυια Ζωγράφος των Νιοβιδών

Βορέας και Ωρείθυια Ζωγράφος της Ωρείθυιας