ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Κρίση Πάριδος


 

Υδρία ύψος 41,5 εκ., περίπου 520 π.Χ., Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1895

 

Η μία όψη του αγγείου είναι διακοσμημένη με την κρίση του Πάρη. Ο Πάρης στέκεται δεξιά και υποδέχεται τον Ερμή και την Ίριδα που φέρνουν μαζί τους τις τρεις θεές, την Αθηνά, την Ήρα και την Αφροδίτη.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Πηγές: Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive