ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Κύκλος του Ζωγράφου του Αντιμένη, Διαμάχη Απόλλωνα-Ηρακλή για το δελφικό τρίποδα, Επιστροφή Ήφαιστου-Διόνυσος


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 41, 5 εκ., διάμετρος 28 εκ., περίπου 520-510 π.Χ., The Walters Art Museum, 48.21

 

Η μία όψη του αγγείου διακοσμείται με τη διαμάχη του Απόλλωνα και του Ηρακλή για το δελφικό τρίποδα. Η δεύτερη όψη με τον Διόνυσο που οδηγεί τον Ήφαιστο στον Όλυμπο.

 

Κύκλος του Ζωγράφου του Αντιμένη

 

Κύκλος του Ζωγράφου του Αντιμένη

 

Πηγές: The Walters Art Museum, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive