ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Ο Ηρακλής και ο ερυμάνθιος κάπρος, Διόνυσος


 

Ψυκτήρας ύψος 39,50 εκ., διάμ. 26,60 εκ., περίπου 520-510 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 202

 

Στη μια όψη του αγγείου εικονίζεται Ο Ηρακλής και ο ερυμάνθιος κάπρος και στην άλλη ο Διόνυσος.

Ο Ηρακλής έχει φέρει τον κάπρο στον Ευρυσθέα, ο οποίος κρύφτηκε από το φόβο του σ' ένα τεράστιο πιθάρι. Τη σκηνή πλαισιώνουν ο Ιόλαος και ο Ερμής.

Στη β' όψη εικονίζεται ο Διόνυσος με κέρας ανάμεσα σε δύο Σάτυρους και δύο οφθαλμούς.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη

Ζωγράφος του Αντιμένη

 

 

 

 

Πηγές:  Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive