ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Απόλλων κιθαρωδός - Ερμής, Σκηνή μάχης


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 40 εκ., περίπου 510-500 π.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0330.3 / B263

 

Στο κέντρο της α' πλευράς ο Απόλλων κρατώντας στο αριστερό χέρι την κιθάρα κτυπά με το πλήκτρο τις χορδές. Φορά ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο. Μπρος και πίσω του δύο γυναικείες μορφές, ίσως θεές. Δεξιά ο Ερμής με κοντό χιτώνα, πέτασο, ενδρομίδες και ραβδί.

Στη β' όψη του αγγείου σύγκρουση πολεμιστών ανάμεσα σε δύο γυναίκες.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Πηγή: Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive