ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος BMN, Δύο ιππείς


 

Χειλεωτή κύλικα ύψος 12 εκ., διάμετρος 21,8 εκ., περίπου 545–540 π.Χ., Βοστόνη, mfa, 60.640a-b

 

Χειλεωτή κύλικα με την υπογραφή του Νικοσθένη ΝΙΚΟΣΘΕΝΕΣ ΕΠΟΙΕΣΕΝ.

Το εσωτερικό είναι διακοσμημένο με δύο ιππείς. Ο πρώτος είναι πεζός δίπλα στο άλογό του, φορά κράνος με κέρατα και αυτιά ταύρου και κρατά δύο δόρατα. Ο δεύτερος είναι έφιππος.

 

 

Ζωγράφος BMN

 

Ζωγράφος BMN

 

 

Πηγή: Βοστόνη, mfa, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ.