ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος BMN, Θησέας και Μινώταυρος


 

Χειλεωτή κύλικα ύψος 13,5 εκ., διάμετρος 27,6 εκ., περίπου 550–530 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1836,0224.112, B403

 

Και οι δύο όψεις του αγγείου φέρουν παράσταση με τον Θησέα και τον Μινώταυρο. Η επιγραφή που υπάρχει και στις δύο όψεις είναι χωρίς νόημα. Το αγγείο, άλλωστε, προοριζόταν για την αγορά της Ετρουρίας.

 

 

Ζωγράφος BMN

 

Ζωγράφος BMN

 

 

Πηγή: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive εικ.