ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686, Θυσία στην Αθηνά (επώνυμο αγγείο)


 

Αμφορέας τύπου Β ύψος 47 εκ., περίπου 550-540 π.Χ., Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen, F 1686

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται θυσία στη θεά Αθηνά. Η θεά εικονίζεται πάνοπλη με στρόγγυλη ασπίδα και με προτεταμένο δόρυ. Μπροστά της ένας βωμός στον οποίο βρίσκεται ιέρεια, ενώ τρεις άνδρες οδηγούν το προς θυσία βόδι.

Στη β' όψη εικονίζονται μουσικοί.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

 

Ζωγράφος του Βερολίνου 1686

 

 

Πηγή: Βερολίνο, Antikensammlung der Staatlichen Museen