ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Κατηγορία του Cabinet des Medailles 218, Ηρακλής-Αμαζόνες, Διόνυσος-Σάτυροι


 

Νικοσθένειος αμφορέας ύψος 28,5 εκ., περ. 510 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 56.171.24

 

Στο σώμα της μιας πλευράς του αγγείου ο Ηρακλής μάχεται με τις Αμαζόνες. Ο Ηρακλής φορώντας λεοντή επιτίθεται εναντίον μιας πεσμένης Αμαζόνας η οποία αμύνεται με την στρογγυλή ασπίδα της. Μια δεύτερη Αμαζόνα βρίσκεται πίσω της, ενώ μια τρίτη βρίσκεται πίσω από τον Ηρακλή, κρατώντας βοιωτική ασπίδα. Στο λαιμό εικονίζεται οπλίτης εναντίον τοξότη.

Στην άλλη όψη του αγγείου εικονίζεται ανάμεσα σε δύο ιθυφαλλικούς Σατύρους ο Διόνυσος κρατώντας υπερμεγέθη κάνθαρο. Οι Σάτυροι μεταφέρουν στον ώμο τους ασκί.

 

Κατηγορία του Cabinet des Medailles 218

 

Κατηγορία του Cabinet des Medailles 218

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive