ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος της Γέλας, Διόνυσος-Σάτυρος-Μαινάδα


 

Λήκυθος ύψος 27,30 εκ., περ. 540-480 π.Χ., βρέθηκε στην Γέλα, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0728.8

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Διόνυσος να κάθεται ανάμεσα σε Σάτυρο και Μαινάδα κρατώντας κέρας.

 

Ζωγράφος της Γέλας

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο