ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος της Γέλας, Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα


 

Λήκυθος ύψος 31 εκ., διάμ. 13 εκ., περ. 500-475 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Παρίσι, Cabinet des Medailles, 284

 

Στο αγγείο εικονίζεται η διαμάχη του Ηρακλή με τον Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα πάνω από βωμό με την παρουσία του Ιόλαου(;).

 

Ζωγράφος της Γέλας

 

Ζωγράφος της Γέλας

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive