ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Διόνυσος και θίασος


 

Υδρία ύψος 47,5 εκ., περίπου 510 π.Χ., The J. Paul Getty Museum, 86.AE.115

 

Στο κέντρο της σύνθεσης κάθεται ο Διόνυσος σε δίφρο οκλαδία κρατώντας κάνθαρο και κλαδί αμπέλου. Γύρω του Μαινάδες με κρόταλα στα χέρια. Δύο από αυτές φορούν νεβρίδα.

 

Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγές: The J. Paul Getty Museum