ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Αρματοδρομία


 

Υδρία κάλπις ύψος 32,5 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Tampa Museum of Art, 1986.35

 

Στον ώμο του αγγείου εικονίζεται αγώνας μεταξύ δύο τέθριππων αρμάτων.

 

Ομάδα του Λέαγρου

Ομάδα του Λέαγρου

 

 

 

 

Πηγές: The Fitzwilliam Museum, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive