ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος της Μαδρίτης, Διαμάχη Ηρακλή Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα


 

Υδρία ύψος 33,2 εκ., διάμετρος 27 εκ., περ. 530 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 293

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται η διαμάχη του Ηρακλή με τον Απόλλωνα για τον δελφικό τρίποδα ανάμεσα στην Άρτεμη και την Αθηνά.

Περισσότερες παραστάσεις με το ίδιο θέμα θα βρεις εδώ.

 

Ζωγράφος της Μαδρίτης

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive