ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Πριάμου, Απόλλωνας, Άρτεμη, Ερμής, Λητώ, Ίριδα


 

Υδρία ύψος 46,40 εκ., διάμ. 28 εκ., περ. 520-510 π.Χ., βρέθηκε στο Βούλτσι, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, F 297

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός, καθώς ανεβαίνει σε τέθριππο άρμα. Δίπλα από το άρμα εικονίζονται η Άρτεμη, ο Ερμής και η Λητώ.

Στον ώμο εικονίζεται η Ίριδα ανάμεσα σε τέθριππα άρματα.

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Ζωγράφος του Πριάμου

 

Πηγές: Μουσείο του Λούβρου, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive