ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft), Διόνυσος-Σάτυροι, Σκηνή μάχης


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος 42,8 εκ., περ. 540-520 π.Χ. Βοστόνη, mfa, 80.612

 

Στη μια πλευρά του αγγείου ο Διόνυσος με κάνθαρο και κλαδί αμπέλου πλαισιώνεται από δύο Σάτυρους. Ο ένας από αυτούς κουβαλά ασκί.

Η άλλη πλευρά του αγγείου είναι διακοσμημένη με σκηνή μάχης. Αριστερά εικονίζεται οπλίτης να είναι στραμμένος προς τα πίσω καθώς αμύνεται με την ασπίδα και το σπαθί του ενάντια στο τέθριππο άρμα. Ο ηνίοχος του άρματος κρατάει ασπίδα με επίσημα ένα φίδι. Ακολουθεί άλλος ένας οπλίτης.

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Πηγές: Βοστόνη, mfa, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive