ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ράικροφτ (Rycroft), Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, Αθλητές


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 39,20 εκ., διάμ. 46,5 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Τολέδο, Museum of Art, 1963.26

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζονται ο Αχιλλέας και ο Αίαντας να παίζουν πεσσούς με την παρουσία της Αθηνάς.

Περισσότερες παρόμοιες παραστάσεις θα βρεις εδώ.

Στην άλλη πλευρά του αγγείου εικονίζονται αθλητές, ένας ακοντιστής με τρία ακόντια, ένας δεύτερος ακοντιστής που ετοιμάζεται για ρίψη και ένας άλτης με αλτήρες στα χέρια. Ανάμεσά τους με άσπρη ενδυμασία ένας αυλητής και ένας άνδρας με ραβδί. Αριστερά ακόμη ένας άνδρας.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού θα βρει πληροφορίες για όλα τα ολυμπιακά αθλήματα.

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Ζωγράφος του Ράικροφτ

 

Πηγές: Τολέδο, Museum of Art, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive