ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Ευφίλητου, Αποθέωση του Ηρακλή, Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας


 

Υδρία ύψος 40,2 εκ., διάμετρος 26,7 εκ., περ. 520-510 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles, 254

 

Σε μετόπη στο σώμα του αγγείου εικονίζεται η αποθέωση του Ηρακλή. Ο ήρωας είναι ανεβασμένος σε άρμα μαζί με τον Ιόλαο. Δίπλα στο άρμα στέκεται η Αθηνά, ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός και ο Ερμής.

Στον ώμο του αγγείου εικονίζεται η πάλη του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας μπροστά σε δένδρο. Δεξιά και αριστερά κάθονται σε κιβώτιο η Αθηνά και ο Ιόλαος.

Το αγγείο φέρει την υπογραφή του κεραμέα Παμφαίου: ΠΑΝΦΑΙΟΣ ΜΕ ΠΟΙΕΣΕΝ

 

Ζωγράφος του Ευφίλητου

 

Ζωγράφος του Ευφίλητου

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive