ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Περιζώματος, Αθλητές


 

Μόνωτος Κάνθαρος ύψος 28 εκ., διάμετρος 20 εκ., περ. 525-500 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles, 354

 

Περιμετρικά του αγγείου εικονίζονται αθλητές. Κάποιοι από αυτούς φορούν το λευκό περίζωμα, απ' όπου πήρε την ονομασία η ομάδα. Εικονίζονται πυγμάχοι, αθλητής με στλεγγίδα, δρομείς, ακοντιστής, δισκοβόλοι. Ανάμεσά τους κάποιες ανδρικές μορφές ντυμένες και στη δεξιά άκρη αυλητής.

 

Ομάδα του Περιζώματος

 

Ομάδα του Περιζώματος

 

Πηγές: Paris, Cabinet des Medailles, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive