Στόχοι

Στις ενότητες που ακολουθούν στόχος είναι

 • να κατανοήσουμε την περιγραφική και αφηγηματική τέχνη του ποιητή
 • να εντάξουμε την ομηρική περιγραφή στο ρητορικό είδος της έκφρασης
 • να κάνουμε συγκρίσεις με ανάλογες περιγραφές
 • να έρθουμε σε επαφή με όψεις της ζωής της ομηρικής εποχής, όπως αποτυπώνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα
 • να διερευνήσουμε τον ρόλο των εικαστικών αναπαραστάσεων της ασπίδας του Αχιλλέα και το βαθύτερο νόημά τους
 • να μάθουμε να παρατηρούμε και να αποκρυπτογραφούμε έργα τέχνης, να ασκηθούμε δηλαδή στον "οπτικό γραμματισμό"
 • να ασκηθούμε στην κατανόηση ενός περιγραφικού κειμένου ώστε ως αναγνώστες να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την οργάνωση μιας περιγραφής
 • να γίνουμε και εμείς συγγραφείς και να μπορούμε να δίνουμε μια επαρκή εικόνα του αντικείμενου που περιγράφουμε, επιλέγοντας τις κατάλληλες λεπτομέρειες και χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο λεξιλόγιο
 • να γίνουμε και εμείς καλλιτέχνες, αφού εμπνευστούμε από άλλα κείμενα και εικόνες
 • να ασκηθούμε στη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών
 • να γνωρίσουμε σημαντικούς αρχαιογνωστικούς δικτυακούς τόπους, όπως ο Περσέας.
 • να εξοικειωθούμε με τη χρήση του διαδικτύου και την κριτική ανάγνωση της ηλεκτρονικής πληροφορίας.