ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα επισκεφθούμε το εργαστήρι δύο σπουδαίων τεχνιτών:
 
του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, του μεταλλουργού των θεών
 
και του ΟΜΗΡΟΥ, του ποιητή της Ιλιάδας.

Ομηρικός ραψωδός.
Ελεύθερη απόδοση από αγγειογραφία του 5ου αι. π.Χ.
(Η εικόνα από το σχολικό εγχειρίδιο αναφοράς του Γυμνασίου, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ΟΕΔΒ: Αθήνα).