Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

Στα Επαγγελματικά Λύκεια υπάρχει πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα. Για την ειδικότητα της Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ του τομέα Πληροφορικής υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Γ' τάξη (ΦΕΚ 1275/τ.Β'/02-07-2008, το οποίο στην ουσία δηλώνει ότι συνεχίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Ε. όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2327/τ.Β'/31-12-1999).

Αντίστοιχα, υπάρχουν τα προγράμματα σπουδών των Τ.Ε.Ε. και για τις υπόλοιπες τάξεις στο (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Από το σχ. έτος 2014-15 εισάγεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Β' ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. το μάθημα γενικής παιδείας "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ"(ΦΕΚ 943/τ.Β'/14-04-2014).

Επίσης, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα νέα αναλυτικά προγράμματα των ΕΠΑ.Λ., όπως θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015-16 (ΦΕΚ 2010/τ.Β'/16-9-2015).

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Εκδίδονται επίσης οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων, που συνήθως περιλαμβάνουν τη διδακτέα ύλη.

 

Σχολικό έτος 2016-17

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο με α.π. Φ6/161723/Δ4/30-09-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).

Επίσης, έχει καθοριστεί η ύλη όλων των μαθημάτων Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. καθώς και στάλθηκαν οδηγίες για το Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο με α.π. Φ3/175178/Δ4/20-10-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).


Σχολικό έτος 2015-16

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο με α.π. Φ6/154614/Δ4/01-10-2015 Υ.Π.Ε.Θ.) και της Δ' τάξης εσπερινού (έγγραφο με α.π. Φ6/154615/Δ4/01-10-2015 Υ.Π.Ε.Θ.)

Με δύο απόφάσεις αναπροσαρμόζεται η ύλη κάποιων μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ. μέσα στο σχ. έτος 2015-16 (Φ6/19165/Δ4/05-02-2016 για ημερήσια και Φ6/19160/Δ4/05-02-2016 για τα εσπερινά).

Επίσης, δόθηκαν οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο Φ3/207316/Δ4/17-12-2015).

 

Σχολικό έτος 2014-15

Για το 2014-15 στάλθηκαν οδηγίες διδασκαλίας (σχ. έτος 2014-15) για τα νέα μαθήματα (Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄και Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ Β') για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Επίσης, για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. στάλθηκαν οδηγίες για τα μαθήματα ειδικότητας Β' ΕΠΑ.Λ. και το Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο 174014/Γ2/27-10-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ.). Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται και η εργαστηριακή διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής, όπου μετά τα 15 άτομα θα πρέπει να μπαίνει 2ος εκπαιδευτής.

Επίσης, στάλθηκαν οδηγίες αντιστοίχισης των νέων μαθημάτων με τα παλιά βιβλία των ΕΠΑ.Λ. (!). Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες από τους παρακάτω συνδέσμους ανά τάξη και τύπο σχολείου:

1. Διαβιβαστικό εγγράφων

2. Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ.: Α' τάξη   Β' τάξη   Γ' τάξη

3. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.: Α' τάξη   Β' τάξη   Γ' τάξη   Δ' τάξη

ή να τα κατεβάσετε όλα μαζί σε ένα αρχείο (συμπιεσμένο - rar) από εδώ.

 

Σχολικό έτος 2013-14

Η ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο, συνήθως πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Για το σχολικό έτος 2013-2014 αυτή καθορίστηκε (ΦΕΚ 2339/τ.Β'/20-09-2013) και περιλαμβάνει όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ.

Για το σχ. έτος 2013-14 εκδόθηκαν οδηγίες (έγγραφο 179071/Γ2/22-11-2013 Υπ. Παιδείας) που αφορούν στα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού των ΕΠΑΛ (Α' τάξη) και ειδικότερα στη σελ. 73 αναφέρονται οδηγίες για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής όλων των ομάδων.

Επίσης, έχουν εκδοθεί οδηγίες (έγγραφο 152919/Γ2/18-10-2013 Υπ. Παιδείας) που αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων σε τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ (Β' και Γ' τάξη) και περιλαμβάνουν μέσα σε άλλα και όλα τα μαθήματα Πληροφορικής των τομέων.