Πρόγραμμα σπουδών Γενικού Λυκείου

Για τα μαθήματα του Λυκείου υπάρχει το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής (Ε.Π.Π.Σ.Π.) ήδη από το 1997, στο οποίο αναφέρονται όλα τα υπάρχοντα μαθήματα πληροφορικής, κατευθύνσεων και επιλογής.

Επίσης, υπάρχει το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΦΕΚ 345/τ.Β'/13-04-1999), αλλά και για τα μαθήματα Εφαρμογές Πληροφορικής και Εφαρμογές Υπολογιστών της Α' και Β' ή Γ' τάξης αντίστοιχα (ΦΕΚ 392/τ.Β'/15-04-1999).

Από το σχ. έτος 2013-14 εισάγεται στο νέο πρόγραμμα σπουδώντης Α' ΓΕ.Λ. το μάθημα επιλογής "Εφαρμογές Πληροφορικής" (ΦΕΚ 932/τ.Β'/14-04-2014).

Από το σχ. έτος 2014-15 εισάγεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Β' ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. το μάθημα γενικής παιδείας "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ"(ΦΕΚ 943/τ.Β'/14-04-2014).

Από το σχ. έτος 2015-16 εισάγεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Γ' ΓΕ.Λ. το μάθημα κατεύθυνσης "Πληροφορική" (ΦΕΚ 189/τ.Β'/23-01-2015).


ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Εκδίδονται επίσης οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων, που συνήθως περιλαμβάνουν τη διδακτέα ύλη.

 

Σχ. Έτος 2016-17

Η ύλη του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής έχει καθοριστεί για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 2894/τ.Β'/12-09-2016). Επίσης, έχει καθοριστεί η ύλη για το αντίστοιχο πανελλαδικά εξετάζομενο μάθημα της Δ' εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 2893/τ.Β'/12-09-2016).

Ακόμα, στάλθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Β' τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (έγγραφο με α.π. 150672/Δ2/15-09-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).

Στάλθηκαν οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Α.Ε.Π.Π. για τα ημερήσια ΓΕ.Λ. (έγγραφο με α.π. 148286/Δ2/14-09-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).

Επίσης, στάλθηκαν οδηγίες για τα μαθήματα της Γ' ΓΕ.Λ. (έγγραφο με α.π. 194535/Δ2/15-11-2016 Υ.Π.Ε.Θ.)
 

Σχ. Έτος 2015-16

Η ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Για το σχολικό έτος 2015-2016 αυτή έχει ήδη οριστεί (ΦΕΚ 1186/τ.Β'/19-06-2015) και περιλαμβάνει και το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Επίσης, ανακοινώθηκε η ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για αποφοίτους σχ. έτους 2014-15 και πριν, που θα θέλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις (με το καταργούμενο σύστημα). Η ύλη αυτή έχει οριστεί στο ΦΕΚ 2139/τ.Β'/05-10-2015.

Ακόμα, στάλθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α' τάξης ημερησίου ΓΕΛ και Α', Β' εσπερινού (έγγραφο με α.π. 159253/Δ2/09-10-2015 Υ.Π.Ε.Θ.) και της Β' τάξης ημερησίου ΓΕΛ και Γ' τάξης εσπερινού (έγγραφο με α.π. 159259/Δ2/09-10-2015 Υ.Π.Ε.Θ.).

Στάλθηκαν οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Α.Ε.Π.Π. για τα ημερήσια ΓΕΛ (έγγραφο 199465/Δ2/08-12-2015) και για τα εσπερινά ΓΕΛ (έγγραφο 199456/Δ2/08-12-2015).

Τέλος, έχουν σταλεί οδηγίες αξιολόγησης των μαθημάτων (έγγραφο 188140/Δ2/20-11-2015).

 

Σχ. Έτος 2014-15

Για το 2014-15 στάλθηκαν οδηγίες διδασκαλίας (σχ. έτος 2014-15) για τα νέα μαθήματα (Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄και Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ Β').

Στη δημοσίευση σε ΦΕΚ των οδηγίών η ύλη έχει αλλάξει! Ισχύει το ΦΕΚ 2660/τ.Β'/8-10-2014 για την ύλη στις Εφαρμογές Πληροφορικής (Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ, Μουσικά) και για την Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης ΗΥ (Εσπερινά).

Για την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ βγήκε νέα Υ.Α. (έγγραφο α.π. 171868/Γ2/22-10-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Ακολούθως, δημοσιεύτηκαν οδηγίες μόνο για τα μαθήματα της Πληροφορικής (Εφαρμογές Πληροφορικής Α' και Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ Β') στο Γ.Ε.Λ. (έγγραφο 184987/Δ2/17-11-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Επίσης, δημοσιεύτηκαν τα θέματα της τράπεζας θεμάτων για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β' τάξη. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

Ακόμα, στάλθηκαν οδηγίες αξιολόγησης των μαθημάτων της Α' και Β΄ Γ.Ε.Λ. (έγγραφο α.π. 190878/Δ2/25-11-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ.). Υπάρχουν οδηγίες αξιολόγησης (θέματα τελικών γραπτών εξετάσεων) για το μάθημα "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ" στο έγγραφο αυτό.

Η ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Για το σχολικό έτος 2014-2015 αυτή έχει ήδη οριστεί (ΦΕΚ 1938/τ.Β'/17-07-2014) και περιλαμβάνει και το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

 

Σχ. Έτος 2013-14

Υπάρχει καθορισμός ύλης στις οδηγίες (139607/Γ2/01-10-2013 Υπ. Παιδείας, αρχείο ΑΤΤ00083.doc) για τα παρακάτω μαθήματα Πληροφορικής:

  • Τεχνολογία Επικοινωνιών (τεχνολογικής κατεύθυνσης Β' Λυκείου), σελ. 27
  • Εφαρμογές Υπολογιστών (επιλογής Β' ή Γ' Λυκείου), σελ. 28
  • Πολυμέσα - Δίκτυα (επιλογής Γ' Λυκείου), σελ. 30

και επίσης στις οδηγίες (139610/Γ2/01-10-2013 Υπ. Παιδείας, αρχείο ΑΤΤ00086.doc) για το μάθημα:

  • Εφαρμογές Πληροφορικής (Α' Λυκείου), σελ. 80.

Με νεώτερη Υ.Α. (20895/Γ2/13-02-2014 Υπ. Παιδείας σελ. 6-7, ΦΕΚ 547/τ.Β'/05-03-2014) καθορίζεται η ύλη του μαθήματος επιλογής της Α' ΓΕ.Λ. Εφαρμογές Πληροφορικής.

Επίσης, εκδόθηκαν οδηγίες (εγκύκλιος 30631/Γ2/04-03-2014 Υπ. Παιδείας) για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος.

Η ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων καθορίζεται κάθε χρόνο πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Για το σχολικό έτος 2013-2014 αυτή έχει ήδη οριστεί (ΦΕΚ 1936/τ.Β'/09-08-2013) και περιλαμβάνει και το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) της τεχνολογικής κατεύθυνσης.