Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής για το Νέο Λύκειο (19/08/2013)

Η γενική παιδεία στο Ελληνικό Λύκειο είναι απαραίτητο να προετοιμάζει τους μαθητές να είναι ικανοί στο μέλλον να δημιουργούν καινοτομικά προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας και όχι να τους περιορίζει σε απλούς χρήστες ΤΠΕ.
 Η βασική και μακροπρόθεσμη επένδυση για την παραγωγή τέτοιων ψηφιακών προϊόντων, που θα βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση της κρίσης, είναι η προετοιμασία εργαζομένων με υψηλό βαθμό ειδίκευσης και τεχνογνωσίας, το υπόβαθρο των οποίων μπορεί να στηριχθεί σε ένα μάθημα σχετικό με την Επιστήμη των Υπολογιστών.
Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών για το Λύκειο θα πρέπει να περιλαμβάνει την Επιστήμη των Υπολογιστών μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα των βασικών επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Επιπλέον η Επιστήμη των Υπολογιστών είναι απαραίτητη και για τις πανεπιστημιακές σπουδές όλων των μαθητών που θα επιλέξουν εκτός της Πληροφορικής τις άλλες θετικές, τεχνολογικές και οικονομικές επιστήμες. Την περασμένη δεκαετία η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που διατήρησαν την πληροφορική στο Λύκειο ως μάθημα γενικής παιδείας (με το Πρόγραμμα Σπουδών του 1998) όταν άλλες ανεπτυγμένες χώρες την υποκαθιστούσαν με τις ΤΠΕ.
Η σωστή επιλογή της χώρας μας επιβεβαιώνεται πλέον με την έντονη στροφή προς την ενίσχυση της υπολογιστικής εκπαίδευσης σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Αγγλία, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της υπολογιστικής σκέψης και επανεισάγουν στα προγράμματα σπουδών του Λυκείου τους την επιστήμη των υπολογιστών. Αυτό σε συνδυασμό με την γενικευμένη εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που υιοθετούν την εισαγωγή του προγραμματισμού των Η/Υ και την εξοικείωση με την αλγοριθμική σκέψη (από την Ε? και Στ? τάξη του Δημοτικού και σε ολόκληρο το Γυμνάσιο), θα μπορούσε να είναι η ευκαιρία της χώρας μας να αποκτήσει ανθρώπινο δυναμικό στην αιχμή της τεχνολογίας και συνεπώς περιζήτητο στη σύγχρονη αγορά εργασίας στην Ευρώπη του 2020.
 Σε αυτή την ευνοϊκή κατάσταση έρχεται το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο και αντί να αναβαθμίσει την Πληροφορική, την καταργεί, αφενός σπάζοντας τη συνέχεια μεταξύ υποχρεωτικής εκπαίδευσης και Πανεπιστημίου και αφετέρου απαξιώνοντας το πλεονέκτημα που είχαμε αποκτήσει ως χώρα με τη σωστή στρατηγική επιλογή της προηγούμενης δεκαετίας.
Κατά τη γνώμη μας, είναι τραγικό λάθος για το μέλλον της χώρας να αφαιρεθεί η πληροφορική από το Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου και γι΄ αυτό προτείνουμε την ύπαρξη μαθήματος «Επιστήμη των Υπολογιστών» και στις τρεις τάξεις του Λυκείου που θα οδηγεί σε μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο, το οποίο να μπορούν να επιλέγουν εναλλακτικά με το μάθημα της Χημείας οι μαθητές του πεδίου «Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» ή με το μάθημα «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» οι μαθητές του πεδίου «Επιστήμες Οικονομίας-Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών».
 Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος που θα προσφέρει βασικές και διαχρονικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και το οποίο θα κατανέμεται ισομερώς και στις τρεις τάξεις του Λυκείου ώστε να δίνεται ο χρόνος να το αφομοιώνουν οι μαθητές μέσω της σπειροειδούς προσέγγισης, μπορεί να είναι οι «Αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης υλικού», ο «Προγραμματισμός Η/Υ», οι «Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων» και οι «Βάσεις Δεδομένων», αντικείμενα που έρχονται να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ των γνώσεων προγραμματισμού και αλγοριθμικής που θα έχει ο απόφοιτος του Γυμνασίου (με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών) και των προαπαιτούμενων γνώσεων που χρειάζονται οι φοιτητές των θετικών και οικονομικών σχολών των Πανεπιστημίων.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδου ΠΕ19 (πληροφορικής)
 1. Γώγουλος Γιώργος (Κρήτη)
2. Δρακόπουλος Βασίλειος (Στερεά Ελλάδα)
 3. Εφόπουλος Βασίλης (Κεντρ. Μακεδονία)
 4. Θεοφανέλλης Τιμολέων (Βόρειο Αιγαίο)
5. Κανίδης Ευάγγελος (Αττική)
6. Καράκιζα Τσαμπίκα (Νότιο Αιγαίο)
7. Κολοκοτρώνης Δημήτρης (Θεσσαλία)
8. Κοτίνη Ισαβέλλα (Κεντρ. Μακεδονία)
 9. Κωτσάκης Σταύρος (Πελοπόννησος)
 10. Λαδιάς Αναστάσιος (Αττική)
 11. Μανουσαρίδης Ζαχαρίας (Κεντρ. Μακεδονία)
12. Μπασούνας Αθανάσιος (Ήπειρος)
13. Μπελεσιώτης Βασίλειος (Αττική)
 14. Μπέλλου Ιωάννα (Ήπειρος)
 15. Ναλμπάντη Θεοδώρα (Θράκη)
16. Πανσεληνάς Γιώργος (Κρήτη)
 17. Παπαδάκης Σπύρος (Δυτική Ελλάδα)
18. Πολυμέρης Γεράσιμος (Ιόνιo)
19. Σπάλα Γεωργία (Πελοπόννησος)
20. Σταχτέας Χαράλαμπος (Θεσσαλία)
21. Τζελέπη Σοφία (Κεντρ. Μακεδονία)

[Αρχική δημοσίευση]