Δ.Ε.Π. Πληροφορικής Ε.Κ.Π.Α.: Ναι στην επαναφορά της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά Εξεταζόμενο Μάθημα (17/10/2014)

                          Ναι στην Επαναφορά της Πληροφορικής ως 
                               Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο Μάθημα

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στη διαφαινόμενη πρόθεση της   ηγεσίας   του   Υπουργείου   Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  να  επαναφέρει  την  Πληροφορική  ως πανελλαδικώς   εξεταζόμενο   μάθημα.   Η   επαναφορά   του   μαθήματος   «Ανάπτυξη   Εφαρμογών   σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ) στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα  προσφέρει γνώσεις αλγοριθμικής σκέψης σε χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές και θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν ουσιαστικό υπόβαθρο σε μια μοντέρνα και εξαιρετικά χρήσιμη επιστήμη.

Το  παρόν  κείμενο  δεν  επιτρέπει  να  επεκταθούμε  σε  λεπτομερή  και  πιο  εμπεριστατωμένη  παράθεση θέσεων  και  απόψεων.  Θα  περιοριστούμε  σε  σταχυολόγηση  των  κύριων  λόγων  που  κατά  την  άποψή μας στοιχειοθετούν την αναγκαιότητα της επαναφοράς της Πληροφορικής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και την συνεπακόλουθη αναβάθμιση της διδασκαλίας της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  • Η Πληροφορική ΔΕΝ είναι η απλή χρήση κάποιων προγραμμάτων (word, excel, κλπ.). Άλλωστε, τα   παιδιά   τα   μαθαίνουν   αυτά,   σε  μεγάλο  βαθμό,   και   εκτός   σχολείου.   Είναι   κάτι   πολύ περισσότερο.     Ακόμα    και   στην   πιο   πλήρη    και   προχωρημένη      μορφή,     «χρησιμοποιώ» προγράμματα  είναι  το  αντίστοιχο  του  «διαβάζω».  Σε  μια  κοινωνία  της  πληροφορίας  και  της γνώσης οι νέοι μας θα πρέπει να μάθουν και να εξοικειωθούν  ΚΑΙ με  το να «γράφουν». Να υλοποιούν, δηλαδή, τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Όπως ακριβώς τα μαθηματικά δεν είναι το να  κάνω  απλά  υπολογισμούς  και  πράξεις  αλλά  κάτι πολύ  περισσότερο  και  αναγκαίο  για  την μαθησιακή  ικανότητα,  έτσι  και  η  Πληροφορική  δεν  είναι «χρησιμοποιώ»  μια  εφαρμογή περιορισμένου σκοπού. Σημαίνει «καταλαβαίνω», «σχεδιάζω» και «αναπτύσσω».
  • Η  Πληροφορική  παρέχει  μία  ιδανική  παιδαγωγική  πλατφόρμα  όπου  οι  νέοι  μας  μπορούν  να διδαχθούν  τον  τόσο  σημαντικό  κύκλο  μάθησης:  Ιδέα-Σχεδιασμός-Υλοποίηση,  μέσα  από  μία σειρά  τυπικών  λογικών  βημάτων.      Πρόκειται  ίσως  για  το  μόνο    Επιστημονικό  ή  Τεχνολογικό γνωστικό αντικείμενο στο οποίο η απόσταση ιδέας και υλοποίησης είναι τόσο κοντινή ώστε να μπορεί να γεφυρωθεί στα πλαίσια μαθήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η   Πληροφορική   αγκαλιάζει   ΟΛΕΣ   τις   επιστήμες   και   διδάσκεται   σε   όλα   τα   τμήματα   της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Αποτελεί  πλέον  μία  από  τις  βασικές  επιστήμες.  Δεν  υπάρχει σήμερα επιστημονικό  πεδίο,  που   να  μην  απαιτεί  τη  γνώση  της   Πληροφορικής:  από  τις αποκαλούμενες θετικές επιστήμες, μέχρι τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες και από τις ανθρωπιστικές   σπουδές   μέχρι τις   επιστήμες   της   ιατρικής   και   βιολογίας.   Είναι   ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι για τις τελευταίες δεν αποτελεί απλά υποβοηθητικό εργαλείο, αλλά έχει  δημιουργήσει  νέα  επιστημονικά  πεδία, όπως βιοπληροφορική,  ιατρική  πληροφορική  και αυτό  που  σήμερα  γίνεται  γνωστό  ως  «υποβοηθητικές τεχνολογίες»  (assistive  technologies), όπου επενδύονται δισεκατομμύρια ευρώ/δολλάρια διεθνώς. Πεδία που προκαλούν το μεγάλο ενδιαφέρον της νέας γενιάς λόγω της αυξημένης κοινωνικής τους ευαισθησίας.
  • Αξιοσημείωτο είναι ότι η Πληροφορική αποτελεί τη μόνη θετική επιστήμη στην οποία υπάρχει Έλληνας που έχει λάβει την κορυφαία διάκριση του πεδίου (βλ. βραβείο  Turing -- το «Nobel της Πληροφορικής» -- στον Ιωσήφ Σηφάκη).
  • Η  Πληροφορική  και  οι  συναφείς  προς  αυτή  επιστήμες  νέων  τεχνολογιών  αποτελούν  και  θα συνεχίσουν   να   αποτελούν,   με   βάση   όλες   τις   μελέτες,   τη   ραχοκοκαλιά   της   οικονομικής ανάπτυξης στο μέλλον, όπως αυτό προβλέπεται με τα σημερινά δεδομένα.  Τόσο οι θέσεις στην αγορά  εργασίας    όσο  και  η  ερευνητική  δραστηριότητα  και  συνεπαγόμενες  επενδύσεις σε συναφείς τομείς αναμένεται  να  αυξηθούν με ταχείς  ρυθμούς. Είμαστε  από  τους  τελευταίους που θα ισχυριζόμασταν ότι το σχολείο θα πρέπει να καθορίζεται από την αγορά εργασίας, όσο σημαντικός και εάν είναι αυτός ο παράγοντας. Η Πληροφορική, όμως, συνδυάζει το μοναδικό τρίπτυχο: α) να καλλιεργεί τις μαθησιακές ικανότητες, β) να εξοικειώνει  τους νέους μας με τη νέα πραγματικότητα που βιώνουν, γ)  να προδιαθέτει την ενασχόληση με πεδία που μπορούν να παρέχουν εφόδια απασχόλησης σε τομείς που η χώρα θα πρέπει να επενδύσει για να τεθεί σε πορεία ανάπτυξης.

Ελπίζουμε η ηγεσία του υπουργείου να αποφασίσει με βάση το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας, για το οποίο είναι κρίσιμη η επαναφορά της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.


                     Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
                        Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθ. Σταυρακάκης Ιωάννης

Ο Δ/ντης  Τομέα Θεωρητικής Πληροφορικής
Αν. Καθ. Ροντογιάννης Παναγιώτης

Ο  Δ/ντης Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Καθ. Αλέξιος Δελής

Ο Δ/ντης Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος 
Αν. Καθ. Κουρουπέτρογλου Γεώργιος

Οι Καθηγητές του Τμήματος:

Βαρουτάς Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής                      Κουτσουπιάς Ηλίας, Καθηγητής
Γεωργιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής                         Μανωλάκος Ηλίας, Αναπ. Καθηγητής
Γκιζόπουλος Δημήτριος, Αναπ. Καθηγητής                   Μαρούλης Δημήτριος, Καθηγητής 
Γουνόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής                         Μεράκος Λάζαρος, Καθηγητής
Δελής Αλέξης, Καθηγητής                                  Μισυρλής Νικόλαος, Καθηγητής
Ελευθεριάδης Αλέξανδρος, Αναπ. Καθηγητής                 Πασχάλης Αντώνιος, Καθηγητής 
Εμίρης Ιωάννης, Καθηγητής                                Ροντογιάννης Παναγιώτης, Αναπ. Καθηγητής
Ζησιμόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής                        Ρουσσοπούλου Δημ.-Ισιδ., Επικ. Καθηγητής
Θεοχάρης Θεοχάρης, Καθηγητής                             Σμαραγδάκης Ιωάννης, Αναπ. Καθηγητής
Θεοδωρίδης Σέργιος, Καθηγητής                            Σταματόπουλος Παναγιώτης, Επικ. Καθηγητής
Ιωαννίδης Ιωάννης, Καθηγητής                             Συβρίδης Δημήτριος, Καθηγητής 
Καράλη Ιζαμπώ, Επικ. Καθηγητής                           Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής
Κιαγιάς Αγγελος, Αναπ. Καθηγητής                         Τσαλγατίδου Αφροδίτη, Αναπ. Καθηγητής
Κολλιόπουλος Σταύρος, Αναπ. Καθηγητής                    Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος, Αναπ. Καθηγητής
Κοτρώνης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής                        Χατζόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος, Αναπ. Καθηγητής

[Αρχική δημοσίευση]