Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1946

Ημερολόγιο συμβάντων

ΙΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και πάσης Βουλγαρίας κ. Στέφανος. 20-03-1921.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Δραγοβιτίας Χαρίτων. 14-01-1924.

 2. Ο Στοβίου Νικόδημος. 29-01-1939.

 3. Ο Λεύκης Παρθένιος. 08-04-1945.

 4. Ο Σμόλεν Τύχων. 30-05-1946.
  Διευθυντής του Θεολογικού Σεμιναρίου Σόφιας.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βιδινίου Νεόφυτος. 21-06-1909.
  Έδρα Βιδίνιο.

 2. Ο Βράτζης Παΐσιος. 01-04-1923.
  Έδρα Βράτζα.

 3. Ο Νευροκοπίου Βόρις. 14-12-1930.
  Έδρα Άνω Τζουμαγιά.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Προβάτας Σωφρόνιος. 30-06-1940.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βιδινίου.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Σωφρόνιος. 01-11-1931.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 2. Ο Φιλιππουπόλεως Κύριλλος. 12-07-1936.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 3. Ο Λοβτσού Φιλάρετος. 27-11-1938.
  Έδρα Λόβετς.

 4. Ο Στάρας Ζαγόρας Κλήμης. 30-01-1939.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Μιχαήλ. 28-04-1924.
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Σηλύμνου Ευλόγιος. 13-12-1931.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Ιωσήφ. 05-07-1936.
  Έδρα Βάρνα.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

 1. Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βελίκης Ανδρέας.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βελίκης Ανδρέας. 28-04-1929.
  Βικάριος της Ι.Μ. Αμερικής.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο Νυσσάβας Ιλαρίων. 21-11-1910.
 2. Ο Βρανίτσης Μάξιμος. 20-04-1924.
 3. Ο Ζνεπόλεως Φλαβιανός. 23-06-1940.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.