Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1946

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. Ιανουάριος 1946: Κοίμηση π. Βερατίου Αγαθαγγέλου. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 2. 03/01/1946: Εκλογή Ιζέβου Νικολάου (από Βολυνίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 03/03/1946: Εκλογή Βολυνίας Βαρλαάμ (από Βιννίτσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 4. 05/01/1946: Εκλογή Γκόρκι Ζηνοβίου (από Λυσκώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 05/01/1946: Εκλογή Λυσκώβου Μαξίμου (από Κάμενετς Ποδόλσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 12/01/1946: Εκλογή Μολοτώβου Ιωάννου (από π. Πολεσίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 19/01/1946: Παραίτηση Ορέλ Φωτίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 19/01/1946: Εκλογή Ορέλ Αντωνίου (από π. Οδησσού). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 20/01/1946: Χειροτονία Αρκαδίας Ευγενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 26/01/1946: Υπαγωγή Επισκόπου Μπρούκλιν Μακαρίου από τη Μετροπόλια στο Πατριαρχείο Ρωσίας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 30/01/1946: Χειροτονία Χαμπαρόβου Βενεδίκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 02/02/1946: Κοίμηση Ταλλίνης Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 07/02/1946: Χειροτονία Ουλιανώβου Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 17/02/1946: Κοίμηση Κωνσταντινουπόλεως Βενιαμίν. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 15. 18/02/1946: Χειροτονία Καζάν Ερμογένους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 20/02/1946: Εκλογή Κωνσταντινουπόλεως Μαξίμου (από Χαλκηδόνος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 17. Φεβρουάριος 1946: Ίδρυση Ι.Ε. Στανισλάβου και Κολόμιας. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. 24/02/1946: Χειροτονία Στανισλάβου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. Φεβρουάριος 1946: Ίδρυση Ι.Ε. Δρογόμπιτς. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 25/02/1946: Χειροτονία Δρογόμπιτς Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. Φεβρουάριος 1946: Προαγωγή Επισκόπου π. Ορέλ Φωτίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 12/03/1946: Εκλογή Χαλκηδόνος Θωμά (από Πριγκηποννήσων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 12/03/1946: Εκλογή Πριγκηποννήσων Δωροθέου (από Λαοδικείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 24. 14/03/1946: Κοίμηση Βελλάς Αθανασίου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 25. 27/03/1946: Ίδρυση Ι.Ε. Ουγγαρίας. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 26. 02/04/1946: Παραίτηση Πράγας Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 27. 05/04/1946: Εκλογή Πράγας Ελευθερίου (από Ροστόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 05/04/1946: Προαγωγή Επισκόπου Πράγας Ελευθερίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 29. 05/04/1946: Παραίτηση Ισμαήλ Ιώβ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 06/04/1946: Κοίμηση Χαρμπίν Μελετίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 09/04/1946: Εκλογή Συμφεροπόλεως Λουκά (από Ταμπώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 09/04/1946: Εκλογή Ταμπώβου Ιωάσαφ (από Συμφεροπόλεως). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 14/04/1946: Χειροτονία Ροστόβου Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 15/04/1946: Προαγωγή Επισκόπου Μπρούκλιν Μακαρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 17/04/1946: Προαγωγή Επισκόπου π. Πράγας Σεργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 36. 21/04/1946: Προαγωγή Επισκόπου Λβώβου Μακαρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 37. 21/04/1946: Προαγωγή Επισκόπου Τσκαλώβου Μανουήλ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 38. 28/04/1946: Χειροτονία Κάμενετς Ποδόλσκ Παγκρατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. Μάιος 1946: Εκλογή Ισμαήλ Μαξίμου (από Λυσκώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 30/05/1946: Χειροτονία Σμόλεν Τύχωνος. [Εκκλησία της Βουλγαρίας].

 41. 04/06/1946: Παραίτηση Ρόδου Αποστόλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 42. 04/06/1946: Παραίτηση Λέρου Αποστόλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 07/06/1946: Εκλογή Βιέννης Σεργίου (από π. Πράγας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 09/06/1946: Χειροτονία Λαοδικείας Μαξίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 15/06/1946: Εκλογή Σαγκάης Ιουβεναλίου (από Τσιτσικάρσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 16/06/1946: Χειροτονία Σάρδεων Μαξίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 47. 20/06/1946: Εκλογή Ιβανόβου Κυρίλλου (από Τασκένδης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 15/07/1946: Εκλογή Μπιελοστόκ Τιμοθέου (από Λιούμπλιν). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 49. 15/07/1946: Προαγωγή Επισκόπου Μπιελοστόκ Τιμοθέου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 50. 19/07/1946: Εκλογή Δημητρώβου Βιταλίου (από Τούλας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 19/07/1946: Εκλογή Τούλας Αντωνίου (από Ορέλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας]. 

 52. 19/07/1946: Εκλογή Ορέλ Φωτίου (από π. Ορέλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 53. 21/07/1946: Κοίμηση Χριστουπόλεως Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 29/07/1946: Εκλογή Λυσκώβου Ιώβ (από π. Ισμαήλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 31/07/1946: Κοίμηση π. Σβερδλόβου Βαρλαάμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 08/08/1946: Κοίμηση Εξάρχου Δυτικής Ευρώπης Ευλογίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 09/08/1946: Εκλογή Δυτικής Ευρώπης Σεραφείμ (από π. Δυτικής Ευρώπης-ΡΟΕΥ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 25/08/1946: Χειροτονία Τασκένδης Γουρία. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 22/09/1946: Χειροτονία Τσιτσικάρσκ Νικάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 23/09/1946: Έκπτωση Χίου Ιωακείμ. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 61. 26/09/1946: Εκλογή Παροναξίας Αμβροσίου (από Κυθήρων). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 62. 26/09/1946: Εκλογή Χίου Παντελεήμονος (από π. Καρυστίας). [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 63. 06/10/1946: Χειροτονία Παμφίλου Γερασίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 64. 20/10/1946: Κοίμηση π. Ιπεκίου Ιεροθέου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 65. 06/11/1946: Προαγωγή Επισκόπου Καννών Γρηγορίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 66. 28/11/1946: Εκλογή Όμσκ Αλεξίου (από π. Αλάσκας-Μετροπόλια). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 04/12/1946: Χειροτονία Ουμάν Νήφωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 06/12/1946: Κοίμηση Φιλαδελφείας Αιμιλιανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 69. 28/12/1946: Εκλογή Βελίκε Λούκι Γεωργίου (από π. Βόλσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 70. 1946: Εκλογή Οδησσού Σεργίου (από Κυροβογκράδ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 71. 1946: Εκλογή Κοστρομά Αντωνίου (από Ζιτόμιρ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 72. 1946: Παύση Χαϊλάρ Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 1946: Εκλογή Χαρμπίν Νέστωρος (από π. Καμτσάτκας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. 1946: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Χαρμπίν Νέστωρος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 75. 1946: Ίδρυση Ι.Ε. Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 1946: Μετονομασία Ι.Ε. Καλλίνιν και Βελίκε Λούκι σε "Καλλίνιν και Κάσιν". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 77. 1946: Μετονομασία Ι.Ε. Πίνσκ και Μπρέστ σε "Πίνσκ και Λούνινετς". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 1946: Χειροτονία Ρασιναρεάνου Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 79. 1946: Παραίτηση Σουτσεάβας Ευγενίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 80. 1946: Μεταστροφή στον Ρωμαιοκαθολικισμό Επισκόπου Ροσλάβλ Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.